Yhdenvertaisuuskysely / Jämställdhetsenkät / Equality Survey

Linkki / Länk / Link:

Yhdenvertaisuuskysely / Jämställdhetsenkät / Equality Survey

Tervetuloa vastaamaan Pykälän yhdenvertaisuuskyselyyn 2024. Kyselyllä pyrimme kartoittamaan pykälistien kokemuksia ja niiden pohjalta kehittämään yhdenvertaisempaa ja parempaa ympäristöä meille kaikille. Kaikki vastaukset ovat anonyymejä.

Välkommen att svara på Pykälä:s jämställdhetsenkät. Genom förfrågan vill vi reda upp erfarenheter av pykälitarna och utveckla en mer jämställd och bättre miljö för oss alla. Alla svar ska stanna anonym.

Welcome to fill the Equality survey of Pykälä. With this survey we want to become aware of your experiences, in order to develop a more equal and better environment for us all. All answers are anonymous.

© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »