HYY Yhtymä – Ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja

Mikä Yhtymä?

Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta, mutta ylioppilaiden ja ylioppilaskunnan historia yltää pidemmälle. Aikojen saatossa ylioppilaille on kertynyt huomattava omaisuusmassa ja tätä hallinnoimaan on perustettu HYY Yhtymä. Yhtymä ei ole varsinaisesti erillinen yritys vaan hallinnollisesti eriytetty ylioppilaskunnasta. Ylioppilaskunta omistaa siis suoraan kiinteistönsä ja sijoituksensa. Sen sijaan majoitus- ja ravintolatoiminta on yhtiöitetty Oy HYY-Yhtiöt Ab:lle ja tytäryhtiöille.

HYY Yhtymän hallitus päättää ylioppilaskunnan sääntöjen puitteissa kiinteistö- ja sijoitustoiminnasta sekä toimii Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hallituksena. Yhtymän hallituksessa toimii puheenjohtajan lisäksi neljä asiantuntijajäsentä sekä viisi opiskelijajäsentä. Ylioppilaskunnan hallitus toimii puolestaan Yhtymän yhtiökokouksena ja esimerkiksi valitsee Yhtymän hallituksen vuosittain. Kuluvalla kaudella Yhtymän hallituksessa istuu myös pykälisti Antti Kähkönen. Lisäksi Yhtymässä toimii hallintoneuvosto, joka koostuu kokonaan omistajan edustajista eli meistä opiskelijoista. Toimin itse hallintoneuvoston puheenjohtajana ja erityisenä tehtävänämme on seurata omistajastrategian toteutumista.

Operatiivista toimintaa johtaa toimitusjohtaja OTM Antti Kerppola, joka lienee tuttu hieman vanhemmille pykälisteille. Antti on toiminut tehtävässään vuoden 2015 elokuusta saakka. Johtoryhmässä on tapahtunut muutenkin paljon kuluvan vuoden aikana, sillä lähes koko johtoryhmä on vaihtunut. Yhtymän sisällä on käynnissä isoja muutosprosesseja ja onkin erityisen mielenkiintoista päästä olemaan osa toimintaa tällaisena aikana.

Kiinteistöliiketoiminta – Ylioppilaskunnan varallisuuden pohja

Ylioppilaskunta omistaa korttelin aivan pääkaupunkimme ytimestä, sisältäen muun muassa molemmat ylioppilastalot ja Kaivotalon. Pykälisteille tuttu Pykälän toimisto sijaitsee myös HYYn kiinteistössä. Miten on mahdollista, että opiskelijat omistavat tällaisen maapläntin? Syy on yksinkertainen: kaupunki on lahjoittanut tontin ylioppilaskunnalle 1800-luvulla. Silloin alue oli aivan kaupungin laidalla, sillä nykyisen Kampin alue oli pelkkää peltoa. Ylioppilaat rakensivat tontille Ylioppilastalot ja aikojen saatossa kaupunki tuli yliopiston sekä ylioppilaiden luo ja omaisuuksien arvo kasvoi merkittävästi. Keskustan kiinteistöt toimivat kiinteistöliiketoiminnan pohjana, mutta ylioppilaskunta omistaa lisäksi muitakin kiinteistöjä muun muassa Leppäsuon alueelta. Iso osa kiinteistöistä on erilaisten ylioppilaskunnan alaisten järjestöjen käytössä. Loput tiloista ovat pääosin liike- ja toimistotiloja. Ylioppilaskunnalla on opiskelija-asuntoja toistaiseksi niukasti ja niiden hankkiminen tai rakennuttaminen tulevaisuudessa on yksi mielenkiintoinen vaihtoehto. Joka tapauksessa Helsinki kasvaa nyt todella kovaa vauhtia uusien tornitalojen noustessa Kalasatamaan ja Keski-Pasilaan. Näköpiirissä ei kuitenkaan ole nykyisen keskustan vetovoiman heikkeneminen vaan pikemminkin houkuttelevuus esimerkiksi espoolaisten silmissä noussee Länsimetron myötä. Yhtymän tulee siis investoida jatkossa vahvasti keskustakiinteistöihin ja kasvattaa niiden vetovoimaisuutta.

Sijoitustoiminta – Lisäarvoa opiskelijoille

HYYn sijoitustoiminta pohjautuu vuoteen 2004 jolloin ylioppilaskunta myi omistamansa matkatoimiston Kilroy Travelsin. Tästä myynnistä saadut varat ovat olleet nykyisen sijoitustoiminnan pesämuna. Yhtymä panostaa tänä vuonna vahvasti sijoitusstrategian kehittämiseen ja uusien sijoitusmahdollisuuksien kartoittamiseen. Arvopaperisalkun markkina-arvo on tällä hetkellä noin 14 miljoonaa euroa. Yhtymän vastuullisuuslupaus näkyy myös sijoitustoiminnassa, sillä olemme muun muassa Finsif ry:n, Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumin, perustajajäsen.

Majoitus- ja ravintola-ala – vastuullista palveluliiketoimintaa

HYY Ravintolat ovat varmasti opiskelijoille tunnetuin osa konsernin toimintaa. Kukapa meistä ei olisi ruokaillut Unicafe-ravintoloissa opiskeluaikana? Useasti Porthanian käytävillä kuulee vähemmän mairittelevia kommentteja ruoan laadusta ja valituksia siitä, miten meillä ei ole Amicoja tai vastaavia kilpailijoita, jotka tarjoavat ”parempaa” ruokaa. Suurin syy lienee tietämättömyys. HYY Ravintolat on osin epäonnistunut tuomaan esille kilpailuvalttejaan muihin toimijoihin nähden. Tiesitkö esimerkiksi, että Unicafen ruoat ovat pääsääntöisesti suomalaisista raaka-aineista valmistettuja? Opiskelijaravintoloiden lisäksi HYY Ravintolat pyörittävät henkilöstöruokaloita. MaRa-toimintaan kuuluu myös kesäisin toimiva hostelli Domus Academica Leppäsuon alueella.

Ylioppilaskunta omistajana

Ylioppilaskunnan edustajiston joka toinen vuosi hyväksymä omistajastrategia on omistajahallinnon tärkein asiakirja. Se määrittelee Yhtymän toimintaa sekä omistajan tavoitteet tälle toiminnalle. Edustajisto hyväksyy uuden omistajastrategian syksyllä ja olenkin aloittanut jo uuden strategian valmistelun. Mihin suuntaan Yhtymää pitäisi viedä? Otan mielelläni vastaan kehitysideoita! Omistajalla on vahva rooli Yhtymässä kauttaaltaan, mikä on tietysti luonnollista kun omistajia on vain yksi. Esimerkiksi enemmistö Yhtymän hallituksen jäsenistä on aina opiskelijoita minkä lisäksi omistajahallintoon kuuluvat hallintoneuvosto sekä ylioppilaskunnan hallitus. Ensi syksynä on edessä taas ylioppilaskunnan edustajistovaalit. Muistathan vähintään äänestää näissä vaaleissa ja sitä kautta olla mukana vaikuttamassa ylioppilaskunnan ja HYY Yhtymän linjoihin!

Tulevaisuus?

Ylioppilaskunnan kiinteistöt vaativat merkittäviä peruskorjauksia ja -parannuksia tulevien vuosien aikana. Nämä toimet on jo aloitettu, jonka jokainen voi huomata kävellessään Kaivokäytävää pitkin. Lähivuosina edessä lienee myös Uuden ylioppilastalon linjasaneeraus ja julkisivuremontti. Osana taloudellista vastuullisuutta on äärimmäisen tärkeää pitää huolta omaisuudestamme pitkäjänteisesti ja jättää investointeihin riittävästi varaa. Kuitenkin omistajastrategian nykyinen pitkän aikavälin tavoite on mahdollistaa sellainen voitonjako, jolla voitaisiin kattaa koko ylioppilaskunnan toiminta. Suomeksi tämä tarkoittaisi mahdollisuutta jäsenmaksun poistamiseen. Täysin henkilökohtaisen mielipiteeni mukaan tämä olisi mahdollista viimeistään 2020-luvun alkupuolella poliittisen tahtotilan sen salliessa. Tämä luonnollisesti vaatii sen, ettei ylioppilaskunnan varsinaista toimintaa paisuteta entisestään.
Yhtymää on viimeisen vuoden aikana lähdetty uuden strategian ja uusien henkilövalintojen myötä kehittämään voimakkaasti oikeaan suuntaan. Tulevaisuus näyttää yhtä valoisalta kuin kevätauringon täyttämä Kaivopiha tätä kirjoittaessani!

Tarik Ahsanullah
HYYn hallituksen jäsen ja Pykälä-aktiivi
KansYn edustajistoryhmän jäsen
tarik.ahsanullah@hyy.fi

Kategoriat: Yleinen Avainsanat: , , , , , ,