Vaikuta Pykälä ry:n strategiaan ja voita Wolt­lahjakortti!

Hei pykälistit!

Nyt on aika vaikuttaa konkreettisesti Pykälän toimintaan ja tulevaisuuteen! 
Pykälä ry:n pitkän aikavälin tavoitteiden huomioimiseksi on laadittu vuonna 2018 yhdistyksen kevätkokouksessa hyväksytty strategia, joka on tänä vuonna tarkoitus päivittää vastaamaan paremmin Pykälän ajantasaista toimintaa sekä tulevaisuutta. Tätä työtä varten on huhtikuussa 2024 perustettu strategiatyöryhmä, joka valmistelee päivitetyn strategialuonnoksen koko Pykälän jäsenistön kanssa käydyn keskustelun pohjalta. Päivitetty strategia on tarkoitus esittää hyväksyttäväksi yhdistyksen syyskokouksessa 5.11.2024.
Strategiatyöryhmä on laatinut oheisen jäsenkyselyn, jolla kerätään tietoa strategiatyön tueksi. Toivomme kyselyyn vastauksia mahdollisimman laajasti eri vuosikurssien edustajilta riippumatta siitä, kuinka aktiivisesti kukin on Pykälässä toiminut. Kaikki jäsenkyselyn kautta saadut vastaukset ovat äärimmäisen arvokkaita strategian päivittämisessä.
Kysely on anonyymi, mutta halutessaan kyselyn vastaajat voivat osallistua arvontaan, jossa palkintona on kaksi kappaletta Wolt-lahjakortteja! Kyselyyn voi vastata tästä linkistä: https://forms.gle/QZMTnyRPuNX2ZQPV8.
Jäsenkyselyn vastausaika päättyy 3.6.2024.Vastausajan päätyttyä strategiatyöryhmä perehtyy kyselyn vastauksiin ja järjestää alkusyksystä avoimen purkutilaisuuden, jossa kaikilla Pykälän jäsenillä on mahdollisuus kuulla tarkemmin jäsenkyselyssä esiin nousseista teemoista ja jatkaa keskustelua niiden tiimoilta. Purkutilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin erikseen.
Strategia on erittäin tärkeä työkalu Pykälän toiminnan ohjaamisessa. Nyt käsillä onkin ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa Pykälän pitkän tähtäimen suuntaviivoihin ja yhdistyksen tulevaisuuteen!
© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »