HELPn Palsta 5/17: Puheenjohtajan terveiset vuodelta 2017

Ylioppilaskuntien edustajistovaalit käytiin tänä syksynä kaikkialla muualla paitsi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa HYYssä.  Turussa oikislaisten Ryhmä LEX sai huikean äänisaaliin ja yhden paikan lisää edustajistossa. ”Pyhä kolminaisuus” -vaalirengas, johon kuuluvat oikislaiset, kauppislaiset ja lääkisläiset, sai kunnollisen vaalivoiton sekä enemmistön edustajistosta ja nappasi 22/41 paikkaa edustajistosta.

 

Turkulaisten oikeustieteilijöiden äänestysaktiivisuutta ei voi kuin ihailla ja toivoa, että se rantautuisi myös ensi vuonna tänne HYYn edustajistovaaleissa. Siellä oikeustieteellisen tiedekunnan äänestysprosentti oli todella korkea, peräti 62,16 %, kun Helsingissä vastaavasti oikislaisten äänestysaktiivisuus on pyörinyt 30-40 prosentin välillä.

HYYn edustajistossa Pykälä on osa HELP-vaalirengasta, johon kuuluu myös HLKS, EKY, LKS ja YFK. Tärkein yhdistävä tekijä HELP:ssä on professioalat. Vaikka opiskeltavat asiat ovatkin keskenään aika erilaisia, niin silti professioaloilla on myös hyvin paljon yhteisiä piirteitä opintojen rakenteessa ja monissa muissa asioissa.

 

Edustajistoryhmä HELP:n puheenjohtajana olen saanut huomata, että yhteinen sävel löytyy helposti helppiläisten kesken helposti. Tärkein syy tähän mielestäni on, että keskimäärin HELP:n edustamien alojen opiskelijoille HYY tuntuu melko kaukaiselta ja vieraalta. Sen takia olisikin tärkeää, että myös oikeustieteen opiskelijat osallistuisivat HYYssä vaikuttamiseen, kun kaikki joutuvat jäsenmaksun maksamaan.

 

HYYn edustajistossa tärkeimmät asiat tänä vuonna ovat olleet yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintatavan uudistaminen ja HYYn linjapaperin uusiminen. Opiskelijaedustajien valitseminen on yksi ylioppilaskuntien lakisääteisistä tehtävistä ja valintatapaa oltiin uudistamassa sellaiseen suuntaan, jossa valinnan olisi tehnyt toimikunta, jossa ei olisi ollut välttämättä edes edustusta kaikista eri tiedekunnista. Kuitenkin edustajistossa saatiin kehitettyä malli, jossa jokaisesta tiedekunnasta on edustus valintaprosessissa ja valitseminen tapahtuu nyt tiedekuntakohtaisten valintatoimikuntien kautta. Meidän mielestämme oli ehdottoman tärkeää, että valintaprosessissa säilyy vaikutusmahdollisuus jokaisen eri tiedekunnan opiskelijoilla.

 

Linjapaperin uudistaminen oli todella suuri prosessi ja varmaan tärkein yksittäinen asia nykyisen HYYn edustajiston kaksivuotisen kauden aikana. Uudistuksen laajuudesta kertoo jotakin, että aiemmin HYYllä oli useita eri linjapapereita. Näiden yhteenlaskettu pituus oli noin 180 sivua, kun taas uusi linjapaperi on vain hieman yli 20 sivua pituudeltaan. Vaikka linjapaperi saattaakin kuulostaa kuivalta ja tylsältä se on kuitenkin hyvin tärkeä dokumentti. Se nimittäin kertoo, mitä mieltä HYY on esimerkiksi koulutus- tai kaupunkipoliittisissa kysymyksissä. HELP ajaa sitä, että HYY ottaisi kantaa vain opiskelijoita koskeviin asioihin eikä HYYllä välttämättä tarvitsisi olla mielipidettä jokaiseen asiaan. Sen lisäksi HELP pyrkii tuomaan aktiivisesti professioalojen opiskelijoiden ääntä esiin.

 

Koska ylioppilaskuntaan kuuluvat kaikki Helsingin yliopiston opiskelijat, on mielestäni tärkeää, että se edustaa kaikkia jäseniään. Sen takia kannustankin kaikkia oikislaisia tutustumaan HELP:n toimintaan ja lähtemään ennakkoluulottomasti mukaan. Lääketieteen opiskelijana toivon, että teemme jatkossakin hyvää yhteistyötä professioalojen kesken!

Anssi Mykkänen

puheenjohtaja

Edustajistoryhmä HELP

 

Kategoriat: HELP Avainsanat: , , ,