Olet täällä: Etusivu / Opintoasiat ja edunvalvonta / Tiedekunta

Opiskelijaedustajat tiedekunnassa ja yliopistolla

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii tiedekuntaneuvoston valitsema dekaani. Varapuheenjohtajan tiedekuntaneuvosto valitsee keskuudestaan. Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on dekaanin lisäksi 18 jäsentä ja varajäsentä. Jokainen ryhmä (professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö kuin professorit ja muu henkilöstö, opiskelijat) valitsee edustajansa keskuudestaan. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta (1.1.2010-31.12.2013), kuitenkin niin, että opiskelijajäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian mukaisesti.

Tiedekuntaneuvoston tehtäviin kuuluu mm. vastata tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, käsitellä tiedekunnan tavoiteohjelma sekä siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma ja tiedekunnan talousarvio, päättää tiedekunnan tutkintoihin liittyvistä pysyväismääräyksistä, hyväksyä tutkintovaatimukset ja päättää opiskelijoiden valinnan perusteista. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy myös kaikki opinnäytteet.

 

Varsinaiset jäsenet kaudella 2016-2017

Iris Pitkänen, iris.pitkanen@pykala.fi
Katariina Järvi, katariina.jarvi@pykala.fi
Asta Tukiainen, asta.tukiainen@pykala.fi
Sanna Luoma (Justus ry/rf:n edustaja)

Varajäsenet

Amina Sarpola, amina.sarpola@pykala.fi (Pitkäsen varajäsen)
Salla Viitanen, salla.viitanen@pykala.fi (Järven varajäsen)
Tarik Ahsanullah, tarik.ahsanullah@pykala.fi (Tukiaisen varajäsen)
Helinä Teittinen, helina.teittinen@pykala.fi (Luoman varajäsen)

 

Yliopistokollegio

Varsinainen jäsen

Katariina Järvi, katariina.jarvi@pykala.fi

Varajäsen

Salla Viitanen, salla.viitanen@pykala.fi

 

ON-johtoryhmä

ON-johtoryhmä johtaa ON-koulutusohjelmaa. Johtoryhmä valmistelee tiedekunnalle esityksen opetussuunnitelmasta sekä valintaperusteista ja opiskelijaksi otettavien määrästä koulutusohjelmaan. Johtoryhmä päättää koulutusohjelman opetusohjelmasta sekä päättää opetus- ja tilaresurssien käytöstä.

ON-johtoryhmän opiskelijaedustajina toimivat
Helinä Teittinen, helina.teittinen@pykala.fi
Rita Härmälä, Codexin edustaja

 

OTM-johtoryhmä

OTM-johtoryhmä johtaa OTM-koulutusohjelmaa. Johtoryhmä valmistelee tiedekunnalle esityksen opetussuunnitelmasta sekä valintaperusteista ja opiskelijaksi otettavien määrästä koulutusohjelmaan. Johtoryhmä päättää koulutusohjelman opetusohjelmasta sekä päättää opetus- ja tilaresurssien käytöstä.

ON-johtoryhmän opiskelijaedustajina toimivat
Helinä Teittinen, helina.teittinen@pykala.fi
Eeva-Leena Perttula, eeva-leena.perttula@helsinki.fi

 

Opetustaitotoimikunta

Opetustaitoimikunta edistää tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön opetustaidon kehittämistä laadullisesti korkeatasoiseksi ja monipuoliseksi. Opetustaitotoimikunta antaa lausunnon hakijoiden opetustaidosta täytettäessä professorin tehtävää tai muuta opetus- ja tutkimustehtävää ja tutkittaessa edellytyksiä dosentin arvon myöntämiselle.

 

Varsinainen jäsen
Kaisa Rissanen, kaisa.m.rissanen@helsinki.fi
Elli Toikka, elli.toikka@helsinki.fi

Varajäsen
Sami Hasunen, sami.hasunen@helsinki.fi
Sara Piirainen, sara.piirainen@helsinki.fi

 

Stipenditoimikunta

Stipenditoimikunnan tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja tiedekunnan päätettävänä olevista, lähinnä perustutkinto-opiskelijoille tarkoitetuista stipendeistä ja apurahoista.

 

Varsinainen jäsen
Eero Rapola, eero.rapola@helsinki.fi

Varajäsen
Tetti Kunnas, tetti.kunnas@helsinki.fi

 

Lisäksi tiedekunnalla on tilatoimikunta, jossa opiskelijaedustajaa ei varsinaisesti ole, mutta joka kuulee muiden tiedekunnan toimielimien opiskelijaedustajia opiskelijoita koskevissa asioissa.