HELP 4/17: Työelämäosaamista vaikuttamisesta

Helsingin yliopiston urapalvelut tutkii säännöllisin väliajoin valmistuneiden sijoittumista työelämään sekä yliopistossa opittuja taitoja suhteessa työelämässä vaadittaviin taitoihin. Tutkittavat ovat työelämässä jo olevia oikeustieteellisestä valmistuneita monilta eri aloilta. Tiedekunnasta vuonna 2011 valmistuneiden mukaan tärkeimmät työelämävaatimukset oikeustieteen alalla ovat lainsäädännön tuntemus, kyky oppia ja omaksua uutta sekä analyyttinen ja systemaattinen ajattelu. Näihin asioihin yliopistokoulutus valmistuneiden mukaan valmistaa opiskelijaa.

Sen sijaan seuraavina työelämässä tarvittavina taitoina nähtiin vuosien 2003–2011 tutkimuksissa neuvottelutaidot, esiintymistaidot, ryhmätyöskentely, projektinhallinta ja organisointi- ja koordinointitaidot, joihin taas yliopisto-opintojen ei koeta valmistavan hyvin. Näistä erityisesti neuvottelu- ja esiintymistaidot nousevat lähes jokaisessa tutkimuksessa taidoiksi, jotka ovat tärkeitä työelämässä, mutta joita oikkari yliopisto-opinnoissa ei juurikaan opi. Se ei tietysti ole ihmekään, kun katsoo Weboodin (kenties virheellisistä tiedoista) mitä opetus sisältää. Nähtäväksi jää, miten paljon Iso Pyörä muuttaa asiaa.

Kaikkia edellä mainittuja taitoja on kuitenkin mahdollista harjoitella intensiivisesti opiskeluaikanaan. Edustajistotoiminnassa ja HYY:n edunvalvonnassa on nimittäin arkipäivää esitellä asioita, pitää puheita yli 60 hengen yleisölle vieläpä nettiin streamattuna, neuvotella niin asioista kuin ihmisistäkin, päättää erilaisissa työryhmissä vaikeistakin asioista aivan eri mieltä olevien ihmisten kanssa, tuoda oma mielipiteensä selvästi ja argumentoiden esiin sekä koordinoida ja hallita isoja asiakokonaisuuksia. Oikkarille tämä on erityisen hyödyllistä, sillä aiheet liittyvät usein jollakin tavalla talouteen, sääntöihin tai juridiikkaan. Toisaalta vastapuoli on yleensä vahvasti eri mieltä, toisin kuin järjestötoiminnassa yleisesti. Ei olekaan sattumaa, että monet entiset ylioppilasaktiivit ovat menestyneet hyvin urallaan asianajajina, johtajina tai poliitikkoina, sillä julkinen argumentointi ja esiintyminen ovat tällaisissa ammateissa hyvin keskeistä osaamista.

Lisäksi edustajistotoiminnassa oppii paljon vaikuttamisesta, lobbaamisesta, yleisen mielipiteen kääntämisestä ja isojen päätösten valmisteluprosesseista. Erittäin työelämärelevanttia vastapainoa säädöstekstille! Suosittelenkin kaikkia käytännössä oppimisesta kiinnostuneita harkitsemaan harrastusta opiskelijoiden edunvalvonnasta. Vaalit ovat vuoden päästä, mutta mukaan voi tulla milloin vain.

Helsingin yliopiston tutkimukseen valmistuneiden taidoista ja tarpeista työelämässä voit tutustua osoitteessa: https://hyurapalvelut.shinyapps.io/osaamistutka/

 

Salla Viitanen

Edustajiston varsinainen jäsen

(Artikkelikuva: Ilona Raimas)

 

Kategoriat: HELP Avainsanat: , , , , , ,