Pykälä ry

pykala_kuvitus

Pykälä ry on Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden tiedekuntajärjestö. Pykälän perusti sen 24 perustajajäsentä jo vuonna 1935. Yhdistyksen tehtävänä oli tällöin toimia jäsentensä keskustelu- ja harrastusyhteisönä juridiikan opintoihin liittyen. Tänä päivänä Pykälään kuuluu lähes 2000 jäsentä, ja yhdistys tarjoaa jäsenilleen valtaisan määrän opinto-, harrastus- ja kulttuuripalveluja sekä valvoo opiskelijoiden etua tiedekunnassa ja koko yliopistoyhteisössä. Pykälä ry on Suomen Lakimiesliitto ry:n jäsenjärjestö.

Yhdistys pitää myös aktiivisesti yllä suhteita muihin opiskelijajärjestöihin niin kotimaassa kuin muissa Pohjoismaissakin. Läheisimmät suhteet Pykälällä on oikeustieteellisten sisarainejärjestöjensä Helsingin ruotsinkielisten Codex rf:n, Rovaniemen Artikla ry:n, Turun Lex ry:n ja Vaasan Justus rf:n kanssa.

Pykälä ry:n ylin päättävä elin on yhdistyksen kokous, johon osallistumisoikeus on kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Joka vuosi pidetään kevätkokous, jossa vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös, ja syyskokous, jossa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus.

Pykälä ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksellä on viisi valiokuntaa:

Yleisvaliokunta

Ulkoasiainvaliokunta

Opintovaliokunta

Oikeusapuvaliokunta

Yrityssuhdevaliokunta

Valiokunnat vastaavat hallituksen ohjauksessa oman toimintakenttänsä tehtävistä. Valiokuntien lisäksi voidaan perustaa toimikuntia, kerhoja sekä muita orgaaneja toimintamuodosta riippuen. Valiokuntien ja kerhojen vaali- ja järjestäytymiskokoukset pidetään säännönmukaisesti vuoden lopussa.

Yhdistyksessä toiminen ei edellytä muodollista virkaa tai toimea. Uusien toimintamuotojen aloittaminen ja kehittäminen on enemmän kuin tervetullutta ja yhdistyksen taholta tuettua. Jokainen panos yhdistyksen hyväksi on yhtä tärkeä.

© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »