HELP:n palsta 2/2018 : Riittävän pitkä aikaväli

Edustajiston ensimmäisessä kokouksessa ei draamaa puuttunut, kun aiheeksi oli valikoitu ylioppilaskunnan vuonna 2016 hyväksymän keskipitkän aikavälin suunnitelman (KTS) uudelleen tarkastelu. Siten edustajistossa saatettiin jälleen keskustella jäsenmaksuuttomuudesta, joka on ollut KTS:n keskeisiä tavoitteita.

Helmikuun loppupuolella järjestetyssä kokouksessa itse jäsenmaksuttomuustavoite ei kerännyt vastaväitteitä vaan ajatuksena oli pikemminkin tarkastella niitä konkreettisia toimenpiteitä, joilla tavoitteeseen päästään. Aiheen alustanut talousjohtokunnan puheenjohtaja esitti vastaavanlaisten toimenpiteiden tarkastelua myös mahdolliseen pakkojäsenyyden poistumiseen varautumisessa. Samalla kokouksessa puhuttiin myös HYY Yhtymän käyttörahastosta ja sen suuruudesta sekä budjettikurista.

Ei ollut mitenkään yllättävää, että pakkojäsenyyskeskustelu onnistuttiin kokouksessa välttämään, mutta jäsenmaksuttomuuden toteuttaminen keräsi sen sijaan sankan joukon puheenvuoroja. Parin hyvän investointivuoden jälkeen HYY Yhtymän yhden vuoden budjettia kattavaa varautumista taasen pidettiin liian suurena ja se nähtiin reliikkinä vaikeista talousajoista.

Jäsenmaksun poistamiseksi edustajistossa ehdotettiin kahta vaihtoehtoa. Yhtäällä, mm. HELPin päässä, jäsenmaksua toivottiin laskettavan tasaisesti 2-4 euroa vuodessa, kun taas toisaalla uskottiin kertakirpaisun voimaan. Jäsenmaksuttomuus saavutettaisiin siis kahdella useamman kymmenen euron pudotuksella vuosien 2024-2025 aikana, jota varten aiempina vuosina varallisuutta olisi kerrytetty palveluiden turvaamiseksi.

HELPin puolella jälkimmäinen vaihtoehto perusteineen on katsottu ylioptimistiseksi. Sitä voi pitää myös retorisesti turhan helppona ratkaisuna. Ensinnäkin ajatuksen pohjana on usko talouden jatkuvaan kasvuun vielä 6-7 vuoden ajan. Suunnitelmat menevät siis uusiksi, jos talous alkaa sakkaamaan. Toisaalta taas toimenpiteet siirtävät jäsenmaksuttomuuteen liittyvät päätökset kauas tulevaisuuteen, kun nykyisetkin fuksit ovat valmistuneet ja edustajisto on useaan otteeseen vaihtunut. Kipeiden päätösten kanssa tekemisiin joutuisi käytännössä siis vuoden 2024 HYY-vaaleissa valitut edaattorit.

Vastaavasti budjettikuri koettiin ensimmäisen kokouksen lähetekeskustelussa melkoisena mörkönä eikä tulevien edustajistojenkaan käsiä haluttu sitoa ikävillä budjettia koskevilla rajoituksilla. Siten kertaluontoiset karkkirahat säilynevät syksyn hallitusneuvotteluissa keskeisenä elementtinä vielä pitkään.

Ei siis mitään uutta auringon alla.

Jose Saranpää

HELPin tiedottaja

 

Kategoriat: HELP