Päivin Palsta 1 / 2018

Päivin palstalla Pykälän Inspehtori Päivi Korpisaari vastaa palstalle lähetettyihin kysymyksiin!

Mistä työtä jolla on tarkoitus?

Hei Päivi! Yleensä ajatellaan, että lakimiesuralle motivoi raha ja hyvät työllisyysnäkymät. Mille alalle kannattaa oikkarina hakeutua, jos motivaationa on kuitenkin puhdas velvollisuudentunto ja ammatin mahdollisimman suuri hyöty yhteiskunnalle?Ja tosiaan oletetaan, että subjektiiviset seikat kuten kiinnostus (oikeudenala, ammattikuva) tai henkilön ominaisuudet (esiintyminen, oppimiskyky) eivät olisi tässä yhteydessä relevantteja. Kiitollisuusvelallinen 

 

Hyvä nimimerkki Kiitollisuusvelallinen. Heititpä aika vaikean kysymyksen. On arvostuksenvarainen seikka, mistä lakimiesammatista olisi mahdollisimman suuri hyöty yhteiskunnalle. Mittaammeko yhteiskunnallista hyötyä taloudellisten seikkojen, oikeudenmukaisuuden tai vaikkapa oikeusvaltion puolustamisen kannalta? Ja onko ratkaisevaa yksilöllinen hyöty vai eräänlainen kollektiivinen hyöty?

Ja jos mitataan yksilöllistä hyötyä, mitataanko se summaamalla kaikkien yksilöiden hyödyt yhteen, jolloin maksimoitu hyvinvointifunktio voi tuottaa kaiken hyödyn yhdelle henkilölle tai hyvin pienelle ihmisjoukolle jättäen muut ilman hyötyä? Toisena mittaustapana taas voisi olla yhteiskunnan heikoimpien jäsenten hyödyn tarkasteleminen.

Jos mittaisimme yhteiskunnallista hyötyä rahalla, yhteiskunnan kannalta hyödyllinen lakimiesammatti olisi sellainen, joka tuottaisi yhteiskunnalle mahdollisimman paljon tuloja. Ehkä hyötyä voitaisiin saada myös menojen säästämisestä, vaikkakin menojen leikkaukset voivat aiheuttaa erinäisiä aineettomia haittoja sekä niistä myöhemmin johtuvia kustannuksiakin monille eri sektoreille ja ihmisryhmille. Yhteiskunnan varallisuutta kartuttavia lakimiehen koulutuksella hoidettavia ammatteja voisivat olla esimerkiksi valtion sijoitusten tai muun varallisuuden hoitamiseen liittyvät tehtävät tai vaikkapa suomalaisen pörssiyrityksen menestyksellinen johtaminen niin, että yritys ja sen työntekijät maksaisivat muhkean veropotin valtion ja kuntien kassaan. Nämä eivät kuitenkaan ole tyypillisiä lakimiehen tehtäviä, vaikka lakimiehiä löytyy tällaisistakin tehtävistä. Yhteiskunnan taloudellista kokonaisetua voidaan ajaa myös valtiontalouden tarkastusviraston, verottajan, poliisin tai syyttäjän palveluksessa, kun ehkäistään ja paljastetaan taloudellisia väärinkäytöksiä ja säästetään rahaa tai saadaan rikoshyötyä takaisin. Kokonaisuudessaan näiden instituuttien menot lienevät kuitenkin niiden hankkimia tuloja suuremmat. Toisaalta niiden olemassaololla on myös väärinkäytöksiä ennalta ehkäisevää, yleistä lainkuuliaisuutta ylläpitävää ja moraalia tukevaa vaikutusta.

Oikeudenmukaisuuden, oikeusvaltion ja demokratian – eli myös yhteiskunnan – kannalta hyödyllisiä lakimiestehtäviä on sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Esimerkiksi tuomarin tehtävät siviili-, rikos- ja hallintoprosessissa ylläpitävät yksilöllistä oikeusturvaa ja yhteiskuntarauhaa. Riitoja ei ratkota vahvemman oikeudella eikä rikollisia rankaista kostamalla, vaan oikeusjärjestys huolehtii asiasta demokraattisesti säädettyjen lakien mukaan. Emme kuitenkaan voisi nähdä oikeudenmukaisen prosessin tai aineellisesti oikean lopputuloksen toteutuvan, jollei oikeudenkäynnin osapuolilla olisi mahdollisuutta oikeusapuun, jota usein tarjoavat yksityiset lakimiehet. Näin ollen sekä tuomarin että asiamiehen tehtäviä voidaan pitää hyödyllisinä muodollisen ja aineellisen oikeusturvan kannalta.

Yksilön kannalta tärkeitä päätöksiä tehdään kuitenkin myös muualla kuin tuomioistuimissa. Hyödyllisiä lakimiesammatteja on niin monissa tehtävissä, että en tohdi tässä enempää mainita siinä pelossa, että loukkaan jotakin ammattiryhmää jättämällä sen mainitsematta.

Oikeustieteen maisterin tutkinto antaa hyvät valmiudet moniin erilaisiin työtehtäviin. Kaikissa tilanteissa juristilla ei tietenkään ole mahdollista valita, minkälaista työtä hän haluaa tehdä. Jokaisesta työstä voi kuitenkin oppia jotain. Lisäksi myös sellainen tehtävä, joka ei aluksi ole tuntunut kiinnostavalta, voi asiantuntemuksen karttuessa osoittautua hyvinkin mielekkääksi ja mielenkiintoiseksi.

Työn tekeminen vain velvollisuudentunnosta ja yhteiskunnallisen hyödyn vuoksi voi käydä pidemmän päälle henkisesti raskaaksi. Toisin on silloin, jos kokee työn kutsumusammatiksi ja on tyytyväinen työnsä merkitykseen tai tulokseen. Joku löytää unelmatehtävänsä heti ja toinen vasta useampia toimenkuvia kokeiltuaan. On niitäkin, joille työ on vain työtä, eikä sen enempää. Yleensä ihminen pärjää hyvin ja on muillekin hyödyksi sellaisessa työtehtävässä, johon itse tuntee aitoa kiinnostusta.

Kategoriat: Päivin palsta