Olet täällä: Etusivu / / Tutkinnonanto-oikeuden myöntäminen Itä-Suomen yliopistolle

Tutkinnonanto-oikeuden myöntäminen Itä-Suomen yliopistolle

10.4.2012 10:43: Kirjoittanut Tiedotusvastaava / 0 kommenttia

Pykälä ry vastustaa OTM-tutkinnonanto-oikeuksien lisäämistä ja toivoo mahdollisen oikeustieteen aloituspaikkojen kasvattamisen tapahtuvan maltillisesti.

Tulevina oikeustieteen ammattilaisina olemme huolissamme tutkintomme tulevaisuudesta Sivistyspoliittisen ministerityöryhmän ja opetusministeri Jukka Gustafssonin
viimeaikaisten lausuntojen valossa. Emme näe perusteita uuden oikeustieteellisen
tiedekunnan perustamiseen Joensuuhun ja mielestämme lisäresurssit ja -aloituspaikat tulisi keskittää nykyisiin tiedekuntiin Helsinkiin, Turkuun ja Rovaniemelle.

Tutkinnonanto-oikeuden myöntäminen Itä-Suomen yliopistolle olisi räikeässä ristiriidassa opetus- ja kulttuuriministeriön viime vuoden lopulla julkaiseman Koulutuksen ja
tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU 2011-2016, s. 43-44) kanssa. KESU:ssa todetaan: ”Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja kehitetään niiden erilaiset lähtökohdat ja
tavoitteet huomioiden erilaisina ja toisiaan täydentävinä kokonaisuuksina, jotka
perustuvat toisistaan poikkeaviin tutkintoihin, tutkintonimikkeisiin ja tehtäviin.” sekä ”Korkeakoulurakenteet vaihtelevat eri puolilla maata siten, että ne vahvistavat
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen profiileja ja painoaloja ja palvelevat
tarkoituksenmukaisella tavalla alueiden kehittämistarpeita.”

Uuden tiedekunnan perustaminen ei olisi linjassa yliopistojen profiloitumistavoitteen kanssa. Suurien ikäluokkien jäädessä eläkkeelle muutaman vuoden sisään oikeudellisen alan työpaikkoja tulee vapautumaan työmarkkinoilla runsaasti ja juristien kysyntä tulee kasvamaan, mutta pitemmällä tähtäimellä työelämän tarpeiden huomioiminen ja
koulutusmäärien sääteleminen on huomattavasti helpompaa, jos tutkintoja tuotetaan keskitetysti parista yliopistosta.

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselta nykyisellään valmistuvien
hallintotieteiden maistereiden tutkintoon kuuluu vain marginaalisesti
yksityisoikeudellista opetusta ja tutkinnossa erikoistutaan jo varhaisessa vaiheessa
tiettyyn oikeudenalaan. Nähdäksemme nykyisen tutkintorakenteen muuttamiseen tarvittaisiin huomattavia resursseja, ennen kuin Itä-Suomen yliopistossa tuotettaisiin muiden
oikeustieteellisten tiedekuntien tutkintojen tapaan aitoja yleisjuristitutkintoja.
Äärimmillään tilanne voi johtaa siihen, että OTM-tutkinto lähtisi tulevaisuudessa
painottumaan eri yliopistoissa eri tavalla niin, että työelämässä lakimiehet saattaisivat joutua epätasa-arvoiseen asemaan yliopistotaustansa perusteella.

Lakimiesliitto ja Akava ovat lausunnoissaan nostaneet esiin tutkinnonanto-oikeuden laajentamisen aluepoliittiset liitynnät. Mielestämme tutkintoja on mielekästä lisätä niillä maantieteellisillä alueilla, joissa lakimiehet myös valmistumisensa jälkeen
työllistyvät. Jo nykytilanteessa juristikoulutuksen maantieteellinen kattavuus on hyvä, eikä arvostettua tutkintoamme saa päästää aluepoliittisten tarkoitusperien
riepoteltavaksi.