Esitietolomakkeen täyttäneet hallituskandidaatit!

Katso tästä hallitusvaalien esitietolomakkeen täyttäneet hallituskandidaatit:

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdolla ovat:

Nimi: Sammy Nurminen

Opiskeluvuosi: 3.

Pykäläkokemus: Inter Vivos, Spex 2018 (emo + lavastus) & 2019 (emo + lavastus + markkinointi), Edustajistoryhmä HELP ryhmäpuheenjohtaja & HYY edustajisto 2019-2020 jäsen, FC Force Majeure

Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella: Haluan kantaa korteni kekoon Pykälän hyväksi. Se, että tähän virkaan on nolla hakijaa kolme päivää ennen syyskokousta, on käsittämätöntä. Pykälän henki kaipaa nostatusta, ja jos kukaan muu ei ole siihen valmis, niin minä olen.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Motivaatio, työnteko, periksiantamattomuus.

Heikkoutesi: (esim. hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Aiemman kokemuksen puute Pykälän hallituksesta.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2020? Tiivistä yhteen lauseeseen: Olen äärimmäisen motivoitunut ja valmis käyttämään valtaosan ensi vuoden ajastani rankkaan ja haastavaan hallitusvuoteen.

 

Nimi: Valtteri Isola

Opiskeluvuosi: 5.

Pykäläkokemus: YSV:n varapuheenjohtaja 19, Yrityssuhdevastaava 18, Excursiovastaava 17, UAV:n kulttuurivastaava 16. Lisäksi vuosien varrella mukana useissa toimikunnissa, eri kerhoissa ja spexissä.

Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella: Koen, että hallituksen puheenjohtajalta vaaditaan päivittäisen hallituksen toiminnan koordinoimisen lisäksi yhdistyksen toiminnan ymmärtämistä ja kehittämistä useamman vuoden aikajänteellä. Tätä tehtävää helpottaa laaja tuntemus ja kokemus Pykälän toiminnasta. Uskon, että hieman vanhempana Pykälä-aktiivina pystyn antamaan hallitukselle pidemmän aikavälin perspektiiviä päätöksenteon tueksi.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Vahvuuteni tehtävään on monipuolinen kokemukseni Pykälän toinnasta ja erityisesti kaksi vuotta yrityssuhdetoimikunnassa ovat antanut kattavan kuvan yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Lisäksi olen varsin hyvä hahmottamaan isojen kokonaisuuksien toiminnan ja olen helposti lähestyttävä persoona.

Heikkoutesi: (esim. hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Sopivan mikromanageroinnin tason löytäminen kuhunkin projektiin, jotta en keskittyisi liikaa yksityiskohtiin enkä toisaalta toimisi liian yleisellä tasolla.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2020? Tiivistä yhteen lauseeseen: Pykälä-kokemukseni auttaisi hallitusta toimimaan sujuvasti heti alusta alkaen.

Sihteeriksi ehdolla on:

Nimi: Tuomas Aho

Opiskeluvuosi: 2.

Pykäläkokemus: Ulottuvuustoimikunnan pj 2018, YVK toimihenkilö 2019

Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella: Koen, että pitkän järjestökokemukseni takia minulla olisi eniten annettavaa juuri sihteerin virkaan.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Vuosien järjestökokemus, tottumus vastuunkantoon, järjestelmällisyys

Heikkoutesi: (esim. hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Ajankäyttö.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2020? Tiivistä yhteen lauseeseen: Pitkän järjestökokemukseni takia uskon voivani vastata kaikkiin hallitusvuoden tuomiin haasteisiin.

Tiedotusvastaavaksi ehdolla on:

Nimi: Marika Nieminen

Opiskeluvuosi: 2

Pykäläkokemus: UAV:n tiedottaja 2019. KV-viikkotoimikunta 2019. Spex 2018, AD ja markkinointi. Matrikkelitoimikunta 2018, valokuvaus ja taittaminen. HTK 2018, grafiikat ja ruoat.

Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella: Tiedottaminen Pykälässä on tullut päivittäistoimiltaan kuluneen vuoden aikana tutuksi, ja nyt tahdon vaikuttaa toimintatapoihin laajemmalla skaalalla. Mietittyäni asiaa minulla on varsin paljon annettavaa ja kehityskohteita liittyen yhdistyksen tiedotustapoihin, erityisen tärkeänä pidän rivijäsenistön aktivoimista tiedottamiseen sekä arkisten toimien tehostamista.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): 1. Tiedotusosaaminen ja -kokemus 2. Sosiaalisuus 3. Aikatauluttamiskyky

Heikkoutesi: (esim. hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Välillä jään viilaamaan juttuja vähän liian pitkään. Nopeat päätökset on haastavia.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2020? Tiivistä yhteen lauseeseen: Tekisin töitä suurella rakkaudella sekä itse hommaa että yhdistystä kohtaan.

 

Yleisvastaavaksi ehdolla on:

Nimi: Susanna Kankainen

Opiskeluvuosi: 2

Pykäläkokemus: YVK:n tiedottaja, Valmennuskurssien avustava kurssipäällikkö ja Rinnerikollisten juustojohtaja.

Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella: Tämän vuoden YVK:ssa olen tehnyt todella paljon töitä eri tapahtumien eteen ja valiokuntamme on kasvattanut ja kehittänyt useampaa Pykälän tapahtumaa. Haluan jatkaa tätä kehitystyötä myös ensi vuoden ja muutenkin järjestää bileitä, sillä pidän siitä erityisen paljon ja uskon minulla olevan paljon ideoita ja annettavaa juuri yleisvastaavana. Olen opiskellut AMK:ssa markkinointia, jossa erikoistuin nimenomaan tapahtumien markkinoimiseen. Haluan myös olla osana valiokuntaa ensi vuoden, sillä YVK:sta on tullut minulle erityisen rakas.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Organisointikyky, innostuneisuus ja ahkeruus

Heikkoutesi: (esim. hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Projektien rajaaminen

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2020? Tiivistä yhteen lauseeseen: Olen täynnä ideoita, iloisuutta ja motivaatiota.

 

Taloudenhoitajaksi ehdolla on:

Nimi: Teemu Lehti

Opiskeluvuosi: 2.

Pykäläkokemus: Haalaritoimikunnan puheenjohtaja, Ulottuvuustoimikunta, Sillistoimikunta, UAV:n toimihenkilö, Spex, kerhotoiminta.

Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella: Minulla on kaikkein eniten annettavaa taloudenhoitajan viralle ja samoin saan virasta eniten. Yhteisöjen talousasiat ja niiden optimointi ovat aina kiinnostaneet minua, vaikka numeroiden pyörittelystä tykkääminen onkin oikkarille lähes rintamakarkuruutta, ja minulta löytyy siitä kokemusta oman yrityksen ja muiden hallitusvirkojen kautta.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Olen kokenut hallitustyöskentelijä ja toiminut esim. AsOy Luutnantintie 1 hallituksen puheenjohtajana useamman vuoden. Ymmärrän taloudellisia kokonaisuuksia yritystoimintani kautta. Useat pelaamani joukkuelajit ja palvelus raivaajasukeltajana ovat muovanneet minusta vahvan joukkuepelaajan.

Heikkoutesi: (esim. hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Eniten haluaisin kehittyä jääräpäisyyteni kurissa pitämisessä.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2020? Tiivistä yhteen lauseeseen: Olen tehtävään kaikkein sopivin ja pätevin -näköjään nöyräkin vielä.

 

Ulkoasiainvastaavaksi ehdolla on:

Nimi: Lauri Teräsvuori

Opiskeluvuosi: 3.

Pykäläkokemus: Ulkoasiainvaliokunnan sihteeri 2018, matkavastaava 2019. FCC Flipin puheenjohtaja 2019. Kokemusta ulottuvuustoimikunnasta, haalaritoimikunnasta, kv-viikkotoimikunnasta. Aktiivinen useassa kerhossa.

Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella: Olen toiminut ulkoasiainvaliokunnassa kahden vuoden ajan, mutta haluan edelleen kehittää sen toimintaa. Lisäksi haluan kehittää kv-viikkoja ja jatkaa Pykälän erinomaisia ulkosuhteita sisarainejärjestöihin. Kokemuksellani ja innokkuudellani pystyisin vaikuttamaan asioihin ja parantamaan niitä.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Organisointitaidot, pykäläkokemus (myös kv-viikoilta), keskusteleva lähestymistapa päätöksenteossa.

Heikkoutesi: (esim. hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Teen ehkä usein liikaa itse, pitää oppia delegoimaan paremmin.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2020? Tiivistä yhteen lauseeseen: Pykäläkokemuksellani ja innostuksellani teen Pykälän ulkosuhteista ja ulkoasiainvaliokunnasta entistä parempia.

 

Opintovastaavaksi ehdolla on:

Nimi: Saara Palo

Opiskeluvuosi: 3.

Pykäläkokemus: Olen phuksisyksystä lähtien ollut aktiivisesti mukana Pykälän toiminnassa ja koittanut lähes kaikkea, mitä täältä löytyy. Lähdin innokkaasti mukaan kaikkiin phuksitoimikuntiin Ulottuvuustoimikuntaa lukuunottamatta ja phuksivuonna tulikin järjestettyä Sonniaisia, kirjoiteltua matrikkelia, hankittua haalareita ja tarjoiltua boolia vujujen jatkoilla. Valiokuntatoiminnassa olen mukana nyt toista vuotta, ensimmäisenä vuonna toimin OVK:n seminaarivastaavana ja tämän vuoden olen ollut OVK:n varapuheenjohtaja. Kaikkein ylpein olen kuitenkin ehdottomasti viime vuonna ensimmäistä kertaa ideoimastamme ja järjestämästämme § Voi hyvin! -viikosta, joka on kerännyt runsaasti kiitosta. Tämän lisäksi olen ollut aktiivisesti mukana myös kerhojen toiminnassa, eniten Rinnerikollisissa.

Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella: Phuksina eksyin puoliksi vahingossa OVK:n kokoukseen ja sieltä minut onkin löytänyt siitä saakka. Opintoedunvalvonta vei mennessään ja siksi haenkin juuri opintovastaavan rooliin. OVK:n toiminta on tullut tutuksi kahden vuoden aikana ja tämän vuoksi minulta löytyy arvokasta kokemusta opintovastaavana toimimiseen. OVK:n virkojen lisäksi olen toiminut opiskelijaedustajana tiedekunnassa. Edunvalvonta on yksi Pykälän tärkeimmistä tehtävistä ja koen että minulla olisi paljon annettavaa opintovastaavan roolissa. Tärkeimpiä teemoja edunvalvonnassa minulle ovat yhteistyö ja avoimuus, niin kuin kaikessa muussakin Pykälän toiminnassa. Lisäksi edunvalvonta on pitkäjänteistä vaikuttamista ja tämän vuoksi onkin tärkeää taata tiettyä jatkuvuutta toimijoiden vaihtuessa vuosittain.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): 1. Motivaatio 2. Olen aloitekykyinen ja asiat tulee varmasti hoidettua. 3. Kokemus

Heikkoutesi: (esim. hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Ajoittainen kärsimättömyyteni.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2020? Tiivistä yhteen lauseeseen: Minulla on palava halu kehittää edunvalvontaa eteenpäin ja teen kaikkeni, jotta pystyn ajamaan jäsenistön etua parhaalla mahdollisella tavalla.

Tilavastaavaksi ehdolla on:

Nimi: Johannes Lottonen

Opiskeluvuosi: 2

Pykäläkokemus: Laitevastaava, HTK:n myyntivastaava, Sillistoimikunta, Ulottuvuustoimikunta

Miksi haet kyseistä virkaa? Perustele muutamalla lauseella: Haluan pitää Pykälän tiloista hyvää huolta ja parantaa käyttömahdollisuuksia.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Oma-aloitteisuus, vastuuntunto, ahkeruus.

Heikkoutesi: (esim. hallituksen jäsenenä / juuri hakemaasi virkaan): Olen hieman huono delegoimaan.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2020? Tiivistä yhteen lauseeseen: Minulla on jo kokemusta laitevastaavan tehtävistä niin tilavastaavan virka on mielenkiintoinen ja sopiva jatko Pykälän toiminnassa.

Uusi hallitus valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 4.11.!

© 2023 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »