Opintovaliokunta

 

OVK toimii opiskelijoiden edunvalvojana opintoihin liittyvissä asioissa yhteistyössä eri tahojen kanssa niin tiedekunta- kuin yliopistotasollakin. Nopeiten saat yhteyden edunvalvonta-asioissa lähettämällä viestin osoitteeseen tai alla esiteltyihin virkakohtaisiin osoitteisiin.

Opiskelu Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa on asia, joka yhdistää jokaista meistä pykälisteistä. Luonnollisesti opiskelijaedunvalvonta onkin ainejärjestömme olennaisimpia tehtäviä. Se merkitsee opiskelijoiden näkemysten esiin tuomista päätöksenteon eri tasoilla ja vaiheissa. Pykälässä tätä vastuullista tehtävää hoitavat monet aktiiviset toimijat: yliopistohallinnon opiskelijaedustajat, opintovaliokunnan jäsenet, opintovastaava ja viime kädessä hallitus. Lisäksi palautetta antamalla ja OVK:n järjestämiin opintoaiheisiin kyselyihin vastaamalla opetuksen kehittämiseen osallistuu satoja pykälistejä virkaan tai vuosikurssiin katsomatta.

OVK:n toiminnan ytimen muodostavat suunnilleen kuukausittain järjestettävät koko Pykälän jäsenistölle avoimet kokoukset. Kokouksissa keskustellaan erilaisista ajankohtaisista opintoaiheisista kysymyksistä ja määritellään Pykälän kanta tiedekuntahallinnossa tehtäviin päätöksiin. Niin ikään suunnitellaan ja toteutetaan sellaisia oma-aloitteisia toimenpiteitä, jotka helpottavat opiskelijoiden arkea tavalla tai toisella. Koska käytännössä jokaisessa tiedekunnan merkittävässä hallintoelimessä on äänivaltaisia opiskelijaedustajia, meitä tosiaan kuunnellaan – tai toisin ilmaistuna: meitä on kuunneltava. Vuosien varrella opiskelijavaikuttamisella on saavutettu paljon, mutta varsinkin nyt tutkintorakenneuudistuksen kynnyksellä uusia haasteita ja vaikutusmahdollisuuksia on runsaasti edessä.

Opintovaliokunta järjestää myös keväisin Studia Iuridica -keskustelutilaisuuden ajankohtaisesta ja mielipiteet jakavasta aiheesta. Syksyn odotetuin tapahtuma eri vuosikurssilaisten keskuudessa on varmasti upeat Glamour-sitsit. Parin viimeisen vuoden aikana opintovaliokunta on myös toteuttanut opintojensa alkuvaiheessa oleville opiskelijoille suunnatun Vaihtoehtoisen opintoputken illan.

Vastaavasti jokapäiväistä palvelua opiskelijoille tarjoaa valiokunnan ylläpitämä, kaikkien yhdistyksen jäsenten käytettävissä oleva kirjasto. Vaikutukseltaan merkittävintä, mutta opiskelijaperspektiivistä katsoen ei kuitenkaan näkyvintä toimintaamme on reagointi Pykälän kotisivun palautelomakkeella ja tiedekunnan kanssa yhteistyössä kerättyyn palautteeseen. Lisäksi laadimme vuosittain kaikille tiedekunnan oppiaineille toimitettavan laajan raportin, nk. tutkintovaatimusesityksen, jossa käsitellään muun muassa tutkintovaatimuksiin kuuluvaa kirjallisuutta, opetusta ja yleisesti opiskelun laatua. Esitys huomioidaan tiedekunnassa opetusta ja tutkintovaatimuksia suunniteltaessa, ja nämä muutokset heijastuvat näkyvästi jokaisen opiskelijan arkeen.

OVK:n virat

Sanni Salmitie

sanni.salmitie(at)pykala.fi
opintovastaava(at)pykala.fi
+358 40 5133378

OVK:n puheenjohtaja

Opintovaliokunnan puheenjohtajan tehtäviin kuuluu valiokunnan kokouksien johtaminen sekä yleisesti valiokunnan toiminnan ja opiskelijaedustuksen koordinointi. Puheenjohtaja laatii esityslistan kokouksissa käsiteltävistä asioista ja valmistelee asiat ennen kokousta. Vuonna 2023 OVK:n puheenjohtaja on Sanni Salmitie.

Artturi Hiiro

artturi.hiiro(at)pykala.fi
ovkvpj(at)pykala.fi

OVK:n varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja johtaa valiokunnan kokouksia puheenjohtajan estyessä. Hän toimii puheenjohtajan apuna valiokunnan järjestämien tapahtumien, esimerkiksi Studia Iuridican ja Glamour-sitsien, suunnittelussa ja toteuttamisessa. Vuonna 2023 OVK:n varapuheenjohtaja on Artturi Hiiro.

Olivia Sorvari

olivia.sorvari(at)pykala.fi
ovksihteeri(at)pykala.fi

OVK:n sihteeri

Sihteeri pitää kokouksissa pöytäkirjaa ja vastaa valiokunnan tiedotuksesta. Vuonna 2023 OVK:n sihteeri on Olivia Sorvari.

Selina Ingalsuo

selina.ingalsuo(at)pykala.fi
on-vastaava(at)pykala.fi

Edunvalvontavastaava (ON)

Edunvalvontavastaavien tehtävänä on muun muassa toteuttaa opetuksen laatua ja oppimista koskevia kyselyitä opiskelijoiden keskuudessa. Lisäksi he auttavat puheenjohtajaa opintovaliokunnan toiminnan kehittämisen suunnittelussa. Vuonna 2023 OVK:n edunvalvontavastaavia ovat Selina Ingalsuo ja Joel Pesonen.

Joel Pesonen

joel.pesonen(at)pykala.fi
edunvalvontavastaava(at)pykala.fi

Edunvalvontavastaava (OTM/HY)

Edunvalvontavastaavien tehtävänä on muun muassa toteuttaa opetuksen laatua ja oppimista koskevia kyselyitä opiskelijoiden keskuudessa. Lisäksi he auttavat puheenjohtajaa opintovaliokunnan toiminnan kehittämisen suunnittelussa. Vuonna 2023 OVK:n edunvalvontavastaavia ovat Selina Ingalsuo ja Joel Pesonen.

Essi Pelttari

essi.pelttari(at)pykala.fi

KOPO-vastaava

KOPO-vastaava on vastuussa yhdistyksen koulutuspoliittisesta viestinnästä esimerkiksi Twitterissä yhdessä opintovastaavan kanssa. Vuonna 2023 OVK:n KOPO-vastaava on Essi Pelttari.

Lauri Kivelä

lauri.kivela(at)pykala.fi
seminaarit(at)pykala.fi

OVK:n seminaarivastaava

Opintovaliokunnan seminaarivastaavat toimivat yhteistyössä. Heidän päätehtävinään on järjestää seminaareja ja opintopiirejä jäsenistöä kiinnostavista aiheista. Vuonna 2023 OVK:n seminaarivastaavina toimivat Lauri Kivelä ja Miika Kaakinen.

Miika Kaakinen

miika.kaakinen(at)pykala.fi
seminaarit(at)pykala.fi

OVK:n seminaarivastaava

Opintovaliokunnan seminaarivastaavat toimivat yhteistyössä. Heidän päätehtävinään on järjestää seminaareja ja opintopiirejä jäsenistöä kiinnostavista aiheista. Vuonna 2023 OVK:n seminaarivastaavina toimivat Lauri Kivelä ja Miika Kaakinen.

Katariina Virtanen

katariina.virtanen(at)pykala.fi
kirjastovastaava(at)pykala.fi

OVK:n kirjastovastaava

Pykälän toimistolla sijaitseva kirjasto on kirjastovastaavan valtakunta. Kirjastovastaava huolehtii kirjaston toiminnasta ja kehittämisestä. Vuonna 2023 OVK:n kirjastovastaavana toimii Katriina Virtanen.
© 2023 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »