Olet täällä: Etusivu / Yhdistys / Tilatoimikunta

Tilatoimikunta

Tilatoimikunnan tehtävänä on suunnitella kerhotilan kehittämistä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja ehdottaa selvitysten ja suunnitelmien pohjalta hallitukselle toimenpiteitä tilojen viihtyisyyden ja toimivuuden parantamiseksi. Tilatoimikunta on valiokuntien ja tapahtumatoimikuntien sijaan suunnitteleva ja neuvoa antava toimielin, jonka tehtäviin ei lähtökohtaisesti kuulu suunnitelmien toimeenpano.

Tilatoimikunta koostuu puheenjohtajasta, sihteeristä sekä 3-10 jäsenestä. Sihteerinä toimii kunkin vuoden istuva hallituksen tilavastaava, joka konkreettisesti välittää toimikunnan ehdotukset hallitukselle. Tämän lisäksi yleisvaliokunnan laitevastaava, valmennuskurssien edustaja sekä yleensä myös hallituksen yleisvastaava kuuluvat käytännön syistä tilatoimikuntaan. Toimikunnan muut jäsenet valitaan joka syksy erillisellä pykälä-infoon lähetettävällä sähköpostihaulla, ja toimikunnan kaikkien jäsenten keskuudesta valitaan toimikunnalle puheenjohtaja. Jäsenten toimikausi on vuoden mittainen, mutta suunnittelutyön luonteen takia toimikunnan jäsenet sitoutuvat yleensä tehtävään ainakin kahdeksi vuodeksi. Tilatoimikunta kokoustaa aina tarvittaessa.

Jos sinulla on kerhotiloihin liittyviä kehitysideoita, mutta et välttämättä ole kiinnostunut varsinaisesti tilatoimikunnan jäsenyydestä, lähetä rohkeasti kehitysehdotuksesi hallituksen tilavastaavalle osoitteeseen tilavastaava@pykala.fi.