Hallitus 2024

Hallituksen tehtävänä on toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset, edustaa yhdistystä sekä hoitaa yhdistyksen juoksevien asioiden hallinto. Näiden lisäksi kukin hallituksen jäsen hoitaa omaa erikoisaluettaan. Hallituksen alaisuudessa toimivat valiokunnat, jotka mm. hoitavat oman vastuualueensa tapahtumien suunnittelua ja järjestelyä

Hallitus valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, yrityssuhdevastaava, taloudenhoitaja, opintovastaava, tiedotusvastaava, ulkoasiainvastaava, yleisvastaava sekä tilavastaava.

Hallitus kokoontuu kesää lukuunottamatta viikoittain yhdistyksen tiloissa Sörnäisissä. Kokousten pöytäkirjat löydät näiltä sivuilta. Kaikilla Pykälän jäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

Koko istuvalle hallitukselle voit lähettää postia osoitteeseen

Hallituksen jäsenten tehtävät

Sari Oravainen

sari.oravainen(at)pykala.fi
puheenjohtaja(at)pykala.fi
+358 45 6782210

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja ohjesääntöjen noudattamisesta yhdistyksen toiminnassa. Puheenjohtaja vastaa viime kädessä yhdistyksen ja hallituksen kokousten päätösten toimeenpanosta. Hän vastaa yhteydenpidosta tärkeimpiin sidosryhmiin, ja hänen vastuullaan on yhdessä yhdistyksen puheenjohtajan kanssa Pykälän senioritoiminta. Hallituksen puheenjohtaja toimii taloustoimikunnan puheenjohtajana ja on myös oikeusapuvaliokunnan toiminnasta vastaava hallituksen jäsen.

Annika Koljonen

annika.koljonen(at)pykala.fi
yrityssuhdevastaava(at)pykala.fi
+358 40 4822214

Yrityssuhdevastaava

Yrityssuhdevastaavan tehtävänä on Pykälän yrityssuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen. Yrityssuhdevastaava toimii yhdistyksen yrityssuhdevaliokunnan puheenjohtajana ja edustaa valiokuntaa hallituksessa. Lisäksi yrityssuhdevastaavan tehtäviin kuuluu jäsenrekisterin ylläpitäminen, hallituksen kokouksissa sihteerinä toimiminen ja pöytäkirjan pitäminen.

Aleksi Gouatarbès

aleksi.gouatarbes(at)pykala.fi
taloudenhoitaja(at)pykala.fi
+358 44 0150902

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja vastaa yhdistyksen taloudesta. Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen kirjanpidon ja juoksevan taloudenhoidon sekä laatii talousarvion ja tilinpäätöksen. Taloudenhoitaja toimii sihteerinä taloustoimikunnassa suunnittelemassa yhdistyksen taloutta pidemmällä tähtäimellä. Taloudenhoitaja vastaa myös yhdistyksen sijoitustoiminnasta sekä edustaa yhdistystä varojen sijoittamisen kannalta merkityksellisissä hallintoelimissä.

Selina Ingalsuo

selina.ingalsuo(at)pykala.fi
opintovastaava(at)pykala.fi
+358 40 5326582

Opintovastaava

Opintovastaava ajaa opiskelijoiden etua sekä ottaa aktiivisesti kantaa opiskelijoiden kannalta merkityksellisiin asioihin. Opintovastaava pyrkii vaikuttamaan yhdessä opintovaliokunnan sekä opiskelijaedustajien kanssa niin tiedekunnan hallinnossa, ylioppilaskunnassa kuin Juristiliitossakin. Opintovastaava toimii yhdistyksen opintovaliokunnan puheenjohtajana sekä opintovaliokunnan edustajana hallituksessa.

Alina Nuutila

alina.nuutila(at)pykala.fi
tiedotusvastaava(at)pykala.fi
+358 40 9620630

Tiedotusvastaava

Tiedotusvastaava vastaa yhdistyksen tiedotustoiminnasta. Hän ylläpitää yhdistyksen päätiedotuskanavia eli nettisivuja ja pykälä-info –sähköpostilistaa sekä sosiaalisen median tilejä. Tiedotusvastaava hoitaa myös yhdistyksen muuta tiedotusta mm. Ylioppilaslehdessä, ylioppilaskunnan ja tiedekunnan julkaisussa sekä osaltaan myös yhdistyksen omissa julkaisuissa. Hänen vastuullaan on yhdistyksen atk- sekä muiden elektroniikkalaitteiden hankinta, ylläpito ja huoltaminen. Tiedotusvastaava toimii yhdistyksen tiedotustoimikunnan puheenjohtajana.

Ruth Berry

ruut.berry(at)pykala.fi
ulkoasiainvastaava(at)pykala.fi
+358 44 5599776

Ulkoasiainvastaava

Ulkoasiainvastaavan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää ainejärjestömme suhteita toisiin opiskelijajärjestöihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ulkoasiainvastaava eli int.sek. on Pohjoismaiden oikeustieteellisten tiedekuntien opiskelijajärjestöjen yhteistyötä koordinoivan elimen, Nordiska Sekretariatetin, jäsen. Tähän liittyen int.sekin suurin koitos on Pykälän oman kansainvälisen viikon järjestäminen. Pykälän KV-viikon lisäksi int.sek. kiertää muiden ainejärjestöjen KV-viikoilla. Kotimaassa ulkoasiainvastaava hoitaa yhdistyksen suhteita ennen kaikkea sisarainejärjestöihin mutta myös muihin ainejärjestöihin. Ulkoasiainvastaava toimii ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana sekä valiokunnan edustajana hallituksessa.

Verneri Törmi

verneri.tormi(at)pykala.fi
yleisvastaava(at)pykala.fi
+358 44 3408033

Yleisvastaava

Yleisvastaavan tehtävänä on järjestää suurin osa Pykälän tapahtumista. Yleisvastaava toimii Pykälän suurimman valiokunnan yleisvaliokunnan puheenjohtajana sekä sen edustajana hallituksessa.

Alisa Ainoa

alisa.ainoa(at)pykala.fi
tilavastaava(at)pykala.fi
+358 45 8694522

Tilavastaava

Hallituksen tilavastaavan tehtävänä on Pykälän huoneiston ylläpito ja huolto yhdessä yleisvastaavan kanssa. Tilavastaava on vastuussa kerhotilojen vuokrauksesta sekä ylläpitää tilojen varauskalenteria.
© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »