Seminaarivapaapaikat

Pykälä ry:llä on rajattu määrä vapaapaikkoja Alma Talentin koulutuksiin sekä Editan koulutuksiin.

Syksyn 2021 seminaarit:

Osakeyhtiön varojen käyttö ja jako 14.10.2021

Investigaatiopäivä – sisäiset selvitysprosessit yhdessä päivässä 27.10.2021

Immateriaalioikeudet, salassapito ja kilpailukieltosopimukset 14.12.2021

Todistelupäivä 16.11.2021

Tietopyynnöt 27.10.2021

Kilpailuoikeus 2021 28.10.2021-29.10.2021

Individuaaliperusteinen irtisanominen 2.11.2021

Insolvenssipäivä 17.11.2021


Vapaapaikkojen myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus opintovastaavan ehdotuksen perusteella.

Seminaarivapaapaikan myöntämisessä sovelletaan seuraavia kriteereitä:

– seminaarin aihe liittyy tutkielman tai projektin aihepiiriin

– opinnot ovat edenneet lähelle valmistumista

– seminaarin aihe liittyy työhön tai aiempaan työkokemukseen

– opiskelija ei ole aiemmin käyttänyt vapaapaikkaa

– opiskelija on osoittanut aktiivisuutta Pykälä ry:n toiminnassa

– jokin muu erityinen syy puoltaa vapaapaikan myöntämistä

Huom! Nämä kriteerit kannattaa huomioida hakemusta kirjoitettaessa.

Kaikkiin koulutuksiin ei aina välttämättä tule lainkaan hakemuksia, joten myös opintojensa alkuvaiheessa olevien kannattaa lähettää hakemus. Osallistuminen seminaariin on varsin suuri rahanarvoinen etu, josta kannattaa ottaa kaikki tieto ja hyöty irti.

Tiedoksi, että aikaisemmin voimassa ollut yhden vapaapaikan sääntö opiskelijaa kohti on poistettu.

Valituksi tulleille ilmoitetaan henkilökohtaisesti, mutta valitsematta jääneille ei tule erikseen viestiä. Seminaarivapaapaikkoja koskevat yhteistyösopimukset perustuvat sille, että Pykälä ry hankkii osallistujan jokaiseen seminaariin. On tärkeää voida olettaa, että vapaapaikan saanut opiskelija todellakin saapuu paikalle. Tästä syystä opiskelijan saadessa jo etukäteen tietää olevansa estynyt osallistumaan hakemaansa seminaariin hakemus ON PERUUTETTAVA VIIMEISEEN HAKUPÄIVÄÄN MENNESSÄ!

Tämä perustuu siihen, että vapaapaikat myönnetään viimeistä ilmoittautumispäivää seuraavassa hallituksen kokouksessa, jonka jälkeen seminaarin osallistujan tiedot välitetään heti seminaarin järjestäjälle. Mikäli osallistujaa pitäisi tämän jälkeen vaihtaa, aiheutuisi siitä suurta vaivaa, ja Pykälän vapaapaikkojen saaminen jatkossa vaarantuisi.

Hakemus peruutetaan lähettämällä vapaapaikan hakemuslomake uudelleen omilla tiedoilla. Erityiset syyt -kenttään on tällöin kirjattava HAKEMUKSEN PERUUTUS. Hakemuksen peruuttamisesta liian myöhään ilman painavaa syytä seuraa, ettei hakijaa huomioida vapaapaikkoja myönnettäessä kuluvan ja sitä seuraavan lukukauden aikana.

© 2023 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »