Olet täällä: Etusivu / Oikeusapu / Legal Assistance

Oikeusapu

Pykälä ry:n oikeusapuvaliokunta (OAVK) tarjoaa HYY:n jäsenpalveluna maksutonta oikeudellista neuvontaa HYY:n jäsenille, HYY:n alaisille järjestöille sekä Taideyliopiston opiskelijoille.

Oikeusapuvaliokunta antaa oikeudellista neuvontaa sähköpostitse, henkilökohtaisesti ja puhelimitse. Kaikki oikeusavun piiriin kuuluvat ovat erittäin tervetulleita oikeusapuvaliokunnan päivystyksiin. OAVK päivystää Helsingin yliopiston lukukausien aikana maanantaisin ja torstaisin sekä kesällä erikseen ilmoitettuina päivinä klo 17-19 Pykälä ry:n toimistolla osoitteessa Mannerheimintie 3 B, 5. krs.

OAVK  ei avusta verotukseen liittyvissä asioissa, eikä laadi asiakirjoja, mutta neuvoo niiden laadinnassa ja tarkastaa valmiita asiakirjoja. OAVK ei edusta asiakkaitaan viranomaisissa tai tuomioistuimissa, mutta ohjaa asiakkaan eteenpäin, mikäli tällaiselle avulle on tarvetta.

IMG_0928

Kun otat yhteyttä:

 • Kuvaa oikeudellinen ongelma kattavasti – selvä kokonaisuus yksityiskohtineen mahdollistaa laadukkaan neuvonnan.
 • Pyydämme ilmoittamaan:
  • Ketkä ovat asiassa osapuolia – sukulaisuussuhteet esimerkiksi perheoikeudellisessa asiassa ovat yleensä relevantteja;
  • Jos asialla on määräpäivä – usein viranomaisen määrittelemä;
  • Jos asiaan liittyy asiakirjoja – otathan nämä mukaan tai lähetä meille sähköpostikysymyksen mukana. Esimerkiksi vuokrasopimuksen, velkakirjan tai muun asiaan liittyvän dokumentaation tarkistaminen mahdollistaa parhaan lähtökohdan oikeusavun antamiselle;
  • Muut neuvonnan kannalta keskeiset seikat.
 • Olemme ammattilaisia, joten lähde liikkeelle parhaaksi kokemallasi tavalla ja ota yhteyttä puhelimitse, tulemalla paikan päälle tai lähettämällä sähköpostia.
 • Asiakkaalta pyydetään täydennyksiä puhelimitse tai sähköpostitse, mikäli vastausta on haastavaa antaa puutteellisten tietojen pohjalta.

Tapaukset ja asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Päivystysten aikana Pykälän toimisto on ainoastaan Oikeusapuvaliokunnan käytössä.

Oikeusapuvaliokunnan omalle sivulle pääset tästä.

 

OAVK:n yhteystiedot:

oikeusapu@pykala.fi
(09) 278 5005

Mannerheimintie 3B (5.krs)
00100 HELSINKI

Päivystys lukukausien aikana maanantaisin ja torstaisin klo 17-19.

 

 

Legal assistance

The Legal Aid Committee of law students’ organisation Pykälä offers free legal guidance as a member service to HYY’s members, organisations operating under HYY and students of the University of the Arts.

The Legal Aid Committee offers legal guidance by email, in person and by phone. Everyone entitled to legal assistance is more than welcome to visit the committee during its on-call hours. The committee’s on-call hours during the academic terms of the University of Helsinki are at 5 pm–7 pm on Mondays and Thursdays and on separately announced days during the summer at Pykälä’s office at Mannerheimintie 3 B, 5th floor.

 

The committee does not offer guidance in issues related to taxation and does not draft documents. It can, however, offer guidance in drafting them and inspect finalised documents. The committee does not represent its clients at the authorities or in court but can direct clients forward if they have the need for this kind of help.

 

When contacting legal assistance:

 • Describe your legal problem comprehensively – a clear and detailed picture enables us to provide quality assistance.
 • We ask you to let us know the following:
  • Who are the parties in the case – family relations in matters pertaining to family law, for instance, are generally relevant.
  • Whether the issue has a closing date – often defined by the authorities.
  • Whether documents are involved in the matter – please bring them with you or send them to us as email attachments. Reviewing documents such as rental agreements, promissory notes or other relevant documents ensures that we have the best possible basis for providing legal assistance.
  • Other factors relevant for providing assistance.
 • We are professionals, so approach the issue in the way you feel is best and contact us by phone, in person or by email.
 • We will ask for further details from the client by phone or email in case we have difficulties in giving an answer due to lacking information.

 

All cases and client information are confidential. During the on-call hours, Pykälä’s office is fully in the use of the Legal Aid Committee.

 

The accuracy of our advice can only be guaranteed when given in Finnish and in writing.

You can see the Legal Aid Committee`s pages for committee members (in Finnish) here.

Contact details of the Legal Aid Committee:

oikeusapu@pykala.fi

(09) 278 5005

Mannerheimintie 3B (5th floor)
00100 HELSINKI

On-call hours during academic terms at 5 pm–7 pm on Mondays and Thursdays.