Läpinäkyvämpi HYY

Edustajistoryhmä HELP ei tänä vuonna ole HYYn hallituksessa, mutta tästä huolimatta ryhmä ajaa vaalitavoitteitaan HYYssä täyttä höyryä eteenpäin. Yksi keskeinen vaalitavoite syksyn vaaleissa oli avoimempi HYY. Sen saavuttamiseksi HELP on laatinut äsHELP LOGO (1)kettäin julkaistun avoimuusohjelman.

 

Avoimuusohjelmassa esitetään konkreettisia tapoja parantaa ylioppilaskuntamme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. HELP esittää ajantasaisen kokouskalenterin ylläpitoa HYYn nettisivuilla, eri toimielinten kokousten nykyistä parempaa avoimuutta koko jäsenistölle, hankintojen tarkastelua sidonnaisuusnäkökulmista, linjapaperien osallistavaa valmistelua, asiakirjojen parempaa saatavuutta koko jäsenistölle, hallitusneuvotteluiden kehittämistä sekä HYYn päätöksentekoprosessin läpinäkyvää kuvausta koko jäsenistölle.

 

Miksi ajamme tällaista? Siksi, että jäsenistön eli kaikkien opiskelijoiden olisi helpompaa seurata, mitä HYYssä tapahtuu. HYYn vaatimukset esimerkiksi yliopistoa kohtaan ja toisaalta palvelut vaikuttavat useimpien opiskelijoiden elämään. Toisaalta noin kolmasosa HYYn budjetista on jäsenmaksuin kaikilta opiskelijoilta kerättävää. HYYn toiminnan kommentoiminen, seuraaminen tiedekuntajärjestöissä sekä osallistuminen tulisi tehdä mahdollisimman helpoksi.

 

En väitä, että HYYssä olisi avoimuusongelma. Suurin osa asiakirjoista on nykyäänkin mahdollista saada, jos osaa kysyä keskustoimistolta tai tuntee muuten hyvin päätöksentekoprosessin. Monet kokoukset ovat julkisia. Kokousten esityslistoihin pääsee käsiksi, jos osaa kysyä tai etsiä oikeasta paikasta.

 

Olemme kuitenkin nuorista ihmisistä digiaikana koostuva ylioppilaskunta. Miksi emme tee asioista kaikille helpompia ja toiminnasta legitiimimpää lisäämällä rutkasti tiedon saatavuutta, kun se nykyaikana on kohtuullisen vaivatonta? Miksi jokaisen tulisi
erikseenkin käyttää aikaa ja vaivaa tietojen kaivamiseen, kun voisimme tehdä informaatiosta hallittavampaa ja jäsennellä sen saataville?

 

Monet HYYn toimijat päätyvät myöhemmin elämässään esimerkiksi politiikkaan tai virkamiehistöön. Olisi hyvä, jos sukupolvemme opettelisi jo tässä vaiheessa läpinäkyvän ja avoimen päätöksenteon arvon. Olisi hienoa, mikäli esteellisyyden käsitettä mietittäisiin ylioppilaspolitiikassakin ja totuttaisiin olemaan tarkkana esimerkiksi hankinnoissa. Viimeaikaisista uutisista käy selväksi, että monille vanhemmille sukupolville nämä asiat tuottavat ongelmia erityisesti virkamiehistössä ja yhteisten rahojen käytössä ilmenee jatkuvasti väärinkäytöksiä, joita kukaan ei ole huomannut, vaikka tilanne olisi jatkunut pitkäänkin. Se kertoo todella isoista ongelmista läpinäkyvyydessä.

 

Avoimuusohjelmaan voi tutustua tarkemmin HELPn nettisivuilla:

helphyy.fi/blog/helpn-avoimuusohjelma-2017-2018

 

Salla Viitanen

Edustajiston varsinainen jäsen

 

Kategoriat: HELP, Yleinen Avainsanat: , ,