Olet täällä: Etusivu / / Hallituskandidaatit vuodelle 2018

Hallituskandidaatit vuodelle 2018

1.11.2017 10:31: Kirjoittanut admin / 1 kommenttia

Alla lisätietoja hallitusvaalien esitietolomakkeen täyttäneistä hallitusehdokkaista. Ehdokkaat kertoivat ajatuksistaan tarkemmin aiemmin 31.10. järjestetyssä hallitusvaalipaneelissa. Vaalipaneelissa käyty keskustelu löytyy kirjallisena Facebook-sivulta https://www.facebook.com/events/1962662430612471.

Pykälä ry:n sääntömääräinen syyskokous, jossa myös hallitus valitaan, pidetään ensi maanantaina 6.11. Helsingin yliopiston päärakennuksessa, Pienessä juhlasalissa osoitteessa Fabianinkatu 33. Sääntömääräinen syyskokous alkaa klo 17.30, ovet avataan klo 17.00.

 


Puheenjohtajaksi hakevat:

Nimi: Joel Ilveskero
Hakemasi virka / virat: Hallituksen puheenjohtaja
Opiskeluvuosi: 3.
Pykäläkokemus: Ulottuvuustoimikunnan pj 2015, UAV isäntä 2016, Beer pong -kerhon vpj, tilavastaava 2017
Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella.: Vuonna 2017 saatiin aikaan monta uudistusta yhdistyksen sisällä, joita tulee kehittää jatkossakin. Ison Pyörän ja valintakoeuudistuksen myötä joudutaan enemmän keskittymään hallitustasolla suurien linjojen mietintään ja Pykälän toimintakulttuurin kehittämiseen jäsenistöä paremmin palvelevaksi.
Kolme vahvuuttasi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Rauhallisuus, käytännöllisyys ja palava halu kehittää Pykälän toimintaa.
Heikkoutesi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Teen usein asioita liikaa itse enkä delegoi, vaikka siihen olisi mahdollisuus.
Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2018? Tiivistä yhteen lauseeseen.: Määrätietoinen ja uudistusmielinen ote hallitustyöskentelyyn.

**********************

Nimi: Jemina Fallenius
Hakemasi virka / virat: Hallituksen puheenjohtaja
Opiskeluvuosi: Kolmas vuosi.
Pykäläkokemus: Tänä vuonna olen toiminut paitsi hallituksen sihteerinä myös yrityssuhteista vastaavana hallituksen jäsenenä. Vastuullani oli myös Pykälän vuosijuhlien järjestäminen. Aiemmin olen toiminut emäntänä sekä lukuisissa vastuurooleissa eri toimikunnissa. Lisäksi olen osallistunut aktiivisesti usean kerhon toimintaan sekä Spexiin.
Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella.: Vuosi Pykälän hallituksessa on paitsi opettanut aivan älyttömästi asioita myös auttanut huomaamaan epäkohtia, joihin haluaisin puheenjohtajana paneutua. Minulla on suunnaton motivaatio ja halu tehdä töitä, jotta Pykälä olisi jatkossa entistäkin paremmin jäsenistöä palveleva yhteisö. Tänä vuonna monia asioita on jo viety oikeaan suuntaan, ja haluaisin omalla toiminnallani jatkaa kehitystä avoimempaa ja yhteisöllisempää Pykälää kohti. Minulta löytyy kaikki tarvittavat taidot ja ennen kaikkea palava halu puheenjohtajan viran kunniakkaaseen hoitamiseen.
Kolme vahvuuttasi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): 1. Vahva ja monipuolinen johtamiskokemus niin Pykälästä kuin työelämästäkin. 2. Olen persoonana helposti lähestyttävä ja minuun voisi tukeutua koko hallitus. Olisin myös koko jäsenistön tavoitettavissa. 3. Aikaansaavuus on ehdottomasti yksi vahvuuksistani ja minun kohdallani voitte luottaa siihen, että asiat tulevat hoidetuksi huolellisesti ja ajallaan.
Heikkoutesi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Jos koen tietäväni asian paremmin kuin muut, saatan heittäytyä itsepäiseksi.
Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2018? Tiivistä yhteen lauseeseen.: Pystyisin seisomaan raudanlujana tukipilarina hallitukselle läpi koko vuoden ja johdattamaan sitä hankalienkin hetkien yli.


Sihteeriksi hakevat:

Nimi: Sara Antonacci
Hakemasi virka / virat: Sihteeri
Opiskeluvuosi: 3.
Pykäläkokemus: Yleisvaliokunnan kulttuurivastaava 2017, Vuosijuhlamarsalkka 2017, Yleisvaliokunnan emäntä 2016, Spexin emäntävastaava 2016 ja 2017, Kertun kepittäjäisten baaritiimin vastaava 2017, Pikkujoulutiimi 2016 ja 2017, uuden kerhon (Pykälän Chillaus Clubi) perustaminen ja toiminta, Pykälä-viikkotoimikunta 2017, Valmennuskurssitutor 2016, Kansainvälinen tutor 2016, Slush Pykälä Team 2016, Vuosijuhlatoimikunta 2016, PyKy-toimikunta 2016, Haalaritoimikunnan koristeluvastaava, Sonniaistoimikunta, Spexin pumatiimi 2015.
Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella.: Minulla on suunnaton määrä intoa ja aitoa kiinnostusta yhdistyksemme yrityssuhteiden kehittämiseen. Koen, että kaksi aktiivista vuotta Pykälässä ovat antaneet minulle hyvät valmiudet sekä sihteerin virkaan kuuluvien tehtävien, että yleisten hallitustehtävien hoitamiseen. Olen ollut monessa mukana, joka takaa sen, että pystyn antamaan panokseni tapahtumiemme myymiseen vakuuttavasti. Lisäksi innovatiivisuus on yksi vahvoista puolistani, joka on varmasti tarpeen hakemassani virassa varsinkin viran keskittyessä uudistuksen myötä yhä enemmän yrityssuhteisiin.
Kolme vahvuuttasi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): 1) Laaja ja monipuolinen kokemus Pykälän toiminnasta, joka on etu, sekä yleisissä hallitustehtävissä, että sihteerin virkakohtaisissa tehtävissä, kuten esimerkiksi tapahtumien myynnissä, 2) Aiempi kokemus ryhmän johtamisesta ja kahden vuoden kokemus valiokunnista ovat valmistaneet valiokunnan puheenjohtajana toimimiseen, 3) Olen helposti lähestyttävä, joka on mielestäni toivottava piirre hallituksen jäseneltä erityisesti siksi, että se edistää jäsenistön mielipiteiden tulemista kuulluksi!
Heikkoutesi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Otan välillä liikaa stressiä itselleni tärkeistä asioista, joka syö myös tehokkuutta.
Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2018? Tiivistä yhteen lauseeseen.: Olen valmis antamaan tulevana vuonna kaikkeni rakkaalle järjestöllemme hyödyntäen jo laajaksi kertynyttä kokemustani ja sitäkin suurempaa motivaatiotani!


Taloudenhoitajaksi hakevat:

Nimi: Daniel Barriskell

Hakemasi virka / virat: Taloudenhoitaja
Opiskeluvuosi: 3.
Pykäläkokemus: Valmennuskurssien kurssiassistentti, Spex lavastustiimi, HTK, (tiedekuntatutor)
Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella.: Hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa Pykälän toiminnan jatkuvuus pitkälle tulevaisuuteen. Valtakunnallinen pääsykoe tulee nähdäkseni edellyttämään Pykälän tulonlähteeltä – valmennuskursseilta – muutoksia, jotta voimme varmistua Pykälän vakavaraisuudesta jatkossakin. Haluan tuoda oman osaamiseni mukaan ja olla ohjaamassa tätä muutosta oikeaan suuntaan.
Kolme vahvuuttasi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): 1. Päätöksentekokyky; taloudenhoitajana ja täten valmennuskurssien esimiehenä on oltava rohkeutta tehdä päätöksiä Pykälän edun mukaisesti, etenkin valmennuskurssien ollessa muutospaineen alla. 2. Huolellisuus; Pykälän hallituksessa oleminen on vastuutehtävä, jossa ei ole varaa tehdä asioita vasemmalla kädellä. Taloudenhoitajana aion hoitaa tehtävät samalla tunnollisuudella, jolla olen ansioitunut työelämässäkin. 3. Tiimityöskentelytaidot; loppujen lopuksi hallitus on yksi iso tiimi. Tiimissä päästään parhaisiin tuloksiin, kun tsempataan toisiamme ja painetaan hommia yhteisen tavoitteen parissa hyvällä huumorilla.
Heikkoutesi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Saatan ajoittain leikkiä paholaisen asianajajaa kun yritän nähdä asioita vastakkaiselta kannalta. Tämä voi välillä olla rasite kokouksissa, joten on syytä kehittää tätä luonteenpiirrettä parempaan suuntaan.
Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2018? Tiivistä yhteen lauseeseen.: Tiimissä ja yksilönä kovasti hommia paiskiva kaveri, joka haluaa auttaa kaikkia tuomaan parhaat puolensa esiin eikä pelkää tiukempiakaan tilanteita.

**********************

Nimi: Sara Laitinen
Hakemasi virka / virat: Taloudenhoitaja
Opiskeluvuosi: 3.
Pykäläkokemus: Kaikki mahdolliset phuksitoimikunnat (matrikkeli- haalari- ja sonniaistoimikunta), sillistoimikunta 2016 ja 2017, UAV:n isäntä 2016 ja UAV:n varapuheenjohtaja 2017 näin tärkeimmät mainitakseni.
Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella.: Haen taloudenhoitajaksi, koska koen, että sen kautta voin eri tavalla kuin aiemmissa viroissani kehittää Pykälän toimintaa etenkin pidemmällä tähtäimellä. Taloudenhoitajana pääsen kehittämään myös itseäni, jolloin virka pysyy kiinnostavana koko hallitusvuoden ajan.
Kolme vahvuuttasi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan):  Tulen hyvin toimeen kaikkien kanssa, olen tarkka kaikessa tekemisessäni, enkä jätä mitään aloittamaani puolitiehen.

Heikkoutesi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Kyllästynyt sitsilauluihin 😀
Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2018? Tiivistä yhteen lauseeseen.: Olen tiimipelaaja ja tahdon yhdistyksellemme vain ja ainoastaan parasta, joten en jättäisi hallitusvirkaa vain oman virkani kehittämiseen vaan olisin aidosti kiinnostunut myös muusta toiminnasta ja sen kehittämisestä meille kaikille rakkaassa Pykälässä.


Tiedotusvastaavaksi hakevat:

Nimi: Katja Hoppu
Hakemasi virka / virat: Tiedotusvastaava
Opiskeluvuosi: Toinen
Pykäläkokemus: YVK:n toimihenkilö vuonna 2017. Pykälän Spexissä näyttelijänä vuosina 2016 ja 2017. Valmennuskurssitutor ja -tehtäväntarkastaja 2017. Lisäksi olen toiminut erinäisissä toimikunnissa, kuten matrikkelitoimikunnan varapuheenjohtajana 2016.
Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella.:Haen kyseiseen virkaan, koska minulla on hyviä kehitysideoita Pykälän tiedotustoimintaan liittyen. Luovana ihmisenä koen, että henkilökohtaiset vahvuuteni tulisivat parhaiten esiin juuri tiedotusvastaavan virassa. Olen myös kirjallisesti lahjakas ja aina sanavalmis. Pykälän ulkoanti yhteistyökumppaneille ja muille ainejärjestöille, sekä Pykälän sisäinen tiedottaminen ovat mielestäni erittäin tärkeitä asioita ja haluan olla huolehtimassa siitä, että nämä molemmat toimivat moitteettomasti.
Kolme vahvuuttasi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Koen olevani kompromissihakuinen, mutta kuitenkin määrätietoinen, joten tiivis ryhmätyöskentely on minulle erittäin mieluisaa. Lisäksi olen nokkela, joten tiedän keksiväni paljon kehittämiskohtia ja -ideoita Pykälän toiminnassa.
Heikkoutesi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): En ollut tiedotustoimikunnan jäsen.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2018? Tiivistä yhteen lauseeseen.: Minulla on palava halu saada Pykälästä entistäkin parempi paikka jokaiselle jäsenelle, ja koen olevani oikea henkilö hallitukseen, koska sosiaaliset taitoni ovat erinomaiset, minkä lisäksi olen henkilönä vastuuntuntoinen, aktiivinen ja kekseliäs.


Opintovastaavaksi hakevat:

Nimi: Sara Piirainen
Hakemasi virka / virat: Opintovastaava
Opiskeluvuosi: 3. vuosi
Pykäläkokemus: Tänä vuonna opetuksenkehittämisvastaava opintovaliokunnassa, aiemmin opintovaliokunnan jäsen sekä kv-viikko- ja sonniaistoimikuntien jäsen.
Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella.: Mulla on aito palo tähän pestiin. Olen ollut opetuksenkehittämisvastaavana monessa mukana ja enkä halua jättää tätä kesken. Ison pyörän käynnistymisen seuraaminen on nimittäin tärkeä asia ensi vuonna, mihin haluan vaikuttaa. On pidettävä huolta, että muutokset sujuvat opiskelijan kannalta sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti sekä huolehdittava, että suoritukset vastaavat toisiaan, eivätkä kuormita opiskelijaa liikaa.
Kolme vahvuuttasi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): 1) Edunvalvontakokemusta ja kokemusta hallinnon opiskelijaedustaja-toiminnasta. Olen seurannut opintovastaavan tehtäviä sekä tiedekunnassa ja koko yliopistossa tapahtuvia muutoksia erittäin läheltä opetuksenkehittämisvastaavan viran sekä hallopedina toimimisen kautta, mikä on kasvattanut tietotaitoani ja ymmärrystäni tapahtuvista muutoksista. Näin ollen minulla on alusta asti hyvät valmiudet Ison pyörän tulosten seuraamiseen ja niihin reagoimiseen. 2) Monipuolinen tausta ja kokemus myös Pykälän kannalta tärkeästä ylioppilaskuntavaikuttamisesta sekä koulutuspolitiikasta. Olen toiminut HYY:n edustajistossa edustajistoryhmä HELP:n varaedaattorina ja tiedottajana. Minulla on lisäksi kokemusta myös hallitustyöskentelystä osakuntani hallituksessa ja johtamisesta asuntovaliokunnan puheenjohtajana jne. 3) Helposti lähestyttävä ihminen, joka tulee toimeen kaikkien kanssa. Tämä on tärkeää mm. tiedekuntaan päin suhteiden ylläpidossa. Hyvällä yhteistyöllä, mutta tarvittaessa tiukkana pysyen, saavutetaan tuloksia.
Heikkoutesi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Minulla on taipumus kahmia liikaa tehtäviä itselleni. Ensi vuoden osalta olen kuitenkin ratkaissut asian päättämällä keskittyä täysin yhteen virkaan ja antamalla sille kaikkeni pyrkien myös tarvittaessa delegoimaan.
Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2018? Tiivistä yhteen lauseeseen.: Jokainen pykälisti on minulle tärkeä ja koen, että positiivisen asenteeni sekä monipuolisen taustani vuoksi, olen helposti lähestyttävä ihminen usealle eri taholle.

