Vuoden opettaja tähtää aktivoivampaan opetukseen

Pykälän vuosijuhlassa valittiin vuoden opettajaksi oikeustieteen tohtori Heidi Lindfors, joka toimii Helsingin yliopistolla prosessi- ja insolvenssioikeuden yliopistonlehtorina. Toimituksemme tapasi Lindforsin ja ensimmäisenä kysymme häneltä, että miltä tuntui tulla valituksi.

”Mahtavalta tuntuu. Olen todella iloinen ja ylpeä tästä tunnustuksesta ja oikeastaan vähän yllättynyt! Lindfors kuvailee tuntemuksiaan. Yllättyneisyyttään hän selventää kertomalla, että hän on aiemmin ajatellut Vuoden Opettajaksi valittavan sellaisen opettajan, joka on jollain tavalla kokeillut kursseillaan jotakin uutta tai muuten tuonut jotain uutta opetukseensa nimenomaan kuluvan vuoden aikana.”

Valintaperusteluissa kiitosta annettiin muun muassa Lindforsin pitämälle pienryhmäkurssille, jonka hän kertoo toimineen samalla formaatilla jo useamman vuoden ajan. Kurssia on kehitetty vuosien saatossa ja viime syksynä siihen lisättiin uutena ruotsinkielisiä termejä, mutta mitään isoja mullistuksia kurssin sisältö ei viime syksynä kokenut. Perusteluina valinnalle mainittiin myös Lindforsin sitoutuneisuus, halu kehittää opetustaan sekä kiinnostus opiskelijoiden oppimista kohtaan.

Tutkimuksen ohella opettamista

Lindforsilla oli alun perin oikeustieteen lisäksi myös toinen kiinnostava opiskeluvaihtoehto. Lääketiede on hänen mukaansa kiinnostanut häntä aina, yhä edelleenkin. Kuitenkin päästyään oikeustieteelliseen ja opiskeltuaan siellä vuoden, päätti hän jäädä sille tielle.

Opettajaksi päätymisestä Lindfors kertoo, ettei aluksi tietenkään ajatellut tulevansa nimenomaan opettamaan, sillä hän tuli yliopistoon tekemään jatko-opintoja ja tutkimusta, mutta sitä myötä tietenkin myös opettamaan. Hän kertookin, että omalla tavallaan opettaminen on aluksi haastavaa, sillä siihen ei sillä tavalla ole valmentautunut kuin esimerkiksi lukioon opettamaan menevät. Opettajaksi siis ikään kuin kasvetaan pikkuhiljaa ja alussa hän kertoo lähteneensä liikkeelle muistelemalla sitä, miten itse omina opiskeluvuosinaan koki opettamisen. Omista opiskeluvuosistaan hän kokee opetuksen muuttuneenkin todella paljon.

”Silloin, kun itse opiskelin, oli luentoja, joilla oli luentokalvoja, joita me kopioimme. Se oli opetusta silloin, että on se kyllä muuttunut, Lindfors kertoo omien opiskeluaikojensa opetuksesta.”

Lindfors kokee, että nykyään opetukseen suhtaudutaan entistä vakavammin ja moni opettaja haluaa kehittää opetusta entistä paremmaksi. Haasteeksi hän mainitsee vuosikurssien suuruuden, joka tietysti aiheuttaa sen, että merkittävä osa opetuksesta toteutetaan edelleen massaluentoina. Hän itse toivoisi, että opetus pikkuhiljaa kehittyisi entistä aktivoivampaan suuntaan siten, että opiskelijat eivät vain istuisi luennoilla ja lukisi kirjoja, vaan opetuksessa olisi enemmän itse ajattelua ja tekemistä. Kerta rysäyksellä hän ei toivo minkään muutoksen tulevan, vaan kannattaa asteittaista etenemistä.

Mielenkiintoinen ja vaihteleva työ

Omaa työtään Lindfors kuvailee mielenkiintoiseksi ja vaihtelevaksi, sillä siinä pääsee tekemään monenlaista sekä tutkimuksen että opetuksen parissa. Opetuspuoli on lisääntymässä, sillä ensi lukuvuodesta alkaen lehtoreiden opetustuntimäärä tulee olemaan suurempi kuin professoreilla. Aikaisemmin opetusmäärät ovat olleet samat professoreilla ja lehtoreilla. Lindfors kertookin työn hyviin puoliin kuuluvan myös opiskelijoiden kanssa tekemisessä oleminen etenkin pienryhmä- ja seminaarityöskentelyssä. Työnsä ainoaksi huonoksi puoleksi Lindfors mainitsee välillä eteen tulevan kiireen.

”Välillä on aika kiire. Monia asioita tulee ja ihan kaikissa ei itse päätä aikatauluja, joten tulee sitten niitä päällekkäisyyksiä, jolloin saa tehdä pitkääkin päivää, Lindfors kertoo. Tästäkin huolimatta hän korostaa työnsä mielenkiintoisuutta ja vaihtelevuuden tuomaa mielekkyyttä.”

Viimeisenä kysymyksenä kysymme häneltä, minkälaiset terveiset hän haluaisi Vuoden Opettajana lähettää opiskelijoille.

”Olkaa aktiivisesti mukana ja antakaa aktiivisesti myös palautetta opettajille”, Lindfors toteaa lyhyesti ja lisää, että hän uskoo tämän olevan myös useamman muun opettajan toive.

Teksti: Eveliina Syrjänen
Kuvaaja: Ruby Nguyen

Kategoriat: Yleinen Avainsanat: , ,