Valiokunnat

Pykälä ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksessä toimii viisi valiokuntaa:

Yleisvaliokunta, Ulkoasiainvaliokunta, Opintovaliokunta, Oikeusapuvaliokunta ja Yrityssuhdevaliokunta.

Näihin voit tutustua tarkemmin vasemmalla olevan valikon kautta.

Valiokunnat huolehtivat omalla toimialallaan yhdistyksen tilaisuuksien järjestämisestä, tekevät selvityksiä hallitukselle toimialaansa kuuluvista asioista ja pyrkivät kannustamaan jäseniä ottamaan osaa valiokuntien toimintaan.

Valiokuntien virkailijat valitaan vuoden lopussa pidetävässä vaalikokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Valiokuntavaaleihin voi asettua ehdokkaaksi kuka tahansa perustutkintoa suorittava yhdistyksen jäsen. Poikkeuksena tästä on oikeusapuvaliokunta, jonka jäsenet valitaan hakumenettelyllä kaksi kertaa vuodessa.

© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »