Yrityssuhdetoimikunta

Yrityssuhdetoimikunnan tehtävänä on toimia läpi vuoden kontaktina yhdistyksen yhteistyökumppaneihin. Tehtäviin kuuluu mainosten ja sponsoreiden hankkiminen muun muassa yhdistyksen eri tilaisuuksiin, joista suurimpia ovat Pykälä-viikko keväällä ja spex syksyllä. Toimikunta vastaa lisäksi mainosmyynnistä Inter Vivos -jäsenlehteen, Pykälän muihin painotuotteisiin sekä internetsivustolle. Jo olemassa olevien yhteistyösuhteiden ylläpitämisen ja kehittämisen ohella yrityssuhdetoimikunnan tehtävänä on hankkia myös uusia
yhteistyötahoja. Toimikunta hoitaa tehtäviään yrityssuhdevaliokunnan alaisuudessa osallistuen samalla valiokunnan yhteiseen toimintaan.

Toimikunnan panos näkyy konkreettisesti pykälistien arjessa ja juhlassa: snapsit vuosijuhlassa tai työoikeuden tenttikirjat voivat olla toimikunnan neuvottelujen tulosta. Yrityssuhteet ovat merkittävä osa yhdistystä ja niiden ylläpito sekä kehittäminen vaikuttavat suoraan Pykälän toimintaan.

Jos sinulla on mielessäsi ideoita, joiden avulla voitaisiin tehostaa ja kehittää yhdistyksemme yritussuhteita ja niiden hoitoa, ota yhteyttä virassa olevaan toimikuntaan. Ota yhteyttä myös, mikäli sinulla on tiedossa tahoja, joilla olisi kiinnostusta yhteistyöhön Pykälän kanssa.

Yrityssuhdetoimikunta valitaan vuodeksi kerrallaan avoimella hakumenettelyllä. Toimikuntaan voivat hakea kaikki Pykälän jäsenet vuosikurssiin katsomatta.
Toimikunnan jäseniltä odotetaan intoa yrityssuhdetoiminnan pyörittämiseen, myyntihenkisyyttä ja ideointikykyä, kokonaiskuvan hahmottamista Pykälän eri toimintamuodoista, oma-aloitteisuutta ja itsenäisyyttä sekä sitoutumista tehtävään koko vuodeksi.

Lisätietoja yrityssuhdetoimikunnasta saat yrityssuhdevaliokunnan puheenjohtajana toimivalta hallituksen yrityssuhdevastaavalta ().

© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »