Edunvalvonta

Opintoedunvalvonta on yksi Pykälä ry:n tärkeimmistä tehtävistä. Pykälän edunvalvontaa koordinoi hallituksen opintovastaava yhteistyössä opintovaliokunnan kanssa. Pykälä tekee edunvalvonnassa tiivistä yhteistyötä ruotsinkielisiä opiskelijoita edustavan Codex r.f.:n sekä yliopiston Vaasan yksikössä opiskelevia edustavan Justus ry/r.f.:n kanssa.

Kaikki Pykälän jäsenet ovat tervetulleita opintovaliokunnan kokouksiin, joissa keskustellaan ajankohtaisista opinto- ja edunvalvonta-asioista. Toinen helppo tapa vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin on vastata Pykälän opintokyselyyn, joka järjestetään vuosittain.

Opiskelijaedustajat tiedekunnalla

Edunvalvontaa toteutetaan muun muassa tiedekunnan eri toimielimissä istuvien opiskelijaedustajien (halloped) kautta. Opiskelijaedustajat toimivat tiiviissä yhteistyössä opintovaliokunnan kanssa. Pykälällä on edustajat muun muassa seuraavissa toimielimissä:

– Tiedekuntaneuvosto (3 jäsentä + 3 henkilökohtaista varajäsentä)
– Oikeusnotaarin koulutusohjelman johtoryhmä (1 jäsen + 1 varajäsen)
– Oikeustieteen maisterin koulutusohjelman johtoryhmä (1 jäsen + 1 varajäsen)
– IBL-koulutusohjelman johtoryhmä (1 jäsen)
– GGL-koulutusohjelman johtoryhmä (1 jäsen)
– Opintoasiaintoimikunta (1 jäsen + 1 varajäsen)
– Tutkimustoimikunta (1 jäsen)
– Opetustaitotoimikunta (3 varajäsentä)
– YVV- ja viestintätoimikunta (1 jäsen)
– Neuvottelukunta (hallituksen puheenjohtaja)
– Stipenditoimikunta (1 jäsen + 1 varajäsen)
– Tila- ja saavutettavuustyöryhmä (1 jäsen + 1 varajäsen)

Toimielinten kuvaukset ja tiedot jäsenistä löytyvät Flammasta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Pykälä toteuttaa edunvalvontaa myös toimimalla tiiviissä yhteistyössä muun muassa Oikeustieteen opiskelijoiden liiton (OOL), Juristiliiton, HYYn ja HELPin kanssa.

Oikeustieteen opiskelijoiden liitto (OOL)

Oikeustieteen opiskelijoiden liitto eli oikkariliitto eli OOL on kaikkien oikisainejärjestöjen yhteinen liitto, jonka tehtävänä on koordinoida ja toteuttaa oikeustieteen edunvalvontatyötä valtakunnallisella tasolla ja siten tukea kunkin ainejärjestön omaa vaikuttamistyötä. OOL:ssa on jokaisella ainejärjestöllä omat edustajansa, jotka muun muassa pitävät yhteyttä kotijärjestöönsä ja huolehtivat, että jokaisen yksittäisen järjestön ääni tulee liiton toiminnassa kuulluksi. Jokainen Pykälän jäsen on automaattisesti myös OOL:n jäsen

Lue lisää OOL:n sivuilta.

Juristiliitto

Juristiliitto on kaikkien juristien ja oikeustieteen opiskelijoiden yhteinen etu- ja palvelujärjestö. Juristiliitto valvoo jäsentensä ammatillista etua valtakunnallisella tasolla. Kaikki Pykälän jäsenet ovat automaattisesti Juristiliiton opiskelijajäseniä. Monet liiton tarjoamat jäsenedut ovat myös opiskelijoiden käytössä.
Lue lisää Juristiliiton sivuilta.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) edustaa yhteiskunnallisella tasolla kaikkia Helsingin yliopiston opiskelijoita. Pykälällä on perinteisesti ollut vahva edustus HYYn hallituksessa, edustajistossa ja talouspaikoilla. HYYn kautta on mahdollisuus tutustua koko yliopistoa koskeviin päivänpolttaviin kysymyksiin ja saada oma äänensä kuuluviin Pykälän edustajana.

Kaikkien Helsingin yliopiston opiskelijoiden yhteisesti HYYn kautta omistama YLVA hallitsee huomattavaa kiinteistöomaisuutta Helsingin keskustassa ja sen yritystoiminta koostuu kiinteistöalan ohella hotelli-, ravintola-, kustannus- ja verkkomedia-alasta sekä sijoitustoiminnasta. Mm. Vanha ja Uusi ylioppilastalo sekä lounasravintola- ja kahvilaketju Unicafe kuuluvat YLVA:n omistukseen. Oikeustieteen opiskelijoiden edustusta sekä puolueetonta ja asiapitoista tietämystä tarvitaan kaikkien näiden eri liiketoimintayksiköiden hallituksissa.

HYYn korkein päättävä elin edustajisto valitaan joka toinen vuosi suoritettavilla vaaleilla. Pykälä on perinteisesti muodostanut vaalirenkaan lääketieteen-, eläinlääketieteen- ja hammaslääketieteen opiskelijoiden kanssa. Pitkäaikaisen yhteistyön pohjalta on muodostunut puoluepoliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä HELP (HLKS, EKY, LKS, Pykälä, Codex, Justus, YFK).

HELP – Pykälistin ääni ylioppilaskunnassa

HELP on puoluepoliittisesti sitoutumaton ainejärjestötaustainen edustajistoryhmä HYYssä sekä vaalirengas edustajistovaaleissa. HELP pyrkii vaikuttamaan kansalliseen opiskelijapolitiikkaan ja ajaa taustajärjestöjensä jäsenten etuja HYYssä ja Suomen ylioppilaskuntien liitossa (SYL). Toiminta on kuitenkin muutakin kuin pelkkää edustajien edustajistopolitiikkaa. Mukana toiminnassa voi olla, vaikka ei olisikaan itse varsinainen edaattori. HELPn toimintaan voi tulla mukaan milloin vain, ota yhteyttä puheenjohtajistoon ja tule mukaan!

Lisätietoja HELPn nettisivuilta http://helphyy.fi ja Facebook-ryhmästä: www.facebook.com/helphyy

© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »