Yhdenvertaisuus

Yksi Pykälän arvoista on yhdenvertaisuus toiminnan lähtökohtana.

Pykälän toiminnan tulee nyt ja tulevaisuudessa perustua poikkeuksetta yhdenvertaisuuteen ja iklusiivisuuteen. Pykälässä on oltava tilaa jokaiselle jäsenelle olla oma itsensä taustoista riippumatta.

Pykälässä on yhdenvertaisuusvastaava. Hänen yhteystietonsa löydät ulkoasiainvaliokunnan sivulta. Kaikeassa yhdenvertaisuusliitännäisessä voit olla yhteydessä myös keneen tahansa yhdistyksen hallituksen jäseneen.

Tärkeä osa työssä turvallisemman ja yhdenvertaisemman Pykälän eteen on häirintäyhdyshenkilötoiminta tapahtumissa. Lue lisää täältä.

Tutustuthan yhdistyksen yhdenvertaisuustoimintaa ohjaaviin dokumnetteihin:

Turvallisemman tilan periaatteet
Code of Conduct
Keinomme häirinnän ehkäisemiseksi
Päivittyvä yhdenvertaisuussuunnitelma

© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »