Olet täällä: Etusivu / / Valiokuntaan?

Valiokuntaan?

15.11.2018 14:51: Kirjoittanut Hallitus / 0 kommenttia

Valiokuntavaalien lähestyessä moni pykälisti pohtii ehdolle asettumista valiokuntavaaleissa. Joitakin saattaa mietityttää, lähteäkö ehdolle lainkaan ja jotkut punnitsevat eri virkojen välillä.

Valiokunnasta saat uusia ystäviä, mahtavia kokemuksia ja mahdollisuuden vaikuttaa Pykälän toimintaan, sekä valiokunnasta riippuen, jopa opintoedunvalvontaan tai yrityssuhteisiin. Valiokunnasta muodostuu parhaimmillaan ympärillesi pykälistiperhe, joka säilyy koko opiskeluajan läpi – ja jopa pidempään – rinnallasi. Valiokuntavirat vievät aikaa vaihtelevasti. Esimerkiksi toimihenkilönä sinulla on huomattavasti vähemmän vastuuta kuin urheiluvastaavana. Näin ollen aikaakin kuluu vähemmän. Enemmän vastuuta kattavissa viroissa saat sen sijaan vapaammat kädet itsesi toteuttamiseen ja pääset vaikuttamaan toimintaan laajemmin. Jokainen virka on yhtä kiinteä osa valiokunnan kokoonpanoa. Virasta, joka kiinnostaa, kannattaa kysellä kyseisen viran haltijalta.

UAV:n ja YVK:n velvollisuuksiin kuuluu bileiden järjestäminen, joka sekin on hauskaa hyvällä porukalla. OVK:n ja YSV:n kontolle kuuluvat vain yhdet sitsit kummallekin. Näiden valiokuntien toiminnan pääpaino on ehdottomasti muualla, eli opintoasioissa ja yrityssuhteissa. Kaikki valiokunnat kokoustavat kerran-pari kuukaudessa.

Kannustamme juuri sinua lähtemään rohkeasti ehdolle! 🙂

 

Tässä aikaisempien vuosien valiokuntalaisten mietteitä valiokuntaviroista:

 

Ulkoasiainvaliokunta – UAV

Ulkoasiainvaliokuntaan valitaan vuonna 2019 toinen urheiluvastaava! Katso viran kuvaus YVK:n urheiluvastaavan alta! 🙂

Varapuheenjohtaja

”UAV:n varapuheenjohtaja huolehtii siitä, että valiokunnan järjestämät tapahtumat toteutuvat jotakuinkin suunnitelmien mukaan. VPJ:n hommia ovat muun muassa plaseerauksen suunnittelu sitseille, työlistojen laatiminen valiokuntalaisten iloksi ja kahvin keitto punssin seuraksi. Pykälän sitsikulttuuriin itse jo hieman paremmin vihkiytynyt VPJ voi loppuvuodesta ylpeänä ihailla valiokunnalle sitsijärkkäämiseen syntynyttä rutiinia ja nauttia UAV:n kuuluisasta yhteishengestä.”

Sihteeri

”Sihteeri pitää pöytäkirjaa valiokunnan kokouksista, joita järjestetään vuodessa tyypillisesti hieman alle 10 kertaa. Pöytäkirjat tulee tarkastuttaa valiokunnalla ja lähettää hallituksen tiedotusvastaavalle. Tehtävä ei ole kovin työläs, mutta siinä oppii hyvin kokouskäytäntöjä. Sitseillä sihteeri toimii normaalisti valiokunnan jäsenenä, välillä out of control-meiningillä.”

Tiedottaja

”UAV:n tiedottajan hommiin kuuluu tapahtumakutsujen kirjoittaminen sekä valokuvaus ja kuvagallerian ylläpito valiokunnan tapahtumista. Hauskinta virassa on ollut se, että kuvatessa pääsee tutustumaan pykälisteihin sekä muiden tiedekuntien edustajiin.”

Matkavastaava

”Pykälän matkavastaavan tehtäviin kuuluu esimerkiksi matkojen järjestäminen Aatuun, eli Turussa järjestettävään jokilaiva-approon ja Ruisrockiin. Näiden lisäksi hän saa budjettinsa rajoissa pohtia, mihin muualle matkoja voitaisiin järjestää. Matkavastaava toimii muiden valiokuntalaisten tapaan osana valiokuntaa.”

Vaihtarivastaava

”Kv-vastaavan virassa ihan parasta on, että pääsee olemaan yhteydessä vaihtareiden kanssa! Pääasiassa kv-vastaavan tehtäviin siis kuuluu Pykälän tapahtumista tiedottaminen vaihtareille ja vaihtareita askarruttaviin kysymyksiin vastaaminen. Kv-vastaavan tavoitteena on saada vaihtarit mukaan Pykälän tomintaan. Tämän lisäksi kv- vastaava pääsee myös nauttimaan muusta valiokuntailusta mm. sitsien järkkäilyn merkeissä :).”

Vaihtarivastaavia valitaan kaksi vuodelle 2019. Toisen toimialaan kuuluu maisterivaiheen vaihtarit ja toisen notaarivaiheen vaihtarit!

Kulttuurivastaava

”UAV:n kultturivastaava toimii yhdessä YVK:n kulttuurivastaavan kanssa. Kulttuurivastaavien tehtäviin kuuluu erilaisten vierailujen ja tapahtumien järjestämistä kaikille kulturelleille pykälisteille. Kulttuurista nautitaan niin museoissa, teattereissa, baletissa kuin konserteissakin. Kultturivastaava on totta kai avoin myös uusille ideoille!”

Emännät (3 kpl UAV:ssa)

”Emännän homman ydin on ruokien loihtiminen sitseille, minkä lisäksi pienempää tarjottavaa hoidetaan kaikkiin muihinkin UAV:n ja YVK:n järjestämiin tapahtumiin. Mikään masterchef emännän ei tarvitse olla, kunhan kotitalouden tunneilta opitut perustaidot ovat vielä hanskassa ja intohimoa ruoanlaittoa kohtaan löytyy. Kyseessä ei myöskään ole mikään pelkästään tytöille suunnattu virka, joten pojatkin rohkeasti hakemaan!
Sitsipäivinä kannattaa varautua olemaan hommissa n. 12 tuntia, johon sisältyy reissu tukkuun sekä luonnollisesti paljon paistamista, keittämistä ja pilkkomista. Ilta huipentuu sitsaajien kiitokseen emännille eli Emännän Pulloon, tuttavallisemmin EP:seen, jonka jälkeen asiaan kuuluu emäntien välinen bondailu jälkiruokaa nauttien. Tämän jälkeen on vielä hoidettava keittiö siistiin kuntoon, ja jatkoilla emoilla onkin jo lupa keskittyä ainoastaan viihtymiseen.
Parhaita juttuja emoudessa on ehdottomasti vuoden mittaan kehittyvä loistava emojen välinen tiimihenki sekä se, että emäntänä pääsee mukaan järkkäilemään lähes kaikkia Pykälän ei-asiatapahtumia. Ja tottakai itse EP! Kossun juomista ei muuten kannata pelätä, harjoittelemalla sen oppii.”

Isännät (3 kpl UAV:ssa)

”Isännät toimivat pitkälti pykälän talonmiehinä (-ja naisina) ja hoitavat useita yhdistystoiminnan arkeen liittyviä asioita — isännät huolehtivat pykälän tilojen kunnosta, palauttavat pulloja ja laittavat taulut seinälle. Ehdottomasti parasta isäntänä olemisessa on ollut hyvä yhteishenki ja mahdollisuus tutustua muihin oikkareihin koulun ulkopuolella. Mieleen tulee myös vihreiden pannukakkujen leipominen, pillimehujen täyttäminen viinalla ja mystisen isännän pullon piilottelu.”

”Isännät on pykälän jokapaikan höyliä ja tehtävät sen mukaiset eli mitä vaan voi tulla eteen (niin hyvässä kuin pahassa). Isäntien porukka on tiivis ja yhteishenki hyvä, se on parasta tässä postissa.”

Toimihenkilöt (6 kpl)

”Uav:n toimihenkilönä olen päässyt mukaan mm. tiedekuntien väliseen toimintaan sitsien järjestämisen muodossa. Sitseillä toimihenkilöt hoitavat lähinnä yleisen järjestelyn, kuten sitsipöytien kattamisen, tarjoilemisen ja ovivuorot.”

”Vaikka toimihenkilöillä ei ole eriteltyä vastuualuetta ulkoasiainvaliokunnassa, on UAV:n toiminnassa moni asia riippuvainen heidän työpanoksestaan. Työnkuva koostuu monipuolisista tehtävistä, joihin kuuluu mm. valiokunnan virkailijoiden auttaminen juoksevissa asioissa sekä sitsien järjestäminen juhlakansalle. Toimihenkilönä pääsee siis seuraamaan Pykälän valiokuntatoimintaa samalla kun aikaa jää reilusti myös muihin aktiviteetteihin. Jos haluaa olla mukana tekemässä yhä parempaa Pykälää, mutta ei heti halua astua suuriin saappaisiin, on toimihenkilön virka juuri sopiva valinta.”

”Toimihenkilöiden toimenkuva on melko vapaa, eikä meidän tehtäviä olekaan etukäteen missään määritelty. Näkyvimpänä osana toimihenkilöiden valiokuntatyöskentelyä on varmasti tapahtumien järjestäminen.
Hauskinta valiokuntatoiminnassa on ollut uusiin kivoihin tyyppeihin tutustuminen, ja onnistuneiden sitsien järjestäminen on vähintäänkin yhtä hauskaa kuin sitsipöydässä istuminen!”

 

 

Yrityssuhdevaliokunta – YSV

Varapuheenjohtaja

”Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu valiokunnan alaisuudessa toimivan yrityssuhdetoimikunnan toiminnan koordinoiminen, yhdistyksen edustaminen yhteistyötapaamisissa yhdessä puheenjohtajan kanssa, tuotesponsoroinnista vastaaminen sekä valiokunnan puheenjohtajan muu auttaminen.

Tehtävässä oppii vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, sopimusten laadintaa sekä Pykälän toiminnasta kulissien takaa. Tämän lisäksi tehtävässä saa uusia kontakteja yritysmaailmasta. Uudelta virkailijalta odotetaan hyvää tilannetajua ja pelisilmää, edustavuutta ja myyntikykyä sekä vankkaa kokemusta yhdistyksen toiminnasta ja sen taloudenpidosta tai yrityssuhteista. Virka sopii parhaiten vanhemmille opiskelijoille.”

Sihteeri

”Sihteerin tehtävänä yrityssuhdevaliokunnassa on erityisesti kokouspöytäkirjojen kirjoittaminen ja valiokunnan tapahtumista tiedottaminen, mutta omasta innostuksesta ja tarpeesta riippuen sihteerin on myös mahdollista avustaa muita valiokunnan toimijoita tehtävissään. Olen nauttinut paljon omasta sihteerivuodestani – on ollut mielenkintoista seurata ainejärjestön taloudellista toimintaa ns. sisältä päin. Suosittelen sihteeriksi lähtemistä kenelle tahansa vuosikurssista riippumatta, esimerkiksi phuksille tehtävä sopii mainiosti.”

Excuvastaavat

”Pykälän kahden excuvastaavan tehtäviin kuuluu järjestää vierailuja niin yrityksiin, julkiselle puolelle ja muihin paikkoihin, joissa juristina on mahdollista työllistyä. Excuista sovitaan yleensä sähköpostiviesteillä tai puhelimitse. Excuvastaavat järjestävät excun, tiedottavat excusta pykälä-infossa, ottavat ilmoittautumiset vastaan ja tietenkin ovat itse mukana exculla.

