Experto Credite 4/2018

Syksy on lähtenyt hyvin käyntiin myös opintoedunvalvonnan osalta. Ennen kaikkea on ollut ilo huomata, että Pykälään on saatu jälleen lisää innokkaita ja valveutuneita phukseja. Tutkintomme kehittämisen kannalta on elintärkeää, että puutumme epäkohtiin ja kyseenalaistamme vanhojakin toimintatapoja. Muistakaahan siis, että voitte aina ottaa minuun ja opetuksenkehittämisvastaaviin yhteyttä asiassa kuin asiassa.

 

Syksyn pidemmän tähtäimen teemaksi opetuksenkehittämisessä on valikoitunut ohjauksen kehittäminen. Keväällä ja kesällä pidettyjen useiden seminaarien myötä keskusteluumme nousi jälleen, etteivät TKP- ja notaariseminaarit vastaa toisiaan siltä osin, miten ohjaaja antaa tukea tutkielman kirjoittamiseen sekä työn kehittämiseen. Joidenkin seminaarien jälkeen opiskelijat ovat todenneet, ettei minkäänlaista ohjausta käytännössä ole ollut. Samoin gradujen osalta tosiasia on, että ohjaajat tukevat opiskelijoitaan erilaisin panoksin. Tietyt erot ohjauksessa ovat luonnollisia ja suotaviakin, mutta tavoitteenamme on, ettei kukaan kärsisi siitä valinnasta, jonka on tehnyt kuunnellessaan omaa intohimoaan tiettyä oikeudenalaa kohtaan.

 

Seminaarien ja projektin ohjauksen suuri merkitys opiskelijoille on meillä oikiksessa korostunut myös siitä syystä, että nämä ovat ikävä kyllä suurimmalle osalle opiskelijoista niitä ainoita hetkiä, jolloin opetushenkilökunnan kanssa pääsee keskustelemaan. Ainoita hetkiä, kun professori yhdistää opiskelijan nimen tiettyihin kasvoihin. Ja ennen kaikkea niitä ainoita hetkiä, kun alan ammattilaiselta saa henkilökohtaista tukea, vinkkejä ja kannustusta niitä valintoja kohtaan, joita teemme tulevaisuuttamme silmällä pitäen.

 

Helsingin ylipiston rehtorin päätöksen mukaisesti kaikissa koulutusohjelmissa otetaan käyttöön opettajatuutoritoiminta viimeistään vuonna 2020. Ideana on, että jokaiselle opiskelijalle varataan opettaja, jota hän voi käydä tapaamassa tietyin väliajoin. Opettajaan voisi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä ja häneltä saisi neuvoja tuleviin opintoihin ja uraan. Opiskelijalle tämä ei ole pakollista toimintaa, mutta varsin hieno mahdollisuus tutustua yhteen opettajaan kunnolla ja sitä kautta koko opettajayhteisöön. Tämä tuo potentiaalisesti opiskelijoita ja opettajia enemmän yhteen, mikä olisi meidän kaikkien kannalta loistava asia.

 

Asiasta keskustellessani viime tiedekuntapäivässä, eräs professori huokaisi syvään ja totesi olevan sääli, että hän pääsee tutustumaan opiskelijoihin vasta heidän maisterivaiheessa ja silloinkin vain pieneen osaan heistä. Professori mainitsi, että olisi todella siistiä, jos opiskelijat tulisivat hänen huoneeseen ihan vain juttelemaan.

 

Vaikka opettajatuutorointia ei vielä ole tiedekunnassamme, haluaisin kannustaa ottamaan yhteyttä opettajiin silloin, kun teillä on mahdollisuus ja varsinkin silloin, kun asia koskee jotain muuta kuin yksittäiseen kurssiin liittyvää asiaa. Sinun ei tarvitse odottaa hetkeä, kun pääset haluamaasi seminaariin tai projektiin.  Käy opettajan vastaanotolla, jos haluat kuulla, mitä tutkimuskohteita tietyn alan osalta on ja mitä töitä tietyn alan parissa voisi tehdä. Käytä hyväksesi myös tapahtumia, joissa opiskelijoilla ja opettajilla on mahdollisuus tavata toisiaan. Hekin ovat vain ihmisiä ja rakastavat keskustella siitä, mikä sekä opiskelijoita että opettajia yhdistää – oikeustieteestä.

 

Kategoriat: Experto Credite