Ennakkotietolomakkeen täyttäneet hallituskandidaatit 2023

Yhdistyksen syyskokouksessa 1. marraskuuta 2022 valitaan yhdistyksen hallitus vuodelle 2023. Alla pääset tutustumaan kaikkiin lomakkeen täyttäneisiin ehdokkaisiin heidän antamiensa ennakkotietojen avulla.

Missasitko tänään striimatun vaalipaneelin? Ei hätää, striimi löytyy tallennettuna vaaleihin asti täältä!

 


 

Puheenjohtajaksi ehdolla on:

Riikka Lahtinen

Opiskeluvuosi: 4.

Pykäläkokemus:
Hallituksen yrityssuhdevastaava ja yrityssuhdevaliokunnan puheenjohtaja 2022
Hallituksen varapuheenjohtaja 2022
Pykälän valmennuskurssien opetusassistentti 2022
Yrityssuhdevaliokunnan yritysvastaava 2021
Yleisvaliokunnan isäntä 2020
Tuutori 2020
Sillistoimikunnan puheenjohtaja 2020
Lisäksi olen aktiivinen toimija kerhoissa sekä olen ollut vastuussa esimerkiksi Pykälän Aalto Y.C.:n ensimmäisen Etelän Regatan järjestämisestä kesällä 2022.

Miksi haet kyseistä virkaa?
Haluan päästä kehittämään Pykälää jäsenistömme toivomaan suuntaan. Pykälää ei ole ilman meitä jäseniä ja on tärkeä varmistaa, että Pykälä on sellainen kuin me yhteisönä toivomme. Erityisesti kerhojen tukeminen matalan kynnyksen toiminnan mahdollistajina on ensiarvoisen tärkeää. Konkreettisesti tahdon saada jäsenistön äänen entistäkin paremmin kuuluviin edistämällä avointa keskustelua eri toimijoiden välillä, mikä tarkoittaa esimerkiksi anonyymia palautteen keräämistä ja palautteen huomiointia toiminnan kehittämisessä. Pykälän arvojen määrittäminen on loistava tapa ohjata Pykälän toimintaa ja toiminnan linjoja, mutta myös yksityiskohtaisempaa palautetta jäsenistöltä kaivataan, jotta Pykälää voidaan kehittää toivottuun suuntaan.

Koen myös, että laaja Pykäläkokemukseni niin eri valiokunnista kuin kerhoista ja muista toimijoista antaa minulle kokonaisvaltaisen kuvan Pykälän nykytoiminnasta ja sen kehityskohteista. Nykyinen haastava taloustilanne heijastuu myös Pykälän toimintaan, jolloin ensi vuoden hallituksen toiminnassa korostuu vastuu toiminnan jatkuvuuden takaamisesta. Haluan itse olla mukana varmistamassa sen, että meillä on tulevaisuudessakin paljon monipuolista toimintaa. Jotta Pykälän toiminnan jatkuvuus ja vakavaraisuus voidaan turvata, vaatii tämä innovatiivista ajattelua ja esimerkiksi uusien yhteistyömuotojen kehittämistä. Tätä olen päässyt jo hoitamaan etunenässä yrityssuhdevastaavan virassa, ja uskon, että tämä ajattelumalli on hyödyksi myös ensi vuoden puheenjohtajan roolissa.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
1. Olen empaattinen ja osaan asettua helposti muiden asemaan, jolloin kykenen hyvin edistämään avointa ja rakentavaa keskustelua.
2. Olen aikaansaava ja pystyn hallitsemaan suuria kokonaisuuksia hyvin. Osaan hahmottaa asioiden väliset yhteydet, jolloin näen kuinka pienet asiat vaikuttavat suuressa kokonaiskuvassa.
3. Kokemukseni Pykälän toiminnasta eri rooleissa antaa minulle hyvät eväät sekä toiminnan kehittämiseen että ongelmakohtien ratkaisuun ja osaan katsoa asioita useasta eri perspektiivistä.

Heikkoutesi?
Haalin itselleni paljon tekemistä, mikä aiheuttaa välillä omasta jaksamisesta huolehtimisen taka-alalle jäämisen.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2023? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Tahdon toimia jäsenistömme äänen kannattajana niin Pykälän sisällä kuin ulkopuolellakin ja varmistaa toimintamme monipuolisuuden jatkossakin.

 


 

Taloudenhoitajaksi ehdolla on:

Elias Vanninen

Opiskeluvuosi: 2.

Pykäläkokemus:
Urheiluvastaava & Yleisvaliokunnan jäsen 2022
Ulottuvuustoimikunnan varapuheenjohtaja 2021
Pykälä Golf – puheenjohtaja 2022
Pykälän Aalto – hallituksen jäsen 2022
Pykälän Ranne – hallituksen jäsen 2022
Viekas Rysty – talousvastaava 2022
Tutor & tehtäväntarkastaja Pykälän valmennuskurssit 2022
Tutor 2022

Miksi haet kyseistä virkaa?
Haen taloudenhoitajan virkaa, sillä koen olevani oikea henkilö kehittämään Pykälän taloutta ja edustamaan jäsenistöä Pykälän hallituksessa. Tahdon edistää Pykälässä läpinäkyvyyttä, tasapainoista opiskelijaelämää sekä matalan kynnyksen toimintaa. Matalan kynnyksen toimintaa kehittäisin kerhotoiminnalla ja korostaisin kerhojen merkitystä toiminnantarjoajana. Taloudenhoitajana haluaisin vahvistaa Pykälän varallisuutta vahvalla suunnitelmallisuudella ja varainhoidolla sekä olla torjumassa inflaation vaikutuksia kaikkien pykälistien opiskelijaelämään. Hintojen nousu johtaa väistämättä joko tapahtumien hintojen nousuun tai tapahtumien laadun heikkenemiseen. Koen pystyväni optimoimaan tätä hankalaa väliä, jotta löytäisimme kaikista toimivimman ratkaisun – karsimatta suosittuja tai ilmaisia tapahtumia.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
1. Taloudenhoitaja
Olen erittäin tarkka ja huolellinen, minkä lisäksi minulla on osaamista ja kokemusta taloudenhoitajana toimimiseen. Opiskelen oikeustieteellisen ohella myös Vaasan yliopistossa laskentatoimea & rahoitusta ja minulla onkin erinomaista osaamista erityisesti johdon laskentatoimesta, kirjanpidosta, taloudenhallinnosta, sijoitustoiminnasta sekä tietysti Microsoft Excelistä :)!

2. Ystävällisyys ja aktiivisuus
Olen helposti lähestyttävä ja ystävällinen kaikkien kaveri. Kohtelen ihmisiä aina tavalla, jolla toivon minua kohdeltavan. Hallituksessa tulisin tekemään päätöksiä jäsenistön äänellä ja koen, että minulle olisi helppoa tulla kertomaan asioista, joita olisi tärkeää viedä eteenpäin hallituksen kokouksissa.

3. Toimiminen hallituksessa
Toimin rationaalisesti vaikeissa ja painetta vaativissa tilanteissa. Minulla ei mene niin sanotusti sormi suuhun vaikeassa paikassa, vaan pyrin heti keksimään ratkaisuja, enkä uusia ongelmia. Koenkin siis olevani vahva päätöksentekijä, mutta toimin erityisen hyvin osana joukkuetta tai ryhmää. Osaan etsiä kompromisseja ja näkemään asioita eri näkökulmista ja neuvottelemaan kaikkia miellyttäviä ratkaisuja.

Heikkoutesi?
Aktiivisuuteni johdosta joudun välillä karsimaan yöunistani, jotta saan kaiken työkuormani hoidettua. Kova vaatimustasoni omasta ja muiden toiminnasta, sekä vahva kulttuurini suorasta palautteenannosta ei ole aina kaikille toimiva.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2023? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Olen vastuullinen ja ystävällinen tekijä, minulla on virassa tarvittavaa talousosaamista sekä aitoa halua kehittää Pykälästä kaikille parempaa paikkaa, sekä halua olla osana mahdollistamassa ainejärjestöllemme vakaa taloudellinen tulevaisuus!

 


 

Opintovastaavaksi ehdolla on:

Sanni Salmitie

Opiskeluvuosi: 3.

Pykäläkokemus:
Opintovaliokunnan seminaarivastaava 2022
Pykälän Spex:
näyttelijä 2022
puvustus- ja maskeerausvastaava & näyttelijä 2021
FC Force Majeure hallitus 2021-
Tuutori 2021
Haalaritoimikunta 2020

Miksi haet kyseistä virkaa?
Haen opintovastaavaksi, sillä haluan ylläpitää ja kehittää Pykälän opintoedunvalvontaa sekä toimia opintovaliokunnan puheenjohtajana. Edunvalvonnassa mielestäni tärkeintä on se, että opiskelijoiden mielipiteet ja etu otetaan tiedekunnassa huomioon mahdollisimman kattavasti ja edistetään opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja opintojen tarkoituksenmukaisuutta. Olen kuluneen vuoden aikana päässyt toimimaan oikeustieteellisen tiedekunnan tila- ja saavutettavuustyöryhmän opiskelijaedustajana. Työtyhmän avulla olen saanut käsityksen siitä, millaista yhteistyö tiedekunnan kanssa tulee olemaan. Uskon, että kulunut valiokuntavuosi seminaarivastaavana on antanut paljon tietoa ja taitoa siitä, miten opintovaliokunta toimii ja odotankin innolla, että pääsen takaamaan tuleville valiokuntalaisille yhtä mahtavan vuoden kuin minulla itselläni on opintovaliokunnassa ollut.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
1. Keskustelutaitoinen
Uskon, että minkä tahansa tilanteen voi ratkaista keskustelemalla. Tässä yhtä tärkeää on muiden kuuntelu kuin oman mielipiteen argumentointi.
2. Joukkuepelaaja
Urheilutaustaani on kiittäminen siitä, että yhteen hiileen puhaltaminen on tuttua. Sitä toivon hallitustyöskentelyn olevan.
3. Luova
Olen kekseliäs ja minulla on paljon ideoita niin opintoedunvalvontaan kuin Pykälän toimintaankin liittyen.

Heikkoutesi?
Unohdan välillä levätä.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2023? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Minulla on tarvittavat tiedot, taidot ja motivaatio jatkaa ja kehittää pykälistien hyvinvoinnin, viihtyvyyden ja yhdenvertaisuuden turvaamista niin opinnoissa kuin ainejärjestötoiminnassakin.

 


 

Tiedotusvastaavaksi ehdolla ovat:

Elmo Väätäjä

Opiskeluvuosi: 2.

Pykäläkokemus:
Spexin viestintävastaava 2022, Matrikkelitoimikunnan ’21 vpj, Tuutori 2022, Kv-viikkotoimikunta 2022

Miksi haet kyseistä virkaa?
Haen hallitukseen ja tiedotusvastaavaksi, koska minulla on palava halu kehittää yhdistystä ja sen toimintaa eteenpäin. Tämän lisäksi koen, että viran vastuukenttään kuuluvilta osa-alueilta omaamani kokemuksen myötä olisin oiva ja pätevä valinta tehtävään.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
1. Olen kuunteleva, pohtiva ja ratkaisunhaluinen enkä pelkää muuttaa mieltäni, mutta seison kuitenkin periaatteideni takana.
2. Jaan mielelläni vastuuta ja annan muille tilaa loistaa, mutta viime kädessä pidän aina huolen työn tekemisestä ja sen laadusta.
3. Osaan viestintää 😉

Heikkoutesi?
Olen nälkäisenä väsynyt ja väsyneenä kiukkuinen 🙁

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2023? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Hallituksen jäsenenä lupaan, että jatkan parhaan kykyni mukaan jo aloitettua työtä tehdä yhdistyksestä ja sen toiminnasta inklusiivisempaa, mielekkäämpää ja turvallisempaa kaikille.

 

Olli Koskinen

Opiskeluvuosi: 3.

Pykäläkokemus:
Pykäläkokemukseni on hyvin kerhotoimintaan ja tapahtumien järjestämiseen keskittynyttä. Olen hallituspesteissä muun muassa Viekkaassa Rystyssä, Pokerinaamoissa ja Beer Pongissa, sekä olen ollut järjestäjänä useissa tapahtumissa, kuten kaikissa Jousiaisissa tähän mennessä. Olen myös järjestänyt RinneRikollisten kevätreissun Rukalle vuoden alkupuolella.

Miksi haet kyseistä virkaa?
Olen kerhotoiminnan puolelta ollut yhteydessä suhteellisen usein tiedotusvastaavan kanssa, ja tätä kautta virka on alkanut kiinnostamaan allekirjoittanutta. Kuulostaa sekä haastavalta, että palkitsevalta toimia linkkinä jäsenistön ja Pykälän toimijoiden välillä.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
Rauhallisuus, päättäväisyys, tarkkuus.

Heikkoutesi?
Aikatauluttaminen

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2023? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Pidän Pykälän hallituksen vuoropuhelua jäsenistön, kerhojen ja valiokuntien kanssa tärkeimpänä asiana tässä virassa ja olenkin todella motivoitunut edistämään tätä hallituksen tehtävää.

 


 

Ulkoasiainvastaavaksi ehdolla ovat:

Katriina Keski-Opas

Opiskeluvuosi: 2.

Pykäläkokemus:
UAV:n toimihenkilö 2021-2022, Sonniaistoimikunta, Spex puvustus & maskeeraus 2021 ja maskivastaava 2022

Miksi haet kyseistä virkaa?
Kiinnostus kansainvälisiä viikkoja sekä int. sekin tai ulkoasiainvastaavan pestiä kohtaan syttyi jo ensimmäisen kuukauteni aikana Pykälässä. Pääsin osallistumaan kaikkiaan kahdelle kansainvälittömälle viikolle (Pykälä ja Codex), sekä kahdelle ihka aidolle Nordic Weekille (Justus ja Århus) ensimmäisen opiskeluvuoteni aikana. Poikkitieteellisyys sekä oikeustieteellisten ainejärjestöjen välinen yhteistyö on mielestäni tärkeää ja tuo paljon hyvää Pykälälle ja sen jäsenistölle. Kokisin että tässä virassa voisin levittää kansainvälisten viikkojen ilosanomaa ja rohkaista mahdollisimman montaa pykälistiä lähtemään viikoille! Lisäksi toimihenkilönä UAV:n toiminta tuli tutuksi kokonaisuudessaan ja uskon että minulla olisi tarvittavat valmiudet johtaa uutta ulkoasiainvaliokuntaa.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
Rehellisyys, lojaalius sekä heittäytymiskyky

Heikkoutesi?
Delegoiminen

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2023? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Minulla on vahva halu jatkaa Pykälän loistavaa ulkosuhteidenhoitoa, sekä saada valiokuntatoiminnasta uudelle UAV:lle heidän hauskin vuotensa!

 

Sanni Lampi

Opiskeluvuosi: 2.

Pykäläkokemus:
Ulkoasiainvaliokunnan emäntä 2022
Haalaritoimikunnan puheenjohtaja 2021
KV-viikkotoimikunta 2022
Vuosijuhlatoimikunta 2022
Rinnerikollisten bileretku 2022-2023
Pykälän Spex: taustalaulu 2021 ja 2022, emovastaava 2022
Tuutori 2022
Vuoden Phuxi 2022

Miksi haet kyseistä virkaa?
Haen ulkoasiainvastaavaksi, koska olen kiinnostunut kehittämään pohjoismaista yhteistyötä sisarainejärjestöjemme kanssa sekä antamaan kaikkeni valiokuntatyölle ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana. Virka on monipuolinen ja pitää sisällään kolme eri vastuualuetta. Int. sek.inä haluan tehdä KV-viikkotoiminnasta helpommin lähestyttävää kaikille ja vahvistaa ulkosuhteitamme niin kotimaassa kuin pohjoismaissakin. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana haluan olla pitämässä yllä huippua UAV-henkeä ja varmistaa, että tulevasta valiokuntavuodesta tulee huikea. Hallituksen jäsenenä haluan vaikuttaa yhdenvertaisuusasioihin lisäämällä avointa keskustelua sekä mahdollistaa parempia vaikutusmahdollisuuksia jokaiselle pykälistille. Uskon laajasta Pykäläkokemuksestani ja suuresta motivaatiostani tehtävän hoitamiseen olevan paljon hyötyä viran kaikissa osa-alueissa.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
1. Motivaatio viran hoitamiseen. Kaikki viran osa-alueet ovat minulle yhtä tärkeitä ja haluan aidosti päästä vaikuttamaan asioihin. En jätä asioita puolitiehen ja hoidan tehtäväni aina täysillä.
2. Avoimuus. En epäröi tuoda esiin epäkohtia ja haluankin, että Pykälässä voidaan käydä avointa keskustelua niistä. Lisäksi koen tämän ominaisuuden vahvuudeksi myös valiokunnan puheenjohtajan roolissa, jotta valiokunnassa toiminta on kaikille helppoa ja mielekästä.
3. Kokemus. Olen kerryttänyt kuluneen vuoden aikana itselleni paljon kokemusta siitä, miten Pykälässä toimitaan ja minulla on kokemusta vastuutehtävistä myös Pykälän ulkopuolelta. Haluan päästä hyödyntämään sitä Pykälän hallituksessa.

Heikkoutesi?
Saatan joskus kerätä itselleni paljon asioita hoidettavaksi, vaikka delegoiminen olisi mahdollista ja joskus jopa suotavaa.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2023? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Olisin paras valinta hallitukseen 2023, koska minulla on aito palo tätä tehtävää kohtaan ja haluan tehdä kaikkeni sen eteen, että jokaisella on hyvä olla Pykälässä!

 


 

Yleisvastaavaksi ehdolla on:

Jannika Mattsson

Opiskeluvuosi: 2.

Pykäläkokemus:
Yleisvaliokunnan Hyvinvointivastaava 2022
Haalaritoimikunnan varapuheenjohtaja 2021-2022
Sonniaistoimikunnan ohjelmavastaava 2021
Vuosijuhlatoimikunnan jäsen 2021
Pykäläviikkotoimikunnan jäsen 2022
Monipuolinen kerhotoiminta 2021 ja 2022

Miksi haet kyseistä virkaa?
Syyni hakea yleisvastaavaksi? Rakkaudesta lajiin!

Nautin sekä tapahtumiin osallistumisesta että erityisesti niiden järjestämisestä, minkä takia haluaisin ottaa isomman vastuun tällä osa-alueella. Olen päässyt järjestämään sekä koordinoimaan useampia tapahtumia mm. HTK:n varapuheenjohtajan ja varsinkin YVK:n hyvinvointivastaavan rooleissa ja saanut näistä paljon arvokasta kokemusta sekä kehittänyt osaamistani. Haluan myös tulevaisuudessa olla järjestämässä samoja tapahtumia, joita varten olen luonnehtinut kehitysehdotuksia. Tiedän viran ottavan paljon, mutta uskon sen antavan sitäkin enemmän.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
1. Suurin vahvuuteni on motivaatio sekä intohimo virassa toimimiseen.
2. Vastuualueideni takia olen tottunut pitämään useammat narut käsissä samanaikaisesti ja hoitamaan tehtävät tunnollisesti, järjestelmällisesti sekä vastuuntuntoisesti.
3. Olen erittäin yhteistyökykyinen ja pyrin aina tekemään muiden ihmisten kanssa kompromisseja, mutta en myöskään pelkää ilmaista eriävää mielipidettä asioihin.

Heikkoutesi?
Olen taipuvainen asettamaan odotukset itsestäni korkealle ja paikoitellen tämä aiheuttaa stressiä. Olen kuitenkin kehittynyt asian suhteen valiokuntavuoteni aikana ja haluan jatkaa tätä kehitystyötä myös tulevan vuoden aikana.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2023? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Olen motivoitunut antamaan oman panokseni Pykälän toiminnalle sekä omaan palon hoitaa yleisvastaavan tehtävät kunniakkaasti.

 


 

Tilavastaavaksi ehdolla on:

Samuli Laakso

Opiskeluvuosi: 3.

Pykäläkokemus:
Phuksikapteeni 2022
UAV toimihenkilö 2021
Pykälän Aalto hallitus
FCC Flippi hallitus
KV-viikkotoimikunta 2022
Sillistoimikunta 2021
HTK 2020

Miksi haet kyseistä virkaa?
Pykälä on antanut minulle elämäni parhaimpia hetkiä ja kokemuksia. Haluan päästä vaikuttamaan enemmän ja edistämään asioita siten, että myös muut saavat tulevaisuudessa Pykälästä yhtä hyvän kokemuksen.

Haluan edustaa jäsenistöä ja tehdä jäsenistön etuun liittyviä päätöksiä. Minulle on tärkeää, että jokainen kokee voivansa olla oma itsensä, sekä tuntee olonsa tervetulleeksi Pykälään ja sen toimintaan. Koen, että pystyn tähän parhaiten tilavastaavan roolissa, jossa pääsen pitämään huolta yhteisestä toisesta kodistamme, Pykälästä. Koen Tilavastaavan rooliin olevan oikea rooli minulle sillä siihen liittyvä käytännön työ korostaa myös omia henkilökohtaisia vahvuuksiani.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
Motivaatio:
Pykälä vuosien aikana, olen jatkuvasti halunnut tehdä ja vaikuttaa enemmän ja enemmän, olenkin siis hyvin motivoitunut omistautumaan Pykälälle koko vuoden ajaksi, sekä ajamaan sen toimintaa eteenpäin jäsenten vuoksi.

Käytännön työ:
Koen tilavastaavan roolin, johon liittyy paljon käytännön työtä, sekä tilojen aktiivista hoitamista ja kunnossapitoa sopivan täydellisesti energiseen ja toiminnalliseen luonteeseeni.

Kokemus:
Olen viimeisen reilun kahden vuoden aikana tehnyt Pykälässä liki kaikkea mahdollista ja koen tuntevani Pykälän, sen toiminnan ja sen tilat kuin omat taskuni. Näin ymmärrän myös hallitusviran tuoman vaativuuden, sekä siihen liittyvän vastuun merkityksen.

Heikkoutesi?
Joskus innostun liikaa

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2023? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Olen valmis antamaan kaikkeni ja vähän enemmän Pykälän, sen jäsenistön, sekä sen tilojen priiman kunnon vuoksi.

© 2023 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »