Tarvitsetko oikeusapua? Oikeusapuvaliokunnan asiakassivulle pääset tästä.

Kun hätä on suurin, on Pykälän Oikeusapuvaliokunnan apu lähinnä

 

Yleistä

Oikeusapuvaliokunta on Pykälä ry:n alaisuudessa toimiva oikeusapua tarjoava valiokunta. Oikeusapuvaliokunta tarjoaa maksutonta oikeusapua ja oikeudellista neuvontaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenien lisäksi Taideyliopiston ja Sibelius-Akatemian opiskelijoille sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan alaisille järjestöille. Oikeusapuvaliokunta neuvoo asiakkaitaan suomeksi ja englanniksi kaikissa oikeudellisissa asioissa, poikkeuksena kuitenkin vero-oikeudelliset ongelmat. Päivystyksissä ei laadita asiakirjoja asiakkaiden puolesta, mutta asiakirjojen laadintaa varten annetaan neuvontaa ja asiakkaiden asiakirjoja tarkastetaan. Oikeusapuvaliokunnan päivystävät jäsenet ovat sitoutuneita takaamaan korkealaatuisen ja tehokkaan oikeudellisen neuvonnan asiakkailleen. Kaikki tapaukset ja yhteydenotot käsitellään täysin luottamuksellisesti.

Yhteydenotot koskevat hyvin monenlaisia oikeudellisia ongelmia elämän eri osa-alueilta. Suurin osa käsitellyistä tapauksista koskee asuinhuoneen vuokrausta, perhe- ja jäämistöoikeudellisia suhteita sekä työsuhteeseen perustuvia kysymyksiä. Lisäksi opintoihin liittyvät seikat ja kansainväliset oikeussuhteet ovat näkyneet oikeusapuvaliokunnan toiminnassa aiempaa korostuneemmin.

Valiokunnan toiminta

Valiokunta päivystää Pykälä ry:n toimistolla kaksi kertaa viikossa, lähtökohtaisesti maanantaisin ja torstaisin klo 17:00 – 19:00. Päivystykset suoritetaan päivystysryhmittäin, jotka koostuvat 4 – 7 päivystäjästä. Jokainen valiokunnan jäsen päivystää noin kerran kolmessa viikossa. Oikeusapuvaliokunta päivystää myös kesällä, mutta kesäaikataulun mukaisesti. Kesäisin päivystyksiä järjestetään noin kahden viikon välein.

Valiokunnan toimintaa valvoo asiantuntijavetoinen valvontaneuvosto, johon kuuluvat tiedekunnan, oikeusministeriön ja asianajajakunnan edustajat. Oikeusapuvaliokunnan päivystyksien tapaukset käsitellään kolmen viikon välein järjestettävässä valvontaneuvoston istunnossa. Tarvittaessa annettuja neuvoja täydennetään valvontaneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekrytointi valiokuntaan

Muista valiokunnista poiketen oikeusapuvaliokuntaan ei haeta vaaleissa vaan valiokunnan päivystäjät valitaan erillisen haun perusteella. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyisin ja keväisin. Toimikausi oikeusapuvaliokunnassa kestää vuoden ja edellyttää aktiivista sitoutumista toimintaan.

Pykälä ry:n jäsenyyden lisäksi edellytyksinä valiokuntaan valituksi tulemiselle ovat motivaatio, sitoutuminen, aineopintojen hyväksytty suorittaminen ja muu relevantti oikeudellinen osaaminen. Valiokunnan jäsenet sitoutuvat vuoden mittaiseksi toimikaudeksi tarjoamaan asiakkaille ammattitaitoista oikeusapua. Päivystäville jäsenille asetetaan selkeät työvelvollisuudet, jotka tulee suorittaa. Aineopinnoista tulisi olla suoritettuna ainakin keskeiset perusaineopinnot. Lisäksi muuta relevanttia oikeudellista osaamista arvostetaan, kuten esimerkiksi juridista työkokemusta tai oikeustapauskilpailuun osallistumista.

Valiokunnan toimintaan osallistumisen palkkiona toimivat arvokas työkokemus, uusiin ihmisiin tutustuminen sekä merkintä ansioluettelossa. Valiokunnan jäsenille ja valvontaneuvoston jäsenille ei makseta palkkaa oikeusapuvaliokunnassa työskentelystä. Lisäksi valiokunnan jäsenillä on mahdollisuus saada opintopistehyvitys prosessioikeuden täydentävissä opinnoissa ja kiitokseksi jäsenet saavat myös kirjalahjakortin. Valiokunnassa toimiminen on loistava tapa olla mukana Pykälä ry:n toiminnassa!

Mikäli olet kiinnostunut oikeusapuvaliokunnassa toimimisesta, seuraathan valiokunnan rekrytointi-ilmoituksia Pykälä-infossa keväällä ja syksyllä. Ilmoituksia ja muistutuksia lähetetään hyvissä ajoin ennen rekrytointia. Lisäksi voit olla yhteydessä valiokunnan puheenjohtajaan.

 

Yhteystiedot

IMG_1241

OAVK:n puheenjohtaja

Ismo Uusitalo

+358 45 1243945

 

OAVK:n varapuheenjohtaja

Siiri Syrjäntikka

+358 40 5273574

 

Tarvitsetko oikeusapua?

Tutustu myös yhdistyksen oikeusapuohjesääntöön (PDF).

Oikeusapuohjesaanto

© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »