Pykälä ry:n arvot

Syksyllä 2022 toteutettiin jäsenistölle avoin kysely, jossa selvitettiin mitä Pykälässä pidetään yhteisönä erityisen arvokkaana, millaiset asiat kuvaavat Pykälää tällä hetkellä sekä millaisten asioiden vastaajat toivoisivat kuvaavan Pykälää jatkossa. Näiden kysymysten lisäksi kyselyssä oli mahdollisuus vapaaseen sanaan. Tämän kyselyn tuloksia on käytetty pohjana yhdistyksen hallituksen laatiessa tätä dokumenttia, joka on hyväksytty yksimielisesti yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksessa 1.11.2022.

Yhdistyksen hallituksen esityksen mukaisesti tässä dokumentissa määriteltyjä arvot on tarkoitettu ohjaamaan yhdistyksen toiminnan suuntaa nyt ja tulevaisuudessa. Alla määriteltyjen arvojen tulisi siten jatkossa ohjata esimerkiksi yhdistyksen hallituksen, valiokuntien ja kerhojen päätöksentekoa sekä toimintakulttuuria, mutta myös yksilöiden toimintaa Pykälässä. Tällä tavoin Pykälällä on tulevaisuudessa mahdollisuus saavuttaa alla määritellyt tavoitteet.

© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »