Olet täällä: Etusivu / / Pykälä ry:n hallituksen selvennys koskien Ylioppilaslehden kirjoitusta ”Tutkinnonuudistus hiertää välejä oikiksessa”

Pykälä ry:n hallituksen selvennys koskien Ylioppilaslehden kirjoitusta ”Tutkinnonuudistus hiertää välejä oikiksessa”

7.4.2013 16:55: Kirjoittanut Tiedotusvastaava / 0 kommenttia

Pykälä ry:n hallituksen opintovastaavana edunvalvontatehtävissä minulle olennaisinta tehtävien ahkeran ja innostuneen hoitamisen lisäksi on avoimuus, avoimuus ja avoimuus. Tämä on myös ollut koko hallitukselle ensisijainen asia edunvalvontatyöskentelyssä. Ymmärrämme varsin hyvin, että Ylioppilaslehden kirjoituksen ”Tutkinnonuudistus hiertää välejä oikiksessa” antama kuva Pykälän toiminnasta tiedekunnassa on varsin erilainen. Esiin ovat nousseet käsitteet sensuuri ja kritiikittömyys. Koemmekin tärkeäksi tuoda esiin tapauksen taustoja korjataksemme Ylioppilaslehden kirjoituksen välittämiä virheellisiä mielikuvia.

 

Professori Jukka Kekkonen otti viime keväänä yhteyttä Inter Vivosiin halutessaan julkaista tutkinnonuudistusta käsittelevän kolumninsa. Tällöin kolumni päädyttiin jättämään julkaisematta, koska se ei olisi sisällöltään sopinut vuoden kolmanteen IV:een, jossa ei muutoin laajemmin käsitelty uudistusta. Yksittäin julkaistuna kolumni olisi jäänyt irralliseksi, eikä se olisi tarjonnut opiskelijoille tietoa saati kokonaiskuvaa itse uudistuksesta, josta harvalla vielä siinä vaiheessa oli minkäänlaista taustatietämystä. Kolumnin ajoitus juuri hyväksymiskirjeen mukana lähetettävässä numerossa olisi myös antanut phukseille värittyneen ja yksipuolisen kuvan tiedekunnan tilanteesta jo ennen varsinaisten opintojen alkamista. Havaittavissa on, että tiedekunnan henkilökunnalla on eri tahojen välisiä erimielisyyksiä. Mielestämme opiskelijoita ei kuitenkaan pidä vetää mukaan näihin välienselvittelyihin, eikä opiskelijajärjestön julkaisema jäsenistölleen suunnattu lehti ole oikea tai rakentava kanava ruotia tiedekunnan henkilöstöpolitiikkaa tai vallalla olevaa johtamistyyliä.

 

Professori Kekkonen myös lähetti tutkintorakenneuudistusta käsittelevän kriittisen muistionsa Pykälän sähköpostilistalle, jossa hänen mielipiteensä varmasti päätyi lehtemme lukijakunnan, eli Pykälä ry:n jäsenten tietoisuuteen.

 

Keskusteltuamme julkaisemisesta uudelleen tänä vuonna päädyimme samaan ratkaisuun kuin edelliselläkin kerralla – kolumnin jälkimmäinen puolikas käsittelee palautteestamme huolimatta edelleen kriittiseen sävyyn aiheita, joista kuuluisi keskustella jossain muualla kuin Pykälän jäsenlehden sivuilla. Tämä varsin pitkä teksti ei myöskään sisältänyt sellaista tietoa, joka olisi ollut tutkinnonuudistusta ensimmäisen kerran kattavasti käsittelevässä artikkelissa tarpeen. Kaikille Pykälän koulutuspolitiikkaan aktiivisesti osallistuneille opiskelijoille on varmasti tullut selväksi, että professori Kekkosen tahtona on muuttaa tulevan tutkintorakenteen opetussuunnitelmaa siten, että oikeushistorian opetus järjestettäisiin ensimmäisenä syksynä kolmannen syksyn sijaan. Tähän liittyvät päätökset on tehty tiedekunnan hallinnossa demokraattisesti jo viime vuonna, eikä niihin pitäisi olla enää kenelläkään vaikutusvaltaa. Professori Kekkosen artikkelin tavoitteena oli tosiasiassa tähän viime vuonna tehtyyn päätökseen vaikuttaminen ja se jäi varsin irralliseksi kritiikiksi tutkinnonuudistusta kohtaan.

 

Emme siis näiden perusteiden nojalla katso syyllistyneemme sensuuriin tai sananvapauden rajoittamiseen – varsinkaan kun professori Kekkonen on jo saanut mielipiteensä opiskelijoiden kuuluville sähköpostilistamme kautta. Muutenkin sensuuri ei sovellu terminä tämänkaltaiseen tilanteeseen. Inter Vivos on Pykälä ry:n jäsenlehti, jonka sisällön tuottamisesta vastaavat lähes poikkeuksetta opiskelijat. Muiden kuin opiskelijoiden oma-aloitteisesti toimittamien aineistojen soveltuvuutta kyseiseen lehteen harkitaan tapauskohtaisesti päätoimittajan ja/tai hallituksen voimin, eikä IV:llä ole minkäänlaista tiedonvälityksellistä tai muutakaan velvollisuutta julkaista tällaisia kirjoituksia.

 

Ylioppilaslehden kirjoituksesta voi saada kuvan, että Pykälä pelkäisi tiedekunnan reaktiota tai ettei Inter Vivos julkaise kriittisiä kirjoituksia. Tämä ei pidä paikkaansa eikä missään nimessä ollut syynä professori Kekkosen kolumnin julkaisematta jättämiseen. Ylioppilaslehti päätti jättää julkaisematta päätöksemme syyt, jotka Suvi Syvänen eritteli myös itse haastattelun yhteydessä. Pykälä ei myöskään saanut pyynnöstä huolimatta jutun lopullista versiota luettavakseen, jolloin vääristyneeltä lopputulokselta olisi vältytty. On tietenkin ongelmallista ja harhaan johtavaa, kun Pykälän kommenttina julkaistaan vain suppea lause, joka on tosiasiassa poimittu aivan eri kohdasta haastattelua, kuin mihin se julkaistussa jutussa selvästi viittaa. Ymmärrämmekin erittäin hyvin hämmennyksen kirjoituksen johdosta ja olemme pahoillamme siitä johtuneesta mielipahasta sekä edunvalvonnan luottamuksen häilymisestä. Haluaisimmekin vielä painottaa lähdekriittisyyden tärkeyttä – ilmeisesti myös Ylioppilaslehti julkaisee mitä haluaa!

 

Mitä tulee väitteeseen, että edunvalvonta tiedekunnassamme olisi kritiikitöntä, uskon, että se on vahvasti liittynyt edellä olevasta johtuneeseen väärinkäsitykseen. Joka tapauksessa, haluaisin myös avata tätä enemmän kaikille Pykälän jäsenille. Opintovastaavana minulle on tärkeintä tiedekunnassa se, että hyvien välien ohella me pystymme aidosti tuomaan ihan kaiken kritiikin esiin ja vaikuttamaan. Meillä on erittäin aktiivinen opiskelijoita edustava ryhmä tiedekunnassa ja yhteistyömme ansiosta saamme myös kritiikkiämme koordinoitua tehokkaasti. Meillä on sovittuja tapaamisia ennen tiedekunnan kokouksia ja olemme aloittaneet myös koko edustajien ryhmää koskevat tapaamiset opintovaliokunnan kokousten lisäksi. Viimeksi pääsiäisenä lähetimme kolme sivua pitkän täysin ensi vuoden suunnitelmiin sekä muutamiin muihin epäkohtiin liittyvän kirjeen tiedekunnalle. Emme todellakaan miettineet, kenet suututamme, mikäli kyseessä oli opiskelijoille aidosti tärkeä asia. Haluaisin painottaa, että minä opintovastaavana en istu tiedekunnassa peläten kuka suuttuu kritiikistäni. Olemme koordinoineet kritiikkimme kohteet yhdessä koko edustajien ryhmän kanssa sekä teemme myös paljon yhteistyötä toisen tiedekuntamme järjestön Juristklubben Codex r.f.:n kanssa. Olen myös todella avoin kaikille ideoille, mitä ihan kuka tahansa jäsenistöstä koulutuspoliitiikkaamme keksii, ja toivon tämän viestin myös rohkaisevan tulemaan avoimesti juttelemaan kanssani epäkohdista, joihin ehkä voimme vielä vaikuttaa. Olen äärimmäisen kriittinen, kun tilanne sitä vaatii, mutta hoidan silti tehtävääni iloisesti enkä missään tapauksessa ole tarkoittanut pahoittaa kenenkään mieltä tai aiheuttaa muuta ikävää. Tämä sama koskee myös koko hallitustamme: Olemme ehdottomasti yrittäneet parhaamme edunvalvontanne osalta eikä minkäänlainen sensuuri tai peittely ole kuulunut toimintatapoihimme.

 

Lopuksi haluaisimme vielä kiittää kaikista yhteydenotoista aiheeseen liittyen. Toivottavasti tämä on herättänyt myös lisää kiinnostusta tutkinnonuudistusta kohtaan. Opintovaliokunnan kokoukset ovat täysin avoimia kaikille pykälisteille: Toivotankin kaikki teemasta innostuneet tervetulleiksi seuraavaan opintovaliokunnan kokoukseen keskiviikkona 24.4. Virallinen kokouskutsu tulee vielä pykälä-infon kautta ja ilmoitan myös samalla mitä kokouksessa tullaan käsittelemään.

 

Oikein ihanaa pian starttaavaa Pykälä-viikkoa kaikille!

 

Koko Pykälä ry:n hallituksen puolesta,

 

Niina Karjunen

Opintovastaava