Olet täällä: Etusivu / / Jäsenmaksuton HYY –fantasiaa vai realismia?

Jäsenmaksuton HYY –fantasiaa vai realismia?

24.10.2016 23:28: Kirjoittanut Tiedotusvastaava / 0 kommenttia

 

toon_128

HYY:n edustajistovaalit lähestyvät nopeaa vauhtia ja eri ryhmittyvät mainostavat omia vaaliteemojaan kiihtyvällä tahdilla. Monella vaalirenkaalla ja niiden ehdokkailla toistuva teema vaaleissa liittyy HYY:n jäsenmaksun alentamiseen tai jopa sen kokonaan poistamiseen. Mitä tästä kaikesta tulisi ajatella?

Jäsenmaksun poistamiseen on mahdollista kahdella tavalla: leikkaamalla HYY:n budjettia pienemmäksi tai kasvattamalla Yhtymän voitonjakoa. Nämä tavat eivät tietenkään ole toisiaan poissulkevia keinoja ja yksi mahdollisuus onkin alentaa jäsenmaksua pitkäjänteisesti sekä vähentämällä menoja että tulouttamalla enemmän rahaa HYY-Yhtymältä.

Ennen suuria lupauksia on tärkeä palauttaa faktat mieleen. Vuonna 2016 HYY:n jäsenmaksu on yhteensä 103 euroa, josta 54 euroa on YTHS:n terveydenhuoltomaksua. HYY ei itse voi vaikuttaa YTHS:n osuuden suuruuteen, joten käytännössä keskustelu jäsenmaksuttomuudesta liittyy ainoastaan HYY:n omaan 49 euron osuuteen.  Jäsenmaksussa kerätyllä osuudellaan HYY rahoittaa noin 1/3 vuotuisesta noin 3,6 miljoonan euron budjetistaan. Loput 2/3 budjetista rahoitetaan HYY-Yhtymän liiketoiminnan voitonjaosta.

Pykälä on tuttuun tapaan mukana HYY:n edustajistovaaleissa omalla listallaan osana Helpin vaalirengasta. Helpissä jäsenmaksuttomuuteen on perinteisesti suhtauduttu positiivisena tavoitteena ja HYY:n taloudenpidon järkevöittäminen onkin yksi vaalitavoitteistamme. Helpissä jäsenmaksuttomuutta ei kuitenkaan nähdä asiana, joka on mahdollista saavuttaa ikään kuin sormia napsauttamalla. Siinä missä monelle ryhmälle budjetin leikkaaminen näyttäytyy itseisarvona ja toisille Yhtymän voitonjako on loppumaton rahasampo, Helpillä kyse on molempien keinojen tasapainosta.

Ensisijainen keino jäsenmaksuttomuuteen on HYY:n budjetin leikkaaminen. HYY:n toiminnan peruskiven, HYY-Yhtymän, ei ole mahdollista tulouttaa jatkuvasti kaikkea voittoaan opiskelijoiden käytettäväksi. Jokainen oikkari ymmärtää varmasti, että kannattava, vastuullinen ja voitollinen liiketoiminta edellyttää myös investointeja. Valitettavasti viimeisen vuosikymmenen aikana HYY-Yhtymä on HYY:lle tekemänsä voitonjaon vuoksi joutunut laiminlyömään investoinnit lähes kokonaan, minkä seuraukset ovat nyt näkyvissä. Jotta Yhtymä voisi myös tulevaisuudessa olla yhä enemmän osana rahoittamassa HYY:n budjettia, pitää sille jättää mahdollisuus tehdä investointeja. Pitkällä tähtäimellä HYY-Yhtymän menestyvä liiketoiminta kasvattaa myös HYY:n budjettiin tuloutettavan voiton määrää.

Vaikka HYY:n budjetin kriittisen tarkastelun tuleekin olla ensisijainen keino jäsenmaksuttomuuteen, ei leikkaaminen ole itseisarvo. Ylioppilaskuntamme tekee rahoillaan myös paljon hyvää ja heppoisin perusteluin tehtävillä leikkauksilla voi olla suuriakin vaikutuksia kaikkien HYY:n jäsenten elämään. Helpin linjan mukaan HYY:n toiminnan pitää olla sellaista, että se hyödyttää mahdollisimman tasapuolisesti jokaista ylioppilaskunnan jäsentä. Kerättävä raha tulee käyttää tehokkaasti ja varoa sen liiallista kohdentumista vain pienille, yksittäisille opiskelijaryhmittymille. Konkreettisina leikkauskohteina Helpissä on pidetty Ylioppilaslehden (n. 400 000e) muuttamista sähköiseksi tai ottamalla käyttöön aito tilaajamalli ja Lapsiparkin lakkauttamista (50 000e). Myös budjetissa lähinnä järjestöjen hyväksi osoitetut 1,2 milj. euron tilakulut ansaitsevat kriittistä tarkastelua.

Jäsenmaksuton HYY on mahdollinen tavoite, mutta sen saavuttaminen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä työtä ja realismiin perustuvaa päätöksentekoa. Muutos ei synny yhdessä yössä eikä mahdollisesti edes yhdessä edustajistokaudessakaan. Työ vaatii myös tekijöitä, tässä maailmassa mitään ei saa ilmaiseksi. Onneksi tähän asiaan vaikuttaminen on helppoa, sillä se onnistuu niinkin helposti kuin äänestämällä pian alkavissa edustajistovaaleissa! Pykälän listan kaikki ehdokkaat ovat sitoutuneet järkevään taloudenpitoon ylioppilaskunnassa, joten sopivan ehdokkaan löytäminen on varmasti helppoa.

Kalle Markkanen
Pykälän vaalipäälikkö, HYY:n talousjohtokunnan jäsen

 

Kommentoi