Olet täällä: Etusivu / Yhdistys / Opintovaliokunta

Opintovaliokunta

OVK

OVK toimii opiskelijoiden edunvalvojana opintoihin liittyvissä asioissa yhteistyössä eri tahojen kanssa niin tiedekunta- kuin yliopistotasollakin.

Opiskelu Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa on asia, joka yhdistää jokaista meistä pykälisteistä. Luonnollisesti opiskelijaedunvalvonta onkin ainejärjestömme olennaisimpia tehtäviä. Se merkitsee opiskelijoiden näkemysten esiin tuomista päätöksenteon eri tasoilla ja vaiheissa. Pykälässä tätä vastuullista tehtävää hoitavat monet aktiiviset toimijat: yliopistohallinnon opiskelijaedustajat, opintovaliokunnan jäsenet, opintovastaava ja viime kädessä hallitus. Lisäksi palautetta antamalla ja OVK:n järjestämiin opintoaiheisiin kyselyihin vastaamalla opetuksen kehittämiseen osallistuu satoja pykälistejä virkaan tai vuosikurssiin katsomatta.

OVK:n toiminnan ytimen muodostavat suunnilleen kuukausittain järjestettävät koko Pykälän jäsenistölle avoimet kokoukset. Kokouksissa keskustellaan erilaisista ajankohtaisista opintoaiheisista kysymyksistä ja määritellään Pykälän kanta tiedekuntahallinnossa tehtäviin päätöksiin. Niin ikään suunnitellaan ja toteutetaan sellaisia oma-aloitteisia toimenpiteitä, jotka helpottavat opiskelijoiden arkea tavalla tai toisella. Koska käytännössä jokaisessa tiedekunnan merkittävässä hallintoelimessä on äänivaltaisia opiskelijaedustajia, meitä tosiaan kuunnellaan – tai toisin ilmaistuna: meitä on kuunneltava. Vuosien varrella opiskelijavaikuttamisella on saavutettu paljon, mutta varsinkin nyt tutkintorakenneuudistuksen kynnyksellä uusia haasteita ja vaikutusmahdollisuuksia on runsaasti edessä.

Opintovaliokunta järjestää myös keväisin Studia Iuridica -keskustelutilaisuuden ajankohtaisesta ja mielipiteet jakavasta aiheesta. Syksyn odotetuin tapahtuma eri vuosikurssilaisten keskuudessa on varmasti upeat Glamour-sitsit. Parin viimeisen vuoden aikana opintovaliokunta on myös toteuttanut opintojensa alkuvaiheessa oleville opiskelijoille suunnatun Vaihtoehtoisen opintoputken illan.

Vastaavasti jokapäiväistä palvelua opiskelijoille tarjoaa valiokunnan ylläpitämä, kaikkien yhdistyksen jäsenten käytettävissä oleva kirjasto. Vaikutukseltaan merkittävintä, mutta opiskelijaperspektiivistä katsoen ei kuitenkaan näkyvintä toimintaamme on reagointi Pykälän kotisivun palautelomakkeella ja tiedekunnan kanssa yhteistyössä kerättyyn palautteeseen. Lisäksi laadimme vuosittain kaikille tiedekunnan oppiaineille toimitettavan laajan raportin, nk. tutkintovaatimusesityksen, jossa käsitellään muun muassa tutkintovaatimuksiin kuuluvaa kirjallisuutta, opetusta ja yleisesti opiskelun laatua. Esitys huomioidaan tiedekunnassa opetusta ja tutkintovaatimuksia suunniteltaessa, ja nämä muutokset heijastuvat näkyvästi jokaisen opiskelijan arkeen.

OVK:n virat

Johku valmis

Johanna Heinonen

johanna.heinonen@pykala.fi
040 1815532

OVK:n puheenjohtaja
Opintovaliokunnan puheenjohtajan tehtäviin kuuluu valiokunnan kokouksien johtaminen sekä yleisesti valiokunnan toiminnan ja opiskelijaedustuksen koordinointi. Puheenjohtaja laatii esityslistan kokouksissa käsiteltävistä asioista ja valmistelee asiat ennen kokousta.
Vuonna 2017 OVK:n puheenjohtaja on Johanna Heinonen.
IMG_9437

Kaisa Rissanen

kaisa.rissanen@pykala.fi
050 3027223

OVK:n varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja johtaa valiokunnan kokouksia puheenjohtajan estyessä. Hän toimii puheenjohtajan apuna valiokunnan järjestämien tapahtumien, esimerkiksi Studia Iuridican ja Glamour-sitsien, suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Vuonna 2017 OVK:n varapuheenjohtaja on Kaisa Rissanen.
IMG_9296

Olga Larinkari

olga.larinkari@pykala.fi
044 3110957

OVK:n sihteeri
Sihteeri pitää kokouksissa pöytäkirjaa ja vastaa valiokunnan tiedotuksesta.
Vuonna 2017 OVK:n sihteeri on Olga Larinkari.
IMG_9250

Sara Piirainen

sara.piirainen@pykala.fi
040 7794118

OVK:n opetuksenkehittämisvastaava
Opetuksenkehittämisvastaavan tehtävänä on muun muassa toteuttaa opetuksen laatua ja oppimista koskevia kyselyitä opiskelijoiden keskuudessa. Lisäksi hän auttaa puheenjohtajaa opintovaliokunnan toiminnan kehittämisen suunnittelussa.
Vuonna 2017 OVK:n opetuksenkehittämisvastaava on Sara Piirainen.
IMG_9424

Anna Liski

anna.liski@pykala.fi
044 2913585

OVK:n opintopiirivastaava
Opintopiirivastaavan tehtävänä on hoitaa opintopiirien asioita.
Vuonna 2017 OVK:n opintopiirivastaava on Anna Liski.

Maria Romanova

maria.romanova@pykala.fi
044 0120439

OVK:n seminaarivastaava
Opintovaliokunnan seminaarivastaava toimii yhdistyksen seminaaritoimikunnan puheenjohtajana. Seminaaritoimikunta järjestää syksyisin ja keväisin seminaareja ajankohtaisista oikeudellisesta aiheista.
Vuonna 2017 OVK:n seminaarivastaava on Maria Romanova.
Linnea Viherkenttä

linnea.viherkentta@pykala.fi
kirjastovastaavat@pykala.fi
040 5153553

OVK:n kirjastovastaavat
Pykälän toimistolla sijaitseva kirjasto on kirjastovastaavien valtakunta. Kirjastovastaavat huolehtivat kirjaston toiminnasta ja kehittämisestä yhteistyössä toimistosihteerin kanssa.
Vuonna 2017 OVK:n kirjastovastaavat ovat  Linnea Viherkenttä ja Laura Sinisalo.
IMG_9244

Laura Sinisalo

laura.sinisalo@pykala.fi
kirjastovastaavat@pykala.fi
045 1121618

OVK:n kirjastovastaavat
Pykälän toimistolla sijaitseva kirjasto on kirjastovastaavien valtakunta. Kirjastovastaavat huolehtivat kirjaston toiminnasta ja kehittämisestä yhteistyössä toimistosihteerin kanssa.
Vuonna 2016 OVK:n kirjastovastaavat ovat  Linnea Viherkenttä ja Laura Sinisalo.