Opintopiirit

Pykälä ry järjestää jäsenilleen opintopiirejä yhteistyössä erilaisten oikeustieteen alan yritysten sekä muiden tahojen kanssa. Opintopiiritoiminta on avointa koko jäsenistölle – jokainen pykälisti vuosikurssiin katsomatta on siis tervetullut osallistumaan!

Opintopiirejä järjestetään pääasiassa aineopintojen päätenttikierrosten yhteydessä, usein sellaisista tenttialueen aiheista, joita ei voi korvata luentosarjoilla tai osasuorituksilla. Jokaisen opintopiirin sisältö suunnitellaan osallistujien toiveiden mukaisesti. Niiden avulla opiskelijat pääsevät hyödyntämään erilaisia oppimismuotoja, harjoittelemaan ryhmätyö- ja esiintymistaitoja sekä tutustumaan toisiinsa ja kyseisellä oikeudenalalla toimiviin yrityksiin.

Opintopiirin käytännön toteutus toimii niin, että yhteistyöyritys tarjoaa puitteet opintopiirin järjestämiseksi sekä asiantuntijan, joka on ensimmäisellä kerralla luennoimassa aiheesta ja viimeisellä kerralla vastaamassa opiskelijoiden kysymyksiin. Muutoin opiskelijat toimivat itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Tavallisesti yhteen opintopiiriin otetaan 6-10 osallistujaa.

Opintopiirin käytänön järjestelyistä on vastuussa opintovaliokunnan opintopiirivastaava. Opintopiireistä ilmoitetaan Pykälä-infon välityksellä, mutta suunnitteilla olevia opintopiirejä voi käydä katsomassa myös Pykälän nettisivuilta. Jos sinulla on toiveita opintopiirin aiheeksi tai haluaisit päästä opintopiirin kautta tutustumaan juuri johonkin tiettyyn yritykseen, olethan yhteydessä opintopiirivastaavaan!

Opintopiirin Tyypillinen Rakenne

1. Tapaamiskerta: Alan asiantuntijan inspiraatioluento

  • Paikalla on yhteistyöyrityksen asiantuntija, joka pyrkii johdattamaan ja innostamaan osallistujat käsiteltävän aihepiirin pariin käytännön esimerkkien kautta.
  • Opiskelijat jakavat keskenään omien alustustensa aiheet.

2.-4. Tapaamiskerta: Opintopiiri kokoontuu yhteistyöyrityksen tarjoamissa tiloissa

  • Opiskelijat pitävät omat alustuksensa ja opettavat muille oman aiheensa.
  • Alustukset pohjautuvat tenttialueen keskeisiin aiheisiin ja ovat sovittavissa toiveiden mukaiseksi.
  • Halutessaan jokainen opiskelija laatii muistiinpanot tai tiivistelmän omasta aiheestaan muille osallistujille.

5. Tapaamiskerta: Kyselytunti

  • Yhteistyöyrityksen asiantuntija on paikalla vastaamassa opiskelijoille epäselväksi jääneisiin kysymyksiin. Toiveiden mukaan asiantuntija voi myös esitellä tarkemmin tenttialueen haastavaa osa-aluetta tai auttaa vanhojen tenttitapausten ratkaisemisessa.
© 2023 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »