Esitietolomakkeen täyttäneet hallituskandidaatit 2021

Yhdistyksen syyskokouksessa 2. marraskuuta 2020 valitaan yhdistyksen hallitus vuodelle 2021. Seuraavassa pääset tutustumaan kaikkiin upeisiin ehdokkaisiin heidän antamiensa ennakkotietojen avulla.

Missasitko tänään striimatun vaalipaneelin? Ei hätää, striimi löytyy tallennettuna vaaleihin asti täältä!

Ehdokkaisiin tutustuttuasi pääset myös käyttämään ääntäsi syyskokouksessa. Tänä vuonna kokoukseen on ennakkoilmoittautuminen, ja siellä noudatetaan tiukkoja erityistoimenpiteitä. Lue lisää täältä!


 

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdolla ovat:

  Tuomas Aho

Opiskeluvuosi: 3

Pykäläkokemus:

Ulottuvuustoimikunnan puheenjohtaja 2018, YVK toimihenkilö 2019, Tuutori 2019, Hallituksen sihteeri ja yrityssuhdevaliokunnan puheenjohtaja.

Miksi haet kyseistä virkaa?

Puheenjohtajuus on ensisijaisesti edustustehtävä, jossa koen olevani pitkän järjestökokemukseni kautta parhaimmillani. Olen saanut Pykälältä enemmän kuin olisin koskaan voinut arvata ja haluan antaa järjestölle takaisin parhaan osaamiseni kautta.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Vuosien laaja järjestökokemus,
2. Sosiaalisuus,
3. Kyky katsoa aina laajempaa kuvaa.

Heikkoutesi?

Luotan toisinaan liikaa siihen, että toimijat tekevät mitä ovat luvanneet, eikä heitä tarvitse erikseen muistuttaa.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Puheenjohtaja on ensisijaisesti edustusvirka ja laajan järjestökokemukseni, sekä sosiaalisuuteni ansiosta olisin parhaimmillani juuri siinä.

Teemu Lehti

Opiskeluvuosi: 3

Pykäläkokemus:

Hallituksen jäsen (Taloudenhoitaja) 2020, Taloustoimikunnan sihteeri 2020, KV-viikkotoimikunta 2020,  Rinnerikollisten alppimatkavastaava 2020,  Ulkoasiainvaliokunnan toimihenkilö 2019, Sillistoimikunta 2019,  Spex näyttelijä 2019 ja 2018,  Haalaritoimikunnan Puheenjohtaja 2018 ja Ulottuvuustoimikunta 2018.

Miksi haet kyseistä virkaa?

Hallitusvuosi taloudenhoitajana on ollut vallinneesta maailman tilasta huolimatta hauska, opettavainen ja ihmisenä kasvattava. Pykälä on antanut minulle jo useamman vuoden ajan todella paljon ja siinä missä tämä varmasti kuulostaa teistä kornilta, haluan puheenjohtajan virassa antaa Pykälälle jotain takaisin. Tahdon puheenjohtajana varmistaa, että jokainen jäsen kokee itsensä osaksi Pykälää, missä oppia, nauraa, saada uusia kokemuksia ja elinikäisiä ystäviä. Tavoitteenani on myös tehostaa hallituksen toimintaa, lisätä läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa ja kehittää alumnitoimintaa, jotta jokainen Pykälän jäsen kokee jäsenyytensä antavan tälle jotakin, varsinaisesta jäsenestä alumnijäseneen.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Tykkään tutustua laajasti uusiin ihmisiin, minkä varmasti mm. phuksit ovat kokeneet alkusyksyn tapahtumissa, joissa ilmestyin milloin mihinkin porukkaan kyselemään kuulumisia ja tutustumaan. Käyn myös aktiivisesti Pykälän tapahtumissa vain jäsenistölle tarkoitetuista tapahtumista poikkitieteellisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin, mikä parantaa sosiaalista lähestyttävyyttäni.
2. En ole kaavoihin kangistunut, vaan arvioin tilanteita, toimintatapoja ja rakenteita kriittisesti sekä analyyttisesti. Vain näin saamme korjattua ongelmia ja tehottomuuksia, jotka ovat pahimmillaan jääneet korjaamatta koska on vain todettu ” näin on aina tehty”.
3. Tartun toimeen heti ongelmia ja epäkohtia havaitessani, oli kyse sitten vanhasta taloudenhoito- ja kirjanpitojärjestelmästä, joka olisi pitänyt sähköistää vuosikymmen sitten tai ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa esiintyvästä ongelmasta tai epäkohdasta. Etenkin jälkimmäisiin ongelmiin puuttuminen on ensisijaisen tärkeää, koska laiminlyönti vaikuttaa negatiivisesti jäsenten henkiseen hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja joukkoon kuulumisen tunteeseen.

Heikkoutesi?

Kehityskohteita, joita haluan itsessäni kehittää, löytyy luonnollisesti paljon, mutta tällä hetkellä koen kaikkein tärkeimmäksi ajoittain turhan pragmaattisen ilmaisuni parantamisen.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Koska kokemukseni ja vahvuuksieni pohjalta kykenen kaikkein parhaiten edistämään Pykälän pitkäjänteistä, proaktiivista ja taloudellista kehitystä siten, että jokainen jäsen saa Pykälästä iloa, tukea ja elinikäisiä ystäviä – phuksista alumniin.

Lauri Teräsvuori

Opiskeluvuosi: 4

Pykäläkokemus:

Ulkoasiainvastaava, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja Pykälä ry:n hallituksen jäsen 2020, ulkoasiainvaliokunnan sihteeri 2018, ulkoasiainvaliokunnan matkavastaava 2019, FCC Flipin puheenjohtaja 2019, kv-viikkotoimikunnan jäsen 2018&2019, kv-viikkotoimikunnan puheenjohtaja 2020, ulottuvuustoimikunnan organisointivastaava 2017, laaja kerhotausta (etenkin SCJD, Pokerinaamat).

Miksi haet kyseistä virkaa?

Minulla on paljon annettavaa Pykälälle edelleen. Laajan ja pitkäaikaisen Pykälä-kokemukseni turvin ymmärrän yhdistyksen toimintaa ja sen kehityslinjoja useammalta vuodelta. Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu päivittäisen hallituksen toiminnan koordinoimisen lisäksi myös perspektiivin antamista päätöksenteon tueksi. Uskon, että monivuotisena Pykälä-aktiivina minulla on erinomaiset edellytykset siihen.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Laajan ja pitkäaikaisen Pykälä-kokemukseni kautta olen nähnyt Pykälän suuntaviivoja ja kehityslinjoja usealta eri kantilta vuosien ajan.
2. Olen erittäin hyvä aikatauluttamaan ja suunnittelemaan omaa toimintaani, jolloin minimoin kiireen ja pystyn tekemään harkittuja päätöksiä myös akuuteissa tilanteissa.
3. Olen myös helposti lähestyttävä persoona ja tunnen pykälistejä monelta eri vuosikurssilta, jolloin huolet ja toiveet tavoittavat minut mahdollisimman laajalta henkilöjoukolta.

Heikkoutesi?

Ulkoasiainvastaavana en käytännössä ole ollut mukana kaikissa hallituksen eri virkakohtaisissa tehtävissä, esimerkiksi opintoedunvalvonnassa. Olen kuitenkin pyrkinyt perehtymään näihinkin tehtäviin ja kiinnostusta lisätä tietouttani ja osaamistani näissä asioissa löytyy. Käytännön kokemusta ei esim. opintoedunvalvonnasta kuitenkaan ole.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Laajan ja pitkäaikaisen Pykälä-kokemukseni kautta pystyn ylläpitämään Pykälän ja hallituksen toimintaa pokkeusolojen aikana sekä palauttamaan toimintaa sen koko potentiaaliinsa, kun poikkeusolot mahdollisesti päättyvät.


 

Sihteeriksi ehdolla on:

 Eero Hirvimäki

Opiskeluvuosi: 3

Pykäläkokemus:

Toimihenkilö, Ulkoasiainvaliokunta 2019; Tutor 2019, Yrityssuhdevastaava, Yrityssuhdevaliokunta ja Yrityssuhdetoimikunta 2020; Perustaja ja Hallituksen puheenjohtaja, Pykälän Aalto Y.C. 2020-.

Miksi haet kyseistä virkaa?

Vuoden yrityssuhdevastaavan kokemuksella tiedän, mitä virassa onnistuminen vaatii. Uskon, että pystyisin myös kehittämään Pykälän yrityssuhdetoimintaa valiokunnan puheenjohtajan roolissa.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Yrityssuhdevaliokunnan puheenjohtajana varmistaisin, että valiokunnassa jokaisella on yksi elämän hauskimmista vuosista, mutta samalla hommat hoidetaan aina huolellisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla.
2. Minulla on paljon kokemusta erilaisista neuvotteluista, jotka ovat yksi Sihteerin tärkeimmistä tehtävistä. Myös laaja tietoisuus Pykälän toiminnasta on oleellista neuvotteluissa onnistumisessa.
3. Olen valmis näkemään paljon vaivaa koko Pykälän toiminnan ja yrityssuhdevaliokunnan hyväksi, jotta Pykälä voi tarjota myös tuleville opiskelijoille samanlaisia mahtavia kokemuksia, joita se on minulle tarjonnut.

Heikkoutesi?

Kärsimättömyys, kun asiat eivät etene toivomallani tavalla.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Vuoden kokemus Pykälän yrityssuhteista ja yrityssuhdevaliokunnasta ylipäätään mahdollistavat onnistumisen myös yrityssuhdevaliokunnan johtamisessa, jonka lisäksi uskon, että koko yrityssuhdevaliokunnalla olisi uskomaton vuosi tiedossa!


 

Tiedotusvastaavaksi ehdolla on:

Teemu Hakala

Opiskeluvuosi: 2

Pykäläkokemus:

YVK 20’: Hyvinvointivastaava, Ulottuvuustoimikunta

Miksi haet kyseistä virkaa?

Koska tiedän, että juuri tiedotusvastaavan virkaan kuuluvat tehtävät ovat minua kiinnostavia ja motivoivia. Tahdon työskennellä sen eteen, että yhdistyksen tiedotus on selkeää, ajankohtaista ja saavuttaa jäsenistön. Nykyisessä tilanteessa informaation kulku on mielestäni erityisen tärkeää. Normaalioloissa tahdon entisestään parantaa esimerkiksi tapahtumien markkinointia.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Kokemus tehtäväalueesta: Olen vastannut useita vuosia erään projektin sosiaalisesta mediasta, sisällöntuotannosta, markkinoinnista, nettisivuista ja graafisesta designista. Harrastan myös valokuvausta.
2. Olen luova ja mielikuvituksellinen.
3. Olen avoin ja hyvä kommunikoija.

Heikkoutesi?

Unohdan välillä huolehtia omasta jaksamisestani.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Olisin hallituksessa varmistamassa, että kaikki yhdistyksen jäsenet pääsevät halutessaan nauttimaan Pykälästä yhtä paljon kuin olen itse siitä nauttinut.

Sari Oravainen

Opiskeluvuosi: 2

Pykäläkokemus:

Ulkoasiainvaliokunnan sihteeri 2020, Sonniaistoimikunnan puheenjohtaja 2019, Rinnerikollisten bileretku 2020-21 ja Spexin markkinointi 2019. Lisäksi mukana neljässä pykäläviikon toimikunnassa keväällä 2020.

Miksi haet kyseistä virkaa?

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta Pykälässä tähän mennessä viettämäni aika on ollut uskomattoman ihanaa ja antoisaa. Haluan päästä vaikuttamaan Pykälässä entistä laajemmin ja koen, että pystyn tekemään tämän parhaiten juuri tiedotusvastaavan virassa. Pykälän tiedotus on kehittynyt tämän vuoden aikana huimasti, mutta uskon kykeneväni viemään tätä kehitystä ensi vuonna yhä eteenpäin.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Organisointikyky
2. Motivaatio ja innostus virkaa kohtaan
3. Täsmällisyys

Heikkoutesi?

Haalin helposti itselleni kaiken mahdollisen tekemisen, välillä täytyisi sanoa ei ja jakaa työmäärää myös muille.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Aito innostus järjestötoimintaan sekä rakkaus itse yhdistystä kohtaan tekevät minusta parhaan kandidaatin sekä tiedotusvastaavan virkaan että hallitustoimintaan kokonaisuudessaan.


 

Yleisvastaavaksi ehdolla ovat:

 Susanna Kankainen

Opiskeluvuosi: 3

Pykäläkokemus:

Pykälän hallituksen yleisvastaava 2020, Pykälän valmennuskurssien avustava kurssipäällikkö 2018-2019, YVK:n tiedottaja 2019, Rinnerikollisten juustojohtaja, Haalaritoimikunta, Sonniaistoimikunta ja kv-tutor.

Miksi haet kyseistä virkaa?

Olen toiminut vuoden YVK:n tiedottajana ja nyt vuoden yleisvastaavana. Minulla on todella suuri innostus ja motivaatio tätä virkaa kohtaan, sillä koen tapahtumien järjestämisen olevan Pykälän hauskinta puuhaa. Olen suunnitellut ja kehittänyt todella monia tapahtumia tämän vuoden aikana, joita on myös koronan vuoksi jouduttu perumaan. Toivoisin pääseväni järjestämään ainakin osan näistä vielä ensi vuoden aikana ja jatkamaan tätä kehitystyötäni. Valiokunta- ja hallitustyöskentely ovat olleet todella antoisia ja tästä syystä haluan päästä tekemään tätä vielä yhden vuoden lisää. YVK on ollut kaksi vuotta minulle myös erittäin rakas, joten haluaisin jatkaa valiokunnassa vielä yhden vuoden ja antaa uusille valiokuntalaisille unohtumattoman vuoden.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Suurin vahvuuteni on ehdottomasti todella suuri motivaatio ja innostus yleisvastaavan virkaa kohtaan.
2. Toiseksi, kokemukseni yleisvastaavan tehtävistä on erinomainen. Olen ollut yleisvastaavana vuoden ja toisen vuoden YVK:ssa, joten olen ollut mukana järjestämässä kaikkia yleisvastaavan vastuulla olevia tapahtumia.
3. Kolmas vahvuuteni on yleisesti ottaen iloinen asenteeni, jonka vuoksi uskon olevani hyvä valinta hallitukseen.

Heikkoutesi?

Olen toisinaan melko altis stressaamaan asioita aivan liikaa. Haluaisin ehdottomasti kehittää tätä puolta itsessäni, sillä varsinkin näinä aikoina tapahtumien järjestämiseen liittyy todella paljon epävarmuutta.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Minulla on aivan mieletön into ja rakkaus tätä virkaa ja Pykälää kohtaan ja tästä syystä uskon minulla olevan paljon annettavaa hallitusvuodelle.

Ville Koskelainen

Opiskeluvuosi: 2

Pykäläkokemus:

YVK:n Isäntä 2020, Haalaritoimikunnan juomavastaava 2020, Pykälän valmennuskurssien tutor ja tehtäväntarkastaja. 

Miksi haet kyseistä virkaa?

Pykälästä on tullut minulle toinen koti ja olen rakastanut kuluvaa vuottani YVK:n isäntänä. Näin ollen haluaisin jatkaa toimintaani pykälän hyväksi yleisvastaavana ja toteuttaa yhä suurempia ja kauniimpia tapahtumia. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä tavoitteenani tehdä tulevan valiokuntani vuodesta ikimuistoinen.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Oma-aloitteisuus
2. Positiivinen asenne
3. Rautainen tahto.

Heikkoutesi?

Jääräpäisyys

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Olen Pykälisti henkeen ja vereen ja haluan käyttää intohimoni järjestömme eteen.

Mari Rouhiainen

Opiskeluvuosi: 2

Pykäläkokemus:

YVK:n Ympäristövastaava 2020, Haalaritoimikunta 2020, Kerttujen markkinointitiimin pj 2020, Tilavastaavan juoksupoika

Miksi haet kyseistä virkaa?

Olen itse saanut Pykälältä (opiskelu)elämääni paljon uusia kokemuksia, ystäviä ja muistoja, ja haluaisin tarjota muille Pykälisteille saman. Yleisvastaavana pystyisin parhaiten vaikuttamaan siihen, että jäsenistölle on tarjolla monipuolisesti ja turvallisesti tapahtumia.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Olen vastuullinen, eli sitoutunut työskentelemään tunnollisesti ja määrätietoisesti jäsenistön edun ja viihtyvyyden puolesta.
2. Olen luotettava, eli jäsenistö voi luottaa siihen, että hallitusviran haltijana hoidan tehtäväni niin hyvin kuin voin.
3. Ylimääräisen vastuun ottaminen – oli se sitten ikeareissu Tilavastaavan kanssa tai valiokunnan Tiedottajan tuuraaminen valokuvauksessa – tulee minulle luonnostaan.

Heikkoutesi?

Joskus minulla on tapana tehdä itse liikaa, mutta olen oppinut entisen työpaikan ja valiokuntatoiminnan kautta myös vastuun delegoimista oikeille henkilöille.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Toisin järjestölle vastuullisen ja ahkeran, mutta rennolla otteella olevan yleisvastaavan, joka hoitaa hommat kunnialla loppuun.


 

Taloudenhoitajaksi ehdolla ovat:

Hilla Häkkilä

Opiskeluvuosi: 2

Pykäläkokemus:

Ulottuvuustoimikunnan rivijäsen, haalaritoimikunnan varapuheenjohtaja ja kv-tutori

Miksi haet kyseistä virkaa?

HTK:n varapuheenjohtajan yksi tehtävistä oli olla budjettivastaavana, josta suoriuduin hyvin ja pitäen hommasta, haluaisin toimia samankaltaisessa virassa vielä Pykälän eduksi.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Vahvatahtoisuus

2. Tunnollisuus

3. Vastuunkantaja

Heikkoutesi?

Välillä en usko kykyihini täysin, mutta tämäkin johtaa yleensä vain positiivisiin yllätyksiin!

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Tiedän, että teen kaiken mahdollisen ja käytän tarvittavan ajan siihen, että hallituskaudesta tulisi tuottoisa ja hyvä, jokaisen pykälistin, aktiivisen ja passiivisen, hyväksi.

Helmi Puustinen

Opiskeluvuosi: 2

Pykäläkokemus:

Ulottuvuustoimikunnan puheenjohtaja 2019, Yrityssuhdevaliokunnan sihteeri 2020, Yleisvaliokunnan toimihenkilö 2020

Miksi haet kyseistä virkaa?

Koen, että taloudenhoitajana pääsen käyttämään hyväksi vahvuuksiani. Lisäksi se on virka, johon koen ns ”paloa”. Olisi suuri kunnia ottaa vastaan niin suuri vastuu sekä kohdata uusia haasteita.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

Olen energinen, iloinen sekä rohkea tuomaan omat mielipiteeni esille. Hallituslaisena on tärkeää pitää yhtä sekä luoda hyvää ilmapiiriä, mutta silti uskallettava ottaa vastuuta päätöksistä, jotka saattavat olla ikäviäkin.

Heikkoutesi?

Heikkouteni on ajoittainen tavaroiden pudottelu sekä yleinen sähläys

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Olisin paras valinta hallitukseen 2021, sillä teoillani sekä uusilla ideoillani pystyn takaamaan Pykälän talouden jatkuvuuden näinkin vaikeassa maailmantilanteessa.

Eero Taipale

Opiskeluvuosi: 2

Pykäläkokemus:

Ulottuvuustoimikunnan ja haalaritoimikunnan jäsen, Pykälän tutor (ja työt Pykälän valmennuskursseilla)

Miksi haet kyseistä virkaa?

Olen kiinnostunut Pykälän toiminnasta ja sen kehittämisestä, ja etenkin Pykälän taloudellinen tilanne sen kaiken mahdollistajana on minusta ensiarvoisen tärkeää.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

Olen valmis hakemaan kompromisseja ja parasta kokonaisratkaisua sen vaatiessa pitkiäkin neuvotteluja, olen erittäin vastuuntuntoinen ja pyrin enemmänkin mahdollistamaan asioita kuin torjumaan niitä.

Heikkoutesi?

Teen asioita liian herkästi yksin pyytämättä apua tai neuvoa

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Ajattelen aina jäsenistön etua ja toimisin sillä periaatteella hallituksessa kaikkien lain sallimien keinojen rajoissa


 

Ulkoasiainvastaavaksi ehdolla on:

Arttu Valkealahti

Opiskeluvuosi: 2

Pykäläkokemus:

Ulkoasiainvaliokunnan isäntä, Ulottuvuustoimikunnan VPJ, RinneRikollisten ulkosuhdevastaava. Lisäksi kerhotoiminnassa aktiivisesti mukana.

Miksi haet kyseistä virkaa?

Koen, että aktiivinen valiokuntatoiminta on yksi järjestömme elinehdoista ja haluan olla mukana kehittämässä UAV:n mahtavaa toimintaa edelleen PJ:n roolissa. UAV:n puheenjohtajana pääsisin myös vaikuttamaan positiivisesti jo olemassaoleviin sisarainejärjestösuhteisiin sekä luomaan uusia. Lisäksi haluan pitää huolen, että pohjoismaisten oikkareiden arvokas KV-viikkokulttuuri tulee voimaan tulevaisuudessakin hyvin.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

Olen ollut opintojeni alusta asti Pykälän toiminnassa laajasti mukana, motivaationi ulkoasiainvastaavan viran hoitamiseen on korkea sekä UAV-henki asuu minussa vahvana!

Heikkoutesi?

KV-viikkojen vähäisyys.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Olen valmis tarttumaan haasteeseen ja kantamaan vastuuta.


 

Tilavastaavaksi ehdolla ovat:

Maria Lonnakko

Opiskeluvuosi: 3

Pykäläkokemus:

YVK:n varapuheenjohtaja 2020, YVK:n tuotevastaava 2019, Rinnerikollisten varapuheenjohtaja 2020-2021, Rinnerikollisten AHS-vastaava 2019-2020, Sonniaistoimikunnan juomavastaava 2018, Ulottuvuustoimikunnan jäsen 2018, Matrikkelitoimikunnan jäsen 2018

Miksi haet kyseistä virkaa?

Olen ollut Pykälän toiminnassa aktiivisesti mukana koko opiskeluaikani ja koen, että Pykälän kerhotilat mahdollistavat monipuolisen toiminnan ja tapahtumien järjestämisen. Haluan varmistaa, että myös jatkossa tiloista huolehditaan niin, että ne palvelevat koko jäsenistöä mahdollisimman hyvin ja jopa entistä paremmin.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Monipuolinen Pykälä-kokemus
2. Aikaansaava luonne
3. Kyky sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja ryhmiin.

Heikkoutesi?

Olen toisinaan kärsimätön, jos asiat, jotka vaikuttavat minulle selkeiltä ja valmiilta, eivät etene.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Minulla on aito halu tehdä Pykälästä vielä parempi paikka koko jäsenistölle ja pitkän Pykälä-kokemukseni ansiosta koen, että minulla on siihen myös hyvät lähtökohdat.

Lassi Lähteenmäki

Opiskeluvuosi: 2

Pykäläkokemus:

Laitevastaava 2020, HTK:n juomatiimi, Matrikkelitoimikunta (valokuvaus)

Miksi haet kyseistä virkaa?

Haluan tehdä vielä enemmän työtä yhteisen hyvän eteen ja laittaa ylimääräisen vapaa-aikani hyötykäyttöön. Laitteet on nähty ja koettu, on aika nostaa vastuuta nextille levelille ja pitää Pykälän tilat korkealaatuisina sekä houkuttelevina niin jäsenistölle kuin ulkopuolisillekin.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Järjestelmällisyys.
2. Korkea vastuuntunto.
3. Kestän kritiikkiä ja olen avoin uusille näkökulmille, myös anonyymeille sellaisille.

Heikkoutesi?

Ylianalysointi.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Ajat ovat epävarmoja; olen valmis kaikkeen mahdolliseen, mitä 2021 tuokaan tullessaan.


 

Opintovastaavaksi ehdolla on:

Riina Rönkkö

Opiskeluvuosi: 2

Pykäläkokemus:

Ulkoasiainvaliokunnan yhdenvertaisuusvastaava 2020, Avustava kurssipäällikkö Pykälän valmennuskursseilla 2020-2021, Tutor 2020

Miksi haet kyseistä virkaa?

Olen aidosti kiinnostunut opiskelijoiden edun ajamisesta. Järjestötoimijana myös seuraan ja kommentoin aktiivisesti opiskelijoiden asemaan vaikuttavia ajankohtaisia asioita. Kiinnostukseni tätä virkaa kohtaan on herännyt jo phuksivuoden aikana, ja haluaisin ehdottomasti päästä vaikuttamaan opiskelijoiden puolesta sekä tekemään työtä yhdistyksen hyväksi. Järjestökokemukseni sekä kiinnostukseni opiskelijoiden edunvalvontaa kohtaan takaavat sen, että minulla olisi myös varmasti paljon annettavaa tähän virkaan.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Vastuullisuus
2. Aloitteellisuus
3. Hyvät vuorovaikutustaidot

Heikkoutesi?

Välillä liiallinenkin takertuminen asioihin

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Olen motivoitunut ja valmis joustamaan omasta aikataulustani ja muista velvoitteistani taatakseni sen, että kykenen hoitamaan virkaa opintovastaavana parhaalla mahdollisella panostuksellani.

 

Uusi hallitus valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 2.11.!

© 2023 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »