Opintovaliokunta

 

OVK toimii opiskelijoiden edunvalvojana opintoihin liittyvissä asioissa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Nopeiten saat yhteyden edunvalvonta-asioissa lähettämällä viestin osoitteeseen tai alla esiteltyihin virkakohtaisiin osoitteisiin.

Opiskelu Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa on asia, joka yhdistää jokaista meistä pykälisteistä. Luonnollisesti opiskelijaedunvalvonta onkin ainejärjestömme olennaisimpia tehtäviä. Se merkitsee opiskelijoiden näkemysten esiin tuomista päätöksenteon eri tasoilla ja vaiheissa. Pykälässä tätä vastuullista tehtävää hoitavat monet aktiiviset toimijat: yliopistohallinnon opiskelijaedustajat, opintovaliokunnan jäsenet, opintovastaava ja viime kädessä hallitus. Lisäksi palautetta antamalla ja OVK:n järjestämiin opintoaiheisiin kyselyihin vastaamalla opetuksen kehittämiseen osallistuu satoja pykälistejä virkaan tai vuosikurssiin katsomatta.

OVK:n toiminnan ytimen muodostavat suunnilleen kuukausittain järjestettävät koko Pykälän jäsenistölle avoimet kokoukset. Kokouksissa keskustellaan erilaisista ajankohtaisista opintoaiheisista kysymyksistä ja määritellään Pykälän kanta tiedekuntahallinnossa tehtäviin päätöksiin. Niin ikään suunnitellaan ja toteutetaan sellaisia oma-aloitteisia toimenpiteitä, jotka helpottavat opiskelijoiden arkea tavalla tai toisella. Koska käytännössä jokaisessa tiedekunnan merkittävässä hallintoelimessä on äänivaltaisia opiskelijaedustajia, meitä tosiaan kuunnellaan – tai toisin ilmaistuna: meitä on kuunneltava. Vuosien varrella opiskelijavaikuttamisella on saavutettu paljon.

Opintovaliokunta järjestää keväisin Studia Iuridica -keskustelutilaisuuden ajankohtaisesta aiheesta. Syksyn odotetuin tapahtuma eri vuosikurssilaisten keskuudessa on varmasti upeat Glamour-sitsit. Muita opintovaliokunnan tapahtumia ovat Minne vaihtoon? ja
Oikisopiskelun ABC -illat.

Vastaavasti jokapäiväistä palvelua opiskelijoille tarjoaa valiokunnan ylläpitämä, kaikkien yhdistyksen jäsenten käytettävissä oleva kirjasto. Vaikutukseltaan merkittävintä, mutta opiskelijaperspektiivistä katsoen ei kuitenkaan näkyvintä toimintaamme on reagointi opiskelijoiden antamaan palautteeseen ja muilla tavoin esiin tulleisiin opintojen ongelmatapauksiin. Opiskelijaedustajat osallistuvat
aktiivisesti yhteistyössä tiedekunnan henkilöstön kanssa opetuksen suunnitteluun ja
laadunseurantaan.

OVK:n virat

Selina Ingalsuo

selina.ingalsuo(at)pykala.fi
opintovastaava(at)pykala.fi
+358 40 5326582

OVK:n puheenjohtaja

Opintovaliokunnan puheenjohtajan tehtäviin kuuluu valiokunnan kokouksien johtaminen sekä yleisesti valiokunnan toiminnan ja opiskelijaedustuksen koordinointi. Puheenjohtaja laatii esityslistan kokouksissa käsiteltävistä asioista ja valmistelee asiat ennen kokousta. Vuonna 2024 OVK:n puheenjohtaja on Selina Ingalsuo.

Miika Kaakinen

miika.kaakinen(at)pykala.fi
ovkvpj(at)pykala.fi

OVK:n varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja johtaa valiokunnan kokouksia puheenjohtajan estyessä. Hän toimii puheenjohtajan apuna valiokunnan järjestämien tapahtumien, esimerkiksi Studia Iuridican ja Glamour-sitsien, suunnittelussa ja toteuttamisessa. Vuonna 2024 OVK:n varapuheenjohtaja on Miika Kaakinen.

 

Alis Selimova

alis.selimova(at)pykala.fi
ovksihteeri(at)pykala.fi

OVK:n sihteeri

Kuvaus tulossa.

 

Olivia Sorvari

olivia.sorvari(at)pykala.fi
ovktiedottaja(at)pykala.fi

OVK:n tiedottaja

Kuvaus tulossa.
Johannes Heikkinen

johannes.heikkinen(at)pykala.fi
on-vastaava(at)pykala.fi
edunvalvontavastaavat(at)pykala.fi

Edunvalvontavastaava (ON)

Edunvalvontavastaavien tehtävänä on muun muassa toteuttaa opetuksen laatua ja oppimista koskevia kyselyitä opiskelijoiden keskuudessa. Lisäksi he auttavat puheenjohtajaa opintovaliokunnan toiminnan kehittämisen suunnittelussa. Vuonna 2024 OVK:n edunvalvontavastaavia ovat Johannes Heikkinen ja Artturi Hiiro.
Artturi Hiiro

artturi.hiiro(at)pykala.fi
otm-vastaava(at)pykala.fi
edunvalvontavastaavat(at)pykala.fi

Edunvalvontavastaava (OTM/HY)

Edunvalvontavastaavien tehtävänä on muun muassa toteuttaa opetuksen laatua ja oppimista koskevia kyselyitä opiskelijoiden keskuudessa. Lisäksi he auttavat puheenjohtajaa opintovaliokunnan toiminnan kehittämisen suunnittelussa. Vuonna 2024 OVK:n edunvalvontavastaavia ovat Johannes Heikkinen ja Artturi Hiiro.
Eelis Ojala

eelis.ojala(at)pykala.fi
kopo-vastaava(at)pykala.fi

KOPO-vastaava

KOPO-vastaava on vastuussa yhdistyksen koulutuspoliittisesta viestinnästä esimerkiksi Twitterissä yhdessä opintovastaavan kanssa. Vuonna 2024 OVK:n KOPO-vastaava on Eelis Ojala.
Sonja Levan

sonja.levan(at)pykala.fi
seminaarit(at)pykala.fi

OVK:n opintotapahtumavastaava

Opintovaliokunnan opintotapahtumavastaavat toimivat yhteistyössä. Heidän päätehtävinään on järjestää seminaareja ja opintopiirejä jäsenistöä kiinnostavista aiheista. Vuonna 2024 OVK:n seminaarivastaavina toimivat Sonja Levan ja Annika Nyman.
Annika Nyman

annika.nyman(at)pykala.fi
seminaarit(at)pykala.fi

OVK:n opintotapahtumavastaava

Opintovaliokunnan opintotapahtumavastaavat toimivat yhteistyössä. Heidän päätehtävinään on järjestää seminaareja ja opintopiirejä jäsenistöä kiinnostavista aiheista. Vuonna 2024 OVK:n seminaarivastaavina toimivat Sonja Levan ja Annika Nyman.
Ella Eroniemi

ella.eroniemi(at)pykala.fi
kirjastovastaava(at)pykala.fi

OVK:n kirjastovastaava

Pykälän toimistolla sijaitseva kirjasto on kirjastovastaavan valtakunta. Kirjastovastaava huolehtii kirjaston toiminnasta ja kehittämisestä. Vuonna 2024 OVK:n kirjastovastaavana toimii Ella Eroniemi.
© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »