Olet täällä: Etusivu / Yhdistys / Pykälän blogi

Pykälän blogi

Valiokuntaan?

15.11.2018 14:51:Kirjoittanut Hallitus / 0 kommenttia

Valiokuntavaalien lähestyessä moni pykälisti pohtii ehdolle asettumista valiokuntavaaleissa. Joitakin saattaa mietityttää, lähteäkö ehdolle lainkaan ja jotkut punnitsevat eri virkojen välillä.

Valiokunnasta saat uusia ystäviä, mahtavia kokemuksia ja mahdollisuuden vaikuttaa Pykälän toimintaan, sekä valiokunnasta riippuen, jopa opintoedunvalvontaan tai yrityssuhteisiin. Valiokunnasta muodostuu parhaimmillaan ympärillesi pykälistiperhe, joka säilyy koko opiskeluajan läpi – ja jopa pidempään – rinnallasi. Valiokuntavirat vievät aikaa vaihtelevasti. Esimerkiksi toimihenkilönä sinulla on huomattavasti vähemmän vastuuta kuin urheiluvastaavana. Näin ollen aikaakin kuluu vähemmän. Enemmän vastuuta kattavissa viroissa saat sen sijaan vapaammat kädet itsesi toteuttamiseen ja pääset vaikuttamaan toimintaan laajemmin. Jokainen virka on yhtä kiinteä osa valiokunnan kokoonpanoa. Virasta, joka kiinnostaa, kannattaa kysellä kyseisen viran haltijalta.

UAV:n ja YVK:n velvollisuuksiin kuuluu bileiden järjestäminen, joka sekin on hauskaa hyvällä porukalla. OVK:n ja YSV:n kontolle kuuluvat vain yhdet sitsit kummallekin. Näiden valiokuntien toiminnan pääpaino on ehdottomasti muualla, eli opintoasioissa ja yrityssuhteissa. Kaikki valiokunnat kokoustavat kerran-pari kuukaudessa.

Kannustamme juuri sinua lähtemään rohkeasti ehdolle! 🙂

 

Tässä aikaisempien vuosien valiokuntalaisten mietteitä valiokuntaviroista:

 

Ulkoasiainvaliokunta – UAV

Ulkoasiainvaliokuntaan valitaan vuonna 2019 toinen urheiluvastaava! Katso viran kuvaus YVK:n urheiluvastaavan alta! 🙂

Varapuheenjohtaja

”UAV:n varapuheenjohtaja huolehtii siitä, että valiokunnan järjestämät tapahtumat toteutuvat jotakuinkin suunnitelmien mukaan. VPJ:n hommia ovat muun muassa plaseerauksen suunnittelu sitseille, työlistojen laatiminen valiokuntalaisten iloksi ja kahvin keitto punssin seuraksi. Pykälän sitsikulttuuriin itse jo hieman paremmin vihkiytynyt VPJ voi loppuvuodesta ylpeänä ihailla valiokunnalle sitsijärkkäämiseen syntynyttä rutiinia ja nauttia UAV:n kuuluisasta yhteishengestä.”

Sihteeri

”Sihteeri pitää pöytäkirjaa valiokunnan kokouksista, joita järjestetään vuodessa tyypillisesti hieman alle 10 kertaa. Pöytäkirjat tulee tarkastuttaa valiokunnalla ja lähettää hallituksen tiedotusvastaavalle. Tehtävä ei ole kovin työläs, mutta siinä oppii hyvin kokouskäytäntöjä. Sitseillä sihteeri toimii normaalisti valiokunnan jäsenenä, välillä out of control-meiningillä.”

Tiedottaja

”UAV:n tiedottajan hommiin kuuluu tapahtumakutsujen kirjoittaminen sekä valokuvaus ja kuvagallerian ylläpito valiokunnan tapahtumista. Hauskinta virassa on ollut se, että kuvatessa pääsee tutustumaan pykälisteihin sekä muiden tiedekuntien edustajiin.”

Matkavastaava

”Pykälän matkavastaavan tehtäviin kuuluu esimerkiksi matkojen järjestäminen Aatuun, eli Turussa järjestettävään jokilaiva-approon ja Ruisrockiin. Näiden lisäksi hän saa budjettinsa rajoissa pohtia, mihin muualle matkoja voitaisiin järjestää. Matkavastaava toimii muiden valiokuntalaisten tapaan osana valiokuntaa.”

Vaihtarivastaava

”Kv-vastaavan virassa ihan parasta on, että pääsee olemaan yhteydessä vaihtareiden kanssa! Pääasiassa kv-vastaavan tehtäviin siis kuuluu Pykälän tapahtumista tiedottaminen vaihtareille ja vaihtareita askarruttaviin kysymyksiin vastaaminen. Kv-vastaavan tavoitteena on saada vaihtarit mukaan Pykälän tomintaan. Tämän lisäksi kv- vastaava pääsee myös nauttimaan muusta valiokuntailusta mm. sitsien järkkäilyn merkeissä :).”

Vaihtarivastaavia valitaan kaksi vuodelle 2019. Toisen toimialaan kuuluu maisterivaiheen vaihtarit ja toisen notaarivaiheen vaihtarit!

Kulttuurivastaava

”UAV:n kultturivastaava toimii yhdessä YVK:n kulttuurivastaavan kanssa. Kulttuurivastaavien tehtäviin kuuluu erilaisten vierailujen ja tapahtumien järjestämistä kaikille kulturelleille pykälisteille. Kulttuurista nautitaan niin museoissa, teattereissa, baletissa kuin konserteissakin. Kultturivastaava on totta kai avoin myös uusille ideoille!”

Emännät (3 kpl UAV:ssa)

”Emännän homman ydin on ruokien loihtiminen sitseille, minkä lisäksi pienempää tarjottavaa hoidetaan kaikkiin muihinkin UAV:n ja YVK:n järjestämiin tapahtumiin. Mikään masterchef emännän ei tarvitse olla, kunhan kotitalouden tunneilta opitut perustaidot ovat vielä hanskassa ja intohimoa ruoanlaittoa kohtaan löytyy. Kyseessä ei myöskään ole mikään pelkästään tytöille suunnattu virka, joten pojatkin rohkeasti hakemaan!
Sitsipäivinä kannattaa varautua olemaan hommissa n. 12 tuntia, johon sisältyy reissu tukkuun sekä luonnollisesti paljon paistamista, keittämistä ja pilkkomista. Ilta huipentuu sitsaajien kiitokseen emännille eli Emännän Pulloon, tuttavallisemmin EP:seen, jonka jälkeen asiaan kuuluu emäntien välinen bondailu jälkiruokaa nauttien. Tämän jälkeen on vielä hoidettava keittiö siistiin kuntoon, ja jatkoilla emoilla onkin jo lupa keskittyä ainoastaan viihtymiseen.
Parhaita juttuja emoudessa on ehdottomasti vuoden mittaan kehittyvä loistava emojen välinen tiimihenki sekä se, että emäntänä pääsee mukaan järkkäilemään lähes kaikkia Pykälän ei-asiatapahtumia. Ja tottakai itse EP! Kossun juomista ei muuten kannata pelätä, harjoittelemalla sen oppii.”

Isännät (3 kpl UAV:ssa)

”Isännät toimivat pitkälti pykälän talonmiehinä (-ja naisina) ja hoitavat useita yhdistystoiminnan arkeen liittyviä asioita — isännät huolehtivat pykälän tilojen kunnosta, palauttavat pulloja ja laittavat taulut seinälle. Ehdottomasti parasta isäntänä olemisessa on ollut hyvä yhteishenki ja mahdollisuus tutustua muihin oikkareihin koulun ulkopuolella. Mieleen tulee myös vihreiden pannukakkujen leipominen, pillimehujen täyttäminen viinalla ja mystisen isännän pullon piilottelu.”

”Isännät on pykälän jokapaikan höyliä ja tehtävät sen mukaiset eli mitä vaan voi tulla eteen (niin hyvässä kuin pahassa). Isäntien porukka on tiivis ja yhteishenki hyvä, se on parasta tässä postissa.”

Toimihenkilöt (6 kpl)

”Uav:n toimihenkilönä olen päässyt mukaan mm. tiedekuntien väliseen toimintaan sitsien järjestämisen muodossa. Sitseillä toimihenkilöt hoitavat lähinnä yleisen järjestelyn, kuten sitsipöytien kattamisen, tarjoilemisen ja ovivuorot.”

”Vaikka toimihenkilöillä ei ole eriteltyä vastuualuetta ulkoasiainvaliokunnassa, on UAV:n toiminnassa moni asia riippuvainen heidän työpanoksestaan. Työnkuva koostuu monipuolisista tehtävistä, joihin kuuluu mm. valiokunnan virkailijoiden auttaminen juoksevissa asioissa sekä sitsien järjestäminen juhlakansalle. Toimihenkilönä pääsee siis seuraamaan Pykälän valiokuntatoimintaa samalla kun aikaa jää reilusti myös muihin aktiviteetteihin. Jos haluaa olla mukana tekemässä yhä parempaa Pykälää, mutta ei heti halua astua suuriin saappaisiin, on toimihenkilön virka juuri sopiva valinta.”

”Toimihenkilöiden toimenkuva on melko vapaa, eikä meidän tehtäviä olekaan etukäteen missään määritelty. Näkyvimpänä osana toimihenkilöiden valiokuntatyöskentelyä on varmasti tapahtumien järjestäminen.
Hauskinta valiokuntatoiminnassa on ollut uusiin kivoihin tyyppeihin tutustuminen, ja onnistuneiden sitsien järjestäminen on vähintäänkin yhtä hauskaa kuin sitsipöydässä istuminen!”

 

 

Yrityssuhdevaliokunta – YSV

Varapuheenjohtaja

”Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu valiokunnan alaisuudessa toimivan yrityssuhdetoimikunnan toiminnan koordinoiminen, yhdistyksen edustaminen yhteistyötapaamisissa yhdessä puheenjohtajan kanssa, tuotesponsoroinnista vastaaminen sekä valiokunnan puheenjohtajan muu auttaminen.

Tehtävässä oppii vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, sopimusten laadintaa sekä Pykälän toiminnasta kulissien takaa. Tämän lisäksi tehtävässä saa uusia kontakteja yritysmaailmasta. Uudelta virkailijalta odotetaan hyvää tilannetajua ja pelisilmää, edustavuutta ja myyntikykyä sekä vankkaa kokemusta yhdistyksen toiminnasta ja sen taloudenpidosta tai yrityssuhteista. Virka sopii parhaiten vanhemmille opiskelijoille.”

Sihteeri

”Sihteerin tehtävänä yrityssuhdevaliokunnassa on erityisesti kokouspöytäkirjojen kirjoittaminen ja valiokunnan tapahtumista tiedottaminen, mutta omasta innostuksesta ja tarpeesta riippuen sihteerin on myös mahdollista avustaa muita valiokunnan toimijoita tehtävissään. Olen nauttinut paljon omasta sihteerivuodestani – on ollut mielenkintoista seurata ainejärjestön taloudellista toimintaa ns. sisältä päin. Suosittelen sihteeriksi lähtemistä kenelle tahansa vuosikurssista riippumatta, esimerkiksi phuksille tehtävä sopii mainiosti.”

Excuvastaavat

”Pykälän kahden excuvastaavan tehtäviin kuuluu järjestää vierailuja niin yrityksiin, julkiselle puolelle ja muihin paikkoihin, joissa juristina on mahdollista työllistyä. Excuista sovitaan yleensä sähköpostiviesteillä tai puhelimitse. Excuvastaavat järjestävät excun, tiedottavat excusta pykälä-infossa, ottavat ilmoittautumiset vastaan ja tietenkin ovat itse mukana exculla.

Excuvastaavan virka on sopiva kaikille pykälisteille vuosikurssista riippumatta ja se on oiva mahdollisuus päästä näkemään ja tutustumaan alan työnantajiin. Excuvastaavana pääsee itse vaikuttamaan excujen teemoihin ja siihen, minne excuja järjestetään. Excuvastaavana on mahdollista saada uusia kontakteja alan työnantajiin. Koska excuvastaavia valitaan vuosittain kaksi, on vastuuta excuista helppo jakaa. Excujen hyvä puoli on myös se, että siellä tutustuu aina uusiin pykälisteihin!”

Jäsenetuvastaava

”Jäsenetuvastaavan tehtäviin kuuluu uusien jäsenetusopimusten neuvotteleminen ja vanhojen ylläpitäminen, yritysten edustajien kontaktointi sekä jäsenetujen Facebook-sivun päivittäminen. Omasta aktiivisuudestaan riippuen jäsenetuvastaava voi osallistua myös muuhun valiokunnan toimintaan, kuten sponsoreiden hankkimiseen eri tapahtumiin. Jäsenetuvastaavan työ on erittäin itsenäistä ja palkitsevaa. Jäsenetuvastaavan kädenjälki on nähtävissä heti uusien etujen muodossa.

Työ vaatii aurinkoista myyntihenkisyyttä, rohkeaa reippautta ja tinkimätöntä oma-aloitteisuutta. On muistettava, että jäsenetuvastaava edustaa yhdistystä ulospäin ja on usein jäsenetuyritysten ensimmäinen tiedonlähde. Ymmärrys Pykälän taloudellisesta toiminnasta, yhdistyksen parhaasta edusta ja markkinoinnin perusideoista ovat menestyksekkään tehtävän hoitamisen edellytyksiä. Jäsenetuvastaavalla on hyvä olla ripaus luovuutta ja mielikuvitusta uusien etujen hankkimiseksi. Tehtävä sopii mainiosti myös phukseille.”

 

Yleisvaliokunta – YVK

Varapuheenjohtaja

”Toinen vuosi yleisvaliokunnassa, tällä kertaa varapuheenjohtajana, on ollut antoisa ja sopivan haastava. Valiokunnan kehityksen katsominen läheltä on ollut huikeaa, nuoret ja lupaavat ovat muovautuneet lyhyessä ajassa kokeneiksi ja mielettömän omatoimisiksi. On ollut palkitsevaa huomata, että omalla työpanoksella voi vaikuttaa suuresti sekä valiokuntalaisten että ”asiakkaiden” viihtymiseen. Antoisaa on ollut myös auttaa YVK:laisia uusien ideoiden toteuttamisessa. Haastavinta on ollut sovittaa kaikkien kiireisiä aikatauluja yhteen ja jakaa vuoroja mahdollisimman tasapuolisesti. Kun ahkeriin valiokuntalaisiin voi luottaa, on oma työkin enimmäkseen hupia. Enemmän kuin vuorolistojen ja plaseerausten tekoa tulen kaipaamaan meidän ihanaa stressitöntä YVK-porukkaa, jonka kanssa ollaan hitsauduttu todella läheiseksi tiimiksi.”

Tiedottaja

”Oli mahtavaa päästä tutustumaan uusiin ihmisiin niin valiokunnan sisällä, kuin tiedottajan virkaa hoitaessani. Yhteishenki kasvoi, kun tehtäviä hoidettiin yhdessä. Pykälän lattian jynssääminen oli jopa kivaa, kun mukana oli koko tiimi. Kokouksissa pääsi käsiksi Pykälän toiminnan suunnitteluun ja oli mukavaa päästä tiskin toiselle puolelle tapahtumissa. Sain arvokkaita kokemuksia ja pääsin käyttämään luovuutta virkaa hoitaessani. Valiokuntatoiminta lisäsi yhteisöllisyyden tuntua, mikä onkin tuonut arvokkaan lisän opiskeluiden oheen. Nyt, kun vuosi lähenee loppuaan, on haikea olo. Yleisvaliokunnassa tuntui kuuluvansa osaksi ihanaa ryhmää ja harmittaa, ettei pääse enää järjestämään tapahtumia samalla porukalla. Suurin ja kaunein YVK oli kaikkea mitä odotinkin. :)”

Kulttuurivastaava

”Vuosi valiokunnassa on antanut vaan niin paljon! On päässyt paremmin sisälle Pykälän toimintaan ja tapoihin, saanut monta uutta hyvää ystävää ja tutustunut mahtaviin tyyppeihin hommia tehdessä. Yhdessä tekeminen on ollut ihan parasta ja sekä tapahtumien, että excujen järjestäminen on vuoden aikana muuttunut koko ajan sujuvammaksi. Vuosi meni aivan liian nopeesti.”

Ympäristövastaava

”YVK:n ympäristövastaavana on saanut osallistua Pykälän toimintaan todella joustavasti. Ympäristövastaavan virassa olen päässyt toteuttamaan itseäni ja samalla osallistumaan bileiden järkkäämiseen. Ympäristövastaavaksi aikoville suosittelen oma-aloitteista asennetta, sillä valmiita raameja tehtävään ei ole. Mutta kuten opiskelijatoiminnassa yleensä, eniten jään kaipaamaan bileiden järkkäilyä ja erityisesti YVK:n porukalla toteutettuja hauskanpitoja.”

Sihteeri

”Valiokuntavuoteni antoi minulle paljon enemmän kuin osasin odottaa. Paikka YVK:n sihteerinä oli rento ja mukava homma, kokouksissa tehtävänä oli pöytäkirjan kirjoittaminen ja myöhemmin omien epäselvien pöytäkirjamerkintöjen puhtaaksikirjoittaminen. Bileissä taas sai olla mukana järjestämässä ja hoitamassa yhteisiä työvuoroja. Bileistä pääsi kuitenkin aina myös itse nauttimaan kunnolla, koska työvuoroja illassa oli vain muutama. Valiokuntavuosi toi mukanaan paljon ihania bileitä, uusia hyviä ystäviä ja tiiviin valiokuntaporukan. Parasta vuodessa on ollut ihaniin ihmisiin tutustuminen ja bileiden järkkääminen yhdessä. On ollut ihanaa huomata, kuinka hyvä yhteishenki YVK:ssa syntyi. En vaihtaisi valiokuntavuottani pois mistään hinnasta. Ehdottomasti kannatan kaikkia vähänkin kiinnostuneita lähtemään rohkeasti mukaan, koska edessä on ikimuistoinen vuosi Pykälän suurimmassa ja kauneimmassa YVK:ssa!”

Urheiluvastaava

”Päällimmäisinä mieleen vuodestani urheiluvastaavana ovat jääneet uudet ystävyyssuhteet sekä tietysti mielenkiintoiset urheiluexcut, erinäisiä sitsejä sun muita tapahtumia unohtamatta.

Valiokuntaan mukaan lähtemistä ei kannata pitkään miettiä: lähde! Vuoden aikana tutustuu hyvin porukkaan ja pääsee sisään Pykälän kuvioihin. Yhdessä tapahtumien järkkäily on hauskaa eikä todellakaan liian raskasta.

Urheiluvastaavan hommassa on parasta, että pääsee itse päättämään, mihin lajeihin pykälistit viedään tutustumaan. Itse en ollut esimerkiksi aiemmin kokeillut paintballia tai purjehtinut jollalla, joten uusia kokemuksia tuli sitäkin kautta.”

Tuotevastaava

”Valiokuntaan hakeminen oli todellakin hyvä päätös. Valiokuntatoiminnan kautta pääsee kokemaan Pykälän tapahtumat toisesta näkökulmasta ja vuosi on ollut jopa vielä hauskempi kuin osasin odottaa. Pykälässä vietetyt tunnit bileiden ja sitsien järkkäilyn merkeissä ovat myös varmasti paras tapa tutustua toisiin pykälisteihin. Tuotevastaavan roolissa sain vastapainoksi hoitaa Pykälän tuotteiden sekä muutamien tapahtumien haalarimerkkien tilaukset valmistajilta. Kokonaisuudessaan huikea ja ikimuistoinen valiokuntavuosi!”

Laitevastaava

”Opiskeluajoista ei jää käteen juuri mitään, jos vahingossa jättää lähtemättä mukaan Pykälän toimintaan. Piste. On kuitenkin mahdollista, tosin varsin epätodennäköistä, että valiokuntatoiminta itse repäisee opiskelijan mukaansa. En kuitenkaan tiedä kovinkaan montaa tapausta, jossa joku muu tajusi selän takana repäistä työelämää kohti uhkaavasti ja ennen kaikkea ennenaikaisesti luisuvan, kangistuvan, henkisesti harmaantuvan opiskelijan mukaan oikeaan opiskelijaelämään.

Valiokuntatoiminta tarjoaa yhteishenkeä ja ystäviä, joiden rinnalla sille uhratut työtunnit eivät paina mitään. Pelkästään pykäläriennoissa ravaamisesta, vaikka se hauskaa onkin, ei lopulta paljoa irtoa. Tämänkin ikävä kyllä tajuaa vasta jälkikäteen, sillä ainejärjestön toiminnasta pois jättäytyminen on valitettavan helppoa. Jos kuitenkin lähtee mukaan syystä tai toisesta, ei tarvitse katua päätöstään.”

Toimihenkilöt (6 kpl)

”Varmaan voidaan koko yleisvaliokunnan puolesta puhua, jos sanotaan, että ainakin meillä toimihenkilöillä on haikeat fiilikset nyt kun valiokuntavuosi on lopuillaan. Ei kannata pelätä siivoamisen ja järkkäämisen olevan pelkkää ikävää työtä kun voisi vaihtoehtoisesti olla istumassa sitsipöydässä. Järkkääminen on tosi hauskaa ja meillä oli mahtava toimihenkilöporukka tänä vuonna ja se on vaikuttanut siihen, että loppusiivouksetkin bileiden jälkeen menee aina hyvillä fiiliksillä. Sitsejä ja bileitä järkätessä on myös Pykälä tullut tutuksi ja päässyt tutustumaan paremmin eri vuosikurssin pykälisteihin. Muutenkin valiokuntavuosi on kokemus, josta saa paljon irti ja jota on hauska muistella sitten vanhempana kun bileet alkaa jo jäädä väliin. Pykälässä toimiminen myös opettaa arvostamaan ihan erilailla pykälää ja tän toiminnan pyörittämistä. Ikävä tulee!!!”

Emännät (3 kpl)

”Emännän homman ydin on ruokien loihtiminen sitseille, minkä lisäksi pienempää tarjottavaa hoidetaan kaikkiin muihinkin UAV:n ja YVK:n järjestämiin tapahtumiin. Mikään masterchef emännän ei tarvitse olla, kunhan kotitalouden tunneilta opitut perustaidot ovat vielä hanskassa ja intohimoa ruoanlaittoa kohtaan löytyy. Kyseessä ei myöskään ole mikään pelkästään tytöille suunnattu virka, joten pojatkin rohkeasti hakemaan!

Sitsipäivinä kannattaa varautua olemaan hommissa n. 12 tuntia, johon sisältyy reissu tukkuun sekä luonnollisesti paljon paistamista, keittämistä ja pilkkomista. Ilta huipentuu sitsaajien kiitokseen emännille eli Emännän Pulloon, tuttavallisemmin EP:seen, jonka jälkeen asiaan kuuluu emäntien välinen bondailu jälkiruokaa nauttien. Tämän jälkeen on vielä hoidettava keittiö siistiin kuntoon, ja jatkoilla emoilla onkin jo lupa keskittyä ainoastaan viihtymiseen.

Parhaita juttuja emoudessa on ehdottomasti vuoden mittaan kehittyvä loistava emojen välinen tiimihenki sekä se, että emäntänä pääsee mukaan järkkäilemään lähes kaikkia Pykälän ei-asiatapahtumia. Ja tottakai itse EP! Kossun juomista ei muuten kannata pelätä, harjoittelemalla sen oppii.”

Isännät (3 kpl)

”Vuoteni YVK:n isäntänä on ollut kerta kaikkiaan unohtumaton kokemus. Olen päässyt järjestämään monenlaisia hauskoja tapahtumia loistavassa porukassa. Yleisen valiokuntatyöskentelyn lisäksi olen päässyt isäntänä huolehtimaan toimitilojemme kunnosta, missä olen voinut tuntea konkreettisesti auttaneeni Pykälää ja kaikkia pykälistejä. Hyvässä seurassa käytännön hommatkin ovat muuttuneet huviksi. Juuri tämä onkin ollut vuoden parasta antia; olen tutustunut todella hienoihin ihmisiin ja saanut monia läheisiä ystäviä. Mahtavan valiokuntamme ohella YVK:n ja UAV:n isännät muodostavat yhdessä hallituksen tilavastaavan kanssa oman tiiviin porukkansa, jossa hommia hoidetaan yhdessä hyvällä huumorilla.”

 

Opintovaliokunta – OVK

 

Varapuheenjohtaja

”Varapuheenjohtaja johtaa tarvittaessa valiokunnan kokouksia puheenjohtajan estyessä sekä auttaa puheenjohtajaa kaikessa mahdollisessa kykyjensä mukaan. Hän toimii puheenjohtajan apuna valiokunnan järjestämien tapahtumien, esimerkiksi Studia Iuridican, vaihtoehtoisen opintoputken illan ja Glamour-sitsien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Varapuheenjohtaja onkin pääosin puheenjohtajan oikea käsi sekä tuki ja turva.”
Sihteeri
”Sihteeri pitää kokouksissa pöytäkirjaa ja vastaa valiokunnan tiedotuksesta.”

Opintopiirivastaava

”Opintopiirivastaavan virka muistuttaa hyvin paljon excuvastaavaa: se koostuu yhteydenpidosta yhteistyöyrityksiin ja opintopiirin sisällön suunnittelusta heidän kanssaan sekä ilmoittautumisen organisoinnista. Homma on todella monipuolista ja palkitsevaa, koska kaikki mitä järjestää on periaatteessa itse päätettävissä! Lisäksi saa kullanarvoisia kontakteja alamme yrityksiin ja tietysti olla mukana OVK:n toiminnassa.”

Seminaarivastaava

”Juhlimisen ja Pykälän bileissä verkostoitumisen lisäksi on seminaaritoimikunta tuonut hienon ja tasapainoisen vastapainon. Sen lisäksi että pääsee nostamaan omien ja muiden pykälistien akateemisen ja ammatillisen sivistyksen tasoa, oppii myös paljon käytännön asioita yhteydenpidosta, ammatillisesta verkostoitumisesta sekä asiallisempien tilaisuuksien järjestämisestä. Jatkuva oppiminen on elämän suuria asioita, ja seminaaritoimikunnassa oppii oikeustieteen lisäksi ryhmätyötä, small talkia ja rohkeutta aivan parhaassa seurassa, niin toimikunnan, osallistujien kuin asiantuntijapanelistien kanssa.”
Kirjastovastaavat

”Kirjastovastaavan työssä on mukavaa, kun tehtävät voi jakaa toisen vastaavan kanssa. Asioita pääsee tekemään ihan konkreettisesti kirjastolla kirjojen tilaamisesta lainausjärjestelmän toimimisesta huolehtimiseen. Lisäksi kirjastovastaavat pääsevät osallisiksi OVK:n muista monipuolisista ja mielenkiintoisista toimista.”

-Tiedotusvastaava-

Katsahdus Pykälään 2018

7.11.2018 18:00:Kirjoittanut Hallitus / 0 kommenttia

Kuluva syksy alkaa olla jo melko pitkällä ja vuoden 2019 hallituskin on jo valittu. Syksyllä uudet
opiskelijat on toivotettu avosylin tervetulleiksi Pykälään ja ovatpa he itsekin ehtineet jo yhden
tapahtuman eli Ulottuvuusbileet järjestämään. Kuitenkin vielä ennen vuoden vaihdetta on luvassa
mm. Sonniaiset, Spex jo 22. kertaa sekä Pikkujoulut, joissa on tänä vuonna esiintymässä energiset
Gasellit. Lisäksi aktiivisia Pykälä-toimijoita kiitetään perinteisellä Kiitosristeilyllä Tukholmaan.
Vuonna 2018 olemme työskennelleet hallituksen kanssa erityisesti seuraavien teemojen parissa:
Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja parempi kiittämisen kulttuuri. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
edistämisessä otettiin keväällä yhdistyksen kokouksessa merkittävä askel hyväksymällä Pykälän
oma yhdenvertaisuussuunnitelma. Olemme myös pyrkineet hallituksen kanssa muuttamaan
vanhentuneita ja aikansa eläneitä perinteitä päivittämällä ne osaksi nykypäivää. Kiittämisen osalta
olemme pyrkineet kehittämään väyliä kiitoksen esittämiselle sekä kehittäneet kiitostapahtumiemme
konsepteja. Järjestimme mm. aktiivisille toimijoille kyselyn siitä, mikä heidän mielestään olisi paras
tapa kiittää kuluneesta vuodesta. Aktiiviset ja innokkaat toimijat ovat Pykälän monimuotoisuuden
säilymisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä, minkä vuoksi olemmekin halunneet panostaa juuri tähän
teemaan!

Opintoedunvalvontaan on myös kiinnitetty vuonna 2018 huomiota. Vuoden alussa
opintovaliokunnassa aloitti opintovastaavan tukena ON-opetuksenkehittämisvastaava ja OM-
opetuksenkehittämisvastaava. Lisäksi kuluvana vuonna on pyritty lisäämään entisestään yhteistyötä
HYYn ja muiden Suomen oikisten opintovastaavien kanssa sekä kehitetty suhteita tiedekunaan
entisestään

Kuluvana syksynä Pykälässä on myös nähty ihailtavaa omatoimisuutta, kun seminaarivastaava,
urheiluvastaava ja jäsenetuvastaava yhdistivät voimansa ja järjestivät ensimmäistä kertaa § Voi
hyvin-viikon. Viikon aikana päästiin esimerkiksi urheilemaan, tekemään hyvää luovuttamalla verta
sekä kuulemaan oikisopiskelijoiden hyvinvoinnista ja mielenterveydestä paneelikeskustelun
muodossa.

Kaiken kaikkiaan Pykälässä menee siis melkoisen hyvin. Toiminta menee eteenpäin ja uusia ideoita
syntyy. Olen iloinen, että saan olla osa näin aktiivista, innovatiivista ja sydämellistä
opiskelijajärjestöä. Uskon, että Pykälästä oppimani taidot kantavat vielä pitkälle elämässä.

Parhain terveisin
Jemina Fallenius
Hallituksen puheenjohtaja

Pykälä ry:n opintokysely 2018

17:40:Kirjoittanut Hallitus / 0 kommenttia

Phuksi tai vanhempi konkari, mielipiteesi on tärkeä: tiedekunta on elänyt suurta muutoksen aikaa, kenties kohti valoisampaa tulevaisuutta.

Nyt sinulla on mahdollisuus kertoa mielipiteesi ja vaikuttaa näin opintojen suuntaan jatkossa.

Vastaamalla kyselyyn voit osallistua 50e ravintolalahjakortin arvontaan!

Tässä linkki opintokyselyyn!

HYY?! Kuka, mikä, häh?!?

6.11.2018 20:10:Kirjoittanut Hallitus / 0 kommenttia

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta eli tuttavallisemmin HYY on jäänyt monelle pykälistille hieman etäiseksi verkostoksi ja moni salaa mielessään pohtii, mihin suurin ja kaunein Pykälä edes tarvitsee HYY:tä? Sitä ei kukaan vie pois, etteikö Pykälä silti olisi suurin ja kaunein, mutta kyllä, tarvitsemme HYY:tä. Meillä on aivan erinomainen opintoedunvalvonta tiedekunnassa, mutta välillä tarvitsemme suurempaa vipuvartta vaikuttaaksemme yliopistotason päätöksiin, jotka väistämättä vaikuttavat meihin. HYY vie yliopistotasolla eteenpäin opiskelijalle tärkeitä asioita ja sen asiantuntijat käyvät keskustelua mm. yliopistopalveluiden ja jo yliopiston johdon kanssa sekä varmistaa sen, että ylioppilaskunta on edustettu erilaisissa työryhmissä.

Tästä päästään kuitenkin kysymykseen, mitkä ovat näitä opiskelijalle tärkeitä asioita? Mitä HYY:n tulisi ajaa?

Näistä päätät sinä käyttämällä äänioikeuttasi HYY:n vaaleissa! Äänestys on jo toista kertaa sähköinen ja tapahtuu osoitteessa: https://vaalit.hyy.fi/

Äänestämällä voit siis vaikuttaa! Pykälällä on vaaleissa myös oma edustajistoryhmä HELP, joka ajaa edustajistossa pykälistien asiaa näissä vaaleissa seuraavin vaaliteemoin:

Sun rahat sua varten – lisää järkeä HYY:n taloudenhoitoon
HYY:n tulee käyttää varojaan niin, että niistä on hyötyä opiskelijoille tasapuolisesti kampuksesta riippumatta. HYY:n tulee myös huomioida päätehtävänsä, opiskelijan edunvalvonnan, toteutuminen ja sen kehittäminen rahankäytössään. Järkevä taloudenhoito mahdollistaa varojen käytön mahdollisimman tehokkaasti niin, että mahdollisimman moni hyötyy mahdollisimman paljon.

Ylioppilaskunnan täytyy jatkossa panostaa kestävään taloudenhoitoon. Tulevaisuudessa automaatiojäsenyys ylioppilaskuntiin poistuu ja HYY ei voi olla taloudellisesti riippuvainen opiskelijoiden jäsenmaksuista. Tämän takia jäsenmaksun laskeminen on äärettömän tärkeää. Edustajistoryhmä HELP aloitti ensimmäisenä ryhmänä kampanjoinnin jäsenmaksuttoman HYY:n puolesta.

Opiskelijan oikeusturva
HYY:n tulee tarjota jäsenilleen tukea opintoihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Opiskelijat kohtaavat vakavia ongelmia niin käytännönjärjestelyiden kuin opintojen arvioinninkin suhteen. Epätasa-arvo ja epäkohdat voivat pahimmillaan näkyä valmistumisen viivästymisenä.

Kannatamme tasa-arvoista tenttien arviointia anonymisoimalla tenttien suoritustavat. Opiskelijoilla on oikeus saada tenttitulokset tietoonsa nopeammin ja nykyisistä käytänteistä ei saa lipsua opiskelijan edun vastaisesti. Tarvittaessa HYY:n tulee olla aktiivisemmin yhteydessä yliopistoon.

Opintoneuvonta
Olemme huolestuneita siitä, millaista opiskelijan saama opintoneuvonta on nykyään. Iso pyörä ja yliopiston säästöt näkyvät nyt opiskelijoiden stressinä opintoihin liittyvinä epäselvyyksinä. Jokaisella kampuksella on opiskelijoiden määrään ja tarpeeseen nähden liian vähän henkilökuntaa joka vastaisi heidän tarpeisiinsa. Opiskelijoiden jaksaminen kärsii ja pahimmillaan neuvonnan puute ja vaikea tavoitettavuus viivästyttävät valmistumista.

Opintoneuvonnan puutteen lisäksi professioaloilla etenkin stressi ja suorituspaineet aiheuttavat paljon mielenterveysongelmia. Opiskelijoiden jaksamisesta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista tulisi myös pitää huolta. HYY voi yhdessä yliopiston kanssa parantaa opiskelijoiden opintoneuvontaa sekä helpottaa avun saatavuutta palkkaamalla toimijan, joka voisi ohjata opiskelijaa oikean avun piiriin.

Näissä vaaleissa Pykälän asiaa edustajistossa haluavat ajaa:

438 Aila, Santeri
439 Antonacci, Sara
440 Asp, Aapo
441 Barriskell, Daniel
442 Fallenius, Jemina
443 Heikkilä, Valtteri
444 Hieta-aho, Helmi
445 Kaarakainen, Henri
446 Laitinen, Sara
447 Larinkari, Olga
448 Lumilahti, Juuso
449 Lönnroth, Aapo
450 Markkanen, Kalle
451 Nurminen, Sammy
452 Piirainen, Sara
453 Reijonen, Sami
454 Rytky, Ami
455 Rytkönen, Olavi
456 Saari, Sakari
457 Sajakoski, Inka
458 Sassi, Lotta
459 Seppälä, Eveliina
460 Teittinen, Helinä
461 Viherkenttä, Linnea

Nostetaan Pykälän ääni entistä kuuluvammaksi edustajistossa, mutta myös HYY jatkossa entistä näkyvämmäksi meille kaikille pykälisteille!

 

Kirjoittaja: Sara Piirainen

§ Voi Hyvin!- viikko aloittaa keskustelun, joka toivomme kantavan kauas tulevaisutteen

14.10.2018 23:09:Kirjoittanut Hallitus / 0 kommenttia

On § Voi hyvin!- viikon aatto.

Viimeistään nyt on aika miettiä milloin ja miten § Voi hyvin?

 

§ Voi hyvin! -viikko sai alkunsa keväällä, kun Sofia, Saara ja Hekma löivät viisaat päänsä yhteen ja tuumailivat, mitä Pykälän tapahtuma tarjonnasta puuttuu. Bileitä oli paljon (ja hyvä niin, koska bileitäkin tarvitaan), mutta hyvinvoinnista harvemmin puhutaan, vaikka sen tulisi olla se pohja, minkä päälle kaikki hauskanpito rakennetaan. Hyvinvoinnin pitäisi olla itseisarvo, eikä ainoastaan väline entistä parempiin suorituksiin. Pahoinvoivana on vaikeampi nauttia bileistä ja opiskelusta, eivätkä hyvät bileet silloin tällöin ole kestävä tapa purkaa arkena kasaantunutta stressiä ja ahdistusta. Siksi omasta hyvinvoinnista pitää pitää huolta!

 

Viikon aikana keskitytään nimensä mukaisesti pykälistien hyvinvointiin, teemaan, joka tuntuu jäävän yleisen opiskeluhypetyksen ja ylistyksen varjoon. Opiskeluajan sanotaan olevan elämän kivointa aikaa ja instagramissakin tutuksi on tullut #oikisonihmisenparastaaikaa. Mutta mitä jos opiskeluaika onkin liian kivaa? Mitä jos on liikaa tekemistä? Oikeustieteellinen koulutus on kuuluisa vaativuudestaan ja tenttialueet ovat useammin nelinumeroisia, vaikka saatavat nopat voidaankin laskea yhden käden sormilla. Kun tähän lisää vielä ison ja aktiivisen tiedekuntajärjestön ja työelämän ensimmäisestä opiskeluvuodesta asti tyrkyttävän kulttuurin, ei ihme, että kaikki eivät jaksa. Moni oikisopiskelija uupuukin opiskeluiden, työn ja järjestötoiminnan välissä tasapainoillessaan. Tilannetta seurattuamme koimme, että § Voi hyvin! -viikolle on todellakin tarvetta.

 

Tämän ja monen muun asian takia päätimme, että jotain on asialle tehtävä ja tuloksena syntyi § Voi hyvin! -viikko, jonka eteen on tehty useita tunteja töitä, haalittu yhteistyökumppaneita ja mietitty, mitä Pykälä ja sen jäsenet kaipaavat hektiseen syksyyn. Tapahtuma järjestetään nyt ensimmäistä kertaa ja onkin eräänlainen pilottihanke, jonka toki toivomme jäävän elämään Pykälään myös sen jälkeen, kun me järjestävänä tahona emme enää Pykälässä vaikuta.

 

Maanantaina viikon aloittaa hyvinvointi teemainen brunssi + luento yhteistyössä asianajotoimisto Boreniuksen kanssa, jossa on kouluttajana psykologi, luennoitsija Ilona Rauhala ja teemana on Oman onnistumisen johtaminen työssä ja elämässä.

 

Tiistaina pykälistit pääsevät luovuttamaan verta ja illalla tutustumaan Pykälän urheilutoimintaan urheiluvastaavan johdolla. Paikalla on edustus lähes kaikista kerhoista ja onkin oiva keino tutustua siihen, mitä Pykälässä voi tehdä bileiden lisäksi!

 

Torstaina Pykälässä käydään paneelikeskustelu, jossa käsitellään ehkä viikon tärkeintä teemaa, eli oikisopiskelijoiden hyvinvointia haastavassa opiskeluympäristössä ja työkeskeisessä maailmassa. Paikalla on mm. yliopiston ja YTHS:n edustajat keskustelemassa teemasta. Paikan päällä myös pientä tarjoilua.

 

Perjantaina joogataan asianajotoimisto Roschierin #passionforperformace -hengessä Joogahuoneella. Rauhoittumalla joogaan opiskelijat voivat löytää aivan uusia voimavaroja hektisessä oikiskuplassa toimimiseen.

 

Lauantaina juostaan yhteistyössä Park Run Helsinki ja Punaisen Ristin kanssa ja kerätään rahaa kotimaisille nuorille. Pykälä Charity Run on oiva tapa päättää viikko tekemällä hyvää itselleen ja samalla muille.

 

Lisäksi viikon aikana on jäsenetuja – avoimet ovet Esport Bristolilla koko viikon ajan jäsentarraa vilauttamalla sekä kamppailulajisali Hipko toivottaa pykälistit tervetulleeksi treenaamaan 10.10-17.10.

 

Tapahtumaviikko on ollut järkkärin näkökulmasta huikea luoda. Ilman apua tätä ei olisi tapahtunut. Valiokuntamme  ovat seisseet meidän takana alusta asti ja yrityssuhdetoimikunta on ojentanut auttavan kätensä kumppanuusneuvotteluissa, asianajotoimistot Rochier ja Borenius ovat ennakkoluulottomasti jeesanneet meitä osoittaen mielenkiintonsa opiskelijoiden hyvinvointiin alalla, jossa työviihtyvyyteen ollaan vielä vasta heräilemässä. Park run ja Suomen punainen risti ovat auttaneet meitä auttamaan. Paneelikeskustelijoista jokainen tuo arvokkaan äänensä esiin ja antaa meille sanat käsitellä tabuna pidettyä mielenterveyttä ja uupumusta.  § Voi hyvin- viikko on oikeastaan täydellinen esimerkki siitä, ettei kukaan pärjää yksin, eikä kenenkään pidäkään.

 

Hyvinvointi lähtee yksilötasolta. Pykälän vahvuus ei ole sen suuruus, eikä sen kauneus vaan sen muodostavat yksilöt; tyypit, joiden kanssa oppia, onnistua ja aina välillä turhautua ja tyypit, joita kannustaa ja joilta saada kannustusta. Pykälän vahvuus ovat yhtä lailla ne tyypit, joiden kasvot eivät ole tuttu näky bileissä, jotka keskittyvät muihin elämän osa-alueisiin ja jotka esittävät kritiikkiä. Näiden kaikkien ihmisten hyvinvointi – niin kuin sinunkin  hyvinvointisi – on Pykälän hyvinvointia. Siksi yleistä, tilastollisesti merkittävää oikkareiden uupumusta ja väsymystä vastaan on taisteltava yhteisin asein. § Voi hyvin!- viikko voisikin yhtä hyvin olla ’’Mitä § :lle kuuluu? – viikko’’.

 

Pykälä ei ole toimija, joka voisi ratkaista kaikkien ongelmat tai poistaa kaiken stressin; sillä ei ole keinoja siihen. Pykälä voi kuitenkin osaltaan edistää toimintakulttuuria, jossa jaksamisesta voidaan keskustella, eikä kaikkea tarvitse kantaa yksin ja jossa on täysin hyväksyttävää panostaa omaan hyvinvointiin vaikkapa toisinaan downshiftaamalla.

 

Vastaammekin itse esittämäämme kysymykseen seuraavasti: § voi hyvin, silloin kun sen jäsenet voivat hyvin ja silloin kun sen hyvinvoivat jäsenet haluavat ja kykenevät yhdessä luomaan ilmapiirin, jossa jokainen voi kokea Pykälän omakseen; jossa kenenkään ei tarvitse potea riittämättömyyttään. Meidän Pykälä on yhteisö, jossa kaikille löytyy paikka. Se voi alkaa yhdestä viikosta, mutta voisimme asettaa yhteiseksi tavoitteeksemme 52 hyvinvoivaa viikkoa vuodessa. Tehdään Pykälästä yhdessä suurin, kaunein ja hyvinvoivin.

 

Toivomme sydämemme pohjasta, että kaikki pykälistit pääsevät osallistumaan viikon ohjelmaan ja kokevat saavansa siitä jaksamista arkeensa. Pykälistit, tämä viikko on tehty teille, jotta te jaksaisitte paremmin.

 

Nähdään viikolla!

Rakkain pykäläterveisin

Sofia Selkämaa, Hekma Peltonen ja Saara Palo

Miksi Spex vie mukanaan?

7.10.2018 19:32:Kirjoittanut Hallitus / 0 kommenttia

On joulukuun alku ja enskariaamu. Viime yönä ei ole tullut oikein nukuttua, kun jännitys on kalvanut vatsalaukkua, mutta se ei oikeastaan näy päivän energiatasossa. Tuntuu siltä kuin voisi lentää katosta läpi tai juosta Kiinaan. Lounaan jälkeen on aika suunnata Gloriaan, jossa vanhimmat spexarit ovat jo fiilistelemässä tulevaa iltaa. Neljän aikaan teatterilla on kaikilla tiimeillä jo täysi tohina päällä. Näyttelijät istuvat maskeeraajien penkeissä meikattavana, tanssijat lämmittelevät ja hakevat fiilistä tansseihin, bändi virittelee soittimiaan, markkinointi valmistelee salia ottamaan vastaan maksavat asiakkaat, ja lavastus valmistautuu tekemään lavasta mahdollisimman näyttävän ja tuomaan tapahtumamiljöön yleisön silmien eteen. Juuri ennen näytöstä bäkkärin käytävillä on iloinen ja odottava fiilis, ja salissa yleisön pulina on kasvanut korvia hiveleväksi. Näyttämö pimenee, yleisö hiljenee. Nyt mennään.

Kaikki tämä lähti liikkeelle jo aiemmin keväällä ohjaajien ja käsikirjoitustiimin kokoamisella. Heidän kevään ja kesän mittaan itsestään pusertama luovuus jalostuu yhteistyöllä kokonaiseksi käsikirjoitukseksi, joka esitellään syyskuussa niille, jotka ovat uskaltautuneet Spexin matkaan. Syksyn mittaan eri tiimit viettävät Pykälässä lukemattomia iltoja ja viikonloppuja harjoittelen kohtauksia, sahaten, ommellen, meikaten, tanssien, soitellen puheluita, ja ajoittain myös turhautuen. Vihdoin viimein kaikki tämä työ näkyy, ja oikeasti näkyy, Glorian lavalla, kun Spex esitetään yleisölle.

Huh, vaikuttaapa työläältä. No sitä se onkin, jos niin haluaa. Mutta miksi niin monet sitten spexaavat ja vieläpä monta vuotta?

Itse lähdin Spexiin mukaan jo phuksivuotenani lähinnä siksi, että eräs vanha patu tuli punssikahveilla kysymään minulta noin kolmen aikaan aamuyöllä, että ajattelitko lähteä spexiin. Seuraavaksi löysinkin itseni Spexin aloituskokouksesta näyttelijöiden piiristä ja siitä se sitten lähtikin. Hyvä, että kysyi.

Syksyn aikana pääsin näkemään, kuinka laaja kirjo meitä oikkareita oikeasti onkaan ja kuinka paljon lahjakkuutta täältä löytyy opintojen ulkopuoleltakin. Tutustuin ihmisiin phuksista ännänteen vuosikurssiin ja valmistuneisiinkin, ja sain ystäviä, jotka varmasti pysyvät. Heiltä voin edelleen pyytää apua ja neuvoa opiskeluihin tai työnhakemiseen tai ihan vaan siihenkin, miten vuosijuhlajatkoilta selvitään sillikselle. Pääsin kehittämään ja haastamaan itseäni kokeilemalla itselle täysin uusia juttuja, ja voisin sanoa, että Spexin aikana taisin saada myös pari tuntia esiintymiskokemustakin. Parasta oli kuitenkin nähdä, kuinka viimeistään Gloriassa kaikki tiimit olivat yhdessä yhtä suurta Spexiä, ja kuinka me saatiin näin pirun hieno show aikaan.

Loppujen lopuksi voisin sanoa, että Spexissä tärkeintä ja parasta on se, että kaikki tehdään yhdessä, tillsammans. Tee siis elämäsi päätös ja lähde vielä mukaan vaikka markkinointi- tai lavastustiimiin, tai tule ainakin katsomaan meidän näytöstä.

Spex on täällä taas!

Spexphuksi 2017

Jatro Pihlavamäki

 

Vappuhype

24.4.2018 15:30:Kirjoittanut Hallitus / 0 kommenttia

On 2.5.2017 Kello on 8.15. Havahdut herätyskellosi ääneen ja ihmettelet hetken, mikä päivä tänään on. Mietittyäsi hieman huomaat, että tänään on ensimmäinen työpäivä vapun jälkeen. Ulkona sataa, ja on aika vaihtaa ylioppilaslakki takaisin pipoon. Kunpa voisit vain palata takaisin aurinkoiseen Pykälä-laaksoon kaikkien ihanien ihmisten ja upean vappufiiliksen ympyröimäksi, mistä olet koko vappua edeltävän vuoden unelmoinut. Mutta ei. Taas on yksi vuosi odotettavaa.

 

Onneksi aika lentää, ja kuin aikakoneella olemme taas päätyneet tähän hetkeen, aikaan ennen vappua. Aikaan ilman huolia, murheita ja velvollisuuksia. Aikaan, jolloin vesi on skumppaa, unarilounas munkkia ja oppikirjat serpentiiniä. Vappu todellakin on opiskelijan parasta aikaa!

 

Vaikka sanotaankin, että ”vapu ei lopu”, on kuitenkin myönnettävä, että tämä aika koittaa vain kerran vuodessa. On siis syytä varmistaa, että hymysi ei hyydy, vaikka kalenteri kääntyy vappupäivästä seuraavaan päivään. Pykälistillä on opiskelijavappuja elämässään keskimäärin noin viisi tai kuusi. Koko vappuviikon, tästä hetkestä lähtien, tulee Pykälässä, Otaniemessä ja muissa opiskelijoiden valloittamissa paikoissa fiilis olemaan aivan huipussaan. Kehotan kaikkia Pykälistejä siis seuraamaan tiedotusta vapun tapahtumista ja olemaan mukana omien mahdollisuuksien rajoissa kaikessa vappumeiningissä, niin Pykälässä kuin poikkitieteellisissä tapahtumissa, jo ennen vappuaattoa!

 

Vappufiilis huipentuu vappuaattona. Pykälistit aloittavat vappuaaton juhlimisen wappubooleilla Pykälässä. Tapahtuma on avoin kaikille pykälisteille, ja tarjolla on haalaritoimikunnan ruokatiimin leipomia munkkeja sekä vappufiilikseen virittävää boolia. Kyseisessä tapahtumassa jaetaan perinteiseen tapaan kunnianosoituksia, nimetään vuoden phuksi ja julkistetaan ensi syksynä aloittavien phuksien phuksikapteenit! Jännittävää…

 

 

Kun vappuaatto on potkaistu ryminällä käyntiin, on pykälistien aika siirtyä viettämään vappua hetkeksi omiin rientoihinsa. Monet haluavat mennä katsomaan Mantan lakitusta (tänä vuonna HYYn vuoro), kun taas toiset kokoontuvat kaveriporukoissa nauttimaan vapusta puistoihin, ravintoloihin ja koteihin. Illalla on aika juhlia Circuksessa poikkitieteellisissä bileissä Reino Nordinin tahdissa. Ai että! Kun Antaudun ja Kato mua silmiin tekevät lähtemättömän vaikutuksen ja jäävät pääkoppaan pyörimään, on hyvä mennä nukkumaan (lue: jatkoille), jotta jaksaa saapua Pykälälaaksoon virkeänä ja pirteänä.

 

Kun vappupäivä koittaa, on Pykälän hallitus odottamassa innokkaita vapunjuhlijoita Ulliksella, Pykälä-laaksossa. Pykälä-laakson tunnelmaa ei voi sanoin kuvailla, se täytyy kokea. Satojen ihmisten riemu, mukaansatempaava musiikki, kuohuviinien poksahdukset ja kymmenet tutut kasvot ympärilläsi antavat aihetta aitoon hymyyn. Tästä tunnelmasta nautitaan täysillä, Pykälistit, sillä mikään ei ole parempaa kuin opiskelijavappu!

 

 

Iloista vappua kaikille, nauttikaa!

 

Katja Hoppu

Pykälä ry:n tiedotusvastaava 2018

Vaihtoon Isoon-Britanniaan – mutta minne?

8.1.2018 10:05:Kirjoittanut Hallitus / 0 kommenttia

Panu Minkkinen

Toimin vuosina 2004-2011 oikeustieteen professorina Leicesterissä Keski-Englannissa,
mikä on varmaan käynyt ilmi myös luennoilla. Siksi monet ovat pyytäneet minulta
vinkkejä vaihtoon lähtemisestä Isoon-Britanniaan. Tässä on koostetusti muutama
yleinen neuvo.

Tee tutkimustyösi ennen kohdeyliopiston valintaa huolella. Vaihtokokemuksesi
onnistumiseen vaikuttavat monet tekijät. Erilaiset ranking -listat, joita britit rakastavat,
ovat hyvä lähtökohta tutkimustyöllesi. Tutkimusta ei välttämättä kannata tehdä yhden
listan varassa, vaan onnistunut valinta voi edellyttää ristiintaulukointia useammasta
lähteestä.

Varmista, että yliopistossa tehtävä oikeustieteellinen tutkimus on korkealaatuista. Tämä
takaa sen, että opettajat osaavat oikeasti asiansa. Esimerkiksi Times Higher Educationin
World University Rankings antaa hyvän ja vuosittain päivitetyn katsauksen
oikeustieteellisten tiedekuntien tutkimuksellisista ansioista. Toinen hyvä ja
helppokäyttöinen lähde on kansallinen tutkimuksen arviointi Research Excellence
Framework (REF), joka tehtiin viimeksi 2014. REF:istä saadaan myös data, jonka
varassa monet muut listat tehdään. Kaikki tiedekuntamme yhteistyöyliopistot ovat
tutkimuksellisesti paremmasta päästä. On hyvä pitää mielessä, että Isossa-Britanniassa
on paljon oikeustieteellisiä yksiköitä, joten esimerkiksi kahdenkymmenen parhaan
joukkoon mahtuu monta erinomaista vaihtoehtoa.

Voit tutkia myös opetuksen tasoa yleisellä tasolla. The Guardian -lehden rankkaukset
eivät mittaa tutkimusta lainkaan vaan ainoastaan opetuksen laatua. Opiskelupaikan
valintaa pohtivat brittiopiskelijat pitävät usein juuri tätä ranking -listaa kaikkein
tärkeimpänä. Heille lukukausimaksujen vastineena keskeistä on tunnustetusti laadukas
koulutus ja työllistyminen valmistumisen jälkeen. Siitä huolimatta panet varmaan
merkille, että usein samat yliopistot pärjäävät hyvin sekä tutkimus- että opetuslistalla.

Vaihtovuosi on kuitenkin myös kokemuksellinen vaihe elämässäsi, ja siksi tutkimuksen
tai opetuksen laatu ei yksin ratkaise. ”Opiskelijakokemusta” (”the student experience”)
mitataan nykyään useammankin tutkimuksen avulla. Korkeakouluviranomaisten
kokoama virallinen National Student Survey (NSS) on näistä vaikutusvaltaisin. NSS:n
kyselytutkimus kattaa sekä opetuksen sisällön että opettajilta saadun palautteen laadun.
Vuosittaisista voittajista ja häviäjistä raportoidaan laajasti, mukaan lukien itse yliopistot,
jotka pyrkivät lukemaan huonojakin tuloksia edukseen.

Jos luet näitä kolmea ranking-listausta rinnakkain, huomaat, että esimerkiksi
tutkimuksellisesti (14. sija) ja opetuksellisesti (12. sija) ansioitunut Edinburgh ei
opiskelijakokemuksen näkökulmasta (145. sija) olekaan paras vaihtoehto. Voi olla, että
yksi opiskelijakokemukseen vaikuttava tekijä on elämisen hinta, joka vaihtelee suuresti
kaupungista toiseen. Suomalaisen opiskelijan budjetilla ei välttämättä saa sitä paljon
kaivattua elämisen laatua Lontoossa, Edinburghissa tai edes Manchesterissä.

Siksi voikin olla viisaampaa valita yliopisto, joka pärjää hyvin mitä
opiskelijakokemukseen ja ”asiakastyytyväisyyteen” tulee mutta joka on ehkä hieman
alempana tutkimus- ja/tai opetuslistoilla. Tästä näkökulmasta katsottuna hyviä
vaihtoehtoja saattavatkin olla Walesin Aberystwyth, pieni kylpyläkaupunki
Irlanninmeren rannalla, jonka piskuinen asukasluku kasvaa lukukausien aikana lähes
kaksinkertaiseksi. Tai Pohjois-Englannissa sijaitseva puolen miljoonan asukkaan
Sheffield, joka on opiskelijaystävällisyydestään tunnettu aito ”punatiilinen”
teollisuuskaupunki lähellä kauneinta maaseutua. Tai sitten tasaisen varmasti kaikessa
pärjäävät Warwick Coventryssa tai Glasgow Skotlannissa.

Yhden asian suhteen olisin varovainen. Vuonna 1992 joukko brittiläisiä ”polyteknisiä”
korkeakouluja muutettiin lakiteitse yliopistoiksi. Tarkoitus oli, että vastaisuudessa nämä
opetuspainotteiset ammattikorkeakoulut olisivat täysimittaisia tutkimusyliopistoja.
Yksikään ”uusi yliopisto” ei kuitenkaan ole pystynyt lunastamaan niille asetettuja
lupauksia. Helsingin oikeustieteellisen ainoa yhteistyökumppani, joka kuuluu näihin
”uusiin yliopistoihin”, on Middlesex luoteisessa Lontoossa. Se ei pärjää erityisen hyvin
millään listalla. Mutta toisaalta se sijaitsee vain lähiöjunamatkan päässä pääkaupungista.
Kysymys on pitkälti siitä, mikä sinulle on vaihdossa tärkeää.

Olen sijoittanut Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan yhteistyökumppanit Isossa-
Britanniassa alla olevaan kaavaan siten, että 1. sija kullakin ranking-listalla toisi 100
pistettä ja huonoin sijoitus yhden. Teoreettinen maksimi on siten 300 pistettä. Värit
kertovat mistä listasta on kyse: sininen kuvaa tutkimusansioita REF 2014 arvioinnissa,
oranssi opetuksen laatua The Guardian-lehden listoilla 2017, ja harmaa
opiskelijakokemusta NSS 2016 listoilta. NSS-arvio koskee koko yliopistoa, kaksi muuta
nimenomaisesti oikeustieteellisiä yksiköitä.

Hakuaika Erasmus -vaihtoon lukuvuodeksi 2018-2019 aukeaa 1.2.2018.

Mobility Portalin mukaan Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

yhteistyökumppanit lukuvuonna 2017-2018.

 

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston yleisen oikeustieteen professori.

Pykälä ry:n opintokysely 2017

26.10.2017 11:35:Kirjoittanut Tiedotusvastaava / 0 kommenttia

Phuksi tai vanhempi konkari, mielipiteesi on tärkeä: tiedekunta on elänyt suurta muutoksen aikaa, kenties kohti valoisampaa tulevaisuutta.

Nyt sinulla on mahdollisuus kertoa mielipiteesi ja vaikuttaa näin opintojen suuntaan jatkossa.

Tässä linkki opintokyselyyn!

 

8 askelta unelmaduunin nappaamiseen

21.8.2017 10:20:Kirjoittanut Tiedotusvastaava / 0 kommenttia

 

 

 

Katsoin Paragraaffin tänään
toivoin ettei siellä ois
mun hakemia paikkoja
toivon rippeet pyyhin pois.
Noin neljäsataa kollegaa
hakee samaa paikkaa mun kaa.
Hakukliseet toistuvat
ja HR:ää hajottaa.
Kuinka mä nyt voin massasta erottuu
kun tarkkaan harkitut sanani sumuttuu.
Voi kunpa HR näkisi mun tekstin taa
eikä enää tarvitsis töiden perässä laulaa.
 

Näin kauniisti ja repivän murheellisesti laulaa Youtube-nimimerkki laageri kappaleessaan Oikkarin kevät. Kuulostaako tutulta? Ei ihmekään. Vaikka oikkareiden mahdollisuudet työllistyä omalle alalle ovatkin verrattain hyvät, iskee yhdelle jos toisellekin lyriikoiden mukainen epätoivo työhakemusten määrän kasvaessa nopeammin kuin tiedekunnasta kerätyt nopat. Me Paragraaffilla välitämme vuodessa satoja juridisen alan työpaikkoja ja työllistämme kauttamme nuoria ammattilaisia läpi koko juridisen työkentän. Entä sitten, kun se unelmien työpaikka osuu Oikkaripörssistä silmiin ja kauhukuvat neljästäsadasta opiskelijatoverista hakemassa samaa paikkaa iskevät tajuntaan? Miten välttää hakukliseet, millä erottua massasta tai välittää viesti HR:lle et hei, mä oon just se tyyppi jota te etsitte? Alla meidän vinkit onnistuneeseen työnhakuun ja -hakemukseen!

 

Perusjutut

  1. Lue työpaikkailmoitus läpi huolellisesti ja vastaa pyydettyyn. Jos hakemukset pyydetään pdf-muodossa, älä lähetä niitä word-tiedostona. Jos mukaan pyydetään virallinen opintosuoritusote, älä lähetä sitä epävirallisena. Ja jos CV:ssä pyydetään kertaamaan vain relevantti työkokemus, ethän vaan mainitse sitä 9. luokan TET-harjoittelua Prisman lihaosastolla.
  2. Keep it short. Vapaamuotoisen hakemuskirjeen tulisi lähtökohtaisesti mahtua väljästi yhdelle A4:lle ja CV kahdelle. Lisäinformaatiota ja ammattimaisuutta voit viestiä linkkaamalla oman LinkedIn-profiilisi ansioluetteloosi. Tiivistä hakemukseesi nimenomaan kyseisen position kannalta vahvuutesi ja aiempien työnkuviesi edut haetun toimenkuvan kannalta. Kerro työnantajalle, miksi heidän pitäisi palkata juuri sinut, äläkä miksi sinä tarvitset juuri tätä työpaikkaa.
  3. ”Olen eritäin tarkka ja huolellinen, ja tuotan kieli opillisesti virheetöntä tekstiä”. Pyydä jotakuta ulkopuolista lukemaan hakemuksesi ja CV:si läpi, omille virheilleen kun on kovin sokea ja kielioppivirheet voivat helposti maksaa sinulle yhden haastattelukutsun.
  4. Asiallinen CV-kuva. Tähän ei bilekuvia, selfieitä, lemmikkejä tai muita ihmisiä samaan kuvaan. CV ei toimi Tinder-profiilinasi, mutta kuvaton hakemus ei ikävä kyllä myöskään jää mieleen.

 

Lisäpisteitä

  1. Panosta hakemuksesi ulkoasuun. Työnantajat käyvät läpi todennäköisesti kymmeniä hakemuksia samaan työpaikkaan. Harkitulla värienkäytöllä, persoonallisella (mutta asiallisella) CV-kuvalla tai tiivistämällä ydinosaamisesi graafiseen muotoon kiinnität lukijan mielenkiinnon myös itse sisältöön.
  2. Älä vain kertaa ilmoituksessa mainittuja ominaisuuksia hakemuksessasi. Pyri havainnollistamaan etsittyjä ominaisuuksia konkreettisin esimerkein – miten olet hyödyntänyt ongelmanratkaisutaitojasi elävässä elämässä? Oletko saanut huomionosoituksen työstäsi tai näkyykö hyvä esiintymistaitosi jonkin harrastuksesi kautta? Copypaste työpaikkailmoituksen sisällöstä ei vakuuta.
  3. Personal branding on nyt rekrytoinnin kuuminta hottia. Mielikuvista huolimatta tämän toteuttaminen ei vaadi vuosien työkokemusta tai huikean syvällistä itsetutkiskelua, vaan kykyä tunnistaa omat vahvuutensa ja tuoda ne työnantajan näkökulmasta mielenkiintoisena kokonaisuutena esiin. Oletko sinä sinnikäs taistelija, joka neljännen yrityksen jälkeen saavutti unelmansa oikiksesta, tavoitteilleen omistautuva opiskelija jonka keskiarvo puhuu puolestaan, vai ilopilleri, joka parantaa jokaisen työyhteisön jäsenen päivää ja työsuoritusta? Näiden asioiden pohtiminen tuo paitsi syvyyttä hakemukseesi, myös auttaa erottumaan haastattelussa tyyppinä, joka tuntee omat vahvuutensa ja mitä annettavaa hänellä olisi työlle.

Villi kortti

  1. Soita työnantajalle. Osoita kiinnostuksesi kysymällä yhteyshenkilöltä työnkuvan kannalta oikeasti relevantteja kysymyksiä ja tuoden hillitysti itseäsi esille näihin kysymyksiin liittyen, mutta älä vie hänen aikaansa vain puhuaksesi itsestäsi. Oikein pelattu puhelinaika voi saada sinut jäämään positiivisella tavalla rekrytoijan mieleen muiden hakijoiden joukosta.

Työnhaustasi teet vielä helpompaa tilaamalla parhaat hakuvinkit ja työpaikat Momentti-uutiskirjeemme kautta sekä rekisteröitymällä CV-pankkiimme, jolloin me soitamme sinulle kun sopiva työpaikka kilahtaa kohdalle. Myös meille jätetyssä hakemuksessa kannattaa pitää mielessä yllä listatut vinkit. ???? Me PG:ltä toivotamme huikeaa alkavaa syksyä kaikille uusille ja vanhemmille opiskelijoille, sekä superisti tsemppiä työnhakuun – me olemme täällä teitä varten!

 

Sofia Rahikainen
Paragraaffin toimitusjohtaja
sofia.rahikainen@paragraaffi.fi
www.paragraaffi.fi

MINUSTAKO VALIOKUNTALAINEN?

11.11.2016 12:21:Kirjoittanut Hallitus / 0 kommenttia

Valiokunnat toimivat Pykälässä hallituksen alaisuudessa ja valiokunnan puheenjohtajana toimii yksi hallituksen jäsenistä. Nyt valittavien valiokuntien kausi alkaa 1.1.2017 ja jatkuu aina 31.12.2017 asti. Kaikki valiokuntalaiset osallistuvat aina jokaisen oman valiokuntansa tapahtuman järjestämiseen ja lisäksi useilla viroilla on omia virkakohtaisia tehtäviä tapahtumien ulkopuolella. Valiokuntatyöskentelyyn kuuluu lisäksi osallistuminen noin kerran kuukaudessa järjestettäviin valiokunnan kokouksiin ja silloin tällöin erilaiset yhdistyksen toimintaan liittyvät satunnaiset avustustehtävät (esimerkiksi siivousbileet).

Tutustu eri vaihtoehtoihin rauhassa ja valitse se, mikä sinua itseäsi kiinnostaa eniten. Virkalilijoiden yhteystiedot löydät täältä, kysy rohkeasti lisätietoja. 

Valiokuntavirkailijat vuodelle 2017 valitaan kunkin valiokunnan vaalikokouksessa 21.11. klo 17.00 Casassa (Hietaniemenkatu 7, 3. krs)


OVK

OVK eli opintovaliokunta huolehtii Pykälän opintoedunvalvonnasta. Opintovaliokunta kokoustaa noin kerran kuukaudessa ja keskustelee ajankohtaisista opintoasioista pohtien myös Pykälän opintoedunvalvonnallisia linjanvetoja. Opintovaliokunta järjestää vuodessa muutaman tapahtuman, kuten Studia Iuridica -seminaarin, Graduillan, Vaihtoehtoisen opintoputken illan sekä Glamoursitsit. Opintovaliokunnan jäseniä ovat kaikki kokouksiin saapuvat  pykälistit, mutta Valiokuntavaaleissa valitaan lisäksi muutama OVK:n virkailija, joilla on omat erityiset vastuualueensa.

OVK on erittäin hyvä paikka jokaiselle, joka haluaa aidosti vaikuttaa opintoasioihin!

Varapuheenjohtaja

Opintovaliokunnan varapuheenjohtajaa voisi kuvailla opintovastaavan oikeaksi kädeksi. Hänen vastuullaan ovat käytännön järjestelyt kaikissa OVK:n tapahtumissa. Isoimpana näistä voisi mainita Glamoursitsit loppusyksystä, jotka kuuluvat Pykälän suurimpien ja kauneimpien sitsien joukkoon.  Vuoden varrelle mahtuu myös monia muita pienempiä opintoaiheisia tapahtumia, joihin vpj mm. hankkii puhujat ja järjestää tarjoilut. Vaikka vpj onkin päävastuussa näistä tapahtumista, ei niitä ole onneksi ainakaan tänä vuonna tarvinnut järkätä yksin, vaan mukana on aina ollut ahkera ja työtäpelkäämätön valiokunta. Suosittelen virkaa kaikille, joita kiinnostaa vähän asiapitoisempien tapahtumien järjestäminen (josta toki poikkeuksena kaukana asiallisesta olevat Glamot…) ja joilla on mielellään myös jo jonkin verran kokemusta Opintovaliokunnan tapahtumien järjestelystä.

Sihteeri

Opintovaliokunnan sihteerin vastuulla on valiokunnan kokouspöytäkirjojen laatiminen ja valiokunnan tiedottamisesta huolehtiminen. Omana valiokuntavuotenani kokouksia on ollut noin kerran kuussa, minkä lisäksi aikaa on vienyt jonkin verran pöytäkirjojen puhtaaksi kirjoittaminen ja valiokunnan kokouksista sekä tapahtumista tiedottaminen. Vaikkei kyseessä olekaan mikään ”bilevaliokunta”, virkaan kuuluu myös opintovaliokunnan erilaisten tapahtumien, kuten seminaarien, järjestelyissä auttaminen. Virka on kuitenkin loistava mahdollisuus päästä seuraamaan ja osallistumaan Pykälän opiskelijaedunvalvontaan, vaikkei vielä olisikaan kokemusta opintovaliokunnan toiminnasta taikka opiskelijoiden edunvalvonnasta!

Opetuksenkehittämisvastaava

OVKn opetuksenkehittämisvastaava on loistava virka, mikäli opintoasiat sekä tiedekunnan kuviot kiinnostavat! Virassa toimitaan opintovastaavan vasempana kätenä, käydään oppiainekokouksissa sekä avustetaan opintovastaavaa muissa juoksevissa asioissa. Yksi viran tehtävistä on ylläpitää muistiinpanopankkia yhdessä opintovastaavan kanssa.

Opintopiirivastaava

Opintopiirivastaava vastaa pykälän opintopiirien järjestämisestä yhteistyökumppanien kanssa. Työ pitää sisällään yhteistyökumppanien etsimisen, aikataulujen neuvottelemisen sekä ilmoittautumisten koordinoinnin. Lisäksi opintopiirivastaava valmistelee opintopiirien alustavat aihejaot. Työ on itsenäistä ja hyvin suunniteltuna suhteellisen joustavaa. Vastaavana pääset toteuttamaan opintopiirejä Helsingin suurimpien asianajotoimistojen kanssa.

Seminaarivastaava

Opintovaliokunnan seminaarivastaava on myös seminaaritoimikunnan puheenjohtaja. Seminaarivastaavan ehkä tärkein tehtävä on vuoden alussa koota halukkaista opiskelijoista toimikunta, jonka tehtävänä on järjestää opiskelijoilla asiatapahtumia eri oikeudellisista aiheista. Yhdessä seminaaritoumikunta päättää seminaarin aiheen ja hankkii puhujat. Lisäksi toimikunnan tehtäviin kuuluu kaikki seminaariin liittyvä käytännön järjestely mm. tilojen varaus ja tarjoilujen järjestäminen.

Kirjastovastaavat

Kirjastovastaavan tehtävään kuuluu yleisesti kirjaston toiminnasta huolehtiminen ja kehittäminen. Käytännössä kirjastovastaava huolehtii kirjaston kirjojen hankkimisesta, perimisestä ja käy esimerkiksi säännöllisesti postista hakemassa kirjalähetyksiä. Kirjat pitää myös laittaa hyllyihin sekä kirjata ylös kirjalistaan. Kirjastovastaavan rooli on tärkeä, eikä vaadi liikaa aikaa: riittävää on ollut, jos pari kertaa kuukaudessa on hoitanut kirjaston asioita. Kirjastovastaavia on kaksi, joten työmäärä on hyvin kohtuullinen ja siitä on helppo sopia yhdessä toisen kirjastovastaavan kanssa. Virka sopii hyvin kaikille vuosikurssilta huolimatta: tarvitaan vain aito kiinnostus ja innostus kirjaston ja ovk:n toimintaan! 🙂


UAV

UAV eli ulkoasiainvaliokunta järjestää pääsääntöisesti Pykälän poikkitieteelliset tapahtumat sekä joitakin vain jäsenistölle suunnattuja bileitä. Iso osa UAV:n tapahtumista on sitsejä. Valiokunnan toiminta keskittyy yleensä kevääseen, jolloin tapahtumia on 1-2 per kuukausi. Syksyisin UAV järjestää noin yhden tapahtuman per kuukausi.

UAV on oikea paikka kaikille, jotka ovat kiinnostuneet tapahtumien järjestämisestä ja poikkitieteellisestä toiminnasta!

Varapuheenjohtaja

Ulkoasainvaliokunnan varapuheenjohtajana toimin puheenjohtajan toisena kätenä. Näkyvimmät ja yleisimmät tehtävät kuuluvat sitsijärkkäilyihin: Vastaan käytännön järjestelyistä sitseillä, kuten mm plaseerauksesta, budjetista ja valiokuntalaisten vuoroista. Tehtävä sopii sellaiselle, jolla on valiokuntakokemusta, on järjestelmällinen eikä pelkää ottaa vastuuta.

Sihteeri

Ulkoasiainvaliokunnan sihteerinä olen vastuussa kokouksien pöytäkirjoista. Kokouksessa kirjoitan ylös kaiken, tosin yritän parhaani mukaan suodattaa epäolennaisimmat ja julkaisukelvottomat kommentit pois. Yleensä esityslistaa käydään läpi melko nopeaan tahtiin, joten kirjoitan pöytäkirjat kotona puhtaaksi. Tämä vie aikaa noin tunnin kokouksen jälkeen. Sihteerin hommien lisäksi hoidan UAV:n tapahtumissa ihan normaaleja toimihenkilön tehtäviä. Valiokuntavuosi UAV:ssa on ollut kiireinen, mutta super kiva!

Kulttuurivastaava

YVK:lla ja UAV:lla on molemmilla oma Kulttuurivastaava, jotka järjestävät yhdessä kulttuuriexcuja. Excuja järjestetään noin kerran kuussa ja niiden kohteen saavat vastaavat päättää itse. Kulttuurivastaavan virka ei itsessään vie paljon aikaa, sillä hommia voi helposti jakaa keskenään tarvittaessa. Ajankäyttö on siis helppo sopeuttaa muuhun toimintaan valiokunnassa sekä sen ulkopuolella. Virkaan liittyvien tehtävien lisäksi kokoustetaan oman valiokunnan kanssa sekä osallistutaan tapahtumien järjestämiseen aina suunnitteluvaiheesta aamuyön siivoustalkoisiin saakka.

KV-vastaava

Vaihtarivastaavan homma on monipuolista ja vähän erilaista kuin muiden valiokuntalaisten. Vaihtarivastaavana pääset tutustumaan oikiksen vaihto-opiskelijoihin, joita tulee joka vuosi syksyllä ja keväällä useita kymmeniä. Tärkein tehtävä on ylläpitää Pykälä-English -sähköpostilistaa. Kyseessä on englanninkielinen Pykälä-info, josta vaihtarit saavat tietoa pykälän tapahtumista. Myös tapahtumien suunnitteleminen ja järjestäminen oman ja vaihtaneiden fiiliksen mukaan kuuluu vaihtarivastaavan työnkuvaan. Toki kaiken tämän lisäksi hommaan kuuluu normaalit sitsijärkkäilyt ja yleinen UAV-toiminta (kts. Lisätiedot toimihenkilöistä).

Mikään natiivi ei tarvitse olla, vaan kouluenglannilla pärjää pitkälle. Voin lämpimästi suositella virkaa innostuneelle, sosiaaliselle ja hieman enemmän vastuuta kaipaavalle ehdokkaalle! Lisätietoja annan mielelläni virasta kiinnostuneille.

Matkavastaava

Matkavastaavan virka on omasta mielestäni valiokunnan mielenkiintoisin virka. Se on hieman työläs- mutta erittäin palkitseva! Matkavastaava järjestää pykälisteille perinteisesti kevät- syys- ja ruisrockmatkan. Reissun järjestämisessä on omat haasteensa, sillä matkan suunnittelu ja varaaminen isommalle porukalle ei ole mikään yhden illan projekti. Apuna ideoinnissa ja käytännön toteuttamisessa on kuitenkin matkatoimikunta, joka on kaikille pykälisteillle avoin matkansuunniteluorgaani. Virassa parasta oli päästä suunnittelmaan huippu reissu joukolle pykälistejä ja mikä parasta- päästä itse reissun päälle! Vaikka virka saattaa kuulostaa hieman stressaavalta, kyllä allekirjoittanut myöntää nauttineensa myös itse matkasta 😉 Samalla oppii ihan uusia ryhmänjohtamis- ja organisointitaitoja, niin alkujärjestelyjen suhteen kuin Suomen rajojen ulkopuolella.

Tämän lisäksi matkavastaava toimii ulkoasiainvaliokunnan muiden jäsenten kanssa järjestäen tapahtumia, sitsejä ja osallistuen valiokunnan kokouksiin. Virka sopii matkustelua rakastavalle, innokkaalle ja järjestelykyvyt omaavalle pykälistille vuosikurssista riippumatta

Tiedottaja

UAV:n tiedottajan tehtäviin kuuluu Ulkoasiainvaliokunnan tapahtumia koskevien tiedotteiden ja kokouskutsujen laatiminen sekä valiokunnan tapahtumien kuvaaminen sekä kuvien editointi Pykälän kuvagalleriaa varten. Tämän lisäksi tehtävä pitää sisällään normaalia kaikille valiokunnan jäsenille kuuluvaa vuorojen tekemistä tapahtumissa. Lisäksi muutamien tapahtumien, kuten silliksen ja vappupäivän kuvaus hoidetaan yhdessä YVK:n tiedottajan kanssa. UAV:n tiedottaja edustaa valiokunta lisäksi tiedotustoimikunnassa jäsenenä. Virka on intensiivinen erityisesti keväällä UAV:lla ollessa paljon tapahtumia ja hommia tehdään välillä paljon myös vapaa-ajalla. Vastineeksi saa huikean hauskan ja toimintarikkaan valiokuntavuoden ja kuvatessa sekä kuvia editoidessa tuntee todellakin olleensa toiminnan ytimessä!

Emännät (3)

Pykälän emännät loihtivat ruoat sitseille ja moniin muihin tapahtumiin. Työnkuvaan kuuluu tukkureissut ja kokkailu tiiviissä 6 hengen emotiimissä. Kokkailupäivät vievät aikaa, mutta emojen työ ei kaadu siihen, jos joku tiimiläisistä ei joskus pääse paikalle. Emäntiä on sekä yleisvaliokunnassa, että ulkoasiainvaliokunnassa 3, mutta kaikki 6 työskentelevät yhdessä molempien valiokuntien ruokaa sisältävissä tapahtumissa, ja lisäksi emännät osallistuvat sellaistenkin oman valiokuntansa tapahtumien järjestämiseen, joihin ei emännöintiä tarvita. Sitseillä emäntiä kiitetään emännän pullon muodossa kokkailun jälkeen, jota ei tarvitse pitää esteenä virkaan hakemiselle, sillä kyse on hauskasta rituaalista, johon kaikki voivat osallistua sillä tavalla kuin hyvältä tuntuu. Ennakkoluuloista huolimatta, emännän pullo onkin muodostunut yhdeksi emännän työn kohokohdaksi! Tiivistettynä emännän virassa pääsee siis järkkäilemään monipuolisesti erilaisia tapahtumia, ja osaksi tiivistä tiimiä, josta voi saada elinikäisiä ystäviä!

Isännät (3)

Isäntien päätehtävät ovat Pykälän tiloista huolehtiminen tilavastaavan johdolla. Tehtäviin kuuluu esim. satunnaisia remppahommia sekä pullojen palauttelua. Lisäksi isännät ovat automaattisesti osa sillistoimikuntaa ja pääsevät näin vaikuttamaan yhteen vuoden parhaimmista tapahtumista! Isäntähommien lisäksi virkaan kuuluu normaaleista valiokuntatehtävistä huolehtiminen, kuten bileissä tai sitseillä auttaminen. Kaiken kaikkiaan isäntänä oleminen on hauskaa ja palkitsevaa hommaa! #mastersofthehouse

Toimihenkilöt (6)

Toimihenkilön virka on mahtava tapa päästä tutustumaan valiokuntatoimintaan sekä Pykälään ja saada vastuuta, vaikka ei olisi täysin varma siitä mitä haluaa tehdä. Virassa avustetaan muita tarpeen mukaan ympäri vuotta, mutta hommat painottuvat sitsipäiville, jotka ovat hyvin tasaisesti ympäri vuoden. Näinä päivinä pitää kuitenkin olla valmis tulemaan hommiin aikaisin ja lähtemään myöhään, sillä valiokunta ei toimi jos kaikki haluavat ajoissa kotiin nukkumaan. Sitseillä toimihenkilöt yhdessä muiden valiokuntalaisten kanssa kattavat, tarjoilevat ruokia ja auttavat siivoamaan, yleisenä tehtävänään tehdä sitseistä mahdollisimman viihtyisät kaikille. Virassa ehdotonta plussaa on sen monipuolisuus ja ettei virkaan tarvita aiempaa kokemusta! Rohkeasti siis hakemaan. Terkuin Iitu, Sara, Volga, Jamo, Nipsu ja Shotti


YSV

YSV eli selkokielellä yrityssuhdevaliokunta vastaa Pykälän yhteydenpidosta yritysten ja julkisyhteisöjen suuntaan ja lisäksi valiokunta kehittää yritysyhteistyötä entisestään. Valiokunta kokoustaa noin kerran kuukaudessa ja käsittelee kokouksissaan Pykälän yritysyhteistyön suuria linjoja, suunnittelee tulevia excursioita ja mahdollisia jäsenetuja sekä pohtii tapahtumien tuotesponsorointia. YSV järjestää lisäksi syksyllä Korruptiositsit, jotka ovat ehdottomasti yhdet vuoden parhaista sitseistä. YSV koostuu sille hallituksen keskuudesta valittavasta puheenjohtajasta, erillisen haun kautta valittavasta yrityssuhdetoimikunnasta sekä valiokuntavaaleissa valittavista virkailijoista, jotka esitellään tarkemmin alla. Varapuheenjohtajan virkaa lukuunottamatta YSV:n virat sopii hyvin jokaiselle Pykälän yrityssuhteista kiinnostuneelle pykälistille vuosikurssista riippumatta.

Varapuheenjohtaja

YSV:n varapuheenjohtaja nimikkeensä mukaisesti johtaa puhetta yrityssuhdevaliokunnan kokouksissa puheenjohtajan ollessa estynyt. Tämä ei kuitenkaan muodosta pääosaa YSV:n varapuheenjohtajan tehtävistä, sillä lähes poikkeuksetta puheenjohtaja on kokouksissa paikalla. YSV:n varapuheenjohtaja osallistuu yrityssuhdevaliokunnan ohella yrityssuhdetoimikunnan työskentelyyn kokouksissa sekä käymällä yhteistyöneuvotteluissa yrityssuhdevastaavien kanssa. YSV:n varapuheenjohtaja suunnittelee yritysyhteistyön laajempaa kuvaa ja tulevaisuutta. Hommiin kuuluu myös esimerkiksi uusien yritysyhteistyömuotojen valmistelua, uusien yhteistyökumppanien hankkimista sekä Pykäläviikon tuotesponsoroinnin koordinoimista. Kaiken kaikkiaan viran tehtävänkuvaus on melko avoin ja muokkautuu kulloisenkin viranhaltijan mukaan.

Sihteeri

YSV:n sihteeri kirjoittaa pöytäkirjat yrityssuhdevaliokunnan kokouksissa ja toimii valiokunnan tiedottajana. Lisäksi sihteeri tietysti osallistuu muun valiokunnan tavoin Korruptiositsien järjestämiseen. Tässä virassa pääsee seuraamaan läheltä, miten Pykälän yrityssuhteita hoidetaan, ja osallistumaan ideointiin. Vastuu ja käytännön toteutus yrityssuhteiden luomisessa ja ylläpidossa on kuitenkin muilla, joten virka ei vaadi aiempaa kokemusta tällä saralla. Tämä onkin ennen kaikkea hyvä näköalapaikka YSV:n toimintaan.

Jäsenetuvastaava

Jäsenetuvastaava pitää yllä suhteita jäsenetuja tarjoaviin tahoihin, ja pyrkii jatkuvasti laajentamaan jäsenetujen kirjoa. Jäsenetuvastaavan kädet ovat melko vapaat: minne tahansa voi soitella ja kysyä kiinnostaisiko yhteistyö pykälistien kanssa. Omien ideoiden lisäksi jäsenetuvastaava ottaa huomioon jäsenistön esittämät toiveet. Vuoteni jäsenetuvastaavana on ollut hyvin opettavainen, ja toimiminen osana YSV:tä on antanut hyvän käsityksen Pykälän yrityssuhteista ja siitä, kuinka näitä suhteita käytännössä hoidetaan. Tähän virkaan ei tarvitse aiempaa kokemusta yrityssuhteista, kiinnostus jäsenistöä ja jäsenetuja kohtaan riittää!

Excuvastaavat (2)

Excuvastaavien tehtävät koostuvat pitkälti excujen järjestelyihin liittyviin asioihin: ideoidaan uusia excuja, hoidetaan yhteydenpitoa yrityksiin ja hoidetaan ilmoittautumisasiat sekä tietysti itsekin käydään excuilla. Hommia hoidetaan suurimmalta osin ihan sähköpostin välityksellä eikä se ole kovin aikaan ja paikkaan sidottua. Tehtävässä pääsee tutustumaan laaja-alaisesti erilaisiin työmahdollisuuksiin ja myös muihin pykälisteihin vähän erilaisissa merkeissä. Tässä virassa konkreettisesti saa paljon irti jo ihan työelämääkin ajatellen. Mikä parasta, tätä virkaa saa hoitaa yhdessä vastaavakollegan kanssa!


YVK

YVK eli yleisvaliokunta on Pykälän suurin valiokunta. Se järjestää monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja monet niistä ovat nousseet kulttimaineeseen Pykälän yli 80-vuotiaan historian aikana. Tapahtumat suuntautuvat pääosin pykälisteille, mutta keväällä YVK hoitaa mahtipontisen ja poikkitieteellisen 1000 osallistujan baariviestin sekä wappubileet huippuartisteineen! Keväällä YVK järjestää kokonaisuudessaan noin kolme tapahtumaa.Tapahtumat painottuvatkin syyskuuhuun, jolloin niitä on noin kerran viikossa, mutta keskimäärin 1-2 kuukaudessa koko syyslukukautena. Näitä ovat mm. Punssikahvit, Syyskauden avajaiset, Syyskiljava ja Pikkujoulut. Bileitä pyritään kehittämään jatkuvasti entistä legendaarisimmiksi, suuremmiksi ja kauneimmiksi. Valiokuntalaisena pääseekin muokkaamaan tapahtumia omanlaisekseen, järjestämään niitä valiojoukon kanssa, luomaan niihin sisältöä mm. esiintyjävalinnoilla, kartuttamaan neuvottelutaitoja ja paljon muuta!

Varapuheenjohtaja

Yleisvaliokunnan varapuheenjohtaja toimii yleisvastaavan oikeana kätenä, ja pääsee vuoden aikana auttamaan mitä erilaisimmissa tehtävissä, kuten tarvittaessa valiokunnan kokouksen pitämisessä. Tärkeimpänä tehtävänä varapuheenjohtajalla on vastata etenkin sitsien aikana valiokunnan toiminnasta, laatia kaikkiin tapahtumiin vuorolistat sekä sitseille plaseeraukset ja budjetit. Varapuheenjohtaja, tuttavallisemmin ”veepeejii” onkin monissa tapahtumissa se henkilö, joka varmistaa, että yleisvaliokunnan muut virkailijat tietävät, mikä tehdä. Oma vuoteni on opettanut minulle äärimmäisen paljon yhdistyksen toiminnasta, tuonut uusia ystäviä ja opettanut vastuunottoa. Perinteisesti varapuheenjohtaja on jo aiemmin toiminut valiokunnissa – myös itselläni kyseessä on ollut toinen valiokuntavuosi. Suosittelen silti erittäin lämpimästi varapuheenjohtajan virkaa kaikille vähänkään yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille.

Sihteeri

Sihteerin tehtäviin kuuluu pöytäkirjojen kirjoittaminen valiokunnan kokouksissa, jonka jälkeen myöhemmin puhtaaksi kirjoitettu pöytäkirja lähetetään puheenjohtajalle. Puheenjohtajan hyväksyttyä pöytäkirjan, se lähetetään tiedotusvastaavalle, jonka jälkeen sen voi löytää ja lukea Pykälän nettisivuilta.

Sihteerin virka on todella opettavainen ja äärimmäisen hauska. Pöytäkirjojen muokkaaminen ja lukeminen saa nimittäin totisimmankin ihmisen hymyilemään ja väittäisin, että valiokuntalaisten kokouksessa sanomat vitsit ja letkautukset saavat kuivahuumorisimmankin ihmisen kyynelehtimään naurusta.

Valiokuntavuosi ylipäänsä on ollut todella mukava ja valiokuntalaisena on saanut tutustua uusiin, mahtaviin ihmisiin ja Pykälään ja saanut paljon uusia kokemuksia. Suosittelen ehdottomasti kaikille!

Kulttuurivastaava

YVK:lla ja UAV:lla on molemmilla oma Kulttuurivastaava, jotka järjestävät yhdessä kulttuuriexcuja. Excuja järjestetään noin kerran kuussa ja niiden kohteen saavat vastaavat päättää itse. Kulttuurivastaavan virka ei itsessään vie paljon aikaa, sillä hommia voi helposti jakaa keskenään tarvittaessa. Ajankäyttö on siis helppo sopeuttaa muuhun toimintaan valiokunnassa sekä sen ulkopuolella. Virkaan liittyvien tehtävien lisäksi kokoustetaan oman valiokunnan kanssa sekä osallistutaan tapahtumien järjestämiseen aina suunnitteluvaiheesta aamuyön siivoustalkoisiin saakka.

Urheiluvastaava

Urheiluvastaavan vastuulla on järjestää liikuntaan liittyviä aktiviteetteja pykälisteille. Virka onkin erityisen tärkeä, sillä urheiluvastaavan järjestämät tapahtumat aktivoivat myös paljon sellaisia Pykälän jäseniä, jotka eivät välttämättä innostu ”tavanomaisista” Pykälän tapahtumista. Urheiluvastaavan virassa pääsee todella haastamaan itseään ja mielikuvitustaan – oikeastaan vain taivas on rajana sille, mitä urheiluvastaava voi halutessaan järjestää! Tämän vuoden kohokohtiin kuuluu mm. ilmainen juoksukoulu ja -kilpailu, penkkiurheilua MM-jääkiekon parissa sekä toinen toistaan mielenkiintoisempia excuja twerkkauksesta kartingiin! Virka on vastuullinen ja jonkin verran aikaa vievä, mutta sitäkin palkitsevampi!

Ympäristövastaava

Ympäristövastaavan tehtävänä on ympäristövastuullisuuden ylläpitäminen Pykälässä, mikä toteutuu muun muassa kierrätystä organisoimalla, jäseniä ympäristöasioista eri tavoin infoamalla ja esimerkiksi erilaisia ympäristöaiheisia tapahtumia järjestämällä. Virka on vastuullinen ja melko itsenäinen, mikä mahdollistaa sen, että ympäristövastaava voi itse vaikuttaa paljon tehtäviensä sisältöön ja määrään. Ympäristöasioiden hoitamisen lisäksi pääsee tietenkin osallistumaan myös yleisesti valiokuntahommiin.

Tuotevastaava

YVKn tuotevastaava ylläpitää ja huolehtii Pykälän tuotevalikoimasta eli muun muassa huppareista, collegeista ja huiveista. Tuotevastaavana pääsee myös ideoimaan ja suunnittelemaan Pykälälle uusia tuotteita. Lisäksi virkaan kuuluu valiokunnan tapahtumien järjestäminen. Virka sopii mainiosti phuksille!

Laitevastaava

Laitevastaavana roolinasi on varmistaa Pykälän tilojen laitteiston toimivuus ja opastaa muita tilojamme käyttäviä Pykälän jäseniä sekä mahdollisia vuokralaisia laitteiden käytössä. Virassa toimiminen ei edellytä mitään tiettyä aiempaa osaamista, mutta tehtävien hoidon kannalta olisi suotavaa tuntea entuudestaan muun muassa ATK- ja AV-laitteiston toimintaa. Myös tietynlainen asiakaspalveluhenkinen lähestymistapa on hyvä pitää mielessä, sillä laitevastaavana saat varmasti useita tiedusteluja virkaasi liittyen ja roolinasi on myös käydä auttamassa pykälistejä tarvittaessa paikan päällä. Omat kokemukset laitevastaavana ovat erittäin positiiviset ja suosittelen jokaista asiaan mielenkiintoa omaavaa harkitsemaan juuri tätä virkaa.

Tiedottaja

Pykälän suurimman valiokunnan tiedottajalla on yleisen valiokuntatyöskentelyn lisäksi itsenäinen vastuualue – lähes vapaat kädet pitää huolta YVK:n tiedotuksesta. Tiedottajan tehtävänä on markkinoida YVK:n järjestämiä tapahtumia mm. luomalla kiehtovat ja luokseen kutsuvat Facebook-sivut tapahtumista kuten punssikahvit, syyskauden avajaiset sekä pikkujoulut.

Tiedottajalla on muihin virkoihin nähden melkoinen valttikortti; tiedottajana tutustut erittäin suureen määrään pykälistejä, sillä tiedottajana pääset valokuvamaan kaikki YVK:n tapahtumat. Samalla pääset nauttimaan tapahtumista, kuten muutkin juhlijat!

YVK:n tiedottaja on lisäksi osa hallituksen tiedotusvastaavan johtamaa tiedotustoimikuntaa, jonka tarkoituksena on edistää tiedon kulkua, ylläpitää pykälä-infoa, pykälän yhtenäistä imagoa sekä ensi vuoden visiona uudistaa pykälän nettisivuja.

Tiedottajan virkakohtainen työ on itsenäistä, toki aikaa vievää, mutta erittäin palkitsevaa. Tiedottajalta vaaditaan sanavalmiutta, innovatiivisuutta ja ahkeruutta. Mikäli olet valmis kenties näkyvimpään valiokuntavirkaan ja yltiöpäiseen bondailuun sekä suonissasi sykkii ripaus runoilijan verta, on tämä virka parasta, mitä valiokuntatoiminta voi sinulle tarjota.

Emännät (3)

Pykälän emännät loihtivat ruoat sitseille ja moniin muihin tapahtumiin. Työnkuvaan kuuluu tukkureissut ja kokkailu tiiviissä 6 hengen emotiimissä. Kokkailupäivät vievät aikaa, mutta emojen työ ei kaadu siihen, jos joku tiimiläisistä ei joskus pääse paikalle. Emäntiä on sekä yleisvaliokunnassa, että ulkoasiainvaliokunnassa 3, mutta kaikki 6 työskentelevät yhdessä molempien valiokuntien ruokaa sisältävissä tapahtumissa, ja lisäksi emännät osallistuvat sellaistenkin oman valiokuntansa tapahtumien järjestämiseen, joihin ei emännöintiä tarvita. Sitseillä emäntiä kiitetään emännän pullon muodossa kokkailun jälkeen, jota ei tarvitse pitää esteenä virkaan hakemiselle, sillä kyse on hauskasta rituaalista, johon kaikki voivat osallistua sillä tavalla kuin hyvältä tuntuu. Ennakkoluuloista huolimatta, emännän pullo onkin muodostunut yhdeksi emännän työn kohokohdaksi! Tiivistettynä emännän virassa pääsee siis järkkäilemään monipuolisesti erilaisia tapahtumia, ja osaksi tiivistä tiimiä, josta voi saada elinikäisiä ystäviä!

Isännät (3)

Isäntien päätehtävät ovat Pykälän tiloista huolehtiminen tilavastaavan johdolla. Tehtäviin kuuluu esim. satunnaisia remppahommia sekä pullojen palauttelua. Lisäksi isännät ovat automaattisesti osa sillistoimikuntaa ja pääsevät näin vaikuttamaan yhteen vuoden parhaimmista tapahtumista! Isäntähommien lisäksi virkaan kuuluu normaaleista valiokuntatehtävistä huolehtiminen, kuten bileissä tai sitseillä auttaminen. Kaiken kaikkiaan isäntänä oleminen on hauskaa ja palkitsevaa hommaa! #mastersofthehouse

Toimihenkilöt (6)

Toimihenkilöitä on Yleisvaliokunnassa yhteensä kuusi. Toisin kuin muilla virkailijoilla, meillä ei ole mitään tiettyä vastuualuetta, vaan olemme ns. yleismiehiä ja –naisia, mutta ehdottoman tärkeitä sellaisia! Hoidamme juoksevia asioita ja toimimme auttavana kätenä sekä tärkeänä tehtävänämme on ostaa kokouksiin kokouseväät. Ilman meitä tapahtumien järkkääminen ei kuitenkaan onnistuisi; onhan meitä niin suuri joukko. Meiltä sujuu niin siivous kuin vaikkapa punssien ostaminen sitseille. Toimihenkilö on hyvä virka lähteä Pykälän ja valiokuntien toimintaan mukaan, sillä toimenkuva on hyvin vaihteleva ja virassa pääsee tekemään ja oppimaan hyvin erilaisia asioita. Vuosi toimihenkilönä on ollut hyvin hauska ja opettavainen, suosittelemme ehdottomasti hakemaan virkaa!

Jäsenmaksuton HYY –fantasiaa vai realismia?

24.10.2016 23:28:Kirjoittanut Tiedotusvastaava / 0 kommenttia

 

toon_128

HYY:n edustajistovaalit lähestyvät nopeaa vauhtia ja eri ryhmittyvät mainostavat omia vaaliteemojaan kiihtyvällä tahdilla. Monella vaalirenkaalla ja niiden ehdokkailla toistuva teema vaaleissa liittyy HYY:n jäsenmaksun alentamiseen tai jopa sen kokonaan poistamiseen. Mitä tästä kaikesta tulisi ajatella?

Jäsenmaksun poistamiseen on mahdollista kahdella tavalla: leikkaamalla HYY:n budjettia pienemmäksi tai kasvattamalla Yhtymän voitonjakoa. Nämä tavat eivät tietenkään ole toisiaan poissulkevia keinoja ja yksi mahdollisuus onkin alentaa jäsenmaksua pitkäjänteisesti sekä vähentämällä menoja että tulouttamalla enemmän rahaa HYY-Yhtymältä.

Ennen suuria lupauksia on tärkeä palauttaa faktat mieleen. Vuonna 2016 HYY:n jäsenmaksu on yhteensä 103 euroa, josta 54 euroa on YTHS:n terveydenhuoltomaksua. HYY ei itse voi vaikuttaa YTHS:n osuuden suuruuteen, joten käytännössä keskustelu jäsenmaksuttomuudesta liittyy ainoastaan HYY:n omaan 49 euron osuuteen.  Jäsenmaksussa kerätyllä osuudellaan HYY rahoittaa noin 1/3 vuotuisesta noin 3,6 miljoonan euron budjetistaan. Loput 2/3 budjetista rahoitetaan HYY-Yhtymän liiketoiminnan voitonjaosta.

Pykälä on tuttuun tapaan mukana HYY:n edustajistovaaleissa omalla listallaan osana Helpin vaalirengasta. Helpissä jäsenmaksuttomuuteen on perinteisesti suhtauduttu positiivisena tavoitteena ja HYY:n taloudenpidon järkevöittäminen onkin yksi vaalitavoitteistamme. Helpissä jäsenmaksuttomuutta ei kuitenkaan nähdä asiana, joka on mahdollista saavuttaa ikään kuin sormia napsauttamalla. Siinä missä monelle ryhmälle budjetin leikkaaminen näyttäytyy itseisarvona ja toisille Yhtymän voitonjako on loppumaton rahasampo, Helpillä kyse on molempien keinojen tasapainosta.

Ensisijainen keino jäsenmaksuttomuuteen on HYY:n budjetin leikkaaminen. HYY:n toiminnan peruskiven, HYY-Yhtymän, ei ole mahdollista tulouttaa jatkuvasti kaikkea voittoaan opiskelijoiden käytettäväksi. Jokainen oikkari ymmärtää varmasti, että kannattava, vastuullinen ja voitollinen liiketoiminta edellyttää myös investointeja. Valitettavasti viimeisen vuosikymmenen aikana HYY-Yhtymä on HYY:lle tekemänsä voitonjaon vuoksi joutunut laiminlyömään investoinnit lähes kokonaan, minkä seuraukset ovat nyt näkyvissä. Jotta Yhtymä voisi myös tulevaisuudessa olla yhä enemmän osana rahoittamassa HYY:n budjettia, pitää sille jättää mahdollisuus tehdä investointeja. Pitkällä tähtäimellä HYY-Yhtymän menestyvä liiketoiminta kasvattaa myös HYY:n budjettiin tuloutettavan voiton määrää.

Vaikka HYY:n budjetin kriittisen tarkastelun tuleekin olla ensisijainen keino jäsenmaksuttomuuteen, ei leikkaaminen ole itseisarvo. Ylioppilaskuntamme tekee rahoillaan myös paljon hyvää ja heppoisin perusteluin tehtävillä leikkauksilla voi olla suuriakin vaikutuksia kaikkien HYY:n jäsenten elämään. Helpin linjan mukaan HYY:n toiminnan pitää olla sellaista, että se hyödyttää mahdollisimman tasapuolisesti jokaista ylioppilaskunnan jäsentä. Kerättävä raha tulee käyttää tehokkaasti ja varoa sen liiallista kohdentumista vain pienille, yksittäisille opiskelijaryhmittymille. Konkreettisina leikkauskohteina Helpissä on pidetty Ylioppilaslehden (n. 400 000e) muuttamista sähköiseksi tai ottamalla käyttöön aito tilaajamalli ja Lapsiparkin lakkauttamista (50 000e). Myös budjetissa lähinnä järjestöjen hyväksi osoitetut 1,2 milj. euron tilakulut ansaitsevat kriittistä tarkastelua.

Jäsenmaksuton HYY on mahdollinen tavoite, mutta sen saavuttaminen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä työtä ja realismiin perustuvaa päätöksentekoa. Muutos ei synny yhdessä yössä eikä mahdollisesti edes yhdessä edustajistokaudessakaan. Työ vaatii myös tekijöitä, tässä maailmassa mitään ei saa ilmaiseksi. Onneksi tähän asiaan vaikuttaminen on helppoa, sillä se onnistuu niinkin helposti kuin äänestämällä pian alkavissa edustajistovaaleissa! Pykälän listan kaikki ehdokkaat ovat sitoutuneet järkevään taloudenpitoon ylioppilaskunnassa, joten sopivan ehdokkaan löytäminen on varmasti helppoa.

Kalle Markkanen
Pykälän vaalipäälikkö, HYY:n talousjohtokunnan jäsen

 

Pykälän toimintaan mukaan?

20.9.2016 06:47:Kirjoittanut Hallitus / 0 kommenttia

Kaikille phukseille avoimet phuksitoimikunnat kootaan tänään 20.9. valiokuntien yhteiskokouksen yhteydessä, mutta mitä phuksitoimikunnat oikein ovat ja mitä niissä tehdään?

Koottavat phuksitoimikunnat ovat ulottuvuus-, sonniais-, haalari- ja matrikkelitoimikunta. Phuksitoimikunnista kaikki ovat oivia mahdollisuuksia saada ensikosketus Pykälän toimintaan ja samalla tutustua muihin vuosikurssilaisiisi. Saatatpa jopa saada ystäviä koko loppuelämäksi!

Kunkin toimikunnan vaatima panos vaihtelee siinä omaksumastasi roolista riippuen ja pienelläkin panoksella on mahdollisuus päästä näkemään, miltä Pykälän toiminta järjestäjän näkökulmasta näyttää. Jokaisella toimikunnalla on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi erilaisia vastuuhenkilöiden tehtäviä, joiden tehtävänä on huolehtia eri vastuualueista ja tiimeistä. Jokainen toimikunnan jäsen on tärkeä ja jokaiselle löytyy varmasti mieleistä tekemistä toimikuntien eri tiimien laajasta kirjosta.

Ulottuvuustoimikunta

Phuksipoikien keskuudesta muodostettava ulottuvuustoimikunta järjestää 2.11. vietettävät Ulottuvuusbileet, joissa phuksityöt nauttivat vuoden parhaiden bileiden joukkoon kuuluvasta illasta yhdessä vanhempien tieteenharjoittajien kanssa. Näissä bileissä vain taivas on rajana ja näin ollen juhlasta tulee juuri tämän vuoden toimikunnan näköinen!  Toimikunta vastaa bileiden tarjoiluista, ohjelmasta, koristelusta, sponsoreiden keräämisestä ja markkinoinnista. Ole siis osana yhtä phuksisyksyn ehdotonta kohokohtaa ja liity ulottuvuustoimikunnan riveihin!

Sonniaistoimikunta

Sonniaistoimikunta kootaan Pykälän phuksitytöistä ja toimikunnan vastuulla on 16.11. järjestettävät Sonniaiset. Sonniaisissa phuksipojat taistelevat himoitusta Vuoden Sonnin -tittelistä innokkaan yleisön siivittämänä, eikä bileet tiettävästi ole vanhempiakaan tieteenharjoittajia kylmäksi jättäneet. Sonniaistytöt suunnittelevat bileet alusta lähtien itse ja näin vuosikurssin panos varmasti välittyy juhlijoille. Sonniaistoimikunta koostuu ruoka-, juoma-, ohjelma-, koristelu-, markkinointi- ja sponssitiimeistä, jotka kukin vastaavat kyseisestä osa-alueesta bileissä. Tule mukaan järjestämään vuoden biletarjonnan helmeä!

Haalaritoimikunta

Haalaritoimikunnan tehtävänä on paitsi iki-ihanien pykälänpunaisten haalarien hankkiminen sponsoreineen myös Phuksiristeilyn sekä kaksien eri juhlien – Haalaribileiden, jossa haalarit jaetaan phukseille sekä vappuaaton päiväohjelman Wappuboolien – järjestäminen. Toimikunnassa on siis mahdollisuus pitää itsenä kiireisenä koko vuoden tai vaihtoehtoisesti muutamien bileiden ajan. Toimikunta koostuu myynti-, tilaus-, bile- ja risteilytiimeistä, jotka vuorostaan jakautuvat pienempiin osakokonaisuuksiin. Houkuttipa siis tiukat neuvottelut yritysten kanssa, vuoden tärkeimpien hankintojen joukkoon lukeutuvan haalareidenhankitaprosessin koordinointi, vuoden ikimuistoisempien joukkoon lukeutuvien bileiden järjestäminen tai risteilyisännän tai -emännän tehtävät, sinulle löytyy takuulla tekemistä. Lämpimästi tervetuloa osaksi haalaritoimikuntaa!

Matrikkelitoimikunta

Pykälän, Codexin ja Justuksen phukseista kootaan joka vuosi yksiin kansiin matrikkeli, ulkomaisista yliopistoista tuttu henkilöhakemisto jonka sivuille on painettu phukseista perustiedot kasvokuvineen. Perinteisesti phuksimatrikkeli on sisältänyt myös haastatteluja ja tervehdyksiä nimekkäiltä juristeilta. Matrikkelitoimikunta vastaa matrikkelin suunnittelusta ja toteutuksesta alusta loppuun saakka, joten toimikunnassa sinun on kanssaphukseihin tutustumisen lisäksi mahdollista päästä oppimaan monia taitoja sekä toteuttamaan taiteellista puoltasi. Tervetuloa mukaan kokoamaan matrikkeli, jota selaillaan vielä vuosia valmistumisen jälkeenkin!  

HUOM! Huomaathan, etteivät toimikunnat sulje toisiaan pois, vaan voit toimia halutessasi useassa eri toimikunnassa!

Toimikunnissa mukana olemisesta sekä puheenjohtajan pestistä voi kysellä viime vuoden toimikuntien puheejohtajilta:

Ulottuvuustoimikunta: Joel Ilveskero (040 8373963, joel.ilveskero@pykala.fi)

Sonniaistoimikunta: Paula Pirinen (050 4127312, paula.pirinen@helsinki.fi)

Haalaritoimikunta: Inka Sajakoski (0400 184810, inka.sajakoski@pykala.fi)

Matrikkelitoimikunta: Siiri Laaksonen (040 7631701, siiri.laaksonen@helsinki.fi)

Mitkä ihmeen excut?

9.9.2016 10:10:Kirjoittanut Tiedotusvastaava / 0 kommenttia

Phuksiexcut ovat täällä! Excursiolla eli tuttavallisemmin exculla tarkoitetaan toimistovierailuja, joilla pääsette tutustumaan yrityksiin ja siellä työskentelevien, usein juristien arkeen. Lukukauden alussa järjestettävät phuksiexcut tuovat phukseille ensikosketuksen asianajomaailmaan, kun Suomen kärkeen kuuluvat asianajotoimistot esittäytyvät ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Phuksiexcujen jälkeen erilaisia toimistovierailuja järjestetään ympäri vuoden mitä erilaisimpiin juristin ammattiin sidoksissa oleviin ympäristöihin erilaisin kohderyhmin ja teemoin. Excuista tiedotetaan aina pykälä-infossa ja niihin saa ilmoittautua jokainen Pykälän jäsen, ellei osallistujien vuosikurssia ole erikseen rajattu.

Mitä excuilla sitten tehdään? Excut alkavat yleensä pienellä toimistoesittelyllä jossa toimiston juristit kertovat työstään tai excuilla, joilla aihe on rajatumpi, asiantuntijaluennolla kyseisestä aiheesta. Toimistoesittelyt antavat hyvän kuvan toimiston ilmapiiristä, arjesta ja sen tarjoamista uramahdollisuuksista, kun taas teemaan sidotuilla excuilla oppii varmasti uutta juridisesta aiheesta käytännön juristin näkökulmasta. Virallisemman ohjelman loppupuolella excuilla varataan aikaa kysymyksille, joten saat varmasti vastauksen kaikkeen mieltäsi askarruttavaan.

Virallisen osuuden jälkeen toimistot ovat yleensä varanneet aikaa vapaamuotoiselle keskustelulle ja kanssakäymiselle hyvän ruuan ja juoman parissa. Toimiston työntekijöitä ei kannata pelätä, vaan he ovat paikalla tutustuaksensa juuri sinuun, mene siis rohkeasti juttelemaan myös toimiston henkilökunnalle! Erityisesti phuksiexcuilla ilta saattaa jatkua pitkälle yöhön, eikä sitä kannata pelästyä, onhan moni toimiston työntekijä vanha pykälisti, joka vielä haikailee opiskeluaikojen perään. Excuille pukeutumista ei tarvitse jännittää vaan siisti arkipukeutuminen riittää, ellei excutiedotteen yhteydessä muusta tiedoteta.

Pykälässä excursioiden järjestämisestä eli aikataulun ja excujen kohteiden ja aiheiden suunnittelusta, yritysten ja Pykälän välisestä yhteydenpidosta excujen osalta sekä excuilmoittautumisten käytännön toteuttamisesta, vastaa Yrityssuhdevaliokunnassa toimivat kaksi excursiovastaavaa, jotka ovat tänä vuonna Axel Gamba ja Vilma Taimisto. Jos teillä on toiveita excujen kohteiden tai aiheiden osalta tai mitä tahansa kysyttävää aiheesta, he vastaavat mielellään kysymyksiinne. Excuvastaavat tavoittaa sähköpostiosoitteesta excursiot@pykala.fi.

Mitä? Excursiot, eli toimistovierailut juridiikan alan yrityksiin ja julkisyhteisön toimijoihin

Miten pääsen mukaan? Seuraa pykälä-infoa, jossa excuvastaavat tiedottavat excuilmoittautumisista

Mitä excuilla tehdään? Tutustutaan toimistoon tai johonkin ennalta ilmoitettuun juridiseen teemaan ja nautitaan excun tarjoiluista vapaamuotoisen yhdessäolon parissa

Miten pukeudun? Siisti arkipukeutuminen tai excutiedotteen mukaisesti

Keltä saan lisää tietoa? Excuvastaavat vastaavat mielellään kysymyksiisi sähköpostiosoitteessa excursiot@pykala.fi

Mi Casa es su Casa!

28.8.2016 22:48:Kirjoittanut Hallitus / 0 kommenttia

Pykälä siirtyy syksyksi Casaan!

Pykälän kerhotilojen remontista johtuen syksyn tapahtumat tullaan pääsääntöisesti järjestämään Pykälän väistötiloissa ”Casassa” osoitteessa Hietaniemenkatu 7 (Casa Academican rakennus). Sisäänkäynti Pykälän tiloihin on Lapuankadun puolelta. Kulkuohjeet on lähetetty pykälä-infoon ja suosittelemmekin tutustumaan niihin ennen paikalle saapumista. Pykälä on vuokrannut omaan käyttöönsä 260 neliön suuruisen tilan Casa Academican 3. kerroksesta. Näihin Pykälän yksityiskäytössä oleviin tiloihin ei kuitenkaan mahdu saman verran ihmisiä kuin Sörnäisten tiloihin, minkä vuoksi Pykälän isoimmat sitsit ja bileet, kuten Punssikahvit, tullaan järjestämään Casan 2. kerroksessa olevassa isossa juhlasalissa. Suosittelemmekin siis tarkistamaan aina huolella, missä mikäkin tapahtuma pidetään.

Vaikka kolmoskerroksen Casa on hieman Sörnäisten kerhotiloja pienempi, se palvelee erittäin hyvin pykälistien väliaikaisena kotina! Valiokunnat ovat uurastaneet kiittämisen arvoisesti tehdäkseen Casasta todellisen kodin, tuttu Pykälä-kirjoitus toivottaa vierailijat tervetulleeksi ja seinäkin on jo pykälänpunaiseksi maalattu.

14114010_1195401190481193_405627349_o (1)

Omat tilat mahdollistavat toimintamme pysymisen mahdollisimman samanlaisena, mutta uudet tilat tuovat luonnollisestikin mukanaan joitakin muutoksia. Samassa rapussa kanssamme on muitakin opiskelijajärjestöjen tiloja, mistä johtuen valvomme sisäänpääsyä Sörnäisten kerhotiloja tarkemmin. Bileisiin tullessa on tavallisesti syytä varautua todistamaan Pykälän jäsenyys opiskelijakortin Pykälä-tarralla. Phuksit pääsevät alkusyksystä tapahtumiin henkilöllisyytensä todistamalla. Tupakointi tapahtuu ulkona, joten tänä syksynä phuksibileiden trooppista ilmastoa on mahdollisuus päästä pakoon ulkosalle.

Casaa voi varata yhdistyksen tilaisuuksiin normaaliin tapaan lähettämällä varauslomakkeen Pykälän nettisivujen Väistötilojen varauskalenteri -osion kautta. Tarkistathan aina varauskalenterin ajankohtaisen varaustilanteen ennen varauslomakkeen lähettämistä. Väistötilaa ei vuokrata yksityisiin tilaisuuksiin.

Avaimia Casaan on valitettavasti huomattavasti rajatummin kuin Sörnäisten kerhotiloihin. Mikäli Sinulle siis ilmenee tarve tai halu käydä Casassa, ota yhteyttä johonkuhun hallituslaiseen. Kaikki meistä auttavat mielellään ja ovi saadaan aina auki!

Sydämellisesti tervetuloa Casaan!

Hallitus `16

 

Vinkkejä phukseille

27.8.2016 18:57:Kirjoittanut Hallitus / 0 kommenttia

EI ENÄÄ AIKAAKAAN!

Punssikahvit, Pykälänpunaiset haalarit, aamuun asti venyvät illat, niitä seuraavat aamuluennot joista ei selviä edes triplaespresson voimalla, uudet ystävät, GT, opiskeluaika… Se on kaikki pian täällä! Nappaa talteen phuksin viime hetken vinkit, ota viikonloppu iisisti ja saavu maanantaina Porthaniaan, josta tutorisi opastamana pääset Casaan Punssikahveille!

1 § Punssikahvit

Punssikahveilta se kaikki saa alkunsa ja Pykälä näyttäytyy phukseille ensi kertaa sellaisena, kuin kaikki sen tuntevat. Punssikahveilla tapaat ensimmäistä kertaa Pykälän monen eri toimijat, muut phuksit sekä myöhemmin illalla vanhemmat pykälistit.

2 § Phuksipisteet

Phuksipisteiden keräämisen voit aloittaa heti saatuasi kortin käteesi. Phuksikapteenit ja hallitus jakavat sinulle pisteitä ansiokkaasta suorittamisesta, ja wapun aikaan phuksikapuille palautettu täysi kortti toimiikin konkreettisena todisteena täysiä eletystä phuksivuodesta.

3 § Opintoputki

Opintoputki, kurssien suositeltu suorittamisjärjestys on kelpo apu opintoja suunnitellessa. Akateeminen vapaus mahdollistaa sinulle kuitenkin myös opintojen suunnittelun itsenäisesti – ja tätä kannattaa hyödyntää! Ja muista; kaikki tentit voi uusia, mutta bileitä ei! Väitteen paikkaansapitävyyden voivat vanhemmat tieteenharjoittajat vahvistaa.

4 § Yhdistyksen kerhotilat

Yhdistyksen kerhotilat Sörnäisissä, kavereiden kesken Pykälä, on remontissa syksyn ajan ollakseen jälleen suurimmat ja kauneimmat. Sillä aikaa biletetään Casassa, joka huhujen mukaan ei häviä Sörnäisten mansionille, mitä tulee hauskanpitoon.

5 § Hiki

Kerhotiloista päästäänkin Pykälän bileissä alati vallitsevaan tropiikkiin. Smart casual -asusutus kannattaa siis suunnitella siten, että voit riisuutua riisuutumatta liikaa… Joskaan alastomuuskaan ei Pykälässä perinteisesti ole ollut kiellettyä.

6 § Kiljava

Kiljavasta et selviä helpolla. Liput saattavat olla tunnin jos toisen jonotusurakan takana. Kilpajuoksu sänkypaikan varaamiseksi paikanpäällä leirikeskuksessa on armoton. Kossuskabassa vanhoja vastaan ei pidä säästellä. Kaikessa legendaarisuudessaan tämä reissu on koettava.

7 § Vanhemmat tieteenharjoittajat

Ikiaikainen sanonta ”phuksia ei kuksita” on vanhemmille tieteenharjoittajille pikemminkin kehotus kuin sääntö. Tuoreiden phuksien voikin olla syytä pitää silmänsä auki Casassa vaanivien kuumien puumien ja vanhojen setien varalta – omien mieltymysten mukaan joko vältelläkseen tai vietelläkseen.

8 § Uteliaisuus

Tulet kohtaamaan paljon uutta ja ihmeellistä ensimmäisinä opiskeluviikkoinasi. Pidä silmät auki, mieli avoinna ja lähde ennakkoluulottomasti mukaan – saatat yllättyä hyvinkin positiivisesti!

TERVETULOA PYKÄLÄÄN UUSI PHUKSI!

p.s. Voit tutustua Pykälään ja sen toimijoihin jo etukäteen täällä.

Opiskelijajärjestöjen lausunto mahdollisista uudistuksista oikeustieteellisten yksiköiden opiskelijavalinnoissa

5.7.2016 20:21:Kirjoittanut Hallitus / 0 kommenttia

Oikeustieteellisten dekaanit päättivät joulukuussa 2015 aloittaa valtakunnallisen valintakoeyhteistyön valmistelun. Tätä yhteistyötä valmistelemaan perustettiin työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii tiedekuntamme hallinto-oikeuden professori Leena Halila. Turun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistot toteuttavat opiskelijavalintansa valintakoeyhteistyönä keväällä 2017. Tämä tarkoittaa, että yksiköillä on sama yhteinen koemateriaali ja valintakoe, mutta omat valintajononsa. Opiskelija voi siis hakea vain yhteen hakukohteeseen.

Tämä ei suinkaan ole ollut ainoa meneillään oleva muutos oikeustieteen alan opiskelijavalinnoissa; kuluneena keväänä opiskelijavalinnassa on oikeustieteen alalla ollut myös ensimmäistä kertaa käytössä ensikertalaiskiintiöt, minkä lisäksi meidän tiedekunnassamme on kokeiltu kaksivaiheista valintakoetta, jossa hakijan on tullut saada kahdesta monivalintatehtävästä tarpeeksi hyvät pisteet, jotta hänen muut tehtävänsä on arvosteltu. Harvalta lienee myöskään mennyt ohitse oikeustieteellistä alaa laajemmin kevään mittaan käyty, korkeakoulujen opiskelijavalintaa yleisesti koskeva keskustelu valintakokeiden mahdollisesta poistamisesta hakuprosessien tehostamiseksi.

Pykälä on alkukesästä yhdessä muiden oikeustieteellisten opiskelijajärjestöjen kanssa lausunut valintakokeen säilyttämisen puolesta sekä Halilan johtaman työryhmän tavoitteleman yhteisen valintakokeen suunnittelussa huomioitavista asioista.

Oikeustieteen opiskelijajärjestöt: Valintakokeesta ei tule luopua


Aluksi

Seuraavassa esitetään kootusti oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestöjen kantoja valmisteilla olevaan valtakunnalliseen valintayhteistyöhön ja yhteisvalintaan.

Esityksen lähtökohtana on, että valintakoe on säilytettävä pääasiallisena väylänä oikeustieteelliseen koulutukseen hakeutumiseksi, mikä on kirjattu myös Suomen Lakimiesliiton koulutuspoliittiseen ohjelmaan.

Ymmärrämme Lapin, Turun ja Itä-Suomen yliopistojen ensi keväänä alkavan valintayhteistyön askeleena kohti koko maan laajuista valintayhteistyötä ja lopulta yhteisvalintaa. Koemme, että yhteisvalinta vastaa opetusministerin tavoitteisiin hakuprosessien tehostamisesta ja järkevöittämisestä, mutta sitä kohti on suunnattava harkituin askelein. Kolmen koulutusyksikön yhteistyön toimivuutta onkin seurattava tarkasti.


Valintakoekirjallisuus

Valintakokeen täytyy myös jatkossa mitata hakijan kykyä suoriutua oikeustieteen opinnoista ja soveltuvuutta juristin ammattiin. Kirjallisuuteen perehtymistä vaativa valintakoe täytyy säilyttää pääasiallisena väylänä opiskelijavalinnoissa myös jatkossa.

Koemme, että vuosittain vaihtuva ja ylioppilaskokeiden jälkeen julkaistava valintakoekirjallisuus edesauttaa hakijoiden yhdenvertaisuutta ja takaa saman kevään ylioppilaille yhtäläiset mahdollisuudet valintakokeeseen valmistautumiseen kuin muille hakijoille.

Mahdollisimman kattavan osaamisen ja ymmärtämisen mittaamiseksi valintakoekirjallisuuden tulisi koostua muutaman oikeudenalan opeista artikkeleiden tai perusteosten muodossa. Mikäli käytetään artikkeleja, tulee niitä olla useita samalta oikeudenalalta, jotta hakija saa kokonaisvaltaisen kuvan ja pystyy yhdistämään oppimansa oikeaan kontekstiin. Alan hengen mukaisesti kirjallisuus voi olla myös englannin kielistä.


Valintakoe

Valintakoe on säilytettävä pääasiallisena väylänä opiskelijavalinnoissa. Valintakokeella taataan muita opiskelijavalintaväyliä paremmin sukupuolten välinen tasa-arvo ja mitataan koulutukseen soveltumista. Tutkinnon loppuun suorittavien määrä saattaa pudota, mikäli koulutukseen valittavilta ei edellytetä koulutuksen suorittamiseen vaadittavan motivaation osoittamista pääsykokeella.

Opiskelijavalinnan tulee mitata hakijoiden edellytyksiä suoriutua oikeustieteen opinnoista ja toimia juristin ammatissa. Valintakoe mittaa soveltuvuutta alalle ylioppilaskirjoituksia paremmin ja antaa yhdenvertaisen mahdollisuuden koulutukseen hakeutumiseen myös niille, jotka eivät ole menestyneet ylioppilaskirjoituksissa. Opiskelijavalintojen tekeminen valintakokeella minimoi hakijan lukiomenestyksen vaikutuksen ja antaa hakijalle mahdollisuuden hakea tarvittaessa useaan kertaan tavoittelemaansa koulutukseen. Valintakokeen uusiminen on huomattavasti helpompi prosessi hakijalle kuin ylioppilastutkinnon arvosanojen korottaminen.

Helsingissä tehdystä kaksivaiheisen valintakokeen kokeilusta saatavaa dataa tulisi käyttää hyödyksi ja tarkastella mallin käyttämisen mahdollisuuksia valtakunnallisessa valintayhteistyössä. Pääsykokeen tulisi pääasiallisesti kuitenkin mitata opitun tiedon soveltamista ja vastata oikeustieteen opinnoissa käytettäviä arviointimetodeja, jotta pystytään selvittämään hakijan mahdollisuuksia pärjätä oikeustieteen opiskelijana. Valintakoe ei voi tosiasiallisesti koostua ainoastaan monivalintakysymyksistä.


Valtakunnallinen yhteisvalinta

Toivomme, että vuosia sitten käytössä olleen yhteisvalinnan ongelmia ja etuja kartoitetaan aiemmin kohdattujen vastoinkäymisten välttämiseksi. Valtakunnalliseen yhteisvalintaan siirtyminen on joka tapauksessa toteutettava vaiheittain, ensin valintayhteistyöhön ryhtymisellä.

Valtakunnallinen yhteisvalinta mahdollistaisi hakijoiden parhaimmiston valitsemisen opiskelemaan tieteenalaa. Yhteisvalintaan siirtyminen auttaisi myös aikaisemmin opiskelijoiksi valittuja kannustamalla koulutusyksiköitä kiinnittämään entistä enemmän huomiota tarjottavan tutkinnon laatutekijöihin sekä opiskelijoiden hyvinvointiin. Yksiköiden tulee ottaa vastuuta siitä, että oikeustieteellinen koulutus on houkutteleva opiskelupaikkakunnasta riippumatta.

Yhteisvalintaan siirryttäessä hakukohteiden asettamisesta järjestykseen tulisi hakijalle antaa ensisijaisuuspisteitä. Ensimmäisestä hakukohteesta tulisi antaa muutama ensisijaisuuspiste. Katsomme, että pistelisäyksen määrä tulisi määritellä sellaiseksi, että sillä saa todellisen edun valittuun hakukohteeseen. Jotta valtakunnallinen yhteisvalinta toteuttaisi tavoitteitaan, tulisi ylioppilaskirjoituksista saatavat lähtöpisteet määritellä yhdenmukaisesti koulutusyksiköiden välillä. Tällä lisätään myös hakuprosessin läpinäkyvyyttä ja annetaan hakijalla tosiasialliset mahdollisuudet vertailla hakukohteita ja valita niistä itselleen parhaiten sopiva. Koemme kokonaisuudessaan ongelmalliseksi sen, että koulutusyksiköt kilpailisivat opiskelijoista tarjoamalla toisistaan poikkeavia lähtöpisteitä.

 

Mikko Saarinen                                                                                Karin Cederlöf
Hallituksen puheenjohtaja                                                                 Ordförande
Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry                             Juristklubben Codex r.f.

Tiina Räsänen                                                                               Sanna Luoma
Hallituksen puheenjohtaja                                                              Hallituksen puheenjohtaja/Ordförande
Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys                                               Judica ry Justus ry/r.f.

Ville Laakso                                                                                   Katariina Järvi
Hallituksen puheenjohtaja                                                                Hallituksen puheenjohtaja
Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry                                  Pykälä ry

Siiri Salmela
Ordförande
Ämnesföreningen Stadga r.f.

Pykälä Golf Invitational 2016 – perinteinen kaudenavaus yhdessä asianajoalan työnantajien kanssa

31.5.2016 21:22:Kirjoittanut Tiedotusvastaava / 0 kommenttia

Jo kunnioitettavaan 16-vuoden ikään ehtinyt Pykälä Golf sai heti tammikuussa räjähtävän startin tulevaan golfkauteen. Uuden hallituksen muodostamisen myötä kerhon toimintaa lähdettiin kehittämään aivan uudella sykkeellä ja kerho onkin kokenut kevään aikana todellisen kasvojenkohotuksen. Golfkautta kohti mentäessä tapahtumakalenteriin saatiin täysin uusia tapahtumia ja toimintaa riitti myös talvikaudella. Kerhon näkyvyyttä so13129276_1737191863232577_1911600314_nsiaalisessa mediassa alettiin nostamaan isosti uuden timanttisen mediatiimin voimin, mikä näkyikin mm. Instagram-tilin lanseerauksen muodossa.

Golfkerhon toiminta kevään aikana tähtäsi kauden ensimmäiseen Major-turnaukseen, Pykälä Golf Invitationaliin. Puttipeli hiottiin kuntoon GloGolf-exculla ja pidempiin lyönteihin sekä lähipeliin saatiin tarvittavaa varmuutta sisähallissa, WinterGames-talviharjoittelutapahtuman merkeissä. Vappuun mennessä yhteistyökuviot oli saatu hiottua kuntoon sponsoreiden kanssa ja Pykälä Golfin kultaseppä sai Petrimaljaksi nimetyn kiertopalkintopokaalin valmiiksi. H-hetki alkoi lähestyä.

Tapahtumapäivän upea kevätsää toi kilpailijat luonnonkauniiseen Porkkalaan, Hirsala Golfiin, jo auringonnousun aikaan ja innokkaimmat säätivät lyöntinsä ja lähipelinsä kuntoon rangella jo ennen kilpailun alkamista. Useimmille Invitationalin kuviot olivat jo tuttuja, sillä olihan tämän kevään Invitational jo kolmas lajiaan. Kaikkien kilpailijoiden iloksi  ensimmäistä kertaa tapahtumassa oli mukana myös runsas joukko phukseja ja uusia yritysten edustajia. Kilpailutunnelmaa nostattamaan lanseerattiin myös täysin uusi #henkivakuutuskuntoon -Instagram-kilpailu.

Kamppailu Petrimaljasta käynnistyi klo 9. Kukin lähtöryhmä muodosti joukkueen ja joukkueet puolestaan kilpailivat keskinäisestä paremmuudesta. Kutakin joukkuetta isännöi yrityksen edustaja ja rivijäseninä joukkueita tähdittivät niin Pykälän, Codexin, Lexin ja Artiklan oikkarit. Pelimuotoon kuului myös digitaalinen GameBook leaderboard, jonka kautta kaikkien oli mahdollista seurata kilpailun etenemistä. Älypuhelinta ei tullut unohtaa bägiin myöskään siitä syystä, että #henkivakuutuskuntoon-kilpailu kävi kierroksen aikana Instagramissa varsin kuumana.

Kilpailukierroksen kääntyessä kohti loppua tuloslistalle ilmestyi mitä uskomattomampia ryhmätuloksia. Roschierin, Sivenius Suvannon ja Boreniuksen joukkueet kisasivat viimeisille väylille asti kilpailun voitosta, kun taas muut keskittyivät erikoiskilpailuihin, Instagram-kisaan ja tyytyivät seuraamaan tilannetta reaaliaikaisen tulospalvelun kautta. Mittelö yksilökilpailujen voitosta oli yhtä lailla kuumaa.

Viimeisten puttien upottua ja pelaajien palattua klubitalolle tapahtumaan osallistuneet pääsivät nauttimaan lounaasta ja kylmästä juomasta. Ylikypsä, yönylihaudutettu Iberico-possun poski portviinikastikkeessa ja kylmä kotimainen mallasjuoma näyttivät maistuvan auringonpaisteen väsyttämille kilpailijoille. Ruokailun lomassa käytiin läpi tapahtumapäivän enemmän ja vähemmän onnistuneet pelisuoritukset sekä tutustuttiin kilpailevien joukkueiden edustajiin. Opiskelijoille tarjoutui samassa yhteydessä myös oiva tilaisuus keskustella työskentelystä asianajoalalla ja vaihtaa tuoreimmat juristijuorut.

IMG_20160506_075207Ruokailun ja seurustelun jälkeen oli aika palkita pelissä onnistuneet. Palkintokassit lähtivät parhaan yrityksen edustajan, parhaan scratch-tuloksen ja parhaan pistebogeytuloksen pelanneille, sekä Instagram-kuvakilpailun että erikoiskilpailujen voittajille. Suurin mielenkiinto kohdistui kuitenkin pääsarjan, eli joukkuekilpailun voittajaan, joka pian kruunattaisiin asianajoalan parhaaksi, pääsisi pian pitämään voittopuhetta ja saisi nostaa upean Petrimaljan suorille käsivarsilleen. Tiukan kilpailun jälkeen, yhteistuloksella 20 alle kentän ihannetuloksen (-20), oikeutetuksi voittajaksi selviytyi Team Sivenius, Suvanto & Co. Masters Tournament-hengessä vihreisiin klubitakkeihin pukeutuneella palkintokomitealla oli ilo ja kunnia luovuttaa Petrimalja ensimmäistä kertaa joukkuekilpailun voittajalle ja antaa perinteiseen tapaan puheenvuoro voittaneen joukkueen kapteenille. Joukkueen kapteeni, asianajaja Jarmo Henriksson kehui tiimiänsä kiitospuheessaan seuraavin sanoin: ”Tämä palkinto tulee minulle ainoastaan siitä syystä, että olen koutsannut tämän tiimin erittäin toimivaksi ja tiimi venyi tänään parhaimpaansa.” Henriksson myös vakuutti, että palkinto mahtuu palkintopöydälle ja kiitti erittäin mukavasta tapahtumasta.

Invitational-tapahtumapäivä jatkui iltatilaisuuden merkeissä Café Mascotissa. Kallion sydämessä nähtiin toinen toistaan kovempia pelimiehiä ja -naisia purkamassa henkistä latausta kisan jäljiltä. Kokonaisuutena päivä oli kerrassaan upea.

Viimeisten vuosien aikana kerhon toiminta on vuosi vuodelta mennyt isoin harppauksin eteenpäin. Huhun mukaan 2000-luvun alussa palkintopöydässä oli vain viisi golfhanskaa, nekin anastettu toimiston tarvikevarastosta. Golfkerhon puheenjohtaja valittiin mittelöinnissä viheriöllä ja toimintaa vietiin eteenpäin kolmen innostuneen oikkarin voimin. Tänä päivänä palkintopöytä notkuu toinen toistaan hienompia palkintoja ja hallituksessa istuu lähes 20 henkilöä.

Onnistunut tapahtumapäivä avasi Pykälä Golfin golfkauden jälleen kerran upeasti. Kesä on hyvää aikaa nauttia golfista ja valmistaa itsensä kauden toiseen Major-turnaukseen, Pykälä Golfin mestaruuskilpailuihin, jotka pelataan Ringside Golfissa 11.9. Kesän aikana on tarjolla myös monenmoista Pykälä Golf -aktiviteettia, kuten aloittelijoille suunnattu Green card -kurssi, hieman lajiin jo tutustuneille jatkokurssi sekä pelinaisille ja -miehille lukuisia yhteisiä pelipäiviä pääkaupunkiseudun viheriöillä. Tervetuloa mukaan!

 

Menestyksekästä golfkesää toivottaen

Pykälä Golfin Hallitus

 

 

HELP:N EDUSTAJISTOTOIMINNAN AAKKOSET

23.5.2016 15:53:Kirjoittanut Tiedotusvastaava / 0 kommenttia

Aamukoulu on HYY:n hallituksen kerran viikossa, tänä vuonna keskiviikkoisin, pitämä kokous, joka nimestään huolimatta kestää koko päivän.

Bisse eli kokouskalja on tyypillinen sessio edustajiston tai jonkin siihen liittyvän elimen kokouksen jälkeen. Kokousbissellä tutustutaan muiden ryhmien edustajiin, puhutaan niin virallisista kuin epävirallisistakin asioista ja eletään opiskelijaelämää. Kaivopihan Dubliner on yleinen paikka bongata ylioppilasaktiiveja bisseltä.

Crista Hämäläinen, eläinlääketieteen opiskelija on HELP:n agentti HYY:n hallituksessa ja sen varapuheenjohtaja.

Dodiih on äännähdys, jonka helppiläiset päästävät, kun poliittisten ryhmien jäsenet alkavat saarnata edustajistossa valtakunnanpolitiikasta koskien milloin soiden suojelua, milloin ydinvoimaa. HELP:issä uskomme siihen, että ylioppilaskunnalla on rajallisesti resursseja, jotka tulisi vakaasti keskittää opiskelijaan suoraan liittyviin asioihin. Tällöin pääsemme parhaaseen lopputulokseen.

Edustajisto on HYY:n korkein päättävä elin, joka valitaan parlamentaarisesti vaalein kahden vuoden välein. Edustajistossa on 60 varsinaista jäsentä ja näille varajäseniä. Seuraavat edustajistovaalit pidetään syksyllä 2016 ja ne ovat ensi kertaa sähköiset, mikä oli HELP:n viime kauden vaaliteema ja oppositiosta käsin läpiajettu tavoite.

Fuksi. Lapsella on monta nimeä, ja yliopistossa käytetyin nimitys lienee fuksi. (Lisäksi käytössä on mm. phuksi, alfa, varsa ja tappi). Tällä tarkoitetaan ensimmäisen vuoden opiskelijaa, joka on juuri aloittamallaan alalla vasta alkuvaiheessa, mutta voi silti olla jo mukana edustajistopolitiikassa – jos ei vaalein valittuna, niin taustalla. Parhainta opiskelijapolitiikkaa tehdään, kun mukana on opiskelun eri vaiheissa olevia opiskelijoita. Osakunnissa fuksit ovat juuri osakunnassa aloittaneita katsomatta montako vuotta opiskelua on takana.

Gaudeamus. Kustantamo. HYY:n liiketoiminnan ikuinen riippakivi, joka vihdoin saatiin HELP:n kannan mukaisesti myytyä yliopistolle.

Hallituspaikat eri HYY-Yhtymän yhtiöiden hallituksissa eli nk. talouspaikat tuovat haastavan, mutta mielenkiintoisen lisän monen edustajiston jäsenen elämään. Hallituspaikkoja voivat hakea edustajistoryhmissä aktiiviset (vaikka eivät olisi edustajiston jäseniä) oman ryhmänsä suosituksella ja esimerkiksi talousosaamista mittaavilla tehtävillä. Missä muualla pääsevät kaksikymppiset opiskelijat Suomen McDonaldsin kokoisen yhtiön hallituspaikoille vaikuttamaan kuin HYYssä? Kaikkien talous- ja johtamisorientoituneiden opiskelijoiden paras koulu – tätä kokemusta et saa kauppiksesta.

Innostus, intohimo, ilo.. Tyypillinen edustajistotoiminnassa oleva opiskelija on aktiivinen monella muullakin osa-alueella. Oman aine- tai tiedekuntajärjestön hallituksessa, osakunnissa, harrastusjärjestöissä, puoluepolitiikassa, start up -skenessä, opiskelijalehdissä.. Moni on lähtenyt yrittäjäksikin. Moni myös opiskelee useampaa kuin yhtä oppiainetta. Meitä on moneksi, mutta vaikuttajia yhdistää aito kiinnostus asioihin, perehtyminen ja into. Se yhdistää edaattoreita myös yli ryhmärajojen.

Jäsenmaksukorotus on jokavuotinen kuuma peruna ylioppilaskunnan edustajistossa. Jäsenmaksun maksaa jokainen HYY:n jäsen joka kesä. HELP:n mielestä maksua ei tule perusteettomasti korotella, vaan pikemminkin saattaa HYY Yhtymä pitkällä tähtäimellä siihen kuntoon, että jäsenmaksu olisi tarpeeton. Moni muu kuitenkin edustajistossa on sitä mieltä, että ensin korotellaan, ja sitten mietitään, mitä kivaa tuolla rahalla voisi tehdä.

Koulutuspolitiikka on edustajistossa ja ylioppilasaktiivien parissa erittäin runsaasti keskusteltu aihe. Poliittiselta kalskahtava nimitys kattaa yleensä kaikki opiskelijoiden opintoedunvalvontaan liittyvät asiat aina yksittäisen oppiaineen toiminnasta ja valintakoejärjestelmästä opintotukijärjestelmään. HYY:ssa koulutuspolitiikkaa tehdään niin koulutuspoliittisessa valiokunnassa kuin esimerkiksi HYY:n hallituksen muutaman koulutuspolitiikkaan erikoistuneen jäsenen voimin.

Linjapaperi on HYY.n toimintaa ohjaava poliittinen paperi, jossa nimensä mukaisesti kuvataan ylioppilaskunnan linja ja käytännön toimintaa raamittavat suunnitelmat käsiteltävään aihealueeseen liittyen. Linjapapereita ovat esimerkiksi kaupunkiohjelma, yhdenvertaisuussuunnitelma ja järjestöpoliittinen linjapaperi.

Monipuolisuus on jotain, mitä yksilö saavuttaa edustajistotoiminnalla. Välillä on vaalikampanjointia, osa toimii liikeyritysten hallituksissa, jotkut jakavat tukia ja miettivät kiinteistöasioita talousjohtokunnassa, toiset keskustelevat arvoista edustajistoryhmien puheenjohtajistossa, toisinaan väsätään linjapapereita ja linjataan politiikkaa, välillä rekrytoidaan milloin pääsihteeriä, milloin Ylkkärin päätoimittajaa, välillä mietitään oikeuscaseja ja viilataan sääntöjä, joskus tehdään kansallista ylioppilaspolitiikkaa SYL:n liittokokouksessa. Työelämätaidoista ainakin kokoustaidot, neuvottelutaidot, verkostot ja viestintä kehittyvät huimasti edustajistotoiminnassa.

Nimenhuuto suoritetaan jokaisen edustajiston kokouksen alussa sen varmistamiseksi, että oikeat, äänivaltaiset henkilöt ovat paikalla ja kokous on päätösvaltainen. Se, ketkä missäkin kokouksessa ovat osa oikeaa kokoonpanoa vaihtelee, sillä jos varsinainen jäsen ei pääse, hänet ilmoitetaan kokouksesta vapautetuksi ja läsnäolonakki napsahtaa varajäsenelle. Käytännössä siis edustajiston varajäsenetkin ovat usein kokouksissa, sillä on selvää, että koskaan 60 varsinaista eivät ole yhtä aikaa vapaalla jalalla. Toisinaan nimenhuutoon joutuvat ryhmätoverit vastaamaan “myöhässä” – erittäin suositeltavaa olisi kuitenkin, että kaikki edaattorit olisivat paikalla aina kun nimenhuuto alkaa klo 17.

Omistajastrategia, kavereiden kesken Omstra on edustajiston hyväksymä paperi, jolla ohjataan HYY Yhtymän liiketoimintaa mm. liiketoiminnan lähtökohtien ja tulostavoitteiden osalta. Käytännössä kyseinen paperi on siis edustajiston tapa vaikuttaa HYY Yhtymän liiketoimintaan. Lisäksi HYY Yhtymän hallituksessa istuu 5 opiskelijajäsentä sekä HYY Yhtymän hallintoneuvostossa 15 opiskelijaa.

Poliittinen broileri on yleinen eläin edustajistossa, ainakin tietyissä edustajistoryhmissä. Poliittisella broilerilla tarkoitetaan yleensä poliittisesta nuorisojärjestöstä (kokoomusnuoret, vasemmistonuoret) ponnistavaa innokasta poliitikon alkua, jolle edustajisto on vain yksi keino harjoitella retorisia keinoja ja tuoda itseään esille, mutta jota itse edustajiston asiat eivät välttämättä itsessään kiinnosta ja joka ei profiloidu kenttätyöntekijäksi tai vastuunkantajaksi.

Quorum eli päätösvaltaisuus. Edustajiston kokouksissa tämän saavuttaminen ei ole ongelma, mutta valmisteluvaliokunnassa – jonka puhetta HELP on aivan liian usein johtanut – päätösvaltaisuuden eteen saa tehdä useamminkin töitä.

Ryhmäkokous eli ryhmis on HELP:n (ja muidenkin edustajistoryhmien) toiminnan perusmuoto. Kyseessä on aina ennen edustajiston kokousta, mutta joskus muulloin, pidettävä varsin vapaamuotoinen kokous. Yleensä kokous pidetään HELP:n huoneessa Uuden ylioppilastalon B-rapun 4.kerroksessa. Ryhmiksessä edustajiston varsinaiset ja varajäsenet sekä muut HELP:n aktiivit keskustelevat siitä, mitä mieltä olemme edustajiston kokouksen asialistalla olevista asioista. Onko HELPillä ryhmämielipidettä? Pitäisikö nostaa edustajistossa esille jotakin asioita, joita asialistalla ei ole, esimerkiksi ponnen muodossa?

SYL eli Suomen ylioppilaskuntien liitto omien sanojensa mukaisesti:
“SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n yhteistyötahoja ovat jäsenjärjestöt, poliittiset ja muut opiskelijajärjestöt, yliopistot ja niiden rehtorit, opetusministeriö, ympäristöministeriö, eduskunta ja erilaiset kansalaisjärjestöt. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan tasa-arvoon, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön.” Helppiläiset ovat läsnä joka syksyisessä SYL:n liittokokouksessa Espoon Korpilammella. Siellä päätetään kansallisen opiskelijaedunvalvonnan linjauksista seuraavan vuoden ajaksi.

Talousjohtokunta eli TJK on elin, johon valitaan edustajat edustajistoryhmistä. TJK jakaa järjestötuet ja järjestötilat, ja täten vaikuttaa vahvasti esimerkiksi tiedekunta- ja ainejärjestöjen toimintaan. TJK:n jäsenyys on arvostettu ominaisuus ylioppilasaktiivissa.

Uusi ylioppilastalo eli Uusi on HYY:n omistama kiinteistö Mannerheimintie 5:ssa. Ikään kuin HYY:n Pykälä! HYY:n keskustoimisto, jossa työskentelee niin vuodeksi valittava HYY:n hallitus kui HYY:n työntekijätkin (kuten asiantuntijat), on Mannerheimintie 5 A:ssa. Muissa kerroksissa ja B-rapussa on muun muassa järjestöjen ja osakuntien tiloja sekä järjestöille vuokrattavia tiloja. Edustajistossa puhutaan paljon siitä, että Uusi on esteellinen muun muassa liikuntarajoitteisille. Viime vuonna teetetyn esteettömyyskartoituksen tiimoilta onkin tulossa pienempiä ja suurempia toimia esteellisyyden vähentämiseksi.
Ps. jotkut osakuntalaiset kutsuvat taloa myös Osakuntataloksi.

Valiokunnat. Näitä löytyy HYYstä useita ja toiminta vaihtelee kulttuuritapahtumien järjestämisestä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja kampusviljelyyn. Valiokuntiin pääsee missä tahansa kohtaa lukuvuotta mukaan ja uudet kiinnostuneet otetaan aina lämpimästi vastaan.

World Student Capital (WSC) on pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien kaupunkivaikuttamisverkosto, jossa myös HYY on vahvasti mukana. Tavoitteina ovat muun muassa kohtuuhintainen opiskelija-asuminen pääkaupunkiseudulla sekä viihtyisä ympäristö ja sujuva liikenne. Omien sanojensa mukaan: “Pääkaupunkiseudun ylioppilaskunnat ovat pitkään tehneet yhteistyötä esimerkiksi opiskelijoiden asuntotilanteen parantamiseksi ja joukkoliikennealennusten eteen. World Student Capital sai alkunsa keväällä 2010, kun Helsinki valmistautui vuoden 2012 designpääkaupungiksi. Pääkaupunkiseudun ylioppilaskunnat tapasivat maaliskuussa 2010 ja miettivät, kuinka opiskelijat voisivat olla mukana tekemässä designpääkaupunkivuotta. Samalla ylioppilaskunnat halusivat tiivistää yhteistyötä niin keskenään kuin seudun ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien kanssa. Opiskelijat lähtivät yhdessä nostamaaan Helsinkiä maailman parhaaksi opiskelijakaupungiksi: World Student Capitaliksi.”

X-sukupolven edustajat perustivat HELP:n perimätiedon mukaan 1990-luvun alussa, edaattori HELPillä (jonka nimi tuolloin oli toinen), oli ainakin vuodesta 1991 lähtien. HELP perustettiin, koska oikkarit ja lääkiläiset olivat tuohon aikaan etääntyneet vieraan oloisesta edustajistopolitiikasta. Professioalojen tiedekuntajärjestöt olivat hyvin erityyppisiä kuin monien muiden aineiden ja toisaalta lääkisläiset kokivat tuolloin ja kokevat edelleen jotain outoa sielunkumppanuutta ja samanmielisyyttä monissa asioissa.

Yhteistyötä valtakunnallisesti oikeustieteen ja lääketieteen aloilla opiskelijapolitiikassa tekee LOL eli Lääketieteen ja oikeustieteen opiskelijoiden liitto. LOL edustaa muun muassa Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokouksessa omana blokkinaan ja ajaa siellä vahvasti professioalojen asiaa.

Z-sukupolvi on se, jonka jäseniä jo HELPnkin riveihin pikkuhiljaa lipuu ja jonka eteen teemme HELPissä töitä. Edustajistopolitiikka suuntautuu tietyllä tavalla aina tulevaisuuteen, koska pitää miettiä nykyhetken lisäksi myös sitä, minkälaista toimintaa ja liiketoimintaa tulee tehdä, että varallisuutta on myös jatkossa ja minkälaisia koulutuspoliittisia linjauksia tulee tehdä, että Suomessa on myös laadukasta professioalojen koulutusta tulevaisuudessakin.

Åikeisto, vasemmisto ja mitä näitä nyt on. HELP on usein yritetty leimata oikeistolaiseksi ryhmäksi, mutta joskus taas HYAL:n kanssa samanlaiseksi ja joskus joksikin muuksikin. Nämä leimat yleensä johtuvat siitä, että joku toinen ryhmä yrittää saada HELP:n kannalleen tai muut ryhmät luulemaan, että HELP:llä olisi joku tietty kanta. Todellisuudessa HELP on sekä poliittisesti täysin sitoutumaton että riippumaton muista ryhmistä. Monella helppiläisellä on oma poliittinen henkilökohtainen kanta ja ne eroavat reippaasti toisistaan, meitä on laidasta laitaan. HELPissä meitä yhdistää se, että emme halua sotkea valtakunnan politiikkaa ja sen vääntöjä edustajiston toimintaan, sillä se tuntuu vievän enemmän kuin tuo.

Äänestäminen on tapa, jolla edaattorit valitaan kahden vuoden välein sekä tapa, jolla edustajisto tekee päätökset. Edustajistossa “riemua” aiheuttavat erityisesti suljetut lippuäänestykset, joita käydään useita kierroksia esimerkiksi henkilövalinnoissa. Äänestys toteutetaan suljettuna lippuäänestyksenä, kun joku edustajiston jäsen tätä ehdottaa toisen kannatuksella. Tällöin ensin 60 henkilöä äänestää ja sitten lasketaan äänet edustajiston ollessa poissa paikalta.. ja sitten uusiksi. Ja sitten uusiksi.. Ja sitten uusiksi! Usein äänestetään myös nostamalla ylös joko punainen tai vihreä paperi, mikä on huomattavasti kevyempi prosessi.

Ööli, eli kohtuulliseen myöhään aikaan juotava kalja. Joskus kokousjatkojen ja muiden tapahtumien jälkeen saattaa päätyä jatkamaan iltaa välillä jopa aamuun asti, silloin oluen laadullakaan ei ole väliä, kunhan se about maistuu ja seura on kelvollista

 

Tämän kirjoitelman ryhmätyönä laativat HELP:n edaattorit ja aktiivitoimijat

Oppimisesta opettajana

15.5.2016 10:53:Kirjoittanut Tiedotusvastaava / 0 kommenttia

 

Kirjoittaja on Pykälä ry:n palkitsema Vuoden opettaja 2016 sekä prosessi- ja insolvenssioikeuden yliopistonlehtori.

 

Opettajan työssä oppii koko ajan jotain uutta. Opetuksen substanssin osalta opiskelijoiden kysymykset saavat usein huomaamaan jonkin näkökohdan, jota en ole tullut aikaisemmin ajatelleeksikaan. Varsinkin pienryhmien ja seminaarien opettajana toimiessaan oppii myös paljon vuorovaikutuksesta ja kommunikoinnista. Esimerkiksi saatan luulla esittäneeni viestini selkeästi, mutta kuulijat eivät välttämättä olekaan kokeneet asiaa samoin. Mahdollisuuden uuden oppimiseen antaa omalla tavallaan myös tämän blogin kirjoittaminen, sillä blogitekstin tuottaminen on itselleni aika uusi kirjoittamisen muoto. Monipuolista kirjallista ilmaisemista harjoitellessani saan samalla tilaisuuden itsereflektointiin: mitä asioita pidän tärkeinä opetuksen ja oppimisen kannalta ja miten olen käytännössä toiminut niiden toteuttamiseksi.

Itse ajattelen, että parhaiten oppii tekemällä itse. Jos tavoitteena on oppia hahmottamaan oikeudellisia ongelmia ja antamaan niihin perusteltuja vastauksia, niin silloin parasta on itse hahmotella aineistosta esiin nousevia oikeudellisia ongelmia ja itse miettiä, miten ne voisi perustellulla tavalla ratkaista. Tekeminen itse ei tarkoita samaa kuin tekeminen yksin. Omista hahmotelmista ja ratkaisuehdotuksista on hyvä keskustella muiden kanssa – niin toisten opiskelijoiden kuin opettajankin kanssa. Saatu palaute auttaa huomaamaan, mitä jo osaa ja mitä taas ei niinkään. Samalla voi testata, vakuuttavatko omat perustelut yhtään ketään. Oikeustieteeseen olennaisesti kuuluva asioiden tulkinnanvaraisuus avautuu myös yleensä hyvin tätä kautta.

Mielestäni hyödyllisintä ja ”prosessiekonomisinta” on saada palautetta tekemisistään silloin, kun vielä opiskelee ja harjoittelee jotain asiaa. Omaa treeniään voi palautteen myötä suunnata paremmin.   Oma osaamistaso ei myöskään jää mysteeriksi, joka selviää vasta tentissä tai vasta kun valmis seminaarityö on opponoinnin kohteena.

Yliopiston Iso Pyörä -uudistuksen yhtenä linjauksena esitetään, että opinnoissaan pidemmällä olevat opiskelijat voisivat toimia opintojaan aloittelevien opettajina esimerkiksi pienryhmien ohjaajina. Tämä opiskelijat opettajina -malli tarjoaisi mainion tilaisuuden lisätä ja kehittää opetuksen aikana annettavaa palautetta. Hyötyjinä eivät olisi vain kursseilla opiskelijoina olevat. Toimimalla opettajana tosiaan oppii paljon itsekin. Opiskelijat opettajina -malli tuo mieleeni myös sen tärkeän näkökohdan, että tiedekunnan opiskelijat ja opettajat eivät ole millään tavalla toistensa vastapuolia. Sen sijaan molemmilla ryhmillä on pohjimmiltaan yhteinen tavoite: että opiskelijat oppisivat ennen valmistumistaan juristin työssä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Palaute ei ole hyödyllistä vain suunnassa opettajalta opiskelijalle. Vaikka loputtomien kurssipalautelomakkeiden täyttäminen voi tuntua turhauttavalta, opettajakin tarvitsee palautetta opiskelijoilta voidakseen kehittyä työssään. Opetuksen onnistuneita osioita ja toisaalta toimimattomia kohtia olisi vaikea havaita ilman palautetta. Kiitos siis kaikille teille, jotka olette viitseliäästi kurssipalautetta antaneet!

 

Heidi Lindfors 8.5.2016
prosessi- ja insolvenssioikeuden yliopistonlehtori