Opiskelijaedustajat tiedekunnassa ja yliopistolla

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii tiedekuntaneuvoston valitsema dekaani. Varapuheenjohtajan tiedekuntaneuvosto valitsee keskuudestaan. Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on dekaanin lisäksi 18 jäsentä ja varajäsentä. Jokainen ryhmä (professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö kuin professorit ja muu henkilöstö, opiskelijat) valitsee edustajansa keskuudestaan. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta (1.1.2010-31.12.2013), kuitenkin niin, että opiskelijajäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian mukaisesti.

Tiedekuntaneuvoston tehtäviin kuuluu mm. vastata tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, käsitellä tiedekunnan tavoiteohjelma sekä siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma ja tiedekunnan talousarvio, päättää tiedekunnan tutkintoihin liittyvistä pysyväismääräyksistä, hyväksyä tutkintovaatimukset ja päättää opiskelijoiden valinnan perusteista. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy myös kaikki opinnäytteet.

Varsinaiset jäsenet kaudella 2022-2023

Antti Kaijansinkko
Riina Rönkkö
Joar Cederberg
Sofia Uusitalo
Kim Hakala

Varajäsenet

Ella Miikki
Eero Roslander
Roope Järvinen
Sami Makkonen
Jaakko Tiinanen

Yliopistokollegio

Varsinainen jäsen

Lauri Linna

Varajäsen

Helinä Teittinen

ON-johtoryhmä

ON-johtoryhmä johtaa ON-koulutusohjelmaa. Johtoryhmä valmistelee tiedekunnalle esityksen opetussuunnitelmasta sekä valintaperusteista ja opiskelijaksi otettavien määrästä koulutusohjelmaan. Johtoryhmä päättää koulutusohjelman opetusohjelmasta sekä päättää opetus- ja tilaresurssien käytöstä.

ON-johtoryhmän opiskelijaedustajina toimivat
Antti Kaijansinkko, varajäsenenä Eero Roslander
Roope Järvinen, varajäsenenä Sami Makkonen

OTM-johtoryhmä

OTM-johtoryhmä johtaa OTM-koulutusohjelmaa. Johtoryhmä valmistelee tiedekunnalle esityksen opetussuunnitelmasta sekä valintaperusteista ja opiskelijaksi otettavien määrästä koulutusohjelmaan. Johtoryhmä päättää koulutusohjelman opetusohjelmasta sekä päättää opetus- ja tilaresurssien käytöstä.

ON-johtoryhmän opiskelijaedustajina toimivat
Antti Kaijansinkko, varajäsenenä Jere Mattila
Ville Wallgren, varajäsenenä Sami Makkonen

Opetustaitotoimikunta

Opetustaitoimikunta edistää tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön opetustaidon kehittämistä laadullisesti korkeatasoiseksi ja monipuoliseksi. Opetustaitotoimikunta antaa lausunnon hakijoiden opetustaidosta täytettäessä professorin tehtävää tai muuta opetus- ja tutkimustehtävää ja tutkittaessa edellytyksiä dosentin arvon myöntämiselle.

Varsinaiset jäsenet¨

Milla Löthman
Eero Roslander

Varajäsenet

Richard Simola
Irene Vuollet
Laura Tiainen
Selina Ingalsuo

Stipenditoimikunta

Stipenditoimikunnan tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja tiedekunnan päätettävänä olevista, lähinnä perustutkinto-opiskelijoille tarkoitetuista stipendeistä ja apurahoista.

Varsinaiset jäsenet

Jolanda Hellsten
Jere Mattila

Varajäsenet

Anna-Karin Engstrand
Eero Roslander

Lisäksi tiedekunnalla on tilatoimikunta, jossa opiskelijaedustajaa ei varsinaisesti ole, mutta joka kuulee muiden tiedekunnan toimielimien opiskelijaedustajia opiskelijoita koskevissa asioissa.

© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »