Artikkelihaku Helsinki Law Review’n numeroon 1/2024 on käynnistynyt!

Helsinki Law Review hakee artikkeleita, oikeustapauskommentteja, kirja-arvioita, esseitä, ja muita oikeudellisia kirjoituksia julkaisuun 1/2024.
Helsinki Law Review on vuonna 2007 perustettu oikeustieteellinen aikakausjulkaisu, jonka tehtävänä on edistää akateemista julkaisukulttuuria ja tarjota julkaisukanava oikeustieteen opiskelijoille sekä muille oikeustieteellisesti suuntautuneille kirjoittajille. Helsinki Law Review julkaisee kirjoituksia suomeksi, ruotsiksi, ja englanniksi. Valintakriteereinä painotamme erityisesti johdonmukaista, selkeää argumentaatiota, itsenäistä ajattelua, sekä kirjoituksen hyvää kieliasua ja kirjallista tyyliä.
Julkaisemme sekä perustutkinto- että jatko-opiskelijoiden kirjoituksia kattavasti eri oikeudenaloilta. Julkaistut artikkelit pohjautuvat usein opiskelijan seminaarityöhön tai pro gradu -tutkielmaan, mutta myös esimerkiksi maisterivaiheen projektin yhteydessä kirjoitetut tai jatko-opintoihin liittyvät tekstit ovat lämpimästi tervetulleita. Kirjoitusten enimmäispituus on 25 A4-koon liuskaa. Myös tutkielmaan pohjautuvien artikkelien tulee mahtua edellä mainitun enimmäispituuden rajoihin. Kopio alkuperäisestä tutkielmasta voidaan lähettää toimitukselle artikkelin liitteenä. Tarkistamme kaikki kirjoitukset plagioinnintorjunnan ohjelmalla.
Julkaistavaksi valitut kirjoitukset toimitetaan yhteistyössä kirjoittajan kanssa. Lisäksi toimituksen valitsema ulkopuolinen asiantuntijakommentaattori antaa nimettömän refereearvionsa kirjoituksesta. Artikkelit julkaistaan painettuna, sekä sähköisesti SSRN-tietokannassa, Edilex-lakitietopalvelussa ja osoitteessa https://journal.fi/helsinkilawreview.
Painetun julkaisun voit hakea Kaisa-talon neljännestä kerroksesta portaiden vierestä, Porthanian Tiedekulmasta tai Café Portaalin viereisestä lehtipisteestä. Painetun julkaisun tilaajiin kuuluvat Helsingin suuret asianajotoimistot, sekä useita ministeriöitä, virastoja, tuomioistuimia ja muita organisaatioita Euroopan unionin tuomioistuimesta tasavallan presidentin kansliaan.
Lähetä artikkeliehdotuksesi Journal.fi palveluun osoitteessa https://journal.fi/helsinkilawreview/about/submissions 14.4.2024 mennessä. Kirjoitukset tulee lähettää Microsoft Word -muodossa. Lisätietoja voi kysyä Anniina Lehtimäeltä (anniina.lehtimaki@helsinki.fi) tai Mikael Salmiselta (mikael.salminen@helsinki.fi).
Ystävällisin terveisin
Helsinki Law Review’n toimitus
© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »