Uusi dekaani kehottaa opiskelemaan ja sitoutumaan!

Teksti: Erika Nylund

Inter Vivosin toimitus kävi tapaamassa oikeustieteellisen tiedekunnan uutta dekaania, Pia Letto-Vanamoa.

– Iso Pyörä ja yliopistopalvelujen uudistus ovat vaikuttaneet dekaanin tehtäviin ensimmäisistä päivistä lähtien, toteaa Letto-Vanamo, jolla tehtävää on nyt takana reilu kuukauden päivät. Asia ei tullut uudelle dekaanille yllätyksenä ja hän suhtautuukin tilanteeseen ongelmanratkaisulähtöisesti.

 

Haasteellinen tehtäväkenttä

Letto-Vanamo kertoo, että ensi lukuvuoden opetussuunnitelmat ovat juuri valmistumassa ja niitä silmällä pitäen tilannetta on arvioitu päivittäin. Käytännön asiat pyritään järjestämään siten, että työtaakka ja -tehtävät jakautuisivat mahdollisimman tasaisesti opetuksesta vastaavan henkilökunnan kesken. Töiden epätasainen jakautuminen on johtanut tutkimukseen käytössä olevan ajan vähenemiseen ja aiheuttanut käytännön pulmia opetukseen liittyen, joten muutoksilla yritetään parantaa sekä opetuksen että tutkimuksen laatua.

Dekaani siis satsaa energiaa käytännön sotkujen vähentämiseen ja toteaa rauhallisesti, että asiat ovat hoidettavissa. Hän myös muistuttaa, että tulisi nähdä metsä puilta; mikä osa uudistuksista on todella hyvää ja missä muutoksia on tehtävä – uudistusten erityisen positiivisina puolina hän nostaa esille opettajien välisen yhteistyön ja ajatuksen työelämärelevanssista.

– Osaksi kuohuntaa tekee se, että käytännöt eivät toimi. Menee sekaisin se, mitkä ongelmat johtuvat Isosta pyörästä ja mitkä yliopistopalvelujen uudistuksesta. Useasti kritiikki ei kohdistu Isoon pyörään vaan se kohdistuu siihen, että täällä samanaikaisesti tehtiin hallinnon muutos ja koulutuksen muutos, Letto-Vanamo toteaa ja lisää, että yliopisto olisi voinut toimia eri tavalla, jotta turhilta sotkuilta ja kriiseiltä oltaisiin vältytty.

 

Vastuuntunto ja uteliaisuus innoittivat hakemaan

Dekaanin tehtävään sai hakemaan tietynlainen vastuuntunto ja uteliaisuus.

– Tuntui siltä, että haluan tehdä tämän tiedekunnan eteen vielä jotain, ennen kuin jään yliopistolta pois ja haastaa itseäni katsomaan mitä voisin tehdä yhteiseksi hyväksi. Työ onkin erittäin kiinnostava, sillä yliopisto ja tiedekunta ovat kiinnostavassa vaiheessa, Letto-Vanamo pohtii.

Professorien tehtäväntäytössä viime syksynä mukana ollessaan Letto-Vanamo huomasi, että tiedekunnastamme oltiin erittäin kiinnostuneita sekä kotimaassa että ulkomailla.

– Ajattelin, että wau! Jos ulkoapäinkin näyttää siltä, että tämä on niin hyvä paikka – niin kuin tiedän että on – niin ajattelin, että on kiinnostavaa tehdä tämmöisen porukan ja tiedekunnan kanssa töitä. Niin opiskelijan kuin opettajankin näkökulmasta meillä on luksustilanne, sillä meille tulee taloon karsinnan jälkeen parhaat nuoret ihmiset opiskelemaan ja kilpailun jälkeen myös parhaat opettajat.

Letto-Vanamo vertaa työnkuvaansa ison yrityksen toimitusjohtajan työhön; opiskelijoita on valtava määrä ja henkilökuntaakin päälle sadan. Dekaanin tehtäviin kuuluu tiedekunnan tahdon edistäminen yliopistossa ja samalla yliopiston linjausten toteuttaminen omassa tiedekunnassa. Letto-Vanamo kuvailee dekaanin tehtävää valtavaksi tasapainoiluksi.

– Minähän olen vähän niin kuin hot dog -makkara! Toisella puolella on tiedekunta, jonka mahdollisimman hyvä edustaja haluaisi olla ja jonka parhaaksi yritän toimia. Samanaikaisesti kuitenkin resurssit ja mandaatti tulevat yliopiston rehtorilta ja hallitukselta, Letto-Vanamo vertaa tilannettaan.

Työnsä haasteena ja samalla hienoutena Letto-Vanamo pitää maan parhaiden tutkijoiden ja opettajien kanssa työskentelemistä.

– Asiantuntijoiden johtaminen on haastavaa. Kun tekee hyvien kanssa töitä huomaa, että hyvät ovat myös äärettömän kriittisiä, Letto-Vanamo tiivistää. Myös opiskelijat odottavat tiedekunnalta paljon, mikä näkyy kritiikkinä esimerkiksi eri sosiaalisen median kanavissa. Letto-Vanamo on huomannut, että henkilökohtaiset kohtaamiset opettajien ja opiskelijoiden välillä jäävät vähiin ja harmittelee asiaa, sillä näistä kohtaamisista syntyisi tärkeää yhteisöllisyyttä. Hänen mukaansa viime aikoina on tämän vuoksi ideoitu vain opiskelijoille suunnattuja tilaisuuksia ja vastaanottoja, joiden tarkoituksena olisi parantaa kommunikaatiota opettajien ja opiskelijoiden välillä.

Oikeustieteestä puhuttaessa Letto-Vanamo kertoo painokkaasti, ettei vaihtaisi juridiikkaa mihinkään.

– Oikeustieteeltä vaaditaan tällä hetkellä todella paljon, on tietenkin vaadittu aina. Kiehtovaa on pohtia sitä, miten hyvin juridiikka, tutkimus ja opetus vastaavat ajan haasteisiin, Letto-Vanamo toteaa, että juridiikkaa haastavat monenlaiset globaalit muutokset, mutta myös suomalaisen yhteiskunnan ongelmat ja lisää, että meidän tulisi miettiä miten olisimme keskustelun eturintamassa juuri oikeustieteen avulla.

 

Dekaanin terveiset opiskelijoille

Tiedekuntansa opiskelijoita Letto-Vanamo kehuu nuorison parhaimmistoksi ja opintoihinsa motivoituneeksi ryhmäksi, jonka kanssa on hienoa työskennellä.

– Saa tehdä kansainvälisesti vertaillen pienen ja erinomaisen joukon kanssa töitä. Molemminpuolisella sitoutumisella voitaisiin olla melkein Harvardin tasoa, Letto-Vanamo visioi.

Lopuksi Inter Vivos välittääkin uuden dekaanin terveiset opiskelijoille:

– Opiskeluaika on harvinaista aikaa, kun voi opiskella, oppia ja olla utelias. Tähän aikaan kannattaa satsata ja ajatella niin, että tämä on se hetki, kun ehtii lukemaan ja hankkimaan erityistaitoja ja -tietoja, muun muassa monipuolista kielitaitoa. Myöhemmin elämässä opiskelulle on vähemmän aikaa. Opiskelkaa ja sitoutukaa – mekin sitoudutaan!

Kategoriat: Artikkelit