Esitietolomakkeen täyttäneet hallituskandidaatit 2024

Yhdistyksen syyskokouksessa 7. marraskuuta 2023 valitaan yhdistyksen hallitus vuodelle 2024. Alla pääset tutustumaan kaikkiin lomakkeen täyttäneisiin ehdokkaisiin heidän antamiensa ennakkotietojen avulla.

Missasitko tänään striimatun vaalipaneelin? Ei hätää, striimi löytyy tallennettuna vaaleihin asti täältä!

Esitietolomakkeen tietoja päivitetään tälle sivulle sitä myöten, kun niitä saapuu. Esitietolomakkeen voit täyttää täältä.

 


 

Puheenjohtajaksi ovat ehdolla:

Tuukka Hörkkö

Opiskeluvuosi: 4.

Pykäläkokemus:
Hallitus Yrityssuhdevastaava 2023
Yrityssuhdevaliokunnan puheenjohtaja 2023
Yrityssuhdetoimikunnan puheenjohtaja 2023
YSV vpj 2022, YRSU vpj 2022
Vuosijuhlamarsalkka 2022
Yrityssuhdevaliokunnan sihteeri 2021
Tiedotustoimikunta 2021
Tuutori 2021
Tuutori tehtäväntarkastaja Pykälän valmennuskurssit 2021
Sponssitoimikunta 2021-2023
HTK myyntivastaava 2020-21
Vuoden phuxi 2021 😊
Aktiivi kerhoissa mm. Pykälän Aalto Y.C. Kommodori (PJ) 2022-23.

Miksi haet kyseistä virkaa?
Pykälä toimii kohtaamispaikkana monelle, missä jokaisen tulisi saada olla oma itsensä ja kokea uusia asioita. Kohtaamispaikka antaa mahdollisuuden jäsenille ystävystyä, nauraa, itkeä ja jopa rakastua, sekä monenlaisille muille tunteille, joiden kokeminen yhdessä on välttämätöntä identiteettimme kehitykselle. Tämä on opiskelijakulttuurin perimmäinen tarkoitus. Nuoret aikuiset pääsevät sisäistämään tunteitaan yhdessä ja kokemaan yhdessä asioita, jotka kehittävät meistä tulevaisuuden tekijöitä. Pykälässä ollaan menty huimasti eteenpäin viimeisten vuosien aikana ja tehty toiminnastamme konkreettisempaa, turvallisempaa ja ennen kaikkea mieluisempaa kaikille. Mielestäni siinä samassa olemme kuitenkin menettäneet näköpiiristä opiskelijakulttuurin tarkoituksen, ja toiminnasta on tullut paikoittain kaavamaista. Täytyy muistaa, että Pykälä-aktiivit toimivat vapaaehtoisesti ja käyttävät vapaa-aikaansa toiminnan mahdollistamiseksi. Siksi toimintaa pitää myös tarkastella siitä näkökulmasta.

Mikäli minut valitaan, haluan työskennellä varmistaakseni, että Pykälä säilyy tulevaisuudessa kaikille avoimena kohtaamispaikkana. Katson, että hallituksen tehtävä tulisi olla tiukemmin sidottuna pitkäaikaiseen toimintasuunnitelmaan, ja tulevien hallitusten tulisi pyrkiä pitkäaikaiseen päämäärään sen sijaan, että vuosittain muutetaan ja kehitetään toimintaa radikaalisti. Vaikka viime vuosien uudistukset ovat olleet merkittäviä, on tulevan hallituksen tehtävä varmistaa, että nämä uudistukset integroidaan osaksi Pykälän kulttuuria ja että ne viimeistellään onnistuneesti.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
1. Rauhallisen vahvat viestintä- ja neuvottelutaidot
2. Pykälistien (erityisesti aktiivien) hyvinvoinnin ja edun huomioiminen
3. Visio ja strateginen ajattelukyky

Heikkoutesi?
Eiköhän tähän kuulu vastata perinteinen ei niitä ole :D, mutta inhoan nysväämistä minkä saatan välillä ilmaista myös pragmaattisella tavalla.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2024? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Pyrin varmistamaan opiskelijakulttuurin perimän jatkuvuuden tehden toiminnasta hauskaa, haluttua ja mieluisaa kaikille.

 

Sanni Lampi

Opiskeluvuosi: 3.

Pykäläkokemus:
Hallituksen ulkoasiainvastaava 2023
Ulkoasiainvaliokunnan emäntä 2022
Haalaritoimikunnan puheenjohtaja 2021
KV-viikkotoimikunta 2022
Vuosijuhlatoimikunta 2022
Rinnerikollisten bileretku 2022-2023
Pykälän Spex: taustalaulu 2021 ja 2022, emovastaava 2022 ja 2023
Tuutori 2022
Vuoden Phuxi 2022

Miksi haet kyseistä virkaa?
Mulla on palava halu tehdä töitä meidän ainejärjestön eteen. Haluan päästä jatkamaan sitä samaa työtä, jota ollaan tämä vuosi hallituksessa tehty yhdenvertaisuuden, monipuolisemman toiminnan ja avoimuuden eteen. On tärkeää, että jokainen kokee saavansa äänensä kuuluviin Pykälässä, ja että kaikille löytyy mielekästä tekemistä järjestömme piiristä.

Erityisesti kuitenkin haluan painottaa sitä, että jokainen kokee olevansa tervetullut Pykälään. Haluan olla yhä enemmän edistämässä toimintaa, johon toivotetaan tervetulleeksi kaikki taustoistaan huolimatta. Pykälän toiminnan tuleekin vastata jäsenistön toiveita. Meidän tulee ensi vuonna panostaa siihen, että kerätään yhä enemmän tietoa jäsenistömme konkreettisista toiveista. Ensi vuonna meidän tulee panostaa myös siihen, että toimintaan on mielekästä lähteä mukaan. Tehdään toiminnasta houkuttelevampaa myös järjestäjien näkökulmasta tarvittavin toimenpitein.

Minulla on laaja käsitys siitä, mitä Pykälässä tapahtuu ja edukseni on osoittautunut se, että olen ollut lähes kaikenlaisessa Pykälän toiminnassa mukana. Minulla on ymmärrystä asioista eri näkökulmista, mistä on suuri hyöty päätöksiä tehdessä. Vaikeassa maailman tilanteessa Pykälän taloudesta on pidettävä huolta samalla huolehtien toiminnan kukoistamisesta. Kulunut vuoteni valiokunnan puheenjohtajana on valmistanut minua puheenjohtajan tehtäviin. Kuuntelen, otan ideoita avoimesti vastaan enkä pelkää nostaa vaikeitakaan asioita esille.

Pykälä on täällä jäsenistöänsä varten ja haluankin toimia sellaisena puheenjohtajana, joka tekee työtään ihmisenä ihmisille. Jokainen jäsen on meille tärkeä. Haluan edistää ilmapiiriä, jossa kaikki ovat tervetulleita ja kokevat saavansa tarpeeksi kiitosta ja arvostusta!

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
1. Kyky hallita laajoja kokonaisuuksia. Tämä mahdollistaa sen, että minulla pysyy langat käsissäni tilanteesta huolimatta. Tämä mahdollistaa myös ahkeran työskentelyn, asioiden aikaansaamisen ja uuden ideoimisen.
2. Määrätietoisesti motivoitunut. Haluan aidosti päästä edistämään Pykälän toimintaa tulevana vuonna ja jatkaa työtä, jota olemme kuluneen vuoden aikana päässeet tekemään.
3. Avoimuus. Puheenjohtajana on tärkeää pitää huoli siitä, että toiminta sekä keskustelu on avointa. Olen avoin sekä uusille asioille ja innokas oppimaan että tarkastelemaan kriittisesti myös omia mielipiteitä ja valmis ottamaan vastuuta.

Heikkoutesi?
Tiedostan, että olen usein innokas ottamaan vastuuta monista asioista ja haalimaan itselleni paljon tehtävää, mutta joskus voisin huoletta jakaa tehtäviä muiden kanssa pitäen huolen omasta jaksamistestani.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2024? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Minulla on aito palo tätä tehtävää kohtaan ja haluan tehdä kaikkeni sen eteen, että jokainen jäsen saa äänensä kuuluviin ja Pykälä toivottaa kaikki tasapuolisesti tervetulleeksi!

 

Jannika Mattsson

Opiskeluvuosi: 3.

Pykäläkokemus:
Hallituksen yleisvastaava 2023
Yleisvaliokunnan puheenjohtaja 2023
Yleisvaliokunnan hyvinvointivastaava 2022
Haalaritoimikunnan varapuheenjohtaja 2021-2022
Sonniaistoimikunnan ohjelmavastaava 2021
Vuosijuhlatoimikunnan jäsen 2021
Pykäläviikkotoimikunnan jäsen 2022
Monipuolinen kerhotoiminta 2021-2023

Miksi haet kyseistä virkaa?
Pykälä ja sen toiminta perustuu ennen kaikkea ihmisiin, meidän jäseniin eli pykälisteihin. Haluan olla viemässä Pykälää ja koko toimintaamme eteenpäin sellaiseksi, jossa kaikki tuntevat olonsa tervetulleiksi, ja jossa kaikki löytävät oman paikkansa. Pykälän toiminnan kuuluu olla inklusiivista ja toiminnan tulee vastata pykälistien haluja ja vaatimuksia. Meidän tulee tarjota monipuolista, yhdenvertaista sekä avointa toimintaa.

Puheenjohtajana olisin ihmisläheinen, jatkuvasti läsnä sekä aina valmis kuuntelemaan ja keskustelemaan. Puheenjohtajan tärkein tehtävä on toimia linkkinä jäsenistölle, hallitukselle ja edustaa Pykälää kaikille eri sidosryhmille. Kaikessa puheenjohtajan toimissa ja tehtävissä korostuvat kommunikointitaidot sekä kyky asettua erilaisten ihmisten asemiin.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
1. Suurin vahvuuteni on motivaatio sekä rakkaus virassa toimimiseen.
2. Olen tottunut pitämään useammat narut käsissä samanaikaisesti ja hoitamaan tehtävät huolellisesti, vastuullisesti ja tehokkaasti.
3. Olen erittäin yhteistyökykyinen sekä pyrin aina edistämään vapaata ja avointa keskustelua, mutta en myöskään pelkää ilmaista eriävää mielipidettä asioihin.

Heikkoutesi?
Olen taipuvainen asettamaan odotukset itsestäni korkealle ja paikoitellen tämä aiheuttaa stressiä.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2024? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Omaan ison sydämen, olen läsnä jäsenistölle ja se näkyy kaikessa toiminnassani, jonka takia haluan olla johtamassa Pykälän kehittyvää toimintaa.

 

Sari Oravainen

Opiskeluvuosi: 5.

Pykäläkokemus:
Hallituksen jäsen ja tiedotusvastaava 2022
Vastaava vuosijuhlamarsalkka 2023
Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja 2021
Ulkoasiainvaliokunnan sihteeri 2020
Sonniaistoimikunnan puheenjohtaja 2019
Tiedotustoimikunnan puheenjohtaja 2022
Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtaja 2023, vuosijuhlatoimikunnan jäsen 2020 ja 2021
Kv-viikkotoimikunnan jäsen 2020, 2021, 2022 ja 2023
Spexin markkinointivastaava 2021, markkinointitiimin jäsen 2019
Rinnerikollisten alumnivastaava 2022–2023, Rinnerikollisten varapuheenjohtaja 2021–2022, Rinnerikollisten bileretku 2020–2021
Tutor 2020

Miksi haet kyseistä virkaa?
Olen viettänyt elämäni ikimuistoisimmat ja parhaat vuoteni Pykälässä. Järjestömme on minulle äärimmäisen rakas, ja minulla on valtavan paljon intoa ja motivaatiota kehittää sen toimintaa yhä eteenpäin. Puheenjohtajana haluan olla läsnä niin muulle hallitukselle kuin koko Pykälän jäsenistölle ja varmistaa, että Pykälän ääni näkyy ja kuuluu niin järjestön sisällä kuin myös sen ulkopuolella.

Ensi vuonna haluaisin keskittyä erityisesti Pykälän toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi Pykälän strategian päivittämistä. Tässä projektissa haluan kuunnella koko jäsenistöä ja varmistaa, että jokainen pykälisti saa äänensää kuuluviin. Haluan olla mukana varmistamassa, että Pykälä voi tulevaisuudessakin tarjota mahdollisimman monipuolista toimintaa, mutta myös, että toiminnan järjestäminen pysyy siihen osallistuville mielekkäänä. Toimintaa on kyettävä tarkastelemaan pitkällä aikavälillä ja eri toimijoiden perspektiiveistä, mihin uskon minulla olevan hyvät eväät aikaisemman kokemukseni perusteella.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
1. Kattavan ja monipuolisen Pykälä-kokemukseni ansiosta osaan tarkastella yhdistyksen toimintaa kokonaisuutena ja arvioida tarvittavien toimenpiteiden vaikutusta pitkällä aikavälillä.
2. Otteeni päätöksentekoon on keskusteleva – pyrin varmistamaan, että jokainen saa mielipiteensä kuulluksi, enkä pelkää haastaa myös omia näkemyksiäni.
3. Minulla on hyvät organisointitaidot ja myös suurempia kokonaisuuksia hallitessa kaikki narut pysyvät visusti käsissä.

Heikkoutesi?
Olen pohjimmaltani stressaajaluonne, mutta hyvällä etukäteisellä suunnittelulla sekin pysyy hallinnassa.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2024? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Kokemukseni ja vilpittömän kiinnostukseni Pykälän toiminnan kaikkia osa-alueita kohtaan ansiosta voin varmistaa, että yhdistyksen toiminnan kehittämisessä huomioidaan sen pidempiaikaiset suuntaviivat sekä jäsenistön nykyiset toiveet johdonmukaisesti.

 


 

Yrityssuhdevastaavaksi on ehdolla:

Annika Koljonen

Opiskeluvuosi: 3.

Pykäläkokemus:
Yrityssuhdevaliokunnan yritysvastaava 2023
Tuutori 2022
Pride-toimikunta 2022
Vuosijuhla- ja sponssitoimikunta 2022
Ulkoasiainvaliokunnan toimihenkilö 2022
Spex puvustus & maskeeraus 2021
Sonniaistoimikunnan sponssivastaava 2021

Miksi haet kyseistä virkaa?
Haluan jatkaa Pykälän yrityssuhteiden kehittämistä tavalla, joka mahdollistaa tuen kohdistumisen yhä paremmin jäsenien intresseihin. Monipuolisten tapahtumien mahdollistaminen antaa parhaimmillaan jokaiselle Pykälistille tilaisuuden löytää itselleen mieluista toimintaa, saada uusia kavereita ja tutustua mahdollisiin työntantajiin. Samalla asettaisin etusijalle tehokkaan ja laadukkaan näkyvyyden tarjoamisen yhteistyökumppaneillemme, edistäen kestäviä ja vastavuoroisia yrityssuhteita.

Sponsorointiin ja yrityssuhteiden hoitamiseen liittyvät tehtävät Pykälässä ovat ylittäneet odotukseni ja tarjonneet merkittävän mahdollisuuden kehittää neuvottelu- ja esiintymistaitoja. YSV:n puheenjohtajana haluan mahdollistaa Pykälisteille vastaavan tilaisuuden kehittää mm. näitä taitoja ja samalla pitää hauskaa, sillä onhan tämä vapaaehtoistyötä. 😀

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
1. Paineensietokyky: tarvittaessa pystyn heittämään uusia ideoita neuvotteluissa sekä ratkaisemaan ongelmia, jos ja kun kaikki ei mene suunnitelman mukaan.
2. Kokemus johtajana: olen perustanut ja johtanut toista yhdistystä yli kahden vuoden ajan, oppien rakentamaan vastavuoroisia yrityssuhteita mahtavan tiimin kanssa. Ymmärrän myös YSV:n puheenjohtajuuden tuoman vastuun ja osaan tehdä vaikeita päätöksiä. Kokemus mahdollistaa sujuvan siirtymisen uuteen tehtävään, jotta voin antaa valiokunnanjäsenille tarvittavan tuen onnistua rooleissaan.
3. Empatia: muiden näkökulmien ymmärtäminen on keskeistä tehokkaalle ja yksilölliselle kommunikaatiolle, omien ennakkokäsitysten haastamiselle sekä vastavuoroisten suhteiden kehittämiselle.

Heikkoutesi?
Olen ajoittain liian itsenäinen työntekijä ja pyydän apua liian korkealla kynnyksellä, mutta pyrin aktiivisesti kehittämään tätä järjestötoiminnassa sekä työelämässä. Haluan myös olla muille henkilö, jolta voi kysyä matalalla kynnyksellä.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2024? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Minulla on virkaan tarvittava osaaminen ja motivaatio menestyä sekä uskon pystyväni toimia hallituksessa sen edellyttämällä yhteistyökykyisyydellä, sinnikkyydellä ja huumorintajulla, jotta voimme toimia parhaamme mukaan jäsenistön edun eteen.

 


 

Taloudenhoitajaksi on ehdolla:

Aleksi Gouatarbès

Opiskeluvuosi: 2.

Pykäläkokemus:
Yleisvaliokunnan urheiluvastaava 2023
Haalaritoimikunnan myyntivastaava 2023-24
FCC Flipin hallituksen jäsen 2023-24
Tuutori 2023
Pykäläviikkotoimikunta 2023
Jousikunta kevät 2023
Sillistoimikunta 2023

Miksi haet kyseistä virkaa?
Taloudenhoitajana haluan olla mukana kehittämässä Pykälän toimintaa jäsentensä näköiseksi. Oman taustani ja kiinnostustenkohteideni vuoksi koen, että tässä roolissa minulla olisi eniten annettavaa yhdistykselle. Esimerkiksi yleinen kiinnostus talousasioita kohtaan ja oikeustieteellisten opintojen ohessa suorittamani kauppatieteiden opinnot antavat varmasti riittävät valmiudet tehtävään. Kulunut valiokuntavuosi on konkretisoinut minulle pykälistinä, mitä asioita haluaisin tiedekuntajärjestömme toiminnassa kehittää. Tässä suhteessa on tärkeää, että hallitus kykenee huomioimaan laajasti yhteisön mielipiteitä. Uskon, että kokemukseni ja osaamiseni voisivat taloudenhoitajan virassa tehdä Pykälästä paremman paikan pykälisteille.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
1. Kokonaiskuvan hahmottaminen. Hallituksen jäsenenä on päätöksenteossa kyettävä laajasti arvioimaan Pykälän toimintaa ja sen jäsenten etuja.
2. Kokemus. Olen ollut aktiivinen toiminnassa koko opiskeluaikani, joten pystyn tuomaan hallitustyöskentelyyn konkreettisen osaamiseni lisäksi näkemystä jäsenistön kokemuksista.
3. Inhimillisyys/Ihmislähtöisyys. Tiedostan sen, että Pykälän toiminnassa on viime kädessä kyse (opiskelija)jäsenten asioista. Lähtökohtana päätöksenteossa tulee siis olla kaikkien pykälistien viihtyvyys.

Heikkoutesi?
Tykkään saada asiat tehdyksi tehokkaasti, joten saatan suhtautua kärsimättömästi itselleni turhaksi tuntuvaan vatvomiseen.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2024? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Minulla on aito halu kehittää Pykälän toimintaa kokemusteni, osaamiseni sekä sopivan rennon suhtautumisen kautta.

 


 

Opintovastaavaksi on ehdolla:

Selina Ingalsuo

Opiskeluvuosi: 3.

Pykäläkokemus:
Kirjastovastaava (2022), ON-vastaava (2023). Olen ollut myös tuutorina (2023) sekä mukana tekemässä vuosikurssini matrikkelia ja vuoden 2022 Pykälän Spexiä.

Miksi haet kyseistä virkaa?
Pykälällä on sydämessäni oma tärkeä paikkansa, jota ei mikään muu varmasti ikinä täytä. Oli itsellenikin yllätys, että phuksivuoden valiokuntavaaleissa hain kirjastovastaavan virkaan, koska oloni Pykälässä ei ollut vielä alkanut tuntua kovin kotoisalta. Valiokuntatoiminnan kautta tutustui kuitenkin moniin ihmisiin, oppi yhdistyksen tavoille ja ymmärsi, että toimintaan mahtuu mukaan monenlaisia ihmisiä.

Valiokuntavuosien on nähnyt, kuinka paljon opiskelijat voivat mm. edunvalvonnan saralla saada aikaan, kun tarmoa löytyy ja toimeen todella tartutaan. Haluaisin opintovastaavana olla omalta osaltani jatkamassa hyvässä vauhdissa olevaa työtä. Haluaisin hallituksen jäsenenä tehdä töitä myös sen eteen, että mahdollisimman monelle kaltaiselleni Pykälä tulisi rakkaaksi.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
1. Kokemus edunvalvontatehtävistä ja opintovaliokunnan toiminnasta on ehdoton etu tulevalle opintovastaavalle. Erityisesti edunvalvontatyössä jatkuvuudesta ja pitkäjänteisyydestä on mielestäni paljon hyötyä.
2. Minulla on käytettävissä riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn. Opintojeni vaihe on hallitusvuoden kannalta otollinen ja olen muutoinkin halukas priorisoimaan ajankäyttöäni Pykälälle.
3. Arvostan hyvää keskustelua, yhdessä tehtyjä päätöksiä ja pidettyjä lupauksia. Argumentointi- ja neuvottelutaidot ovat opintovastaavan tärkeimpiä työkaluja.

Heikkoutesi?
Kaiken kiireen ja touhun keskellä välillä tuppaa unohtumaan, että kyllä kaikki lopulta selviää. Koska kyllä kaikki lopulta selviää.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2024? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Olen motivoitunut jatkamaan edunvalvontatyötä sitoutuneesti sekä tekemään Pykälästä paikan, jossa jokaisella erilaisella pykälistillä on aidosti hyvä ja kotoisa olo viettää ainutlaatuisia opiskeluvuosiaan.

 


 

Tiedotusvastaavaksi on ehdolla:

Alina Nuutila

Opiskeluvuosi: 2.

Pykäläkokemus:
YVK:n hyvinvointivastaava 2023
HTK:n puheenjohtaja 2022-2023
RR:n AHS-vastaava 2023-2024
SPEX lavastusvastaava 2023
Tutor 2023
PBPC hallitus 2023
Pohjasakan hallitus 2022-2023
Jousikunta 2023
Pykäläviikkotoimikunta, vuosijuhlatoimikunta ja sillistoimikunta (mm. sponssivastaava) 2023

Miksi haet kyseistä virkaa?
Innostus hallitustyöskentelyyn syntyi nopeasti jo phuksisyksynä. Tiedotusvastaavan virkaan haluaisin siksi, että laajan pykäläkokemukseni avulla minulla on halua ja taitoa päästä kehittämään kyseistä virkaa ja sen vastuualueita vastaamaan entistä paremmin Pykälän nykyisiä tarpeita. Pykäläkokemukseni lisäksi muihin ainejärjestöihin luomieni suhteiden avulla olen saanut ideoita ja työkaluja kehittää Pykälän toimintaa ja erityisesti tiedottamista seuraavalle tasolle.

Tiedotusvastaavana haluaisin osaltani päästä jatkamaan nykyistä kehitystä läpinäkyvämmän ja tasavertaisemman Pykälän puolesta siten, että Pykälän arvot näkyisivät toiminnassa aina konkreettisesti. Hallituksessa haluaisin olla mukana luomassa jäsenistön pykäläkokemuksesta yhtä ikimuistoista, kuin se minulle on tähän mennessä ollut.

Mutta miksi siis haen kyseistä virkaa? Rakkaudesta lajiin tietenkin!

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
1. Laajan pykäläkokemukseni ja muihin ainejärjestöihin luomieni suhteiden avulla minulla on ideoita kehittää Pykälän toimintaa seuraavalle tasolle.
2. Kuuntelen avoimesti muiden ihmisten näkökulmia ja haastan sen avulla omiani
3. Mihin ikinä lähdenkin, teen sen täysillä! <3

Heikkoutesi?
Minulla on tapana haalia paljon vastuuta, mikä on ajoittain kuormittavaa.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2024? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Olen kunnianhimoinen ja motivoitunut, minkä vuoksi lupaan antaa hallitusvuoden aikana itsestäni 110% Pykälälle! ❤️

 


 

Yleisvastaavaksi on ehdolla:

Verneri Törmi

Opiskeluvuosi: 2.

Pykäläkokemus:
Yleisvaliokunnan sihteeri -23,
Haalaritoimikunnan varapuheenjohtaja 22-23,
Vuoden Phuxi 2023,
Spexin näyttelijä ja tekniikkavastaava -23,
FCC Flipin hallitus 23-24,
Jousen hallituksen taloudenhoitaja -23,
Pykäläviikko-toimikunta -23,
Tuutori -23,
Pohjasakan toiminta,
Vuju-toimikunta -23,
Sillis-toimikunta -23,
Sonnias-toimikunta -22,
Ulottuvuus-toimikunta -22
sekä yleinen hääräilijä tapahtumassa kuin tapahtumassa :-Dd

Miksi haet kyseistä virkaa?
Olen vuoden aikana ollut järkkäämässä yleisvaliokunnan sekä muiden toimijoiden juhlia, bileitä ja sitsejä. Tästä on lähtenyt kiinnostus yleisvastaavan virkaan ja halu vaikuttaa pykälässä että parantaa toimintaa niin yleisvaliokunnan järkkäämisessä kuin myös koko pykälän toiminnassa.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
1. Maltti ja yleinen kontrolli suuremmissa ja pienemmissä kokonaisuuksissa.
2. Läsnäolo ja sovittelu, hyvää toimintaa ei voi toteuttaa mielivaltaisesti vapaaehtoisuuteen perustuvassa yhdistyksessä, vaan täytyy kuunnella niin jäsenistöä kuin kaikkia toimijoita. Uskallan siten myös haastaa omia mielipiteitäni!
3. Kokemus ja luottamuksen antaminen, kukaan ei opi jossei anneta oppia.

Heikkoutesi?
Keräilen helposti monenlaista tekemistä ja teen ne täysillä joten lievät burnoutit ovat tuttuja.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2024? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Rakkaudesta lajiin, rentoudesta järkkiin ja reiluudesta uusiin mahdollisuuksiin.

 


 

Tilavastaavaksi ovat ehdolla:

Alisa Ainoa

Opiskeluvuosi: 2.

Pykäläkokemus:
Yleisvaliokunnan isäntä 2023
Tutor 2023
Sonniaistoimikunta 2022
Haalaritoimikunta (fuksiristeilyvastaava) 2022
Kerhotoiminta: RinneRikollisten pehmeä hallitus 2023, Jousikunta syksyllä 2022 & keväällä 2023

Miksi haet kyseistä virkaa?
Haen tilavastaavaksi, koska Pykälä on antanut minulle elämäni ikimuistoisimpia hetkiä, ja haluan olla jatkossa mahdollistamassa tätä myös muille. Juuri tilavastaavan roolissa pystyisin hyödyntämään niin omia henkilökohtaisia vahvuuksiani, kuin myös aiempaa Pykäläkokemustani parhaalla mahdollisella tavalla jäsenistön hyväksi.

Tärkeimpänä kokemuksena minulta löytyy kulunut vuosi isäntänä eli tilatoimikunnan jäsenenä. Olen päässyt avustamaan tilavastaavaa hänen toiminnassaan, ja uskon sen olevan korvaamatonta kokemusta virkaa varten. Pykälän tilojen ylläpito ja kehittäminen ovat minulle tärkeitä teemoja joiden kautta voin tuoda oman korteni kekoon Pykälän jäsenistön hyväksi.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
1. Laajan pykäläkokemuksen ja etenkin isäntänä toimimisen ansiosta Pykälän tilat ja tilavastaavan velvollisuudet ovat tulleet todella tutuiksi ja siksi uskon olevani pätevä juuri tähän virkaan.
2. Olen hyvin motivoitunut omistautumaan Pykälälle koko vuoden ajaksi, sillä Pykälä on antanut minulle todella paljon ja haluan antaa oman osuuteni toiminnan edistämisen hyväksi.
3. Sosiaalisen luonteeni ansiosta uskon pystyväni toimimaan todella yhteistyökykyisenä hallituksen jäsenenä.

Heikkoutesi?
Välillä olen hieman ylivilkas ja sählään liian montaa asiaa samaan aikaan.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2024? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Minulta löytyy juuri tilavastaavan virkaan tarvittavia taitoja sekä runsaasti motivaatiota kehittää Pykälästä kaikille parempaa paikkaa!

 

Arttu Mononen

Opiskeluvuosi: 2.

Pykäläkokemus:
YVK:n laitevastaava 2023
Flipin hallitus 2023
Jousen hallitus 2023
Tuutori 2023

Miksi haet kyseistä virkaa?
Nykyisenä laitevastaavana olen huomannut, että Pykälän tiloissa on kehittämisen varaa. Koen, että minulla on kiinnostukseni sekä kokemukseni myötä paljon annettavaa Pykälälle ja sen jäsenistölle. Tilavastaavana pääsee konkreettisesti vaikuttamaan tilojen viihtyvyyteen ja toimivuuteen, mikä on viran ehdottomasti kiinnostavin puoli. Hallituksessa pääsisin toteuttamaan kehitysideoitani tilojen suhteen. Haluan myös osaltani edistää Pykälän vuokraustoimintaa, jotta pystymme hyödyntämään tilojamme niiden potentiaalin mukaisesti.

Kolme vahvuuttasi (esim. hallituksen jäsenenä / hakemaasi virkaan)?
1. Kiinnostus. Minulla on aitoa kiinnostusta tilavastaavan virkaa ja sen tehtäviä kohtaan.
2. Kokemus. Olen ollut laajasti mukana Pykälän toiminnassa opintojeni alusta asti, minkä johdosta minulla on näkökulmia ja kehitysideoita hallitustyöskentelyyn ja tiloihin liittyen.
3. Yhteistyökyky. Tulen helposti toimeen ihmisten kanssa ja nautin yhdessä tekemisestä.

Heikkoutesi?
Otan välillä turhaan paineita asioiden onnistumisesta.

Miksi juuri sinä olisit paras valinta hallitukseen 2024? Tiivistä yhteen virkkeeseen.
Haluan omalla kokemuksellani ja työteliäällä asenteellani höystettynä sopivalla rentoudella tuoda iloa jäsenistölle sekä tehdä Pykälän tiloista entistä paremmat.

© 2024 Pykälä ry
webDesign: Mekanismi »