Olet täällä: Etusivu / Yhdistys / Oikeusapuvaliokunta

 

Tarvitsetko oikeusapua? Oikeusapuvaliokunnan asiakassivulle pääset tästä.

 

OAVK – Yksi Pykälän valiokunnista

 

Työskentely oikeusapuvaliokunnassa avaa näköalan tulevaisuuteen

Pykälä ry:n oikeusapuvaliokunta tarjoaa opinnoissaan pidemmälle ehtineille oikeustieteen opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä jo opiskeluaikana ratkomaan arkielämään liittyviä oikeudellisia ongelmia. Valiokunnassa toimiminen antaa kokemusta asiakaspalvelutyöskentelystä sekä kehittää oikeudellista ongelmanratkaisukykyä ja ryhmätyötaitoja.

IMG_0955

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikeusapuvaliokunnan tehtävänä on tarjota asiakaskuntaan kuuluville henkilöille maksutonta neuvontaa heidän oikeudellisissa ongelmissaan.

Valiokunta päivystää Pykälä ry:n toimistolla noin kuuden hengen ryhmissä maanantaisin ja torstaisin klo 17-19. Työmääränä tämä merkitsee jokaiselle valiokuntalaiselle keskimäärin yhtä päivystysvuoroa kerran kolmessa viikossa.

Yhteydenotot kattavat elämän oikeudelliset ongelmatilanteet laidasta laitaan, mutta suurin osa käsitellyistä tapauksista koskee perhe- ja jäämistöoikeudellisia kysymyksiä sekä työ- ja vuokrasuhteeseen liittyviä ongelmia. Lisäksi opintososiaalisten ongelmien ja kansainvälisten kysymysten määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Valiokunnissa käytetään enenevissä määrin neuvonantokielenä englantia.

IMG_1241

Valiokunnan toimintaa valvoo kolmihenkinen valvontaneuvosto, johon kuuluu tiedekunnan, oikeusministeriön ja asianajajakunnan edustajat. Kaikki valiokunnassa käsitellyt tapaukset raportoidaan valvontaneuvoston istunnoissa kolmen viikon välein. Näin voidaan viime kädessä varmistaa valiokuntalaisten antamien neuvojen oikeellisuus. Tarvittaessa annettuja neuvoja täydennetään valvontaneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

Muista valiokunnista poiketen oikeusapuvaliokuntaan ei haeta vaaleissa vaan valiokuntalaiset valitaan erillisen haun perusteella. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä, jolloin puolet valiokuntalaisista vaihtuu. Valiokuntakausi kestää vuoden ja edellyttää aktiivista sitoutumista toimintaan.

Opintopisteitä oikeusapuvaliokuntaan valituilla opiskelijoilla on ollut yleensä noin 180, mutta raja ei ole ehdoton ja vaihtelee hakukierroksesta riippuen. Pääsy valiokuntaan edellyttää keskeisten perusaineopintojen suorittamista. Vaatimuksella pyritään turvaamaan valiokunnan keskeisimmän tarkoituksen toteutuminen: asiakkaille tarjottavan ammattitaitoisen oikeusavun antaminen. Myös oikeudellisen alan työkokemusta arvostetaan hakijoiden valintakriteerinä.

Valiokuntalaisille sen enempää kuin valvontaneuvoston jäsenillekään ei makseta palkkaa valiokuntatoimintaan osallistumisesta. Sen sijaan kertyvä kokemus, uusiin ihmisiin tutustuminen sekä merkintä ansioluettelossa ovat valiokuntalaisen palkinto panoksestaan. Valiokunnassa toimiminen on loistava tapa olla mukana Pykälä ry:n toiminnassa. Lisäksi valiokunnan jäsenillä on mahdollisuus saada opintopistehyvitys prosessioikeuden täydentävissä opinnoissa.

Kiinnostuitko? Valiokunnan uusien jäsenten hausta ilmoitetaan aina Pykälä-infossa. Lisätietoja toiminnasta voit kysyä valiokunnan puheenjohtajalta.

 

Yhteystiedot

OAVK:n puheenjohtaja

Karol Ruutu

karol.ruutu@helsinki.fi

 

OAVK:n varapuheenjohtaja

Lauri Liukkonen

 

 

Tarvitsetko oikeusapua?

Tutustu myös yhdistyksen oikeusapuohjesääntöön (PDF).

Oikeusapuohjesaanto