Olet täällä: Etusivu / Yksityinen: Valmennuskurssit / Henkilökohtainen opetus

Henkilökohtainen opetus

Kurssityypistä riippumatta Sinulla on jokaisella kurssillamme mahdollisuus saada tekemiäsi tehtäviä tarkastettavaksi pääsykoetta vastaavalla vaatimustasolla. Tällöin valmennuskurssiopettajan laatima tehtävä palautetaan arvioitavaksi kursseillamme erikseen työskenteleville tehtäväntarkastajille, jotka tarkistavat tehtävän, ja palauttavat sen Sinulle pisteytettynä arvosteluasteikolla 0-10. Kurssilaiselle tuodaan lisäksi esiin kyseisessä tehtävässä ilmennyt oma osaaminen ja mahdolliset kehitysalueet. Tämä on tärkeä työkalu, kun yritetään päästä kohti vaadittua vastaustasoa luku-urakan aikana. Vain tekemällä oppii – niin virheistään kuin vahvuuksistaankin.

Kevään 2017 kursseja suunnitellessamme otimme erityisesti huomioon viime vuosina tapahtuneet muutokset pääsykoekysymysten suhteen. Kehityksen takia pyrkijän on entistä haastavampaa saada vastaustekniikkansa muuta osaamistaan vastaavalle tasolle. Jo lukuprosessin aikana tulee osata pohtia luettua monipuolisesti. Aikaisempien vuosien pääsykoekehityksen ja kurssilaisilta saadun palautteen perusteella olemmekin kehittäneet kurssejamme niin, että kaikkiin kursseihimme sisältyy nykyisin vastaustekniikkaopetusta.

Pykälän valmennuskurssit järjestää myös markkinoiden laajimman ja edullisimman etäkurssin, jota on jälleen kevättä 2017 ajatellen pyritty kehittämään viime keväältä kerätyn palautteen perusteella.