Olet täällä: Etusivu / Opintoasiat ja edunvalvonta / Tiedekunta

Opiskelijaedustajat tiedekunnassa ja yliopistolla

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii tiedekuntaneuvoston valitsema dekaani. Varapuheenjohtajan tiedekuntaneuvosto valitsee keskuudestaan. Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on dekaanin lisäksi 18 jäsentä ja varajäsentä. Jokainen ryhmä (professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö kuin professorit ja muu henkilöstö, opiskelijat) valitsee edustajansa keskuudestaan. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta (1.1.2010-31.12.2013), kuitenkin niin, että opiskelijajäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Tiedekuntaneuvosto kehittää dekaanin johdolla tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian mukaisesti.

Tiedekuntaneuvoston tehtäviin kuuluu mm. vastata tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, käsitellä tiedekunnan tavoiteohjelma sekä siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma ja tiedekunnan talousarvio, päättää tiedekunnan tutkintoihin liittyvistä pysyväismääräyksistä, hyväksyä tutkintovaatimukset ja päättää opiskelijoiden valinnan perusteista. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy myös kaikki opinnäytteet.

 

Varsinaiset jäsenet kaudella 2017-2018

Tarik Ahsanullah, Tarik.ahsanullah(at)pykala.fi
Johanna Heinonen, johanna.heinonen(at)pykala.fi
Helinä Teittinen, helina.teittinen(at)pykala.fi
Tuomas Tiihonen, tuomas.tiihonen(at)pykala.fi

Varajäsenet

Tuuli Talvinko, tuuli.talvinko(at)pykala.fi (Ahsanullahn varajäsen)
Sara Piirainen, sara.piirainen(at)pykala.fi (Heinosen varajäsen)
Olga Larinkari, olga.larinkari(at)pykala.fi (Teittisen varajäsen)
Sara Aho, sara.aho(at)pykala.fi (Tiihosen varajäsen)

 

Yliopistokollegio

Varsinainen jäsen

Lauri Linna

Varajäsen

Helinä Teittinen

 

ON-johtoryhmä

ON-johtoryhmä johtaa ON-koulutusohjelmaa. Johtoryhmä valmistelee tiedekunnalle esityksen opetussuunnitelmasta sekä valintaperusteista ja opiskelijaksi otettavien määrästä koulutusohjelmaan. Johtoryhmä päättää koulutusohjelman opetusohjelmasta sekä päättää opetus- ja tilaresurssien käytöstä.

ON-johtoryhmän opiskelijaedustajina toimivat
Olga Larinkari, olga.larinkari(at)pykala.fi
Claes Backström, Codexin edustaja

 

OTM-johtoryhmä

OTM-johtoryhmä johtaa OTM-koulutusohjelmaa. Johtoryhmä valmistelee tiedekunnalle esityksen opetussuunnitelmasta sekä valintaperusteista ja opiskelijaksi otettavien määrästä koulutusohjelmaan. Johtoryhmä päättää koulutusohjelman opetusohjelmasta sekä päättää opetus- ja tilaresurssien käytöstä.

ON-johtoryhmän opiskelijaedustajina toimivat
Sara Piirainen, sara.piirainen(at)pykala.fi
Sara Aho, sara.aho(at)helsinki.fi

 

Opetustaitotoimikunta

Opetustaitoimikunta edistää tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön opetustaidon kehittämistä laadullisesti korkeatasoiseksi ja monipuoliseksi. Opetustaitotoimikunta antaa lausunnon hakijoiden opetustaidosta täytettäessä professorin tehtävää tai muuta opetus- ja tutkimustehtävää ja tutkittaessa edellytyksiä dosentin arvon myöntämiselle.

Tuuli Talvinko, tuuli.talvinko(at)helsinki.fi
Sami Hasunen, sami.hasunen(at)helsinki.fi
Milla Löthman, milla.lothman(at)helsinki.fi

 

Stipenditoimikunta

Stipenditoimikunnan tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja tiedekunnan päätettävänä olevista, lähinnä perustutkinto-opiskelijoille tarkoitetuista stipendeistä ja apurahoista.

Daniel Barriskell, daniel.barriskell(at)gmail.com
Rita Härmälä, rita.harmala(at)helsinki.fi

 

Lisäksi tiedekunnalla on tilatoimikunta, jossa opiskelijaedustajaa ei varsinaisesti ole, mutta joka kuulee muiden tiedekunnan toimielimien opiskelijaedustajia opiskelijoita koskevissa asioissa.