Olet täällä: Etusivu / / Yhdistyksen ylimääräinen kokous: Organisaatiomuutokset

Yhdistyksen ylimääräinen kokous: Organisaatiomuutokset

11.10.2010 08:44: Kirjoittanut Hallitus / 0 kommenttia

Pykälän uusilla sivuilla on entisiltä sivuilta tuttujen sisältöjen lisäksi muutamia uusia ominaisuuksia. Yksi niistä on tämä blogi. Tarkoituksena on, että blogin kautta hallitus voi tiedottaa jäsenistöä paremmin siitä yhdistyksen toiminnasta, joka ei näy tapahtumien muodossa.

Pykälää on kritisoitu siitä, että juhlimiskulttuurimme on niin vahva. Muun toiminnan kuin bileiden näkyvyys ei ole yhtä suurta. On toivottu enemmän asiapitoisempia ja rauhallisempia tapahtumia, jotka houkuttelisivat myös vanhempia opiskelijoita. Hallitus on pohtinut asiaa ja päätynyt esittämään  organisaatiomuutoksia, joiden toivotaan auttavan tällaisten tapahtumien lisäämistä. Muutosesityksiä pohdittaessa pidettiin tärkeänä sitä, että yhdistyksen toiminnassa säilyy pitkäjänteisyys ja että muutoksilla ei lisätä hallituksen jo nykyisellään suurta työtaakkaa.

Hallitus on päättänyt muuttaa opintovaliokunnan virkarakenteen siten, että vaaleilla valitaan opintovaliokunnan puheenjohtajan lisäksi sen varapuheenjohtaja ja sihteeri. Muutoin valiokunnan jäseniä ovat kaikki ne yhdistyksen jäsenet, jotka osallistuvat valiokunnan kokouksiin. Tavoitteena on, että virkarakenteen poistaminen madaltaisi kynnystä osallistua valiokunnan toimintaan ja että opintovaliokunnan kokoukset houkuttelisivat näin paikalle enemmän erityisesti vanhempia opiskelijoita kertomaan mielipiteensä muun muassa opintojen kehittämisestä. Valiokunnan kokouksissa keskustellaan ja ideoidaan nykyiselläänkin varsin paljon, mutta nimenomaan vanhempien opiskelijoiden näkökulmaa kaivataan.

Toinen muutosesitys on, että yhdistykseen perustetaan yrityssuhdevaliokunta, joka muodostuu excuvastaavista ja yrityssuhdetoimikunnasta ja jonka puheenjohtajana toimii hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen. Tavoitteena on vapauttaa excuvastaavien resurssit pelkästään excujen järjestämiseen ja tiiviimpään yhteistyöhön yrityssuhdetoimikunnan kanssa. Tavoitteena on excukohteiden monipuolistuminen.

Nämä ovat ne organisaation kannalta keskeiset muutokset, joita käsitellään yhdistyksen kokouksessa tiistaina 12.10.2010 klo 18:30 alkaen Pykälän toimitilojen pienessä salissa.

Tervetuloa!

Tuomas Rytkönen