Yrityssuhdevaliokunta

 

Yrityssuhdevaliokunta (YSV) on vuonna 2011 perustettu Pykälän uusin valiokunta. Valiokunnan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Pykälän ja yritysten välistä yhteistyötä. Käytännön tasolla tämä kattaa ilmoitusmyynnin Pykälän eri julkaisuissa, sponsorointiyhteistyön tapahtumien osalta ja muut mahdolliset mainosyhteistyön muodot. Pykälän toiminnassa näkyvässä roolissa olevien excursioiden järjestäminen kuuluu myös olennaisena osana YSV:n toimintaan.

Yrityssuhdevaliokunta tekee yhteistyötä Pykälän muiden valiokuntien sekä toimikuntien kanssa erityisesti sponsorointiyhteistyön osalta toimien linkkinä yhdistyksen yhteistyökumppaneiden suuntaan.

Valiokunnan kokoukset ovat avoimia kaikille Pykälän jäsenille ja niistä tiedotetaan Pykälän sähköpostilistalla sekä nettisivujen tapahtumakalenterissa.

YSV:n virat

Tuukka Hörkkö

tuukka.horkko(at)pykala.fi
yrityssuhdevastaava(at)pykala.fi
+358 50 3550835

Puheenjohtaja

Yrityssuhdevaliokunnan toimintaa johtaa vuosittain erikseen valittava yhdistyksen hallituksen jäsen, joka toimii oman hallitusvirkansa ohella YSV:n puheenjohtajana. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu yrityssuhdetoiminnan suurista linjoista päättäminen, valiokunnan toiminnan johtaminen, kokouksien koolle kutsuminen ja niissä puheen johtaminen. Vuonna 2023 YSV:n puheenjohtaja on Tuukka Hörkkö.

Max Visser

max.visser(at)pykala.fi
ysvvpj(at)pykala.fi

Varapuheenjohtaja

YSV:n varapuheenjohtaja vastaa uusien yritysyhteistyömuotojen valmistelusta ja toteutuksesta, jäsenetujärjestelmän ylläpidosta sekä Pykälä-viikon tuotesponsoroinnin koordinoinnista. Lisäksi hän avustaa YSV:n puheenjohtajaa tehtävässään sekä johtaa puhetta valiokunnan kokouksissa puheenjohtajan ollessa estynyt. Vuonna 2023 YSV:n varapuheenjohtaja on Max Visser.

Konsta Himberg

konsta.himberg(at)pykala.fi
ysvsihteeri(at)pykala.fi

Sihteeri

Sihteerin tehtäviin kuuluu pöytäkirjojen kirjoittaminen valiokunnan kokouksissa. Pöytäkirjojen seuraaminen pitää sinut ajan tasalla valiokunnan tapahtumista. Lisäksi yrityssuhdevaliokunnan sihteeri toimii samalla valiokunnan tiedottajana. Vuonna 2023 YSV:n sihteeri on Konsta Himberg.

Willie Zhang

willie.zhang(at)pykala.fi
jasenedut(at)pykala.fi

Jäsenetuvastaava

Jäsenetuvastaavan virka perustettiin vuonna 2013. Jäsenetuvastaavan toimenkuva muokkautuu yrityssuhdevaliokunnan tarpeiden mukaiseksi. Vuonna 2023 YSV:n jäsenetuvastaava on Willie Zhang.

Pilvi Kilpeläinen

pilvi.kilpelainen(at)pykala.fi
yrityssuhdetoimikunta(at)pykala.fi

Yritysvastaava

Yrityssuhdevaliokunnan alaisuudessa toimiva yrityssuhdetoimikunta (YRSU) hoitaa ilmotusmyynnin Pykälän erinäisiin julkaisuihin, kuten Inter Vivokseen ja Varjo-opinto-oppaaseen, sekä suurimpien tapahtumien kannalta olennaisen sponsorointiyhteistyön järjestelyt. Näiden lisäksi YRSU neuvottelee myös muusta yhteistyöstä Pykälän yhteistyökumppaneiden kanssa. YRSU:un hakeudutaan loppusyksyisin järjestettävän erillisen haun kautta. Yrityssuhdetoimikunnan jäseninä toimivat vuonna 2023 Pilvi Kilpeläinen, Annika Koljonen, Anni Lehtinen ja Iris Mäki-Rajala.

Annika Koljonen

annika.koljonen(at)pykala.fi
yrityssuhdetoimikunta(at)pykala.fi

Yritysvastaava

Yrityssuhdevaliokunnan alaisuudessa toimiva yrityssuhdetoimikunta (YRSU) hoitaa ilmotusmyynnin Pykälän erinäisiin julkaisuihin, kuten Inter Vivokseen ja Varjo-opinto-oppaaseen, sekä suurimpien tapahtumien kannalta olennaisen sponsorointiyhteistyön järjestelyt. Näiden lisäksi YRSU neuvottelee myös muusta yhteistyöstä Pykälän yhteistyökumppaneiden kanssa. YRSU:un hakeudutaan loppusyksyisin järjestettävän erillisen haun kautta. Yrityssuhdetoimikunnan jäseninä toimivat vuonna 2023 Pilvi Kilpeläinen, Annika Koljonen, Anni Lehtinen ja Iris Mäki-Rajala.

Anni Lehtinen

anni.lehtinen(at)pykala.fi
yrityssuhdetoimikunta(at)pykala.fi

Yritysvastaava

Yrityssuhdevaliokunnan alaisuudessa toimiva yrityssuhdetoimikunta (YRSU) hoitaa ilmotusmyynnin Pykälän erinäisiin julkaisuihin, kuten Inter Vivokseen ja Varjo-opinto-oppaaseen, sekä suurimpien tapahtumien kannalta olennaisen sponsorointiyhteistyön järjestelyt. Näiden lisäksi YRSU neuvottelee myös muusta yhteistyöstä Pykälän yhteistyökumppaneiden kanssa. YRSU:un hakeudutaan loppusyksyisin järjestettävän erillisen haun kautta. Yrityssuhdetoimikunnan jäseninä toimivat vuonna 2023 Pilvi Kilpeläinen, Annika Koljonen, Anni Lehtinen ja Iris Mäki-Rajala.

Iris Mäki-Rajala

iris.maki-rajala(at)pykala.fi
yrityssuhdetoimikunta(at)pykala.fi

Yritysvastaava

Yrityssuhdevaliokunnan alaisuudessa toimiva yrityssuhdetoimikunta (YRSU) hoitaa ilmotusmyynnin Pykälän erinäisiin julkaisuihin, kuten Inter Vivokseen ja Varjo-opinto-oppaaseen, sekä suurimpien tapahtumien kannalta olennaisen sponsorointiyhteistyön järjestelyt. Näiden lisäksi YRSU neuvottelee myös muusta yhteistyöstä Pykälän yhteistyökumppaneiden kanssa. YRSU:un hakeudutaan loppusyksyisin järjestettävän erillisen haun kautta. Yrityssuhdetoimikunnan jäseninä toimivat vuonna 2023 Pilvi Kilpeläinen, Annika Koljonen, Anni Lehtinen ja Iris Mäki-Rajala.

Petra Lähdeoja

petra.lahdeoja(at)pykala.fi
excursiot(at)pykala.fi

Excuvastaava

Excursiot ovat olennainen osa Pykälän toimintaa ja oiva keino tutustuttaa pykälistit eri yritysten ja valtiollisten instituutioiden arkeen. Tarkoituksena on antaa jäsenistölle mahdollisimman laaja käsitys erilaisten alojen toiminnasta ja erityisesti niiden tarjoamista työmahdollisuuksista oikeustieteen alan osaajille. Excursioiden järjestämisestä vastaavat excuvastaavat, joiden toimenkuva koostuu pääasiassa excujen ideoinnista ja toteutuksesta. Excuvastaavat järjestävät myös Pykälä-viikon monet excut sekä pykälisteille että kansainvälisille vieraille. Vuonna 2023 excuvastaavina toimivat Petra Lähdeoja ja Silja Savisalo.

Silja Savisalo

silja.savisalo(at)pykala.fi
excursiot(at)pykala.fi

Excuvastaava

Excursiot ovat olennainen osa Pykälän toimintaa ja oiva keino tutustuttaa pykälistit eri yritysten ja valtiollisten instituutioiden arkeen. Tarkoituksena on antaa jäsenistölle mahdollisimman laaja käsitys erilaisten alojen toiminnasta ja erityisesti niiden tarjoamista työmahdollisuuksista oikeustieteen alan osaajille. Excursioiden järjestämisestä vastaavat excuvastaavat, joiden toimenkuva koostuu pääasiassa excujen ideoinnista ja toteutuksesta. Excuvastaavat järjestävät myös Pykälä-viikon monet excut sekä pykälisteille että kansainvälisille vieraille. Vuonna 2023 excuvastaavina toimivat Petra Lähdeoja ja Silja Savisalo.

 

© 2023 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »