Esitietolomakkeen täyttäneet hallituskandidaatit 2022

Yhdistyksen syyskokouksessa 2. marraskuuta 2021 valitaan yhdistyksen hallitus vuodelle 2022. Alla pääset tutustumaan kaikkiin lomakkeen lähettäneisiin ehdokkaisiin heidän antamiensa ennakkotietojen avulla.

Missasitko tänään striimatun vaalipaneelin? Ei hätää, striimi löytyy tallennettuna vaaleihin asti täältä!

 


 

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdolla ovat:

Teemu Hakala

Opiskeluvuosi: 3

Pykäläkokemus:

Hallitus ’21: Tiedotusvastaava
YVK ’20: Hyvinvointivastaava
Tuutori ’20
Ulottuvuustoimikunta ’19

Miksi haet kyseistä virkaa?

Tahdon olla määrittämässä Pykälän tulevaisuuden edistyksellistä suuntaa. Tämän suhteen konkreettinen visioni on koko yhdistyksen kanssa käydyn avoimen keskustelun kautta ensimmäistä kertaa kirjata Pykälän arvot paperille. Inklusiivisuuteen ja yhdenvertaisuuteen perustuvan arvopohjan selkeä määrittely mahdollistaisi sen, että yhdistyksen toiminta olisi tulevaisuudessa ennustettavampaa ja avoimempaa, kun kaikki toiminta peilattaisiin yhteisesti sovittuihin arvoihin.

Edellä mainitun lisäksi tahdon laajentaa tiedekuntamme englanninkielisten maisteriohjelmien opiskelijoiden tosiasiallisia osallistumismahdollisuuksia Pykälän toimintaan yhdistyksen täysimittaisina jäseninä.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Olen huomioonottava ja rauhallinen persoona
2. Olen avoin ja selkeä kommunikoija
3. Otan mielelläni vastaan erilaisia näkökulmia ja haastan omiani

Heikkoutesi?

Omasta jaksamisesta huolehtiminen joskus unohtuu, jolloin oma toimintakyky saattaa heikentyä.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2022? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Toimisin sillanrakentajana niin hallituksen kuin koko yhdistyksenkin sisällä.

 

Eero Hirvimäki

Opiskeluvuosi: 4

Pykäläkokemus:

Hallituksen sihteeri 2021
Yrityssuhdevaliokunnan puheenjohtaja 2021
Yrityssuhdetoimikunnan puheenjohtaja 2021
Valmennuskurssiopettaja 2021
Pykälän Aalto Y.C. hallituksen puheenjohtaja 2020-
Yrityssuhdevastaava 2020
Tuutor 2019-2020
Ulkoasiainvaliokunnan toimihenkilö 2019
Vuoden sonni 2018 🙂

Miksi haet kyseistä virkaa?

Monipuolisen Pykäläkokemukseni myötä uskon tietäväni, mihin suuntaan jäsenistömme haluaa yhdistystämme viedä. Haluan tarjota Pykälän toimijoille kaikki mahdollisuudet viedä Pykälän toimintaa eteenpäin ja pitää huolen siitä, että Pykälän toiminta on kaikille sen jäsenille antoisaa ja ennen kaikkea hauskaa.

Kahtena viime vuonna olen ollut kehittämässä toista merkittävistä tulonlähteistämme eli yrityssuhdetoimintaa, jossa olemme tänä vuonna petranneet kaikkien aikojen tulostamme 25 prosentilla koronatilanteesta huolimatta. Ensi vuonna haluaisin puheenjohtajana kehittää toista merkittävää tulonlähdettämme eli valmennuskursseja. Kurssiopettajan pestin ansiosta tiedän, missä voimme parantaa ja puheenjohtajan virassa minulla olisi mahdollisuus auttaa kurssitoimijoita kehittämään kurssitoimintaamme merkittävästi.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Puheenjohtajana haluaisin olla helposti lähestyttävä, jotta jokaikinen voi tuntea olonsa tervetulleeksi ja kutsua Pykälää toiseksi kodikseen.
2. Laajan pykäläkokemukseni myötä tiedän, missä voimme ensi vuonna parantaa ja miten Pykälän toiminnasta voidaan tehdä entistä hauskempaa kaikille.
3. Tartun toimeen heti epäkohtia havaitessani, enkä ole kaavoihin kangistunut. Oli kyseessä sitten toimintamallien muuttaminen YSV:ssä tai ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa esiintyvästä ongelmasta.

Heikkoutesi?

Näitähän riittäisi, mutta mainitaan kärsimättömyys, kun asiat eivät etene toivomallani tavalla ja paikoitellen pragmaattinen tapani ilmaista asioita.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Haluan seuraavana eli viimeisenä opiskeluvuotenani jättää positiivisen jäljen minulle rakkaaseen yhdistykseen, josta myös tulevat pykälistit pääsevät nauttimaan.

 


 

Sihteeriksi ehdolla on:

Tuukka Hörkkö

Opiskeluvuosi: 2

Pykäläkokemus:

YSV:n Sihteeri 21, Sponssitoimikunnan koordinaattori 21, HTK:n myyntivastaava 20 ja erinäisiä muita sponssitehtäviä. Olen myös aktiivinen Pykälän eri kerhoissa esim. Pykälän Aalto Y.C.:n Kapteeni. Lisäksi on kunnia kertoa ansainneeni Vuoden Phuxi 2021 meriitin.

Miksi haet kyseistä virkaa?

Koen, että minulla on velvollisuus antaa takaisin pykälälle kaikesta hyvästä mitä se on antanut minulle. Haluan kehittää Pykälän toimintaa eteenpäin, niin yhteistyökumppaneiden kuin jäsenistönkin osalta. Minulle on ehdottoman tärkeää, että saataisiin päätöksenteossa koko yhdistys kuuluviin ja että yhteistyökumppaneiden myynnillinen näkökulma kohdennettaisiin paremmin. Myyntihommat ovat aina kiinnostaneet minua ja minulta löytyykin kokemusta neuvottelemisesta ja myynnistä. Lisäksi olen viettänyt mitä parhaimman vuoden YSV:ssä ja näin ollen haluaisin jatkaa parhaimman valiokunnan PJ:nä.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

Minulta löytyy periksiantamattomuutta ja asennetta neuvottelutilanteita kohtaan. Olen toiminut aikaisemmin puhelin-/ständimyyjänä, missä olen päässyt kehittämään neuvottelutaitojani. Mielenkiintoni järjestön toimintaa kohtaan on antanut minulle laajan kuvan nykytilanteesta ja jäsenistön tarpeista. Minua kiinnostaa aidosti jäsenistön paras ja siksi tulisin toimimaan jäsenistön tukena hallituskauteni aikana. Asettaisin jäsenistön edun kaiken muun edelle. Pyrin aina puhaltamaan samaan hiileen ja löytämään yhteisen päämäärän päätöksenteossa. Neuvotteluissa, sekä yhdistystoiminnassa kohtaa monenlaisia persoonia ja tarpeita. Vuorovaiktustaidoiltani olen hyvä kuuntelemaan, sekä omaan keskustelevan lähestymistavan päätöksenteossa. Näin ollen huomion kaikissa tilanteissa jokaisen yksilölliset sosiaaliset tarpeet.

Heikkoutesi?

Keskityn turhan usein pieniin yksityiskohtiin, jolloin työnteon luovuus katoaa. Ymmärrän kuitenkin tämän itsessäni ja sen aiheuttaman vahingon. Siksi delegoin usein vetovastuuta ja kysyn muiden asiantuntevimpien mielipiteitä projektien aikana.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Sihteerin sihteerinä toimimisen jälkeen olisi luonnollista siirtyä sihteeriksi 😀

 

Riikka Lahtinen

Opiskeluvuosi: 3

Pykäläkokemus:

Sonniaistoimikunta 2019 (vastuussa mm. markkinoinnista ja tapahtuman sisällöstä), YVK:n isäntä 2020, Sillistoimikunnan puheenjohtaja 2020, Pykälän valmennuskurssien tutor ja tehtäväntarkastaja 2020, Tutor 2020, Yrityssuhdevastaava 2021, Pykälän Aallon Regatta-Amiraali 2021-2022, Pykälän Cockail Clubin uudelleenhenkiinherättäjä 2021-

Miksi haet kyseistä virkaa?

Vuosi yrityssuhdevastaavana on antanut minulle hyvän kuvan siitä, millaista Pykälän yrityssuhdetoiminta on, ja vuoden kokemuksen perusteella tiedän, miten hyvää yrityssuhdetoimintaa voidaan ylläpitää ja kehittää edelleen paremmaksi. Uskon, että juuri yrityssuhdevaliokunnan puheenjohtajana pystyn kehittämään Pykälän yrityssuhteita entisestään. Tahdon varmistaa sen, että Pykälän hyvien yrityssuhteiden ansiosta jokainen pykälisti pääsee tutustumaan mahdollisimman laajasti erilaisiin toimijoihin jo opintojensa aikana ja sen, että Pykälän toiminta on jatkuvaa ja mahdollisimman monipuolista. Lisäksi Pykälä on antanut minulle opintojeni aikana todella paljon hyvää, ja tahdon hallituslaisena mahdollistaa kaikille muille tämän saman.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1) Kokemus virkaan liittyvistä tehtävistä: olen kokenut paljon erilaisia yhteistyöneuvotteluita ja tiedän, millaisia haasteita niissä ilmenee, miten niissä voi onnistua ja mitä odottaa. Lisäksi viime vuosi on opettanut paljon hyvästä kommunikoinnista yhteistyökumppaneiden kanssa.
2) Olen todella oma-aloitteinen ja tartun toimeen, mikäli jokin asia vaatii kehittämistä – samalla myös osaan nähdä asiat objektiivisesti ja löytää mahdollisia kehitys- ja parannuskohteita.
3) Osaan asettua helposti muiden asemaan ja samalla ymmärrän, mistä heidän ajatuksensa ovat lähtöisin, ja tämän ansiosta pystyn luomaan yhtenäistä ja avointa ilmapiiriä. Koen, että näistä asioista on hyötyä sekä hallituksessa että valiokunnan puheenjohtajana.

Heikkoutesi?

Haalin välillä itselleni liikaa tekemistä, vaikka pitäisi osata ajoittain myös kieltäytyä.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Olen todella motivoitunut kehittämään Pykälän yrityssuhdetoimintaa sekä luomaan Pykälästä sellaisen, että jokainen pykälisti kokee aidosti olevansa osa Pykälää ja löytää itselleen mieluista tekemistä, ja uskon, että aiemmat kokemukseni ja ideani tekevät minusta oikean henkilön hallitukseen.

 


 

Tiedotusvastaavaksi ehdolla on:

Sari Oravainen

Opiskeluvuosi: 3

Pykäläkokemus:

Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja 2021, ulkoasiainvaliokunnan sihteeri 2020, sonniaistoimikunnan puheenjohtaja 2019, kv-viikkotoimikunnan sponssivastaava 2020, kv-viikkotoimikunnan varapuheenjohtaja 2021, vuosijuhlatoimikunnan jäsen 2020 ja 2021, Spexin markkinointitiimin jäsen 2019 ja 2021, Spexin markkinointivastaava 2021, Rinnerikollisten varapuheenjohtaja 2021-2022, Rinnerikollisten bileretku 2020-2021

Miksi haet kyseistä virkaa?

Pykälä on antanut minulle kuluneiden vuosien aikana valtavan paljon ja haluan nyt päästä vaikuttamaan sen toimintaan yhä laajemmalla skaalalla ja suuremmalla volyymilla. Aikaisempi kokemukseni sekä omat mielenkiinnonkohteeni tukevat vahvasti tiedotusvastaavan virassa toimimista ja haluan hyödyntää näitä taitoja myös hallitustoiminnassa. Uskon, että monipuolisen Pykälä-kokemukseni ansiosta pystyn tarkastelemaan yhdistyksen tiedotusta lukuisista eri näkökulmista ja tämän ansiosta luomaan siitä yhä yhtenäisempää ja koko jäsenistölle helposti saavutettavaa.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Hyvät organisointitaidot 2. Monipuolinen kokemus Pykälän toiminnasta 3. Vahva innostus ja motivaatio virkaa sekä hallitustoimintaa kokonaisuudessaan kohtaan

Heikkoutesi?

Eniten kehitettävää minulla on tehtävien jakamisessa – minulla on ajoittain taipumusta kasvattaa omaa henkilökohtaista työmäärääni kohtuuttoman suureksi, vaikka myös delegointi olisi mahdollista.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Haluan aidosti tehdä kaikkeni sen eteen, että jokainen löytäisi Pykälästä oman paikkansa ja kaikkien pykälistien ääni tulee yhdistyksen toiminnassa varmasti kuulluksi.

 


 

Yleisvastaavaksi ehdolla ovat:

Ville Koskelainen

Opiskeluvuosi: 3

Pykäläkokemus:

Pykälän Raittiusseura Jousen PJ 2021, RR Talho 2021, YVK isäntä 2020 ja HTK:n juomavastaava 2019

Miksi haet kyseistä virkaa?

Pykälän jäsenistö muodostaa Pykälän sydämmen. Jäsenistön taas saa yhteen erilaiset tapahtumat joita Pykälässä järjestetään. Tahdon siis mahdollistaa jäsenistöllemme ikimuistoisia ja monipuolisia tapahtumia, joita muistella kiikkustuolissa. Koen myös erittäin tärkeäksi jäsenistömme edunvalvonnan kaikilla toimintamme osa-alueilla.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

Hyvät neuvottelutaidot, vankka kokemus Pykälän toiminnasta ja positiivinen asenne.

Heikkoutesi?

Stressaaminen asioiden onnistumisesta

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Lupaan pyrkiä järjestämään jokaiselle Pykälän jäsenelle ikimuistoisia kokemuksia ja ajaa etuamme kaikissa minulle uskotuissa toimissa.

 

Yleisvastaavaksi ehdolla ovat:

Willie Zhang

Opiskeluvuosi: 2

Pykäläkokemus:

Haalaritoimikunnan ohjelmavastaava, yleisvaliokunnan sihteeri

Miksi haet kyseistä virkaa?

Haluan antaa itsestäni enemmän tälle mahtavalle järjestölle, ja ottaa enemmän vastuuta sekä tehdä enemmän töitä, jotta tämän järjestön toiminta jatkuu entistäkin hohdokkaampana. Uskon, että kykenen parhaiten toteuttamaan tämän yleisvastaavana, yleisvaliokunnan puheenjohtajana, jossa minulla on aiempaakin kokemusta.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

Olen yhteistyökykyinen, helposti lähestyttävä, ja motivoitunut.

Heikkoutesi?

Kokemusta ei ehkä ole vielä liikaa, sillä olen vasta toisen vuoden opiskelija ja yhden valiokuntavuoden kokenut, mutta olen nopea oppija.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Olen motivoitunut, osaan ja uskallan ottaa vastuuta ja olen valmis myös kantamaan sen.


 

Taloudenhoitajaksi ehdolla ovat:

Oliver Pietilä

Opiskeluvuosi: 2

Pykäläkokemus:

Ulkoasiainvaliokunnan isäntä 2021
FCC Flipin ja Pykälän Aalto Y.C:n hallitukset
Tuutori 2021
Tuutori ja tehtäväntarkastaja Pykälän valmennuskursseilla 2021
Sillistoimikunnan puheenjohtaja
Muu aktiivisuus kerhoissa ja toimikunnissa sekä tapahtumien järjestämisessä.

Miksi haet kyseistä virkaa?

Pykälä, sekä sen toiminnassa mukana oleminen ovat antaneet jo heti ensimmäisestä päivästä alkaen minulle todella paljon. Haluankin päästä mukaan vaikuttamaan Pykälän toimintaan vielä seuraavalla tasolla ja sitä kautta mahdollistaa koko jäsenistölle parhaimman Pykälä -kokemuksen sekä toiminnan jatkuvuuden. Taloudenhoitajan roolissa pystyisinkin varmistamaan nämä muun muassa aktiivisella hallitustyöskentelyllä ja osallistumisella sekä Pykälän varallisuuden fiksulla kohdentamisella mahdollisimman suurelle osalle jäsenistöä, jotta kaikki saavat osansa Pykälän toiminnasta.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

Tykkään tutustua uusiin ihmisiin ja koen olevani helposti lähestyttävä, mitä pidän hallitustyötä helpottavina seikkoina. Tartun toimeen erittäin oma-aloitteisesti ja innokkaasti, sekä kannan vastuun tekemistäni asioista loppuun asti. Aikaansaavana ihmisenä olen varma, että tulisin saamaan aikaan yhdessä tulevan hallituksen kanssa paljon hyviä päätöksiä. Olen hyvä aikatauluttamaan sekä hoitamaan useita asioita samaan aikaan. Olen esimerkiksi hoitanut viimeisen vuoden ajan useita eri rooleja Pykälässä, tehnyt töitä sekä suorittanut opintojani eteenpäin vielä normaalia tahtia nopeammin.

Heikkoutesi?

En osaa helposti sanoa ei ja sitä kautta kerään itselleni paljon tekemistä, vaikka pitäisi delegoida tai jakaa työmäärää muiden kesken.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Vahvuuksieni pohjalta olen paras valinta hallitukseen. Olisin varmistamassa, että koko jäsenistö pääsee nauttimaan Pykälän tarjoamista mahdollisuuksista sekä toiminnan kestävyydestä ja jatkuvuudesta.


 

Ulkoasiainvastaavaksi ehdolla on:

Milja Hyppönen

Opiskeluvuosi: 2

Pykäläkokemus:

Ulkoasiainvaliokunnan emäntä 2021
FCC Flipin hallitus
Pykälän Aalto Y.C:n hallitus
Tuutori 2021
Tuutori ja tehtäväntarkastaja Pykälän valmennuskursseilla 2021
Haalaritoimikunnan varapuheenjohtaja
KV-viikkotoimikunta 2020, 2021
Yleinen aktiivisuus kerhoissa ja toimikunnissa

Miksi haet kyseistä virkaa?

Haen ulkoasiainvastaavan virkaa, sillä minua kiinnostaa erityisesti viran monipuolisuus. Ulkoasiainvastaava on niin hallituksen jäsen, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja kuin int.sek, ja koen, että minulla olisi annettavaa viran kaikilla osa-alueilla. Olen kiinnostunut ainejärjestöjen välisestä yhteistyöstä, josta KV-viikkokulttuuri toimii erinomaisena esimerkkinä. Haluankin olla osana kehittämässä rajoja ylittävää yhteistyötä eteenpäin. Tämän lisäksi minuun on vuoden aikana iskostunut vahvasti UAV-henki ja olenkin valmis tekemään kaikkeni, jotta tulevasta valiokuntavuodesta tulee yhtä huikea kuin oma vuoteni on ollut. Ulkoasiainvastaavana ja hallituksen jäsenenä haluaisin myös mm. hioa Pykälän sisäisten toimijoiden kuten valiokuntien keskinäistä yhteistyötä tiiviimmäksi. Tämän lisäksi hallituksen jäsenenä haluaisin vaikuttaa eritoten yhdenvertaisuusasioihin sekä valmennuskurssitoimintaan.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Kokemus. Aktiivisen Pykäläurani aikana olen saanut laajasti kokemusta josta uskon olevan hyötyä virassa toimimisessa.
2. Motivaatio. Hoidan itselleni merkitykselliset ja tärkeät asiat aina sata lasissa ja kunnialla maaliin asti.
3. Tiimityöskentely. Olen luonteeltani tiimipelaaja ja uskon tästä olevan hyötyä viran jokaisella osa-alueella.

Heikkoutesi?

KV-viikkojen vähäisyys ja ajoittainen turha häseltäminen.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Olisin paras valinta hallitukseen 2022 sillä minulla on korkea motivaatio tehtävän hoitamiseen ja yleisestikin asioiden eteenpäin viemiseen Pykälässä.


 

Tilavastaavaksi ehdolla ovat:

Henri Kakko

Opiskeluvuosi: 2

Pykäläkokemus:

UAV 2021 Kv-vastaava
Kv-tuutori 2021
HTK 2021 Risse- ja merkkivastaava

Miksi haet kyseistä virkaa?

Haen tilavastaavan virkaa, sillä haluan ensinnäkin olla kehittämässä Pykälän kerhotilojen saavutettavuutta koko jäsenistöllemme. Toiseksi kehittäisin myös kerhotilojen vuokrausmahdollisuuden markkinointia ei-jäsenille, jotta tilojen rahallinen hyöty Pykälälle olisi maksimoitu. Itse valiokunnassa toimineena ja Pykälän tiloissa tapahtumia järjestäneenä koen myös, että kerhotilojen yleisilmettä olisi mahdollista parantaa helposti, luomalla selkeät ohjeet siitä, minkälaiseen kuntoon tila tulee jättää käytön jälkeen. Tässä olisikin oiva työnsarka tilavastaavalle. Yhteiset raamit Pykälän kerhotiloissa toimimiselle loisivat varmasti kaikille lisääntynyttä käyttömukavuutta tiloissamme.

Kaiken edellä mainitun lisäksi virka Pykälän hallituksessa takaisi sen, että pääsen vaikuttamaan jäsenistön edun mukaisesti Pykälässä tehtäviin päätöksiin!

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Erityisesti toimeen tarttuvaisesta luonteestani olisi hyötyä tilavastaavan virassa, sillä hommaan kuuluu paljon fiksailua ja kehittävää toimintaa, joita pääsisin hihat heiluen työstämään.
2. Hyvän hallituslaiskandidaatin minusta tekee aloitteellisuuteni ja rehellisyyteni. En epäröi tuoda esille kehitysideoita tai mielipiteitäni ja äänestyksissä koko Pykälän etu on painavin tekijä.
3. Miellän itseni myös helposti lähestyttäväksi ja lämpimäksi persoonaksi. Hallituksen jäsenenä olisin juuri jäsenistöämme varten, kuuntelevana korvana ja auttavana kätenä.

Heikkoutesi?

Välillä tottakai-asenteen vuoksi erinäisten tehtävien työkuorma voi kasvaa liian suureksi ja leikkaan palautumisesta ensimmäisenä.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Olen sitoutunut kehittämään tilojamme ja Pykälän toimintaa jäsenistömme parhaaksi, sekä toisin aurinkoista ilmettä hallituksen riveihin!🌞

 

Olli Koskinen

Opiskeluvuosi: 2

Pykäläkokemus:

Olen ollut mukana monenlaisessa kerhotoiminnassa. Olen pitänyt itse hyvin paljon kerhoista, ovathan ne jokaiselle avoimia.

Miksi haet kyseistä virkaa?

Pykälän tilat ovat yhdistyksen sydän ja niiden kunnossapito vaatii ehdottomasti vastuullisen henkilön. Olen myös löytänyt monia konkreettisia kehityskohteita, joita olisi hienoa päästä viemään eteenpäin hallituksessa.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Vastuullisuus
Toimin melkeinpä koko armeijavuoteni oman komppaniani ”tilavastaavana”, jossa siis hoidin tiloja, välineitä, sekä niiden kunnostusta ja korvaamista.
2. Olen mielestäni hyvin helposti lähestyttävä ihminen ja yritän parhaani mukaan vältellä konflikteja. Rento, mutta asiallinen lähestymistapa asioihin tuo mielestäni aina parhaan tuloksen.
3. Hyvä paineensietokyky
Kuten jo aiemmin mainitsin armeijan, on paineensietokyvyllä myös juuret siellä. Hallitustehtävässä voi joskus jäädä unet vähille ja päätöksenteon tulisi tapahtua nopeasti. Tällöin tarvitaan henkistä kypsyyttä, eli paineensietokykyä.

Heikkoutesi?

-Vähäinen pykäläkokemus
En tosiaan ole ollut valiokunnissa ensimmäisenä vuonna pääosin koronan takia, joka toki jälkeenpäin hieman kaduttaa. Olen kuitenkin sitä enemmän päässyt olemaan mukana kerhotoiminnassa ja tutustunut lukemattomiin ihmisiin, joten liikaa en koe menettäneeni.
-Ruotsin kieli
Tätä voisi harjotella esimerkiksi kesällä.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Väistyvän hallituksen myötä näimme mitä avoimella ja rennolla tekemisellä saa aikaan, ja olisi hienoa olla jatkamassa tätä linjaa.

Lassi Lähteenmäki

Opiskeluvuosi: 3

Pykäläkokemus:

YVK:n laitevastaava 2020. Tänä vuonna mukana vuosijuhlatoimikunnassa, Pykälän Jousen toimikunnassa, Pykälän Discordissa+Chillaus clubissa. Phuksivuonna taas häärin HTK:ssa ja matrikkelitoimikunnassa.

Miksi haet kyseistä virkaa?

Pykälän kerhotilat ovat erinomaiset – pidetään ne sellaisina. Tilavastaavan virassa pääsen hyötykäyttämään tähän asti keräämääni tietotaitoa parhaiten ja varmistamaan tilojen korkealaatuisen toimivuuden ennen kaikkea jäsenistöä ajatellen, mutta ulkopuolisia unohtamatta.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Korkea työmoraali ja vastuuntunto.
2. Olen avoin muiden mielipiteille sekä kritiikille – myös anonyymille sellaiselle.
3. Pidän järjestötoiminnasta ja yleisen hyvän tekemisestä; hommat hoituvat helpoiten ja parhaiten silloin, kun niistä nauttii.

Heikkoutesi?

Ylianalysointi ja sen mukanaan tuoma turha stressi.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Palava haluni tehdä vielä enemmän yhdistyksen hyväksi ei ole hiipunut mihinkään – on aika laittaa tämä lämpöenergia hyötykäyttöön.


 

Opintovastaavaksi ehdolla on:

Antti Kaijansinkko

Opiskeluvuosi: 3

Pykäläkokemus:

Varapuheenjohtaja, Opintovaliokunta 2021; Tuotevastaava, Yleisvaliokunta 2020; Puheenjohtaja, Matrikkelitoimikunta 2019. Olen myös ollut kahtena vuonna tutor-tehtäväntarkastajana Pykälän valmennuskursseilla.

Miksi haet kyseistä virkaa?

Menin phuksina OVK:n kokoukseen, koska luulin sitä joksikin viralliseksi phuksitapahtumaksi. Heti ensikosketuksella ymmärsin, että opintoedunvalvonta on ainejärjestömme tehtäväkentän keskiössä. Nyt toimittuani vuoden OVK:n varapuheenjohtajana, koen minulla olevan edelleen paljon annettavaa Pykälälle. Tahdon olla mukana varmistamassa, että opiskelu toteutuu reiluus, oikeudenmukaisuus ja opiskelijoiden etu edellä.

Kolme vahvuuttasi (Esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?

1. Kokemus: Olen saanut eheän kuvan opintovaliokunnan keskeisistä tehtävistä ja opintoedunvalvonnan tärkeistä teemoista toimittuani viimeisen vuoden valiokunnan varapuheenjohtajana. Tämän lisäksi kokemus yleisvaliokunnasta tasapainottaa hyvin OVK-kokemusta.
2. Motivaatio: Tunnistan opintoedunvalvonnan ainejärjestömme ydinvelvollisuudeksi, ja olen aidosti innostunut mahdollisuudesta päästä toimimaan Pykälän luottamushenkilönä tällä saralla.
3. Mielikuvituksellisuus: Pidän itseäni kriittisenä ja luovana ajattelijana. Uskon sen auttavan minua löytämään opiskelijaystävällisiä ratkaisuja edunvalvonnan haasteisiin. Opintovastaavan ei tule ainoastaan ylläpitää edunvalvontaa, vaan myös kehittää sitä.

Heikkoutesi?

En osaa aina delegoida riittävästi.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2021? Tiivistä yhteen virkkeeseen.

Kattava Pykälä-kokemukseni ja vilpitön intoni opintoedunvalvontaa kohtaan varmistavat, että hoitaisin opintovastaavan painavan tehtävän parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Uusi hallitus valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 2.11.!

© 2023 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »