Edunvalvonta

Pykälä hoitaa omien toimijoidensa avulla edunvalvontaa tiedekunnassa istumalla käytännössä jokaisessa toimikunnassa tai työryhmässä. Pykälällä on esimerkiksi yhdessä ruotsinkielisten opiskelijoiden ainejärjestön, Codexin, kanssa viisi jäsentä varajäsenineen tiedekuntaneuvostossa (yht. 18+1 jäsentä), joka on tiedekunnan ylin päättävä elin.

Pykälä hoitaa jäsentensä edunvalvontaa myös niin yksityisellä, kuin julkisellakin sektorilla yhdessä Lakimiesliiton, HELPin ja HYYn kanssa.

© 2023 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »