Olet täällä: Etusivu / Yhdistys / Kerhot

Pykälän kerhot

Pykälän piirissä toimii useita kerhoja, joiden aktiivisuus vaihtelee vuosittain kerhon vaihtuvista vetäjistä riippuen. Pykälän kerhotilat ovat kerhojen käytettävissä niin kokousten kuin muiden tapahtumien järjestämistä varten. Toimintasuunnitelman tehneet kerhot kuuluvat myös Pykälän kerhoavustuksen piiriin.

Alta löytyvät yksityiskohtaiset ohjeet olemassa olevan kerhon avustuksen hakemiseen sekä ohjeet uuden kerhon perustamiseen tai uinuvan kerhon herättämiseen. Yhdistys kannustaa perustamaan kerhoja, herättämään vanhoja hiipuneita eloon ja tukee kaikin tavoin toiminnassa olevia.

Kerhoavustus ja kuinka sitä haetaan?

Kerhoavustus on vanhimmille ja perinteikkäimmille kerhoille 300€ vuodessa, muille 200€. Kerhoavustusta haetaan kerhoavustuslomakkeen kautta, jonka löydät kohdasta http://pykala.fi/yhdistys/kerhot/avustushakemukset/. Avustuslomake on täytettävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään viikkoa ennen järjestettävää tapahtumaa. Kerhoavustusta voidaan käyttää vain Pykälän jäseniin, vaikka kerhon tapahtumiin osallistuisi muitakin kuin pykälistejä. Kerhoavustusta haetaan tiettyä tarkoitusta kohti aina tietty määrä per osallistuva pykälisti (Esim. viini-ilta,  3€ per osallistuva pykälisti, max 30 osallistujaan asti). Voit tarvittaessa selventää hakemustasi ”Lisätiedot” kohdassa. Kerhon tulee itse seurata kerhoavustuksensa kokonaiskäyttöä, ettei rahapula yllätä vuoden lopussa. Kerhot ovat kaikille jäsenille avoimia, joten kerhoavustuksen saamisen edellytyksenä on jäsenistön tosiasiallisen osallistumisen mahdollisuuden varmistaminen. Tapahtumista, joihin avustusta haetaan tulee siis tiedottaa myös yhdistyksen sähköpostilistalla.

 

Kuinka perustat uuden kerhon?

Kuka tahansa pykälisti voi perustaa uuden kerhon. Jos haluat perustaa kerhon, tarkista ensin olemassa olevien kerhojen listasta, onko tarkoitustasi vastaava kerho jo olemassa. Jos tällainen kerho löytyy aktiivisena, kannattaa liittyä kerhon riveihin ja kehittää kerhon toimintaa. Jos kerholla ei ole kahteen vuoteen ollut aktiivista toimintaa, mutta tahtoisit herättää uinuvan kerhon, on kirjoitettava ja hyväksytettävä uusi toimintasuunnitelma (ohjeet alla kokonaan uuden kerhon perustamisen yhteydessä). Jos olet epävarma jonkin kerhon aktiivisuudesta, voit tiedustella asiaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen yleisvastaava@pykala.fi.

Jos ideaasi vastaavaa kerhoa ei vielä ole, perusta ihmeessä uusi. Kerhon perustaminen aloitetaan laatimalla sille toimintasuunnitelma, joka kertoo kerhon luonteesta ja siitä, miten toimintaa on tarkoitus kehittää eteenpäin.

Toimintasuunnitelmassa tulee olla ainakin seuraavat asiat:

 • yleinen esittely kerhosta ja sen tarkoituksesta
  • Ketkä ovat perustajajäseniä?
  • Kenelle kerho on suunnattu?
 • kuvaus kerhon toiminnasta
  • Millaista on kerhon toimintaa?
  • Kuinka usein sitä järjestetään?
 • toiminnan järjestäminen
  • Onko kerholla hallitus tai muuta organisaatiota?
  • Missä toimintaa järjestetään?
  • Miten kerhosta tiedotetaan?
 • selvitys kerhon taloudenhoidosta
  • Onko jäsenmaksuja?
  • Onko osallistumismaksuja?
  • Miten mahdolliset hankinnat ja muut kulut katetaan?

Jos koet hankaluuksia toimintasuunnitelman laatimisessa, voit pyytää neuvoja tai vanhojen toimintasuunnitelmien pohjia osoitteesta yleisvastaava@pykala.fi.Valmis toimintasuunnitelma lähetetään osoitteeseen yleisvastaava@pykala.fi. Hallitus käsittelee toimintasuunnitelman ja hyväksyy sen sellaisenaan tai pyytää täydennystä. Kun toimintasuunnitelman hyväksymisestä on ilmoitettu sen lähettäjälle, kerhosta tulee yksi Pykälän virallisista kerhoista.

 

Kerhojen toiminnan jatkuvuus

On kaikkien edun mukaista, että Pykälän kerhot pysyvät aktiivisina, ja että niillä on hyvä keskusteluyhteys yhdistyksen hallitukseen. Tämän takaamiseksi kerhon organisaation muuttuessa (esimerkiksi vuodenvaihteessa tai lukuvuoden vaihtuessa valittaessa uusi hallitus) muuttuneet yhteystiedot on ilmoitettava osoitteisiin yleisvastaava@pykala.fi sekä tiedotusvastaava@pykala.fi. Tärkeitä yhteystietoja ovat erityisesti kerhon puheenjohtajat, tiedottajat tai muut kerhon tarpeellisiksi kokemat tahot. Näin pysytään ajan tasalla siitä, mitkä kerhot toimivat aktiivisesti ja ketkä niitä pyörittävät.


Kerhon sivut ja sähköposti

Kerhoilla on mahdollisuus saada itselleen oma esittelysivu Pykälän nettisivuille. Samoin kerho voi toivoa omaa sähköpostilistaa, jolla kerhon aktiiviset jäsenet tavoitetaan. Näissä asioissa kuin myös muissa kerhon tiedotukseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä hallituksen tiedotusvastaavaan tiedotusvastaava@pykala.fi.