Pykälän kirjasto

Pykälän toimistolla sijaitseva kirjasto palvelee jäseniä toimiston aukioloaikoina. Kirjojen laina-aika on kaksi kuukautta. Alta löydät kirjaston tarkemmat säännöt, tutustuthan niihin ennen lainaamista!

Kirjaston ylläpidosta vastaa opintovaliokunnan kirjastovastaava. Kirjaston valikoiman ja lainaustilanteen näet sähköisestä kirjastostamme täältä.

Pykälä ry:n kirjaston säännöt

1. Käyttöoikeus

Kirjasto on yhdistyksen jäsenten käytettävissä maksuttomasti ja he voivat lainata kirjoja näissä säännöissä määrätyin ohjein.

Kirjoja lainatessaan käyttäjä sitoutuu noudattamaan kirjaston sääntöjä.

2. Lainaaminen ja palauttaminen

Kirjoja saa lainata vain toimiston AUKIOLOAIKOINA. Kaikkien kirjojen laina-aika on kaksi kuukautta lainauspäivästä lukien.

Kirjaston käyttäjä saa pitää lainassa korkeintaan kymmentä (10) kirjaa kerrallaan ellei suuremmalle lainausmäärälle ole perusteltua syytä.

3. Lainan uusiminen

Lainoja ei ole mahdollista uusia.

Saman kirjan voi lainata uudestaan aikaisintaan palautuspäivää seuraavana toimiston aukiolopäivänä.

4. Myöhästymismaksu

Mikäli lainaaja ei palauta lainaamaansa kirjaa myöhästymismuistutuksessa määrättyyn päivään mennessä, hänen maksettavakseen lankeaa kymmenen (10) euron myöhästymismaksu/kirja.

Sakkoa voi kuitenkin kertyä enintään neljäkymmentä (40) euroa.

Myöhästymismuistutuksessa määrättävä seuraamukset langettava päivä on vähintään viikon mittaisen ajanjakson päästä myöhästymismuistutuksesta laskien.

Myöhästymismaksun tarkoitus on saada kirjaston käyttäjät palauttamaan lainat ajallaan.

5. Aineiston katoaminen tai vahingoittuminen

Lainaaja on henkilökohtaisesti vastuussa lainaamistaan kirjoista. Jos lainattu kirja katoaa, yhdistyksen hallitus voi velvoittaa lainaajan korvaamaan kirjan joko maksamalla siitä käyvän hinnan tai hankkimalla uuden tilalle. Jos kirja turmeltuu tavalla, jota ei voida katsoa kulumiseksi, on lainaajan korvattava vahinko yhdistyksen hallituksen harkinnan mukaan.

6. Käyttöoikeuden menettäminen

Mikäli lainaaja ei palauta lainaamaansa kirjaa myöhästymismuistutuksessa määrättyyn päivään mennessä, hän menettää lainausoikeutensa.

Maksamalla myöhästymismaksunsa lainaaja saa lainausoikeutensa takaisin.

Mikäli lainaaja rikkoo näitä sääntöjä, yhdistyksen hallitus voi poistaa henkilöltä lainausoikeuden. Lainauksista aiheutuvat riidat käsittelee yhdistyksen hallitus.

© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »