Hallitus 2023

Hallituksen tehtävänä on toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset, edustaa yhdistystä sekä hoitaa yhdistyksen juoksevien asioiden hallinto. Näiden lisäksi kukin hallituksen jäsen hoitaa omaa erikoisaluettaan. Hallituksen alaisuudessa toimivat valiokunnat, jotka mm. hoitavat oman vastuualueensa tapahtumien suunnittelua ja järjestelyä

Hallitus valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, yrityssuhdevastaava, taloudenhoitaja, opintovastaava, tiedotusvastaava, ulkoasiainvastaava, yleisvastaava sekä tilavastaava.

Hallitus kokoontuu kesää lukuunottamatta viikoittain yhdistyksen tiloissa Sörnäisissä. Kokousten pöytäkirjat löydät näiltä sivuilta. Kaikilla Pykälän jäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

Koko istuvalle hallitukselle voit lähettää postia osoitteeseen

Hallituksen jäsenten tehtävät

Riikka Lahtinen

riikka.lahtinen(at)pykala.fi
puheenjohtaja(at)pykala.fi
+358 44 2779155

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja ohjesääntöjen noudattamisesta yhdistyksen toiminnassa. Puheenjohtaja vastaa viime kädessä yhdistyksen ja hallituksen kokousten päätösten toimeenpanosta. Hän vastaa yhteydenpidosta tärkeimpiin sidosryhmiin, ja hänen vastuullaan on yhdessä yhdistyksen puheenjohtajan kanssa Pykälän senioritoiminta. Hallituksen puheenjohtaja toimii taloustoimikunnan puheenjohtajana ja on myös oikeusapuvaliokunnan toiminnasta vastaava hallituksen jäsen.

Tuukka Hörkkö

tuukka.horkko(at)pykala.fi
yrityssuhdevastaava(at)pykala.fi
+358 50 3550835

Yrityssuhdevastaava

Yrityssuhdevastaavan tehtävänä on Pykälän yrityssuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen. Yrityssuhdevastaava toimii yhdistyksen yrityssuhdevaliokunnan puheenjohtajana ja edustaa valiokuntaa hallituksessa. Lisäksi yrityssuhdevastaavan tehtäviin kuuluu jäsenrekisterin ylläpitäminen, hallituksen kokouksissa sihteerinä toimiminen ja pöytäkirjan pitäminen.

Elias Vanninen

elias.vanninen(at)pykala.fi
taloudenhoitaja(at)pykala.fi
+358 44 9973004

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja vastaa yhdistyksen taloudesta. Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen kirjanpidon ja juoksevan taloudenhoidon sekä laatii talousarvion ja tilinpäätöksen. Taloudenhoitaja toimii sihteerinä taloustoimikunnassa suunnittelemassa yhdistyksen taloutta pidemmällä tähtäimellä. Taloudenhoitaja vastaa myös yhdistyksen sijoitustoiminnasta sekä edustaa yhdistystä varojen sijoittamisen kannalta merkityksellisissä hallintoelimissä.

Sanni Salmitie

sanni.salmitie(at)pykala.fi
opintovastaava(at)pykala.fi
+358 40 5133378

Opintovastaava

Opintovastaava ajaa opiskelijoiden etua sekä ottaa aktiivisesti kantaa opiskelijoiden kannalta merkityksellisiin asioihin. Opintovastaava pyrkii vaikuttamaan yhdessä opintovaliokunnan sekä opiskelijaedustajien kanssa niin tiedekunnan hallinnossa, ylioppilaskunnassa kuin Juristiliitossakin. Opintovastaava toimii yhdistyksen opintovaliokunnan puheenjohtajana sekä opintovaliokunnan edustajana hallituksessa.

Elmo Väätäjä

elmo.vaataja(at)pykala.fi
tiedotusvastaava(at)pykala.fi
+358 40 3506111

Tiedotusvastaava

Tiedotusvastaava vastaa yhdistyksen tiedotustoiminnasta. Hän ylläpitää yhdistyksen päätiedotuskanavia eli nettisivuja ja pykälä-info –sähköpostilistaa sekä sosiaalisen median tilejä. Tiedotusvastaava hoitaa myös yhdistyksen muuta tiedotusta mm. Ylioppilaslehdessä, ylioppilaskunnan ja tiedekunnan julkaisussa sekä osaltaan myös yhdistyksen omissa julkaisuissa. Hänen vastuullaan on yhdistyksen atk- sekä muiden elektroniikkalaitteiden hankinta, ylläpito ja huoltaminen. Tiedotusvastaava toimii yhdistyksen tiedotustoimikunnan puheenjohtajana.

Sanni Lampi

sanni.lampi(at)pykala.fi
ulkoasiainvastaava(at)pykala.fi
+358 44 2181182

Ulkoasiainvastaava

Ulkoasiainvastaavan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää ainejärjestömme suhteita toisiin opiskelijajärjestöihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ulkoasiainvastaava eli int.sek. on Pohjoismaiden oikeustieteellisten tiedekuntien opiskelijajärjestöjen yhteistyötä koordinoivan elimen, Nordiska Sekretariatetin, jäsen. Tähän liittyen int.sekin suurin koitos on Pykälän oman kansainvälisen viikon järjestäminen. Pykälän KV-viikon lisäksi int.sek. kiertää muiden ainejärjestöjen KV-viikoilla. Kotimaassa ulkoasiainvastaava hoitaa yhdistyksen suhteita ennen kaikkea sisarainejärjestöihin mutta myös muihin ainejärjestöihin. Ulkoasiainvastaava toimii ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana sekä valiokunnan edustajana hallituksessa.

Jannika Mattsson

jannika.mattsson(at)pykala.fi
yleisvastaava(at)pykala.fi
+358 40 0860980

Yleisvastaava

Yleisvastaavan tehtävänä on järjestää suurin osa Pykälän tapahtumista. Yleisvastaava toimii Pykälän suurimman valiokunnan yleisvaliokunnan puheenjohtajana sekä sen edustajana hallituksessa.

Samuli Laakso

samuli.laakso(at)pykala.fi
tilavastaava(at)pykala.fi
+358 50 5573766

Tilavastaava

Hallituksen tilavastaavan tehtävänä on Pykälän huoneiston ylläpito ja huolto yhdessä yleisvastaavan kanssa. Tilavastaava on vastuussa kerhotilojen vuokrauksesta sekä ylläpitää tilojen varauskalenteria.
© 2023 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »