VASTINE: OTM-tutkielmien arvosanoista  

 

Inter Vivos –lehdessä 2/2017 oli mielenkiintoinen kirjoitus OTM-tutkielmien arvosanojen jakautumisesta eri oppiaineissa.  Koska toimin lääkintä- ja bio-oikeuden yliopistonlehtorina ja oppiaineen vastuuopettajana 1.1.2012-31.5.2017, haluan kommentoida ko. oppiaineen osalta tilannetta. Lääkintä- ja bio-oikeudessa ei ole tuona aikana annettu yhtään laudaturia.

Lääkintä- ja bio-oikeus on valinnainen oppaine, jossa on voinut suorittaa valinnaisia aineopintoja 8 op:n edestä (5 op:n Lääkintä- ja bio-oikeuden perusteet ja 3 op:n Bio-oikeuden täydentävät opinnot). Lisäksi harjoitusseminaari on ollut mahdollista suorittaa oppiaineessa.  Periaatteessa mainittujen opintojen suorittaminen olisi edellytyksenä syventävien opintojen projektiin osallistumiselle, mutta olen ottanut muitakin, jos heillä on ollut hyvät perusteet (esim. terveydenhuoltoalan opintoja).

Koska oppiaine kuitenkin eroaa monelta osin perinteisistä oppiaineista monitieteisyytensä vuoksi, on useassa tapauksessa ollut ongelmallista, jos perustiedot ovat puuttuneet.  Sen ohella on huomattava, että vasta v. 2012 alkaen oppiaineessa on ollut systemaattista opetusta.  Opetukseen satsaaminen ja oppikirjojen kirjoittaminen on tuottanut tulosta, sillä aineopintoja on suoritettu koko ajan enemmän (vaikka oppikirjoja on ollut huonosti saatavilla kirjastossa).  Tämä näkyy myös tutkielmien tasossa.  Eximian tasoisten töiden osuus on kasvanut, vaikka se ei lehden kuvasta käykään selvästi ilmi.  Tarkoitan sitä, että lähellä laudaturia olevien tutkielmien määrä on selvästi lisääntynyt.

Arvosanojen vertaaminen oppiaineittain on vaikeaa.  Olen toisinaan lukenut valtiosääntöoikeuden tutkielmia, koska minulla on tuossa aineessa professorin pätevyys.  Laudaturin saaneet tutkielmat eivät ole sen parempia olleet kuin lääkintä- ja bio-oikeudessa eximian saaneet.  En ota kantaa siihen, kummassa aineessa on arvosteltu ”väärin”.  Tärkeintä on, että yksittäisessä oppiaineessa on johdonmukainen linja.  Pitkään tutkielmia lukenut opettaja pystyy siihen.

Kuviossa ei ole vielä mukana v. 2017 tutkielmat, mutta voin mainita, että toukokuun loppuun mennessä hyväksyttiin 6 tutkielmaa arvosanalla eximia, ja kirjoittajista monelle voi suositella tohtoriopintoja. Tilanne on vaan ikävä siinä mielessä, että lääkintä- ja bio-oikeuden määräaikaista yliopistonlehtoraattia ei jatkettu oppiaineen hyvistä tuloksista huolimatta.  Uusien vaatimusten mukaan väitöskirjan työnohjaajan tulee olla työsuhteessa tiedekuntaan, eikä sellaisia henkilöitä nyt ole.

Loppuuko oppiaine kokonaan tiedekunnasta?  Samaan aikaan muissa oikeustieteellisissä tiedekunnissa on alettu panostaa tähän oppiaineeseen, jossa Helsingin tiedekunta oli edelläkävijä.  Iso Pyörä –uudistuksessa valinnaisten oppiaineiden merkitys kasvaa, ja lääkintä- ja bio-oikeus on siinä mainittu yhdessä urheilu- ja viestintäoikeuden kanssa.  Käytännössä oppiainetta ei kuitenkaan opeteta ainakaan ensi lukuvuonna.

 

Liisa Nieminen

OTT, VTM, valtiosääntöoikeuden dosentti

 

P.S. Ks. myös Inter Vivos 1/2015, s. 15, kirjoitukseni: ”Lääkintä- ja bio-oikeus oikeustieteellisessä tiedekunnassa”. [Toim. Linkki lehteen]

Katso myös:

Suuri arvosanametsästys II

VASTINE: Gradujen arvosanakäytäntö seurannassa

Kategoriat: Yleinen Avainsanat: , , ,