Pykälän logo

Valiokuntavaalit

TERVETULOA PYKÄLÄN VALIOKUNTAVAALEIHIN!Toivotamme kaikki pykälistit lämpimästi tervetulleiksi tiistaina 21.11. Pykälä ry:n valiokuntavaaleihin 2023. Vaaleissa valitaan jäsenet valiokuntiin kalenterivuodelle 2024. Kaikki Pykälän jäsenet voivat asettua ehdolle ja äänestää vaaleissa.Valiokuntavirkailijat valitaan kunkin valiokunnan kokouksessa seuraavassa järjestyksessä: yrityssuhdevaliokunta, opintovaliokunta, ulkoasiainvaliokunta ja yleisvaliokunta. Kutakin virkaa täytettäessä yhdistyksen jäsen ehdottaa virkaan haluavaa jäsentä siihen. Mikäli samaan virkaan on enemmän hakijoita kuin virkailijoita tullaan valitsemaan, saavat ehdokkaat esittää 30 sekunnin puheenvuoron, jonka jälkeen virkailija valitaan äänestystuloksen perusteella. Äänestykset toimitetaan suljettuina lippuäänestyksinä.Ensimmäiset vaalit toimitetaan klo 18.30 alkaen. Ole siis ajoissa paikalla. Pyydämme nykyisiä viranhaltijoita saapumaan paikalle jo klo 18.00. Virasta kiinnostuneet voivat saapua Pykälän kerhotiloihin jo tällöin, ja kysellä viranhaltijoilta viroista, jotka kiinnostavat. Kokous järjestetään Pykälän kerhotiloissa, osoitteessa Suvilahdenkatu 10 B, 5. krs. Ota mukaan Pykälä-tarrasi, jotta voit todistaa jäsenyytesi.

Valiokuntiin, niiden toimintaan ja virkoihin voi tutustua Pykälän nettisivuilla, osoitteessa http://pykala.fi/yhdistys/valiokunnat/. Voit myös kysellä nykyiseltä virkailijalta virasta jo aiemmin, lähestymällä häntä esimerkiksi sähköpostitse. Sähköpostiosoitteet löytyvät Pykälän sivuilta.
HUOMIO! Valiokuntien kokoonpanoihin tapahtuu muutoksia vuodelle 2024. Löydät yhdistyksen hallituksen vuodelle 2024 vahvistamat valiokuntakokoonpanot alta. Alla olevissa esittelyteksteissä voit tutustua myös uusiin, ensi vuodelle perustettaviin virkoihin. Yhdistyksen hallituksen jäsenet vastaavat mielellään valiokuntien kokoonpanomuutoksiin ja uusiin virkoihin liittyviin kysymyksiin.
Huomaathan myös, että erillishaulla valittavien valiokuntavirkojen haku on auki vielä huomiseen, 15.11.2023 saakka!

Tervetuloa mukaan valiokuntatoimintaan sekä valitsemaan Pykälä ry:lle uusia toimijoita vuodelle 2024!

______________________
Vuoden 2024 valiokuntavirkojen esittely
 
Yrityssuhdevaliokunta (YSV):Yrityssuhdevaliokunnassa on puheenjohtajana toimivan hallituksen Yrityssuhdevastaavan lisäksi kahdeksan jäsentä: varapuheenjohtaja, sihteeri, jäsenetuvastaava, kaksi excuvastaavaa ja erillishaulla valittavat neljä yritysvastaavaa. Pienestä koostaan huolimatta YSV on korvaamaton osa yhdistyksen toimintaa, joka näkyy melkein jokaisessa tapahtumassa ja tiiviissä yhteistyössään muiden valiokuntien ja toimijoiden kanssa Pykälässä! YSV:n jäsenten työskentely on pitkälti itsenäistä, jonka lisäksi valiokunnalla on vuoden aikana muutama tapahtumaa mm. Korruptiositsit ja Urailta.VarapuheenjohtajaYSV:n varapuheenjohtaja vastaa uusien yhteistyökumppanien kontaktoimisesta ja on mukana Pykälän yritysyhteistyöstä vastaavassa yrityssuhdetoimikunnassa eli tuttavallisemmin YRSUssa. YSV:n varapuheenjohtaja koordinoi myös valiokunnan tapahtumien järjestämistä. Lisäksi hän avustaa YSV:n puheenjohtajaa tämän tehtävässä sekä johtaa puhetta valiokunnan kokouksissa puheenjohtajan ollessa estynytSihteeriYSV:n sihteerin tehtäviin kuuluu pöytäkirjojen kirjoittaminen valiokunnan kokouksissa sekä valiokunnan tiedottajana toimiminen. Lisäksi virkaan on vuodesta 2018 lähtien kuulunut Pykälä-viikon tuotesponsoroinneista vastaaminen – tätä ei kuitenkaan tarvitse tehdä yksin, sillä tuotesponssien hankkimisessa YSV:n sihteerillä on apunaan Pykälä-viikon sponssitimi.JäsenetuvastaavaJäsenetuvastaava ylläpitää Pykälän jäsenien jäsenetuja, hankkii uusia etuja ja tiedottaa niistä mm. Pykälän nettisivujen ja Instagram-tilin kautta. Tämän lisäksi jäsenetuvastaava vastaa jäsenetujen hankkimisesta mm. Pykälä-viikolle sekä Pykälä voi hyvin! -viikolle. Jäsenetuvastaavana pääset harjoittamaan neuvottelutaitojasi ja hankkimaan jäsenetuja pitkälti oman luovuutesi rajoissa!ExcuvastaavatYSV:ssä on kaksi excuvastaavaa, jotka ideoivat ja toteuttavat excursioita niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin työpaikkoihin. Excursiot ovat olennainen osa Pykälän toimintaa ja oiva keino tutustuttaa pykälistit juristien arkeen alan eri työnantajilla. Tarkoituksena on antaa jäsenistölle mahdollisimman laaja käsitys erilaisten alojen toiminnasta ja erityisesti niiden tarjoamista työmahdollisuuksista oikeustieteen alan osaajille. Excuvastaavat järjestävät myös Pykälä-viikon monet excut.
Yritysvastaavat (valitaan erillishaulla)YSV:ssä on myös neljä erillishaulla valittua yritysvastaavaa. Yrityssuhdevaliokunnan alaisuudessa toimiva yrityssuhdetoimikunta (YRSU) hoitaa ilmotusmyynnin Pykälän erinäisiin julkaisuihin, kuten Inter Vivokseen ja Varjo-opinto-oppaaseen, sekä suurimpien tapahtumien kannalta olennaisen sponsorointiyhteistyön järjestelyt. Näiden lisäksi YRSU neuvottelee myös muusta yhteistyöstä Pykälän yhteistyökumppaneiden kanssa. Haku yritysvastaavaksi päättyy 15.11. lisäinfoa löydät pykälä-infosta.Opintovaliokunta (OVK):VarapuheenjohtajaHän on päävastuussa valiokunnan järjestämien tapahtumien, esimerkiksi Studia Iuridican ja Glamour-sitsien, suunnittelussa ja toteuttamisessa. Varapuheenjohtajalla onkin tärkeä rooli valiokunnan ohjeistamisessa tapahtumiin liittyen. Varapuheenjohtaja johtaa valiokunnan kokouksia puheenjohtajan estyessä.SihteeriSihteeri pitää kokouksissa pöytäkirjaa. Lisäksi sihteerin tehtävänä on tietokantojen, kuten tenttiwikin ylläpito ja päivittäminen. Sihteeri toimii valiokunnan koordinoijana. Tehtävässä pysyy erinomaisesti kartalla tiedekunnassa ja yliopistossa tapahtuvista asioista. Sihteeri hoitaa tehtäväänsä tiiviissä yhteistyössä tiedottajan kanssa.TiedottajaTiedottaja vastaa opintovaliokunnan toiminnasta tiedottamisesta. Tavoite on, että opintoedunvalvonnan ajankohtaiset asiat ja yhtä lailla järjestettävät tapahtumat saadaan kaikille tietoon. Tiedotuskanavina toimii sähköpostilista, Instagram, Telegram ja mahdolliset muut tiedotuskanavat. Tiedottaja hoitaa tehtäväänsä tiiviissä yhteistyössä sihteerin kanssa.ON-vastaava (valitaan erillishaulla)ON-vastaava avustaa opintovastaavaa notaariohjelman kehittämisessä ja opiskelijoiden yhteyshenkilönä toimimisessa. ON-vastaava toimii tiedekunnan ON-johtoryhmässä, jossa käsitellään tutkinnon ongelmakohtia ja kehittämistä. Vastaavan roolissa korostuu notaariohjelman opiskelijoiden linkkinä ja edunvalvojana toimiminen. Tehtävässä saa mahdollisuuden aidosti vaikuttaa kurssien toteutukseen ja tiedekunnan käytäntöihin. ON-vastaavan päävastuulla on opintokyselyn laatiminen ja toteuttaminen.Maisteri/HY-vastaava (OTM-vastaava) (valitaan erillishaulla)Maisteri/HY-vastaava eli OTM-vastaava avustaa opintovastaavaa tiedekunnan maisteriohjelmien (OTM, IBL ja GGL) kehittämisessä, sekä yliopistotason edunvalvonnassa. Tiedekunnan sisällä vastaava pääsee vaikuttamaan maisteriohjelmien johtoryhmissä. Virassa pääsee halutessaan tekemään yhteistyötä yliopiston muiden ainejärjestöjen sekä ylioppilaskunnan edunvalvojien kanssa. Maisteri/HY-vastaava pääsee itse vahvasti vaikuttamaan tehtävänkuvansa painotukseen oman kiinnostuksensa pohjalta.KOPO-vastaava (valitaan erillishaulla)KOPO-vastaava (koulutuspoliittinen vastaava) avustaa opintovastaavaa valtakunnallisten edunvalvontahankkeiden kanssa. Vastaavan rooliin kuuluu yhteiskunnallisen keskustelun ja poliittisten hankkeiden seuraaminen sekä Pykälän kannan muodostamiseen ja siitä tiedottamiseen liittyvät tehtävät. Virka on näköalapaikka valtakunnallisten hankkeiden kuten todistusvalinnan, tutkintomäärälisäysten, auskultointiuudistuksen ja rahoitusmallien maailmaan. Rooliin kuuluu ajankohtaisiin keskusteluihin osallistuminen mm. Twitterissä. Lisäksi tehtävässä voi ylläpitää yhteistyötä kansallisten sidosryhmien, kuten OOL:in kanssa.KirjastovastaavaPykälän toimistolla sijaitseva kirjasto on kirjastovastaavan valtakunta. Kirjastovastaava huolehtii kirjaston toiminnasta ja kehittämisestä eli tietokannoista ja kirjaston juoksevista asioista, kuten kirjojen hyllyttämisestä. Vuosittain toteutetaan kirjatilaus, josta kirjastovastaava on vastuussa.Opintotapahtumavastaavat (2 kpl)Opintovaliokunnan opintotapahtumavastaavat toimivat varapuheenjohtajan tukena järjestämässä ja suunnittelemassa valiokunnan suuria tapahtumia. Lisäksi opintotapahtumavastaavat saavat järjestää opintoja tukevaa toimintaa, kuten opiskeluiltoja, lukupiirejä, kertausluentoja, ylimääräisiä kirjastopäivystyksiä ja niin edelleen. Tehtävässä pääsee toteuttamaan itseään ja toteuttamaan jäsenistön toiveita.
Ulkoasiainvaliokunta (UAV):VarapuheenjohtajaVarapuheenjohtaja toimii ulkoasiainvastaavan oikeana kätenä, toisina aivoina ja tukena läpi valiokuntavuoden. Vpj on valiokunnan käytännön toiminnassa korvaamaton ja toimiikin valiokunnan toisena “pomona.” Vpj laatii budjetit ja muun tarvittavan UAV:n tapahtumia varten, koordinoi valiokunnan järkkiä rautaisella otteella ja toimii puheenjohtajan tehtävässä ulkoasiainvastaavan ollessa estynyt.SihteeriUAV:n sihteeri pitää huolen, että jokaisen kokouksen käydyt asiat ja hauskat kommentit tulevat muistiin kokouspöytäkirjaan. Kokoustamiseen liittyvien tehtäviensä lisäksi sihteerillä on vastuullaan Kide.Appin lipunmyyntien loihtiminen.TiedottajaTiedottajan hommassa parasta on se, että pääsee olemaan yhtä aikaa sekä luova että sosiaalinen. Työhön kuuluu itsenäisenä työskentelynä valiokunnan tapahtumien valokuvaaminen ja mainostaminen sekä niistä somettaminen Pykälän kanavissa. Käytännössä tiedottaja lisää tapahtumat Pykälän nettisivuille ja pykälä-infokutsut jokaiseen tapahtumaan sekä laittaa päivityksiä Pykälän eri sosiaalisen median kanaviin. Tiedottaja pääsee mukaan myös tiedotustoimikuntaan ja auttamaan viikkotiedotteiden laatimisessa. Tapahtuman jälkeen tiedottajan tehtävänä on ladata ottamansa kuvat Pykälän nettisivuille. Tehtävässä pääsee myös ideoimaan tapahtumien teemoja ja toteuttamaan ne markkinoinnissa!Kansainvälisyysvastaavat (2)KV-vastaavan tunnistaa siitä, että hänen kiinnostuksen kohteenaan ovat oikiksen kansainväliset opiskelijat ja heidän hyvinvointinsa – oli sitten kyseessä sitten vaihtarit taikka muut Pykälän kv-opiskelijat! He pyrkivät rikastuttamaan kansainvälisten opiskelijoiden opiskeluaikaa tiedottamalla englanniksi kaikesta Pykälän toiminnasta ylläpitämällään pykala-english-sähköpostilistalla. KV-vastaavien suurin ja tärkein missio on saada vaihtareita ja kansainvälisten koulutusohjelmien opiskelijoita mukaan yhdistyksen toimintaan. Näin pykälistitkin saavat nauttia monikulttuurisesta seurasta myös Pykälän seinien sisäpuolella! Varmistaakseen KV-opiskelijoiden viihtyvyyden KV-vastaavat ovat aina valmiita vastaamaan näiden kiperiin kysymyksiin liittyivätpä ne sitten HSL:n lippuihin tai stadin parhaisiin menomestoihin. Internationality – it has quality!YhdenvertaisuusvastaavaYhdenvertaisuusvastaavan sydämen asiana on tehdä Pykälästä mahdollisimman hyvä paikka jokaiselle jäsenelle yhdistyksen toiminnan yhdenvertaisuutta valvomalla. Yhdenvertaisuusvastaava pitää huolen siitä, että yhdenvertaisuussuunnitelma huomioidaan yhdistyksen toiminnassa esimerkiksi tapahtumia järjestettäessä. Tämän lisäksi yhdenvertaisuusvastaava pääsee kehittämään Pykälän toimintaa päivittämällä yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja tuomalla yhdenvertaisuusasioita esille yhä enemmän Pykälässä – oli se sitten yhdenvertaisuuskyselyn tai infotaulujen avulla. Virassa pääseekin vaikuttamaan paitsi tapahtumatarjontaan, myös Pykälän presenssiin laajemmin erilaisissa kampanjoissa, kuten Pridessa.Matkavastaava (2)Matkavastaavan tehtäviin kuuluu kirjaimellisesti matkojen järjestäminen, niin tapahtumiin, approille, bileisiin kuin urheilutapahtumiinkin. Perinteisiä matkoja ovat olleet Pikkulaskiainen Turussa ja Happrot Tampereella. Matkoja voi järjestää pykälistien kesken tai yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Myös lippuja Helsingissä järjestettäviin tapahtumiin voi matkavastaavana tiedustella. Kirsikkana kakun päällä tehtävässä pääsee toteuttamaan itseään sekä tutustumaan muiden ainejärjestöjen matkavastaaviin.Vuodelle 2024 valitaan aiemmasta poiketen yhden matkavastaavan sijasta kaksi matkavastaavaa. Tässä onkin oiva tilaisuus päästä viemään viran ilosanomaa myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Tulevana vuonna olisi siis tarkoitus matkavastaavien johdolla suunnata esimerkiksi pitkäksi viikonlopuksi excuilemaan ulkomaille. Vain taivas on rajana!Hankintavastaava (2)Tämän upouuden viran tehtävänä on nöyrästi nostaa Pykälän sitsit uudelle tasolle. Toisin sanoen hankitavastaavien tehtäviin kuuluu hankkia aineellisia sponsoreita UAV:n tapahtumiin sekä auttaa YSV:n sihteeriä keväällä sponssitoimikunnan tehtävissä. Tehtävässä pääsee käyttämään mielikuvitusta ja luomaan jotain uutta. Mikä olisikaan sen parempaa kuin myyntihommien ja sitsijärkkäämisen yhdistäminen?! You get the best of both worlds!Isännät (3)Isännät, nämä kuusi Pykälän kerhotilojen jokapaikanhöylää, kantavat vastuun maineikkaan akateemisen silliaamiaisen eli Silliksen järjestämisestä, joka sijoittuu vuosijuhlien jälkeiselle päivälle. He vastaavat myös Pykälän panttipullovuorien palauttamisesta tehden yhteistyötä sekä omien valiokuntiensa puheenjohtajien että hallituksessa istuvan tilavastaavan kanssa. Silliksen järjestämisessä isännät pääsevät toteuttamaan itseään päättäen kaiken tarjoiluista ja pomppulinnoista pihalla sijaitsevaan peräkärrysaunaan asti. Isännät vastaavat aina soittoon, olkoon syynä pullojen palautus taikka rantatiellä juoksevan strutsin kiinniotto. När börjar?!Emännät (6)Pykälän emännät, nämä tarunhohtoiset hahmot, ovat syy Pykälän sitsiruokien legendaariseen maineeseen. Emännät eli tuttavallisemmin emot ovat vankasti yhteen hiileen puhaltava kuuden hengen tiimi, joka loihtii toinen toistaan herkullisempia annoksia niin pöytäjuhliin kuin bileisiinkin. Emojen tehtävänä on suunnitella illan menu, hankkia tarvittavat ainekset ja lopuksi vielä valmistaa ruoat Pykälän sitsipöytään. Emolta vaaditaan kestävyyttä kokkailupäiviin, reseptien lukutaitoa enemmän tai vähemmän sekä hyviä tiimityöskentelytaitoja tiiviissä emoporukassa. Tämä ahkera porukka saakin keittiössä vietetyn päivän päätteeksi asiaankuuluvan kiitoksensa joka sitseillä Emännän pullon muodossa. Emännät pitävät yhdessä huolen siitä, että Pykälässä tarjoillaan vain parasta!Toimihenkilöt (3-6)Toimihenkilöiden tehtäviin kuuluu mm. kokoustarjoilujen hankkiminen ja muut vuoden aikana heille muotoutuvat tehtävät. Tämän lisäksi toimihenkilöt toimivat jokapaikanhöylinä ja ovat keskeisessä roolissa valiokunnan tapahtumien järjestämisessä. Toimihenkilöllä on virkakohtaisia tehtäviä muita virkoja vähemmän, mutta tämä antaa loistavat mahdollisuudet ottaa isompaa vastuuta järkissä tai keksiä aivan uusia tapahtumia – kuten tänä vuonna lanseeratut legendaariset lentokonesitsit. Vain oma mielikuvitus on rajana virkaa toteuttaessa.
Yleisvaliokunta (YVK):VarapuheenjohtajaVarapuheenjohtaja toimii yleisvastaavan oikeana (joskus myös vasempana) kätenä tai koko käsiparina ja tarvittaessa myös silminä ja korvina. YVK:n varapuheenjohtajan tehtävänä on johtaa yleisvaliokuntaa yleisvastaavan kanssa. Varapuheenjohtajan tärkeimpänä tehtävänä on vastata valiokunnan sisäisen toiminnan organisoinnista (mm. tapahtumien vuorolistat) sekä puheen johtaminen kokouksissa puheenjohtajan ollessa estynyt. Varapuheenjohtajan erityisiin vastuutehtäviin kuuluu päävastuu yleisvaliokunnan sitsien  sekä Punssikahvit-tapahtuman toteuttamisesta. Varapuheenjohtaja on vastuussa yritysyhteistyöneuvotteluista eräissä tapahtumissa.SihteeriSihteerin tehtäviin kuuluu valiokunnan kokouskutsujen lähettäminen, pöytäkirjan pitäminen valiokunnan kokouksissa, tapahtumien lipunmyynnin hoitaminen Kide.appiin sekä bilejärkät yhdessä valiokunnan kanssa. Sihteeri toimii tiiviissä yhteistyössä tiedottajan ja grafiikkavastaavan kanssa tapahtumien osalta.Kulttuurivastaavat (2kpl)Kulttuurivastaavien tehtäviin kuuluu yhdessä erilaisten kulttuurivierailujen eli excujen järjestäminen. Excuja järjestetään noin kerran kuussa, mutta aikataulu on joustava ja excuja tulee suunnitella yhdessä Pykälän tapahtumakalenterin kanssa. Kulttuurivastaavana saa todella vapaat kädet suunnitella ja toteuttaa excuja. Kulttuurivuodesta saa tehdä oman näköisensä ja pääsee tekemään hauskoja aktiviteetteja pykälistien kanssa.Urheiluvastaavat (2kpl)Urheiluvastaavien tehtäviin kuuluu yhdessä erilaisten urheilutapahtumien eli excujen järjestäminen. Tärkeimpinä tapahtumina muun muassa Pykälän Kymppi ja Fudiscup. Tapahtumia järjestetään ympäri vuoden, mutta urheiluvastaavat saavat näiden aikataulujen, suunnittelun ja toteutuksen osalta todella vapaat kädet. Urheiluvuodesta saa tehdä oman näköisensä ja pääsee tekemään hauskoja aktiviteetteja pykälistien kanssa.YmpäristövastaavaYmpäristövastaavan tehtäviin kuuluu ylläpitää