Kuukauden puhuja! ja kuuntelija. – CMI:n rauhanvälittäjä Hussein al-Taee!

Teksti: Petra Pentzin

Kuvat: Johanna Virtanen

 

Hussein al-Taee on 35-vuotias rauhanvälittäjä CMI:stä (Crisis Management Initiative), joka on Helsingin Etelärannassa sijaitseva presidentti Ahtisaaren perustama suomalainen konflinktinratkaisujärjestö.  Al-Taeen työ koostuu monipuolisesti erilaisista asiantuntijatehtävistä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hänen työssään olennaista, asiantuntijuuden rinnalla, ovat erinomaiset vuorovaikutustaidot. Voiko empatiakykyä tai kuuntelemisen taitoa oppia? Katsotaan mitä al-Taeella on kerrottavanaan!

 

Al-Taeen mukaan itsetuntemus ja toisen asemaan asettumisen taito ovat tärkeitä. Vahvalla tunneälyllä varustettu henkilö osaa lukea tilannetta, kysyä oikeita kysymyksiä, synnyttää luottamusta, tehdä monipuolista yhteistyötä sekä erityisesti, luoda syvemmän ja kestävämmän kontaktin.  

 

– Jokaisen tulee aina tutkia itseään ja omia tarkoitusperiään ja pohtia sitä, minkälaisen vastareaktion haluaa toisessa saada aikaan. On taitolaji olla menettämättä malttiaan kun kriisi osuu omaan nilkkaan. Aina ei ole helppoa olla viisas, ottaa yhtä askelta taakse päin ja rauhoittua.  Olen työssäni rauhanvälittäjänä oppinut sen, että se, joka suuttuu ensimmäisenä, myös häviää ensimmäisenä. Mutta se, joka pystyy pitämään pokkansa pisimpään, saa määrätä tahdin myöhemmin. Olen harjoitellut tätä paljon, Al-Taee kertoo.

 

Al-Taeen mukaan tunteiden hallitseminen on ihmisen yksi suurimmista voimavaroista. On tärkeää pystyä sietämään erilaisia tunteita, erityisesti vaikeita tunnetiloja, ja oppia käsittelemään niitä rakentavasti.

 

– On olemassa viisi perustunnetta: viha, suru, ilo, inho ja pelko. Ihminen on rauhassa ainoastaan silloin kun hän pystyy tasapainoilemaan näiden tunteiden kanssa, Al-Taee sanoo ja korostaa myös nonverbaalisten viestien merkitystä. Elekieli on olennainen osa vuorovaikutusta, joka vaikuttaa ilmapiiriin.

 

Al-Taeen mukaan ihmisen perustarve on tulla kuulluksi, mutta kuuntelemisen taitoa ei aina ole niin helppo hallita. Hyvä kuuntelija osaa laittaa oman egonsa syrjään ja todella kuunnella, ilman ennakko-oletuksia, ja erityisesti, keskeyttämättä, al-Taee korostaa. Sujuva keskustelu on ketjureaktio, johon jokainen tuo oman aktiivisen panoksensa. Tärkeää hyvän yhteyden luomisessa on kyetä herkistymään toisen tunteiden ja ajatusten kuulemiselle.

 

Mutta mitä al-Taee on mieltä, voiko hyväksi kuuntelijaksi oppia harjoittelemalla?

 

Ehdottomasti! Aktiivinen kuuntelu on taitolaji, jonka voi oppia. Kuuntelemaan oppii vain kuuntelemalla, Al-Taee jatkaa ja korostaa, että – Yhteiskunta palkitsee hyviä puhujia ja hyviä esiintyjiä, mutta meillä ei ole parhaan kuuntelija-oppilaan palkintoa. Emme tuo yhteiskunnassamme tarpeeksi esille sitä, miksi hyvä kuuntelija on hyväksi koko yhteisölle. Hyvät kuuntelijat kykenevät viemään koko yhteiskuntaa parempaan suuntaan.

 

Al-Taee uskoo siihen, että hyvillä kohtaamisilla pystymme saamaan aikaiseksi asioita, joita ei voida rahalla mitata.

– Uskon, että kaikille ihmisille on annettu yhtä monta korttia hyvään ja pahaan. Kasvatuksen ja ympäristön vaikutuksesta ihmiset valitsevat, joskus tietämättään, käyttää jompaakumpaa palettia enemmän. Rauhanvälittäjän työssä pyritään vaikuttamaan siihen, että ihmisistä tulisi empaattisempia ja voimme ympäristöä ja tilannetta muokkaamalla tuoda ihmisestä heidän parhaimmat puolensa esille.

 

Lisätietoja rauhanvälittäjän työstä: www.cmi.fi

 

Kategoriat: Yleinen