**********************

Nimi: Olga Larinkari
Hakemasi virka / virat: Opintovastaava
Opiskeluvuosi: 3.
Pykäläkokemus: OVK:n sihteeri 2017, UAV:n toimihenkilö 2016, Pykälän ry:n valmennuskurssien avustava kurssipäällikkö 9/2016-12/2017, Spexin näyttelijä 2016 ja 2017. Lisäksi olen toiminut useissa toimikunnissa, esimerkiksi kaikissa mahdollisissa phuksitoimikunnissa ja vuosijuhlatoimikunnan juomavastaavana 2016.
Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella.: Koen, että pääsisin opintovastaavana käyttämään vahvuuksiani edistämällä kaikkien tiedekuntamme opiskelijoiden edunvalvontaa parhain mahdollisin tavoin. Minulla on suuri motivaatio jatkaa siitä, mihin edelliset opintovastaavat ovat jääneet sekä kehittää tiedekunnan ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutuksellisuutta siten, että opetuksen laatu saataisiin mahdollisimman hyvin vastaamaan opiskelijoiden tarpeita. OVK:n puheenjohtajana pääsisin tukemaan opiskelijoiden opiskelua tiedekunnan ulkopuolella sekä tekemään OVK:sta entistä tiiviimmän osan Pykälää.
Kolme vahvuuttasi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Olen vakuuttava: edustustehtävissä osaan esittää kantani uskottavasti. Olen vahva tiimipelaaja: pyrin ottamaan muiden edut ja mielipiteet päätöksenteossa aidosti huomioon. Lisäksi olen erittäin tavoitteellinen: suoritan luottamustehtävät siten, että paneudun niihin täysillä ja työnjälkeni tulos olisi mahdollisimman hyvää.
Heikkoutesi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Kokemukseni tiedekunnassa vaikuttamiseen rajoittuu OVK:n kokouksiin ja opetustaitotoimikunnassa toimimiseen. Minulla ei ole esimerkiksi Halloped-taustaa.
Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2018? Tiivistä yhteen lauseeseen.: Pykälän hallitus 2018 saisi minusta jäsenen, joka puhaltaisi yhteen kaikissa tilanteissa positiivisella ja päämäärätietoisella asenteella siten, että Pykälä olisi meille jokaiselle sitä, mitä se parhaimmillaan voi olla.


Ulkoasiainvastaavaksi hakevat:

Nimi: Eveliina Ala-Seppälä
Hakemasi virka / virat: Ulkoasiainvastaava
Opiskeluvuosi: 3.
Pykäläkokemus: Fuksikapteeni 2016, YVK:n isäntä 2016, vuosijuhlatoimikunnan juomavastaava 2017, kv-viikko toimikunnan jäsen 2017, haalaritoimikunnan ohjelmavastaava, sonniaistoimikunnan jäsen, Spexin puvustus- ja maskeeraustiimin jäsen 2015 ja 2016
Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella.: Uskon, että minulla olisi juuri tälle viralle paljon annettavaa. Ensinnäkin, hallitustyöskentely kiinnostaa minua, ja oppisin siitä varmasti paljon uutta. Laajan pykäläkokemukseni ansioista olen jo valmiiksi hyvin kartalla Pykälän toiminnasta. Toiseksi, aiempien vastuutehtävien ansiosta tiedän nauttivani tapahtumien järjestämisestä ja oman tiimin johtamisesta. Tämän takia valiokunnan puheenjohtajana toimiminen sujuisi minulta varmasti ongelmitta. Kolmanneksi, käymiltäni seitsemältä kv-viikolta olen saanut paljon kokemusta ja ideoita keväällä järjestettävää Pykälä-viikkoa varten.
Kolme vahvuuttasi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Koen olevani helposti lähestyttävä ja positiivinen henkilö, jolle on helppo tulla puhumaan asioista. En lannistu vastoinkäymisistä, ja kun päätän tehdä jotain, hoidan sen aina kunnialla loppuun asti.
Heikkoutesi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Haluan aina hoitaa asiat niin hyvin kuin mahdollista, ja ajoittain tämä voi aiheuttaa stressiä.
Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2018? Tiivistä yhteen lauseeseen.: Koska positiivisen asenteeni, aiemman kokemukseni ja hyvän motivaationi ansiosta saan asiat aina hoidettua hyvin.

**********************

Nimi: Sakari Kalpio
Hakemasi virka / virat: Ulkoasiainvastaava
Opiskeluvuosi: 2.
Pykäläkokemus: Aktiivisesti mukana pykäläviikon valmisteluissa, aktiivista tapahtumissa osallistumista, sekä edustamassa Pykälää KV-viikoilla.
Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella.: Haluan olla mukana kehittämässä Pykälää ja sen tapahtumia. Koen, että olisin hyvin pätevä hoitamaan suhteita sisar -ja ystäväjärjestöihimme.
Kolme vahvuuttasi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Vastuullisuus, positiivisuus ja sosiaaliset taidot
Heikkoutesi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Suurten linjojen mies
Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2018? Tiivistä yhteen lauseeseen.: Olen aina hyvällä tuulella ja olen varma, että se heijastelisi kaikkeen tekemiseen Pykälässä.

**********************

Nimi: Kaisa Heinäsmäki
Hakemasi virka / virat: Ulkoasiainvastaava
Opiskeluvuosi: 2.
Pykäläkokemus: UAV:n toimihenkilö vuonna 2017, valmennuskurssitutor keväällä 2017, Spex-näyttelijä vuosina 2016-2017. Olen ollut mukana myös sonniais-, haalari-, pykäläviikko- ja vuosijuhlatoimikunnissa sekä osallistunut kv-viikoille vuosina 2016-2017.
Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella.: Haen ulkoasiainvastaavaksi, koska näen kyseisen viran koko jäsenistön viihtymisen, UAV:n toiminnan mielekkyyden ja Pykälän ulkosuhteiden hyödyntämisen kannalta merkittäväksi. Olen päässyt läheltä seuraamaan ulkoasiainvastaavan toimia ja uskon omaavani viran hoitamisen kannalta keskeiset kyvyt sekä viran edellyttämän intohimon ulkoasioihin ja Pykälän toimintaan.
Kolme vahvuuttasi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Virassa uskon vahvuuksinani olevan hyvät johtamis- ja tiimityöskentelytaidot, delegointikyky sekä aito välittäminen jäsenistön ja UAV:n hyvinvoinnista.
Heikkoutesi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Heikkoutenani ovat heikot ruotsintaidot, jotka saattavat vaikuttaa mm. sitsilaulujen esittämiseen.
Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2018? Tiivistä yhteen lauseeseen.: Olen sydämellinen ja aikaansaava aktiivijäsen: suhtaudun intohimoisesti Pykälän toiminnan ja jäsenistön viihtyvyyden parantamiseen, ja uskon voivani hallituksessa olla osana kehittämässä ainejärjestöämme aina vain paremmaksi meille jokaiselle.

**********************

Nimi: Inka Sajakoski
Hakemasi virka / virat: Ulkoasiainvastaava
Opiskeluvuosi: Kolmas
Pykäläkokemus: Aloitin phuksitoimikunnissa, erityisesti haalaritoimikunnan puheenjohtajana. Sittemmin 2 vuotta UAV:ssä vaihtari- ja matkavastaavana ja vuosi YSV:ssä excuvastaavana. Olen ollut vastuutehtävissä KV-toimikunnassa molempina vuosina ja työskennellyt kaksi vuotta myös valmennuskursseilla. Lisäksi olen käynyt 11 KV-viikkoa sisältäen Hattrickin.
Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella.: Pykälän ollessa murroksessa niin ison pyörän kuin valiokuntarakenneuudistuksen johdosta uskon, että nyt on entistä tärkeämpää reagoida näihin muutoksiin ja kehittää Pykälää sen ansaitsemaan suuntaan. UAV ja KV-viikot ovat sydäntäni lähellä ja uskon voivani tuoda tähän virkaan sen tarvitseman uudistuksen, jotta opiskelijat kymmenenkin vuoden päästä pääsevät nauttimaan mielestäni Pykälän parhaista puolista yhä paremmin.
Kolme vahvuuttasi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Minulla on paljon kokemusta ja tieto niin Pykälän kuin Nordiska Sekretariatetin toiminnasta, joten tehtävään ns. sisälle pääseminen ei veisi kauaa. Minulla on vahva näkemys ja konkreettisia ideoita lähteä parantamaan toimintaa. Olen sosiaalinen, helposti lähestyttävä ja kunnianhimoinen tekijä.
Kaksi heikkouttasi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Olen perfektionisti. Kuitenkin toimin stressin alla usein paremmin kuin ilman.
Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2018? Tiivistä yhteen lauseeseen.: Olisin paras valinta kokemukseni, näkemykseni ja intohimoni johdosta. Haen tähän virkaan jo toista vuotta, joten motivaatiosta ei ole puutetta.


Yleisvastaavaksi hakevat:

Nimi: Helmi Hieta-aho
Hakemasi virka / virat: Yleisvastaava
Opiskeluvuosi: 3.
Pykäläkokemus: YVK 2017 Tuotevastaava, tehtäväntarkastaja valmennuskurssit 2017, kerhon perustaminen (PCC) ja Pykäläviikkotoimikunta 2017, YVK 2016 Emäntä, Spex 2017 Tuottaja, Spex 2016 Emäntävastaava, Vujutiimivastaava 2017, Vujutiimivastaava 2016, Sonniaistiimivastaava 2015 & HTK 2015
Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella.: Minulla on paljon annettavaa kyseiselle viralle. Olen huomannut viimeisen 2,5 vuoden aikana. mikä toimii ja mikä ei yleisvaliokunnan ja yleisemminkin Pykälän toiminnassa. Näin ollen minulta löytyy kehitysehdotuksia ja intoa viedä toimintaa eteenpäin!
Kolme vahvuuttasi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): 1. Olen tiimipelaaja, joka ottaa huomioon kaikkien mielipiteet. 2. Kykenen tarvittaessa tekemään kompromisseja. 3. Osaan tarvittaessa olla tiukka, jos hommat eivät näytä sujuvan.
Heikkoutesi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Nälkäisenä olen kiukkuinen.
Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2018? Tiivistä yhteen lauseeseen.: Minulta löytyy edelleen paljon intoa yhdistyksen toimintaa kohtaan ja pääsisin hyödyntämään sitä parhaiten juuri Yleisvastaavan virassa!

**********************

Nimi: Aino-Maija Rytky
Hakemasi virka / virat: Yleisvastaava
Opiskeluvuosi: 2.
Pykäläkokemus: YVK:n isäntä 2016, lisäksi olen aktiivisesti mukana Pykälän Spexin lavastuksessa ja useissa Pykälän kerhoissa mm. RinneRikollisissa. Olen ollut myös useassa toimikunnassa mukana mm. Sonniasten 2016 juomavastaavana. Lisäksi olen ollut muussa Pykälän toiminnassa aktiivisesti mukana heti phuksisyksystä lähtien.
Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella.: Kulunut vuosi yleisvaliokunnassa on herättänyt suuren innon ja palon olla mukana järjestämässä Pykälän tapahtumia. Haluaisin kehittää Pykälän tapahtumia entistä paremmiksi ja koko jäsenistöä palveleviksi. Tiedostan, ettei kaikki tapahtumat ole vielä täydellisiä ja ne tarvitsevatkin hiomista ja uusia ideoita, joita voisin yhdessä valiokunnan kanssa ideoida ja toteuttaa ensi vuonna. Yleisvastaavana olisin valmis antamaan kaikkeni siihen, että tapahtumista tulisi entistäkin suurempia ja kauniimpia, sekä siihen, että YVK:sta tulisi toimiva ja aktiivinen valiokunta, jossa kaikilla toimijoilla olisi hauskaa ja mielekestä tekemistä.
Kolme vahvuuttasi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Olen äärimmäisen helposti lähestettyvä ja tulen hyvin kaikkien kanssa toimeen. Toisaalta osaan olla myös järjestelmällinen ja delegoida asioita.
Heikkoutesi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Suorasanaisuus.
Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2018? Tiivistä yhteen lauseeseen.: Minulta ei into ja energia lopu ja hallituksenjäsenenä olisin äärimmäisen motivoitunut ja valmis antamaan kaikkeni hallitusvuodelle ja Pykälälle.


Tilavastaavaksi hakevat:

Nimi: Santeri Aila
Hakemasi virka / virat: Tilavastaava
Opiskeluvuosi: 2.
Pykäläkokemus: YVK isäntä 2017, sillistoimikunta 2017, haalaritoimikunta 2016, ulottuvuustoimikunta 2016, Spex emäntävastaava 2017, Spex lavastustiimi 2016, valmennuskurssitutor 2017
Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella.: Haen tilavastaavaksi, sillä koen tärkeäksi Pykälän tilojen ylläpidon ja olen valmis ottamaan vastuuta siitä. Tilavastaavan suurin urakka on remontin myötä takanapäin, mutta tärkeää on nyt ajatella pitkällä tähtäimellä myös tilojen osalta. Tilat ovat olennainen osa Pykälää, sillä ne mahdollistavat jäsenistön yhteen kokoontumiset ja erilaisten tapahtumien järjestämisen. Pykälän tilat on kuitenkin saatava vielä paremmin jäsenistön käyttöön ja saataville vuosikurssista riippumatta.
Kolme vahvuuttasi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): 1. Kokemus: Aktiivisena YVK:n isäntänä minulla on jo valmiiksi hyvä kuva, kuinka Pykälän tilat toimivat. Lisäksi Pykälän Spexiltä ja valmennuskursseilta saadun kokemuksen ansiosta tiedostan syksyn ja kevään haasteet tilojen käytön osalta. 2. Yhteistyökyky: Olen helposti lähestyttävä persoona, joka tulee kaikenlaisten ihmisten kanssa helposti toimeen. Olen kärsivällinen, eikä minua saa suuttumaan helposti. Osaan asettua muiden asemaan ja nähdä asiat monessa valossa. Tästä on hyötyä niin hallitustyöskentelyssä kuin kaikkien tilojen käyttäjien kanssa toimiessa. 3. Motivaatio: Omaan palavan motivaatio niin tilavastaavan virkaa kuin hallitustyöskentelyäkin kohtaan. Myönnän, että on paljon asioita, mistä en vielä tiedä kunnolla, mutta kovan oppimishalun ja motivaation myötä haluan käyttää aikani Pykälän kehittämiseen.
Heikkoutesi (hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Koska en ole se porukan äänekkäin tai näkyvin persoona, jään helposti uudessa porukassa taka-alalle. Tutussa porukassa en kuitenkaan pelkää tuoda omia mielipiteitäni esille.
Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2018? Tiivistä yhteen lauseeseen.: Pykälän hallitus tarvitsee ihmisiä, jotka osaavat nähdä asiat muiden silmin ja ajatella asioita pitkällä tähtäimellä.


 

Yksi kommentti:

Corgigirl94 sanoo:

JEEEEEEE!! Hyvä kaikki! Tsemppiä vaaleihin!!

!!! <3

/ Fani

Kommentoi