ympäristöasioita Pykälässä. Ylläpitämistä pitää varsinkin seurata tapahtumien järjestämisessä sekä tiedottaa toimijoita ympäristöasioista. Ympäristövastaava toimii yleisvaliokunnassa, mutta tekee myös paljon yhteistyötä tilavastaavan kanssa tilojen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Virassa pääsee käyttämään luovuutta ja kehittämään toimintaa entistä eteenpäin Pykälässä omien ideoidensa avulla!TuotevastaavaTuotevastaavan tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia pykälä-tuotteiden riittävyydestä eli tarvittaessa tehdä tarjouspyyntöjä ja tilata niitä lisää. Tuotevastaava voi myös ideoida ja tilata kokonaan uusia tuotteita. Tuotevastaavan tehtäviin kuuluu myös tuotekyselyn tekeminen, jotta jäsenistön toiveet tuotteiden osalta otetaan myös huomioon. Lisäksi tuotevastaava suunnittelee ja tilaa YVK:n tapahtumiin haalarimerkit. GrafiikkavastaavaGrafiikkavastaavan tehtäviin kuuluu eri tapahtumien graafinen toteutus. Grafiikkavastaava tekee Pykälän approjen (Kertun Kepittäjäiset ja Saurusseikkailu) approkartat, markkinointijulisteet sekä muut tarvittavat graafiset ilmeet. Tehtäviin kuuluu myös kaikkien YVK:n tapahtumien bannerien tekeminen. Tässä pestissä pääsee käyttämään omaa luovuuttaan.
LaitevastaavaLaitevastaavan tehtäviin kuuluu Pykälän laitteiden toimivuudesta, siisteydestä ja yleisestä hyvästä kunnosta huolehtiminen. Laitevastaava huolehtii myös Pykälän laitteet mahdollisiin kerhotilojen ulkopuolisiin tapahtumiin. Laitevastaava toimii myös ns. ”teknisenä tukena” pykälisteille. Laitevastaava huolehtii myös Pykälässä soitettavista soittolistoista YVK:n tapahtumien osalta. Laitevastaava toimii yleisvaliokunnassa, mutta tekee myös paljon yhteistyötä tilavastaavan kanssa tilojen kehittämiseen liittyvissä asioissa. TiedottajaTiedottajan tehtäviin kuuluu valokuvaaminen YVK:n tapahtumissa sekä näiden valokuvien julkaiseminen Pykälän kuvagalleriaan. Tiedottaja julkaisee myös kokouksen pöytäkirjat verkkosivuilla. Tiedottaja kuuluu Pykälän tiedotustoimikuntaan, joista jokainen vuorollaan (noin kerran kuukaudessa) hoitaa viikottaisen jäsentiedotteen. Tiedottaja kirjoittaa tapahtumakuvaukset kaikkiin YVK:n tapahtumiin, tiedottaa tapahtumista nettisivuilla sekä pykälä-infossa. Mielikuvitusta saa tässä virassa käyttää. Hyvinvointivastaavat (2kpl)Hyvinvointivastaavien tehtäviin kuuluu yhdessä erilaisten hyvinvointitapahtumien järjestäminen.  Suurimpana vastuuna hyvinvointivastaavilla onkin yhdessä järjestää syksyisin § voi hyvin! -viikko. Hyvinvointivastaavilla on myös hyvin vapaat kädet sen suhteen, miten hyvinvointia toteutetaan Pykälässä.Isännät (3kpl)Isännät ovat Pykälän kerhotilojen jokapaikanhöyliä, toimivat sekä omien valiokuntiensa puheenjohtajien että hallituksessa istuvan tilavastaavan apukäsinä.  He vastaavat myös Pykälän panttipullovuorien palauttamisesta. He kantavat vastuun myös maineikkaan akateemisen silliaamiaisen eli Silliksen järjestämisestä, joka sijoittuu vuosijuhlien jälkeiselle päivälle. Silliksen järjestämisessä Isännät pääsevät toteuttamaan itseään päättäen kaiken ilmapalloväreistä aina pihalla sijaitsevaan peräkärrysaunaan asti. YVK:n isännät tekevät tiivistä yhteistyötä UAV:n isäntien kanssa läpi vuoden.Toimihenkilöt (4-6kpl)Toimihenkilöt toimivat valiokunnan yleisinä apukäsinä, kun tarvitaan esim. kuvausseinälle tekijää niin toimihenkilöt hoitavat. Toimihenkilöiden tärkein tehtävä on ruokkia valiokuntaa eli hankkia kokouksiin kokouseväät ja valmistaa tapahtumiin yöpalat. Toimarit pitävät myös valiokunnan rastia punssikahveilla ja keksivät phuksiaisiin viihdyttävän ja aina niin omaperäisen pisteen. Toimihenkilöille kuuluu myös YVK:n instagram-tilin ylläpitäminen.

Päivämäärä

21.11.2023
Mennyt tapahtuma

Aika

18.30 - 20.30

Sijainti

Pykälän kerhotilat
Suvilahdenkatu 10 B, 5 krs.

toukokuu 2024

MA
TI
KE
TO
PE
LA
SU
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Tapahtumat 29. huhtikuuta
Tapahtumat 30. huhtikuuta
Tapahtumat 1. toukokuuta
Tapahtumat 2. toukokuuta
Ei tapahtumia
Tapahtumat 3. toukokuuta
Ei tapahtumia
Tapahtumat 4. toukokuuta
Ei tapahtumia
Tapahtumat 5. toukokuuta
Ei tapahtumia
Tapahtumat 6. toukokuuta
Tapahtumat 7. toukokuuta
Tapahtumat 8. toukokuuta
Ei tapahtumia
Tapahtumat 9. toukokuuta
Ei tapahtumia
Tapahtumat 10. toukokuuta
Tapahtumat 11. toukokuuta
Ei tapahtumia
Tapahtumat 12. toukokuuta
Ei tapahtumia
Tapahtumat 13. toukokuuta
Tapahtumat 14. toukokuuta
Tapahtumat 15. toukokuuta
Tapahtumat 16. toukokuuta
Tapahtumat 17. toukokuuta
Tapahtumat 18. toukokuuta
Tapahtumat 19. toukokuuta
Ei tapahtumia
Tapahtumat 20. toukokuuta
Tapahtumat 21. toukokuuta
Tapahtumat 22. toukokuuta
Ei tapahtumia
Tapahtumat 23. toukokuuta
Tapahtumat 24. toukokuuta
Tapahtumat 25. toukokuuta
Ei tapahtumia
Tapahtumat 26. toukokuuta
Ei tapahtumia
Tapahtumat 27. toukokuuta
Tapahtumat 28. toukokuuta
Ei tapahtumia
Tapahtumat 29. toukokuuta
Tapahtumat 30. toukokuuta
Tapahtumat 31. toukokuuta
Ei tapahtumia

Kommentit on suljettu.

© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »