HELP:n palsta 4/2018

Hei kaikki pykälistit.

 

Ylioppilaskunnan edustajistovaalit lähestyvät. Tämän johdosta seuraavaksi luvassa pohdiskelua päivänpolttavista opiskelijapoliittista kysymyksistä korttitalon äärellä.

 

1.Järkevä taloudenpito tai sen puute

 

Taloudenpidossa on aina kysymys valinnoista, sillä resurssit eivät valitettavasti riitä kaikkeen. Tästä johtuen myös ylioppilaskunnassa joudutaan priorisoimaan varojen käyttöä sellaisella tavalla, joka toteuttaa parhaiten ylioppilaskunnan tarkoituksen. Ylioppilaskunnan tarkoituksena puolestaan on ajaa jäsenistönsä etua. Sun rahat sua varten, toisin sanoen rahat sinulle, edunvalvontaan ja jäsenistön palveluihin. Tätä voisi mielestäni pitää järkevänä rahan käytön priorisointina.

 

Jäsenmaksuttomuus vuoteen 2025 mennessä on tällä hetkellä yksi ylioppilaskunnan merkittävimmistä talouspoliittisista tavotteista. Tavoitteena on siis viimeistään vuonna 2025 luopua jäsenistöltä perittävästä jäsenmaksusta(poislukien yths-osuus) ja rahoittaa ylioppilaskunnan toiminta pelkästään HYY yhtymän liiketoiminnalla. Erittäin kaunis päämäärä, jota ainakin allekirjoittanut kannattaa viimeiseen asti. Upeaa, että opiskelijoiden kukkaron rasittaminen halutaan viimeinkin lopettaa.

 

Myönnän kuitenkin, että tällä hetkellä minua pelottaa.

 

Kaikkien suurien tavoitteiden saavuttaminen nimittäin vaatii pitkäjänteisyyttä. Muistele vaikka omaa pääsykoekevättäsi. Jäsenmaksuttomuuden saavuttaminen edellyttää sekä suotuisaa kansantalouden tilaa, että kestävää talouspolitiikkaa ylioppilaskunnassa. Ensimmäiseen emme pysty vaikuttamaan, joten jälkimmäiseen tulee panostaa sitäkin enemmän.

 

Tästä kaikki eivät kuitenkaan ole ylioppilaskunnassa samaa mieltä. Monelta suunnalta on luotu paineita toimintatalouden budjetin kasvattamiseen, vaikka se nimenomaan veisi jäsenmaksuttomuustavoitetta kauemmaksi. Budjetin kasvattamista puolustellaan usein HYY yhtymän maagisella kyvyllä taikoa lisää rahaa. Ei siis ymmärretä tai haluta ymmärtää, että parhaatkaan asiantuntijat eivät pysty ennustamaan varmasti tulevaisuuden taloussuhdanteita.

 

Minua pelottaa, että jäsenmaksuttomuustavoitteelle käy kuin nousuhumalassa annetulle uuden vuoden lupaukselle. Pidetään yhdessä huolta, että näin ei käy. Edellytetään kestävää taloudenpitoa.

 

2.Opiskelijan neuvonta tai sen puute

 

Moni lienee huomannut, että opiskelijoiden saama neuvonta yliopistolla on tällä hetkellä tasoltaan varsin minimaalista ja ison pyörän, sekä leikkausten tuomat muutokset pahasti pakkaa sekoittavia. Tällaisessa ympäristössä mielenterveysongelmat kukkivat, varsinkin kun suorituspaineet ja stressi ovat jo perinteisesti tavaramerkkejä esimerkiksi professioaloilla.  Tästä syystä toimiva opintoneuvonta on sijoitus opiskelijan hyvinvoinnin ja tehokkaamman opiskelun puolesta.

 

Usein jo pelkkä oikean avun löytäminen on kaiken kaaoksen keskellä vaikeampaa kuin selon ottaminen Paavo Väyrysen poliittisista kuvioista. Tilannetta voitaisiin helpottaa palkkaamalla toimija, joka ohjaisi apua tarvitsevan opiskelijan oikean avun piiriin. Tämä helpottaisi opiskelijoiden elämää ja voisi alentaa monien psykoosikäyrää.

 

3.Opiskelijan oikeusturva tai sen puute

 

Voisi olettaa, että oikeustieteellisessä tiedekunnassa opiskelijan oikeusturva toimii esimerkillisesti. Näin ei kuitenkaan valitettavasti ole. Voidaan ensinnäkin kysyä, kuinka hyvää hallintoa edustavat hyvin myöhäisessä vaiheessa saapuvat opetustiedot, ilmoitettujen aikataulujen muuttelu lyhyellä aikajänteellä, huono tai kokonaan puuttuva tiedottaminen ja näiden yhdistäminen tiukkaan läsnäolopakkoon.

 

Toisekseen voidaan pohtia, millaiset keinot opiskelijalla on reagoida ilmenneisiin epäkohtiin. Ainoana varsinaisena oikeusturvakeinona yliopistolla on oikeusturvalautakunta. Tässä vaiheessa joku varmaan miettii, että mikä se sellainen on. Eikä ihme, sillä kyseisen elimen olemassa olosta ei yleensä liikaa huudella(tiedoteta), minkä lisäksi sen tehtävä, toimivalta ja toiminta jäävät helposti epäselväksi. Kyseiseen elimeen voi ainakin tehdä oikaisuvaatimuksen tenttivastauksestaan.

 

Viime vuonna oikeusturvalautakunta velvoitti päätöksellään oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämään eräästä tentistä ylimääräisen uusinnan. Päätöstä ei kuitenkaan koskaan noudatettu. Käsillä on siis oikeusturvakeino vailla oikeusturvavaikutusta. Tästähän voisi melkein kirjoittaa hallinto-oikeudellisen tutkielman.

 

4.Edustajistovaaleissa äänestäminen tai sen puute

 

Ylioppilaskunnan edustajistovaalit ovat tulossa ja se tarkoittaa opiskelijalle tuhannen taalan paikkaa päästä vaikuttamaan ylioppilaskuntaan sen kautta myös yliopistoon. Äänestää kannattaa siis muunkin kuin ilmaisen kahvin ja pullan takia. Älä nuku vaikutusmahdollisuuksien yli. Nyt valta on sinulla.

 

Ystävällisin, kunnioittavin ja aurinkoisin syysterveisin,

 

Olavi Rytkönen

Edustajistoryhmä Helpin taloudenhoitaja

Helsingin ylioppilaskunnan talousjohtokunnan jäsen

Kategoriat: HELP