Excuvastaavan virka on sopiva kaikille pykälisteille vuosikurssista riippumatta ja se on oiva mahdollisuus päästä näkemään ja tutustumaan alan työnantajiin. Excuvastaavana pääsee itse vaikuttamaan excujen teemoihin ja siihen, minne excuja järjestetään. Excuvastaavana on mahdollista saada uusia kontakteja alan työnantajiin. Koska excuvastaavia valitaan vuosittain kaksi, on vastuuta excuista helppo jakaa. Excujen hyvä puoli on myös se, että siellä tutustuu aina uusiin pykälisteihin!”

Jäsenetuvastaava

”Jäsenetuvastaavan tehtäviin kuuluu uusien jäsenetusopimusten neuvotteleminen ja vanhojen ylläpitäminen, yritysten edustajien kontaktointi sekä jäsenetujen Facebook-sivun päivittäminen. Omasta aktiivisuudestaan riippuen jäsenetuvastaava voi osallistua myös muuhun valiokunnan toimintaan, kuten sponsoreiden hankkimiseen eri tapahtumiin. Jäsenetuvastaavan työ on erittäin itsenäistä ja palkitsevaa. Jäsenetuvastaavan kädenjälki on nähtävissä heti uusien etujen muodossa.

Työ vaatii aurinkoista myyntihenkisyyttä, rohkeaa reippautta ja tinkimätöntä oma-aloitteisuutta. On muistettava, että jäsenetuvastaava edustaa yhdistystä ulospäin ja on usein jäsenetuyritysten ensimmäinen tiedonlähde. Ymmärrys Pykälän taloudellisesta toiminnasta, yhdistyksen parhaasta edusta ja markkinoinnin perusideoista ovat menestyksekkään tehtävän hoitamisen edellytyksiä. Jäsenetuvastaavalla on hyvä olla ripaus luovuutta ja mielikuvitusta uusien etujen hankkimiseksi. Tehtävä sopii mainiosti myös phukseille.”

 

Yleisvaliokunta – YVK

Varapuheenjohtaja

”Toinen vuosi yleisvaliokunnassa, tällä kertaa varapuheenjohtajana, on ollut antoisa ja sopivan haastava. Valiokunnan kehityksen katsominen läheltä on ollut huikeaa, nuoret ja lupaavat ovat muovautuneet lyhyessä ajassa kokeneiksi ja mielettömän omatoimisiksi. On ollut palkitsevaa huomata, että omalla työpanoksella voi vaikuttaa suuresti sekä valiokuntalaisten että ”asiakkaiden” viihtymiseen. Antoisaa on ollut myös auttaa YVK:laisia uusien ideoiden toteuttamisessa. Haastavinta on ollut sovittaa kaikkien kiireisiä aikatauluja yhteen ja jakaa vuoroja mahdollisimman tasapuolisesti. Kun ahkeriin valiokuntalaisiin voi luottaa, on oma työkin enimmäkseen hupia. Enemmän kuin vuorolistojen ja plaseerausten tekoa tulen kaipaamaan meidän ihanaa stressitöntä YVK-porukkaa, jonka kanssa ollaan hitsauduttu todella läheiseksi tiimiksi.”

Tiedottaja

”Oli mahtavaa päästä tutustumaan uusiin ihmisiin niin valiokunnan sisällä, kuin tiedottajan virkaa hoitaessani. Yhteishenki kasvoi, kun tehtäviä hoidettiin yhdessä. Pykälän lattian jynssääminen oli jopa kivaa, kun mukana oli koko tiimi. Kokouksissa pääsi käsiksi Pykälän toiminnan suunnitteluun ja oli mukavaa päästä tiskin toiselle puolelle tapahtumissa. Sain arvokkaita kokemuksia ja pääsin käyttämään luovuutta virkaa hoitaessani. Valiokuntatoiminta lisäsi yhteisöllisyyden tuntua, mikä onkin tuonut arvokkaan lisän opiskeluiden oheen. Nyt, kun vuosi lähenee loppuaan, on haikea olo. Yleisvaliokunnassa tuntui kuuluvansa osaksi ihanaa ryhmää ja harmittaa, ettei pääse enää järjestämään tapahtumia samalla porukalla. Suurin ja kaunein YVK oli kaikkea mitä odotinkin. :)”

Kulttuurivastaava

”Vuosi valiokunnassa on antanut vaan niin paljon! On päässyt paremmin sisälle Pykälän toimintaan ja tapoihin, saanut monta uutta hyvää ystävää ja tutustunut mahtaviin tyyppeihin hommia tehdessä. Yhdessä tekeminen on ollut ihan parasta ja sekä tapahtumien, että excujen järjestäminen on vuoden aikana muuttunut koko ajan sujuvammaksi. Vuosi meni aivan liian nopeesti.”

Ympäristövastaava

”YVK:n ympäristövastaavana on saanut osallistua Pykälän toimintaan todella joustavasti. Ympäristövastaavan virassa olen päässyt toteuttamaan itseäni ja samalla osallistumaan bileiden järkkäämiseen. Ympäristövastaavaksi aikoville suosittelen oma-aloitteista asennetta, sillä valmiita raameja tehtävään ei ole. Mutta kuten opiskelijatoiminnassa yleensä, eniten jään kaipaamaan bileiden järkkäilyä ja erityisesti YVK:n porukalla toteutettuja hauskanpitoja.”

Sihteeri

”Valiokuntavuoteni antoi minulle paljon enemmän kuin osasin odottaa. Paikka YVK:n sihteerinä oli rento ja mukava homma, kokouksissa tehtävänä oli pöytäkirjan kirjoittaminen ja myöhemmin omien epäselvien pöytäkirjamerkintöjen puhtaaksikirjoittaminen. Bileissä taas sai olla mukana järjestämässä ja hoitamassa yhteisiä työvuoroja. Bileistä pääsi kuitenkin aina myös itse nauttimaan kunnolla, koska työvuoroja illassa oli vain muutama. Valiokuntavuosi toi mukanaan paljon ihania bileitä, uusia hyviä ystäviä ja tiiviin valiokuntaporukan. Parasta vuodessa on ollut ihaniin ihmisiin tutustuminen ja bileiden järkkääminen yhdessä. On ollut ihanaa huomata, kuinka hyvä yhteishenki YVK:ssa syntyi. En vaihtaisi valiokuntavuottani pois mistään hinnasta. Ehdottomasti kannatan kaikkia vähänkin kiinnostuneita lähtemään rohkeasti mukaan, koska edessä on ikimuistoinen vuosi Pykälän suurimmassa ja kauneimmassa YVK:ssa!”

Urheiluvastaava

”Päällimmäisinä mieleen vuodestani urheiluvastaavana ovat jääneet uudet ystävyyssuhteet sekä tietysti mielenkiintoiset urheiluexcut, erinäisiä sitsejä sun muita tapahtumia unohtamatta.

Valiokuntaan mukaan lähtemistä ei kannata pitkään miettiä: lähde! Vuoden aikana tutustuu hyvin porukkaan ja pääsee sisään Pykälän kuvioihin. Yhdessä tapahtumien järkkäily on hauskaa eikä todellakaan liian raskasta.

Urheiluvastaavan hommassa on parasta, että pääsee itse päättämään, mihin lajeihin pykälistit viedään tutustumaan. Itse en ollut esimerkiksi aiemmin kokeillut paintballia tai purjehtinut jollalla, joten uusia kokemuksia tuli sitäkin kautta.”

Tuotevastaava

”Valiokuntaan hakeminen oli todellakin hyvä päätös. Valiokuntatoiminnan kautta pääsee kokemaan Pykälän tapahtumat toisesta näkökulmasta ja vuosi on ollut jopa vielä hauskempi kuin osasin odottaa. Pykälässä vietetyt tunnit bileiden ja sitsien järkkäilyn merkeissä ovat myös varmasti paras tapa tutustua toisiin pykälisteihin. Tuotevastaavan roolissa sain vastapainoksi hoitaa Pykälän tuotteiden sekä muutamien tapahtumien haalarimerkkien tilaukset valmistajilta. Kokonaisuudessaan huikea ja ikimuistoinen valiokuntavuosi!”

Laitevastaava

”Opiskeluajoista ei jää käteen juuri mitään, jos vahingossa jättää lähtemättä mukaan Pykälän toimintaan. Piste. On kuitenkin mahdollista, tosin varsin epätodennäköistä, että valiokuntatoiminta itse repäisee opiskelijan mukaansa. En kuitenkaan tiedä kovinkaan montaa tapausta, jossa joku muu tajusi selän takana repäistä työelämää kohti uhkaavasti ja ennen kaikkea ennenaikaisesti luisuvan, kangistuvan, henkisesti harmaantuvan opiskelijan mukaan oikeaan opiskelijaelämään.

Valiokuntatoiminta tarjoaa yhteishenkeä ja ystäviä, joiden rinnalla sille uhratut työtunnit eivät paina mitään. Pelkästään pykäläriennoissa ravaamisesta, vaikka se hauskaa onkin, ei lopulta paljoa irtoa. Tämänkin ikävä kyllä tajuaa vasta jälkikäteen, sillä ainejärjestön toiminnasta pois jättäytyminen on valitettavan helppoa. Jos kuitenkin lähtee mukaan syystä tai toisesta, ei tarvitse katua päätöstään.”

Toimihenkilöt (6 kpl)

”Varmaan voidaan koko yleisvaliokunnan puolesta puhua, jos sanotaan, että ainakin meillä toimihenkilöillä on haikeat fiilikset nyt kun valiokuntavuosi on lopuillaan. Ei kannata pelätä siivoamisen ja järkkäämisen olevan pelkkää ikävää työtä kun voisi vaihtoehtoisesti olla istumassa sitsipöydässä. Järkkääminen on tosi hauskaa ja meillä oli mahtava toimihenkilöporukka tänä vuonna ja se on vaikuttanut siihen, että loppusiivouksetkin bileiden jälkeen menee aina hyvillä fiiliksillä. Sitsejä ja bileitä järkätessä on myös Pykälä tullut tutuksi ja päässyt tutustumaan paremmin eri vuosikurssin pykälisteihin. Muutenkin valiokuntavuosi on kokemus, josta saa paljon irti ja jota on hauska muistella sitten vanhempana kun bileet alkaa jo jäädä väliin. Pykälässä toimiminen myös opettaa arvostamaan ihan erilailla pykälää ja tän toiminnan pyörittämistä. Ikävä tulee!!!”

Emännät (3 kpl)

”Emännän homman ydin on ruokien loihtiminen sitseille, minkä lisäksi pienempää tarjottavaa hoidetaan kaikkiin muihinkin UAV:n ja YVK:n järjestämiin tapahtumiin. Mikään masterchef emännän ei tarvitse olla, kunhan kotitalouden tunneilta opitut perustaidot ovat vielä hanskassa ja intohimoa ruoanlaittoa kohtaan löytyy. Kyseessä ei myöskään ole mikään pelkästään tytöille suunnattu virka, joten pojatkin rohkeasti hakemaan!

Sitsipäivinä kannattaa varautua olemaan hommissa n. 12 tuntia, johon sisältyy reissu tukkuun sekä luonnollisesti paljon paistamista, keittämistä ja pilkkomista. Ilta huipentuu sitsaajien kiitokseen emännille eli Emännän Pulloon, tuttavallisemmin EP:seen, jonka jälkeen asiaan kuuluu emäntien välinen bondailu jälkiruokaa nauttien. Tämän jälkeen on vielä hoidettava keittiö siistiin kuntoon, ja jatkoilla emoilla onkin jo lupa keskittyä ainoastaan viihtymiseen.

Parhaita juttuja emoudessa on ehdottomasti vuoden mittaan kehittyvä loistava emojen välinen tiimihenki sekä se, että emäntänä pääsee mukaan järkkäilemään lähes kaikkia Pykälän ei-asiatapahtumia. Ja tottakai itse EP! Kossun juomista ei muuten kannata pelätä, harjoittelemalla sen oppii.”

Isännät (3 kpl)

”Vuoteni YVK:n isäntänä on ollut kerta kaikkiaan unohtumaton kokemus. Olen päässyt järjestämään monenlaisia hauskoja tapahtumia loistavassa porukassa. Yleisen valiokuntatyöskentelyn lisäksi olen päässyt isäntänä huolehtimaan toimitilojemme kunnosta, missä olen voinut tuntea konkreettisesti auttaneeni Pykälää ja kaikkia pykälistejä. Hyvässä seurassa käytännön hommatkin ovat muuttuneet huviksi. Juuri tämä onkin ollut vuoden parasta antia; olen tutustunut todella hienoihin ihmisiin ja saanut monia läheisiä ystäviä. Mahtavan valiokuntamme ohella YVK:n ja UAV:n isännät muodostavat yhdessä hallituksen tilavastaavan kanssa oman tiiviin porukkansa, jossa hommia hoidetaan yhdessä hyvällä huumorilla.”

 

Opintovaliokunta – OVK

 

Varapuheenjohtaja

”Varapuheenjohtaja johtaa tarvittaessa valiokunnan kokouksia puheenjohtajan estyessä sekä auttaa puheenjohtajaa kaikessa mahdollisessa kykyjensä mukaan. Hän toimii puheenjohtajan apuna valiokunnan järjestämien tapahtumien, esimerkiksi Studia Iuridican, vaihtoehtoisen opintoputken illan ja Glamour-sitsien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Varapuheenjohtaja onkin pääosin puheenjohtajan oikea käsi sekä tuki ja turva.”
Sihteeri
”Sihteeri pitää kokouksissa pöytäkirjaa ja vastaa valiokunnan tiedotuksesta.”

Opintopiirivastaava

”Opintopiirivastaavan virka muistuttaa hyvin paljon excuvastaavaa: se koostuu yhteydenpidosta yhteistyöyrityksiin ja opintopiirin sisällön suunnittelusta heidän kanssaan sekä ilmoittautumisen organisoinnista. Homma on todella monipuolista ja palkitsevaa, koska kaikki mitä järjestää on periaatteessa itse päätettävissä! Lisäksi saa kullanarvoisia kontakteja alamme yrityksiin ja tietysti olla mukana OVK:n toiminnassa.”

Seminaarivastaava

”Juhlimisen ja Pykälän bileissä verkostoitumisen lisäksi on seminaaritoimikunta tuonut hienon ja tasapainoisen vastapainon. Sen lisäksi että pääsee nostamaan omien ja muiden pykälistien akateemisen ja ammatillisen sivistyksen tasoa, oppii myös paljon käytännön asioita yhteydenpidosta, ammatillisesta verkostoitumisesta sekä asiallisempien tilaisuuksien järjestämisestä. Jatkuva oppiminen on elämän suuria asioita, ja seminaaritoimikunnassa oppii oikeustieteen lisäksi ryhmätyötä, small talkia ja rohkeutta aivan parhaassa seurassa, niin toimikunnan, osallistujien kuin asiantuntijapanelistien kanssa.”
Kirjastovastaavat

”Kirjastovastaavan työssä on mukavaa, kun tehtävät voi jakaa toisen vastaavan kanssa. Asioita pääsee tekemään ihan konkreettisesti kirjastolla kirjojen tilaamisesta lainausjärjestelmän toimimisesta huolehtimiseen. Lisäksi kirjastovastaavat pääsevät osallisiksi OVK:n muista monipuolisista ja mielenkiintoisista toimista.”

-Tiedotusvastaava-

Kommentoi